Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Responsiv design støttes i februar 2016-versjonen av Adobe Muse eller nyere. Hvis du har opprettet webområder i versjoner før februar 2016-versjonen, kan du konvertere områdene til responsiv design.

Hvorfor bør jeg migrere til responsiv layout?

Hvis du har et eksisterende Adobe Muse-prosjekt som bruker et alternativt oppsett, kan du migrere prosjektet til det responsive oppsettet. Hvis du imidlertid vil fortsette å arbeide med alternative oppsett, kan du gjøre det også.  

Responsive områder krever vanligvis mye koding og kompliserte maler. Adobe Muse gir for første gang muligheten til å opprette responsive områder uten at du må kode, og uten rutenett eller maler. Du kan også bruke en enkelt fil for å opprette fullstendig responsive områder som har en god layout på alle enheter og alle skjermstørrelser. Separate layouter er historie!

Det er også veldig enkelt å oppdatere tekst og bilder med responsive utforminger i Adobe Muse. Du trenger ikke å bruke flere timer på å sette inn samme endring i alle layoutene. In-Browser Editing lar deg redigere innholdet på webområdet via weblesere. Det støtter også responsiv layout.

Adobe Muse er også svært fleksibelt når du utformer området ditt. Du kan velge å vise eller skjule bestemte objekter i bestemte avbruddspunkter. Du kan for eksempel velge å vise berøringsvennlige menyalternativer når området vises gjennom mobile enheter. Du kan også feste objekter på en plassering, eller flytte objekter til bestemte avbruddspunkter.

Les videre for å finne ut hvordan du migrerer eksisterende Adobe Muse-områder til responsiv layout. Migrer området til responsiv design, og lag webområder for fremtiden.

Hvordan kan man migrere alternative layouter til responsiv layout?

Før du migrerer webområdet ditt til en responsiv layout, ønsker du kanskje å se en oversikt over responsiv webdesign i Adobe Muse.

Slik starter du migrering av webområdet til responsiv layout:

 1. Åpne et eksisterende webområde.

 2. Åpne hver side på webområdet ditt, og klikk Side > Egenskaper for siden.

  Klikk Egenskaper for siden
 3. Layout-fanen endrer du Fast bredde til Flytende bredde. Du kan også angi Min. sidebredde, Maks. sidebredde, Marger og Utfylling i dette vinduet.

  Klikk OK.

  Endre Fast bredde til Flytende bredde
  Endre Fast bredde til Flytende bredde i vinduet Egenskaper for side.

 4. Hvis du vil sikre at eventuelle nye sider du legger til, også er flytende, klikker du Fil > Egenskaper for område. Endre Fast bredde til Flytende bredde i dette vinduet.

 5. Velg maksimal sidebredde, minste bredde og minste høyde for layouten.

 6. Klikk OK.

 7. Gå til hovedsiden og individuelle sider for å åpne sidene i Flytende bredde.

  Du kan velge å deaktivere rulleeffekter for å bruke responsiv design mest mulig effektivt. Hvis du vil beholde rulleeffekter på bestemte sider, kan du fortsette med Fast bredde for disse sidene.

  Når du åpner sidene i Flytende bredde, har objektene på siden som standard Fast bredde. Objektene er også festet til venstre side.

 8. Gjør objektene flytende slik at de endrer størrelse i forhold til leserbredden. Høyreklikk alle objektene som må være flytende, og velg Responsiv-alternativet.

  Slå av festingen hvis du vil at objektene skal være flytende. Når du skal slå av festingen, høyreklikker du objektet og velger Fest til side > Flytende.

 9. Bruk markøren og vis sidelayouten i ulike leserbredder.

  Du kommer til å legge merke til at enkelte kontrollprogrammer ikke er flytende. Legg til avbruddspunkter på disse sidebreddene, uansett hvor disse kontrollprogrammene bryter designen. Deretter kan du enten endre størrelsen til kontrollprogrammet for avbruddspunktet, eller skjule kontrollprogrammet for avbruddspunktet.

  Som standard vises ikke avbruddspunktlinjen når du arbeider med et webområde opprettet i tidligere versjoner. Klikk Vis > Vis avbruddspunkter for å vise avbruddspunkter.

  Vis avbruddspunkter gjennom Vis-menyen
  Klikk Vis > Vis avbruddspunkter.

  Merk:

  Når du planlegger layouten i responsiv design, ordner du sidene etter den bredeste sidebredden først. Deretter kan du vise sidene i ulike leserbredder ved hjelp av markøren. Hvis designen bryter, legger du til avbruddspunkter på disse breddene. Deretter tilpasser du layouten på disse avbruddspunktene.

  Som en tommelfingerregel bør du legge til avbruddspunkter i henhold til webområdets layout og ikke i henhold til ulike skjermstørrelser på brukerens enheter.

 10. Juster objektenes størrelse og plassering, og formater teksten slik at layouten vises riktig i alle leserbredder. Hvis du vil ha informasjon om å plassere objekter i responsiv layout, kan du se Ordne objekter i responsiv webdesign.

  Merk:

  Når du plasserer objekter, må du kontrollere avstanden mellom objektene og avstanden mellom objektet og kanten av webleseren. Det kan hende du må justere objektplasseringer eller legge til ytterligere avbruddspunkt for å løse designproblemer som oppstår mellom avbruddspunkt.

 11. Kontroller justeringen av og lesbarheten til teksten ved alle avbruddspunkter. Hvis du vil justere tekstboksen eller formatere teksten for bestemte sidebredder, kan du se Formatere tekst i responsiv layout.

 12. Forhåndsvis endringer ved å dra markøren til bestemte avbruddspunkter, eller forhåndsvis endringene i en webleser.

 13. Slett eventuelle alternative layouter av webområder du kan ha opprettet for andre enheter. Responsiv webdesign lar deg migrere og vedlikeholde webområdet ditt for alle enhetene, på ett enkelt lerret.

Ditt responsive webområde er nå klart til å bli publisert.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet