Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet

Lær hvordan du ordner og bruker kontrollprogrammer, maler og andre designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet i Adobe Muse CC.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Bibliotek-panelet i Muse er et praktisk verktøy for å lagre og administrere vanlige sideelementer. Legg til elementer i biblioteket slik at du raskt får tilgang til dem og kan legge til innholdet på sider på området. Biblioteket kan inneholde mange typer elementer, inkludert logoer, områdebilder, fargeprøver, hjelpelinjer, egendefinerte kontrollprogrammer, innebygd HTML samt avsnitts-, tegn- og grafikkstiler. I denne artikkelen får du en oversikt over hvordan du bruker Bibliotek-panelet til å skreddersy designprosessen.

Med Creative Cloud-tillegg kan du velge blant et stort utvalg av designelementer som kan gi deg en fyldigere design. Hvis du vil laste ned, kan du se Creative Cloud-tillegg for Adobe Muse.

Bruke Bibliotek-panelet

Du har tilgang til Bibliotek-panelet i Design-visningen. Velg Vindu > Bibliotek eller klikk Bibliotek-fanen i det forankrede panelsettet for å aktivere panelet.

Åpne Bibliotek-panelet i Adobe Muse.
Åpne Bibliotek-panelet i Adobe Muse.

Merk:

Klikk koblingen for å gå til Adobe Muse Exchange for å vise bibliotekelementer du kan laste ned og bruke på fremtidige områdeprosjekter.

Behandle mapper i Bibliotek-panelet

Opprette en ny mappe

Hvis du vil begynne å bruke Bibliotek-panelet, oppretter du en ny mappe. Følg disse trinnene:

 1. Klikk Opprett mappe-knappen (mappeikon) nederst i Bibliotek-panelet.
Klikk Opprett mappe-knappen for å opprette en ny, tom mappe.
Klikk Opprett mappe-knappen for å opprette en ny, tom mappe.

 1. Skriv inn et beskrivende navn i feltet ved siden av mappeikonet.

Mapper sorteres alfabetisk i Bibliotek-panelet etter navn, og dermed kan du bruke lignende navn til å gruppere relaterte elementer i listen.

Du kan når som helst dobbeltklikke en mappe i biblioteket for å gi den nytt navn.

Skriv inn et beskrivende mappenavn i feltet.
Skriv inn et beskrivende mappenavn i feltet.

Når du har opprettet en mappe, kan du legge til elementer i biblioteket.

Merk:

Du kan også legge til et bibliotekelement i Bibliotek-panelet uten først å opprette mappen, men det er raskere å opprette en ny mappe, gi den et navn og deretter legge til et element sammenlignet med arbeidsflyten for å legge til et nytt element og deretter gi nytt navn til både elementet og mappen. Uavhengig av hvilken metode du foretrekker, er det lurt alltid å gi beskrivende navn til både mappene og elementene i Bibliotek-panelet.

Hvis du har tenkt å legge til flere elementer i biblioteket, kan du opprette og gi navn til et sett med tomme mapper før du legger til elementene.

Legg til mapper for å ordne ulike områdeelementer i Adobe Muse slik at det blir enkelt å finne dem.
Legg til mapper for å ordne ulike områdeelementer slik at det blir enkelt å finne dem.

Legge til sideelementer i mapper

Hvis du vil legge til elementer i biblioteket slik at du raskt får tilgang til dem og kan legge dem til på andre sider, merker du et element på en side. Hvis du merker flere elementer, må du trykke og holde nede Skift-tasten, eller klikke og dra med markeringsverktøyet for å velge de ønskede elementene.

Velg ett av to alternativer for å legge til elementer i biblioteket:

Alternativ 1:

 1. Høyreklikk de valgte elementene, velg Legg til i bibliotek, og velg deretter mappen du vil lagre bibliotekelementet i.
Velg alternativet Legg til i bibliotek på kontekstmenyen i Adobe Muse.
Velg alternativet Legg til i bibliotek på kontekstmenyen.

De valgte elementene legges til i mappen, og det vises en forhåndsvisning i Bibliotek-panelet.

 1. Skriv inn et beskrivende navn for elementet i det angitte feltet.
Skriv inn et beskrivende navn for det nye elementet som er lagret i mappen.
Skriv inn et beskrivende navn for det nye elementet som er lagret i mappen.

Du kan også bruke denne arbeidsflyten for å legge til de valgte elementene i biblioteket:

Alternativ 2:

 1. Mens elementene er merket, klikker du Legg til valgt(e) element(er) (sidevekslingsikon) i hjørnet nederst til høyre i Bibliotek-panelet.
Klikk knappen Legg til valgte element(er).
Klikk knappen Legg til valgte element(er).

 1. Skriv inn navnet på elementet i det angitte feltet.

Når en mappe inneholder minst ett element, kan du klikke nedoverpilen til venstre for mappenavnet for å veksle mellom å vise og skjule mappeinnholdet.

I større prosjektfiler kan du skjule alle mappene i Bibliotek-panelet, og du kan gjøre listen over elementer kortere, enklere å skanne og mer håndterbar. Hvis du vil åpne eller lukke alle mappene i Bibliotek-panelet, holder du nede Tilvalg-tasten og klikker pilen (Alt + klikk for Windows).

Gi nytt navn til og organisere mapper

Som nevnt tidligere kan du dobbeltklikke en mappe når som helst for å gi den nytt navn. Hvis du lagrer elementer for en bestemt klient eller en del av et område, er det nyttig å navngi alle mappene i Bibliotek-panelet, slik at mappene blir oppført ved siden av hverandre.

Mappenavn er oppført alfabetisk i Bibliotek-panelet i Adobe Muse.
Mappenavn er oppført alfabetisk i Bibliotek-panelet.

Det er lurt å gi beskrivende navn til mapper og bibliotekelementer. Ikke bruk standardverdien uten tittel som Muse angir. Når du legger til beskrivende navn, blir det enkelt å finne elementer raskt ved å søke gjennom listen over mapper. Ved hjelp av denne metoden kan du søke etter bestemte bibliotekelementer, som beskrevet i neste del.

Administrere innholdselementer i Bibliotek-panelet

Søke i Bibliotek-panelet

Når du har lagt til mange forskjellige elementer i Bibliotek-panelet, kan det bli utfordrende å huske hvilken mappe som inneholder et element du vil bruke. Du kan utvide hver mappe for å vise innholdet, men dette kan bli tidkrevende når du arbeider med store biblioteker.

Hvis du vil søke i Bibliotek-panelet, skriver du inn en del av navnet på elementet i feltet Filtrer etter navn.

Samsvarende elementer vises i listen nedenfor i bibliotekmapper.

Søk etter et bestemt element ved å angi navnet i søkefeltet.
Søk etter et bestemt element ved å angi navnet på elementet i søkefeltet.

Når du er ferdig med å søke, klikker du X-knappen for å fjerne feltet og vise hele listen med elementer i Bibliotek-panelet på nytt.

Importere innholdselementer

Egendefinerte bibliotek-innholdselementer kan deles mellom brukere, noe som gjør det enkelt å samarbeide med andre utviklere og standardisere utseendet og atferden for områdedesign. De eksporterte Muse-bibliotekfilene lagres med filtypen MULIB.

Hvis du vil importere en Muse-bibliotekfil til det gjeldende prosjektet, dobbeltklikker du en .mulib-fil. Muse startes (hvis ikke programmet allerede har startet), og innholdet i biblioteket legges til i Bibliotek-panelet.

Eller følg disse trinnene:

 1. Klikk knappen Importer Muse-bibliotek nederst til venstre i Bibliotek-panelet.
 2. Bla for å velge en .mulib-fil på skrivebordet i dialogboksen Importer bibliotekselementer som vises, og klikk deretter Åpne.
Klikk knappen Importer Muse-bibliotek, og åpne en .mulib-fil i Adobe Muse.
Klikk knappen Importer Muse-bibliotek, og åpne en .mulib-fil.

De importerte mappene vises i Bibliotek-panelet, og de er klare til bruk i den gjeldende filen.

Hvis du vil importere bibliotekelementer mens du ikke arbeider i Design-visningen, kan du også velge Fil > Åpne område og deretter bla for å velge én eller flere .mulib-filer i dialogboksen Åpne som vises.

Bruke bibliotekelementer i designene dine

Du kan lagre og administrere ulike typer innholdselementer, inkludert grafikk, vektorbilder, skjemaer, topptekst- og bunntekstelementer og så videre. Du kan bruke disse elementene i designene dine på to måter:

Plassere bibliotekelementer:

Velg elementet som du vil bruke i designen din. Dra bibliotekelementet over i Design-visningen.

Plassere bibliotekelementer med avbruddspunkter:

Hvis bibliotekelementet inkluderer avbruddspunkter, kan du plassere elementene i layouten sammen med avbruddspunktene. For å bruke bibliotekelementer med avbruddspunkter klikker du plusstegnet ved siden av elementet. Dra og slipp elementet i designvisningen.

Legge til bibliotekelementer sammen med avbruddspunkter i Adobe Muse
Legge til bibliotekelementer sammen med avbruddspunkter

Avbruddspunktene fra bibliotekelementet blir lagt til på siden. Denne funksjonen lar deg legge til et sett med avbruddspunkter på tvers av hovedsider og underordnede sider, med et enkelt klikk. Du kan også beholde avbruddspunkter på tvers av flere Adobe Muse-prosjekter.

Hvis det er eksisterende avbruddspunkter på en side, og hvis du legger til et bibliotekelement med avbruddspunkter, blir alle avbruddspunktene inkludert på siden.

Eksportere bilder og andre innholdselementer

Når du har lagt til innhold i Bibliotek-panelet, kan du eksportere det som en selvstendig fil for å dele det med andre designere (eller for å gjøre designprosessen raskere når du arbeider på flere maskiner).

Det er viktig å være oppmerksom på at innhold som er koblet til nettstedet ditt (i stedet for å være innebygd på nettstedet), for eksempel OAM-filer for Adobe Edge Animate, videoklipp og annet koblet innhold, ikke er inkludert i .mulib-filen du oppretter når du eksporterer elementene fra Bibliotek-panelet.

Følg disse trinnene for å eksportere en Muse-bibliotekfil som også inneholder bildefiler:

 1. Opprett elementet eller settet med elementer i Design-visningen for å legge det til i biblioteket. Dette settet med elementer kan inkludere rektangler, tekst og bildefiler.
 2. Før du legger til elementene i Bibliotek-panelet, åpner du Innholdselementer-panelet (Vindu > Innholdselementer), høyreklikker bildene du vil eksportere, og velger Bygg inn kobling.

Merk: Hvis bibliotekelementene du vil eksportere, ikke inneholder bildefiler, kan du hoppe over Trinn 2.

 1. Velg de ønskede elementene, og legg dem til i biblioteket.
 2. Klikk Eksporter-knappen nederst i Bibliotek-panelet.
Velg mappene eller elementene du vil eksportere, og klikk Eksporter-knappen.
Velg mappene eller elementene du vil eksportere, og klikk Eksporter-knappen.

En .mulib-fil opprettes og lagres på skrivebordet (eller plasseringen du angir). Distribuer .mulib-filen via e-post eller filoverføring til en annen designer eller et annet gruppemedlem.

Når mottakeren åpner .mulib-filen og deretter legger til bibliotekelementet på en side, vises bildene i Innholdselementer-panelet som innebygde bilder.

Opprette egendefinerte fargekart

Ved hjelp av Bibliotek-panelet kan du lagre et element som inneholder alle fargene som brukes i en områdedesign. Du kan også velge et egendefinert sett med hjelpelinjer og legge dem til i Bibliotek-panelet. Disse metodene er svært nyttige når du skal standardisere utseendet og atferden for områdeprosjektene.

Følg disse trinnene for å importere et bestemt sett med kontroller i en ny .muse-fil for å gjøre designprosessen raskere.

 1. Åpne .muse-filen som inneholder fargene du vil lagre. Bruk rektangelverktøyet til å opprette én rektangelfigur, og trykk deretter Tilvalg-/Alt-tasten mens du drar i rektangelet for å kopiere det flere ganger. Angi fyllet i hvert rektangel til én av områdets hovedfargeverdier ved hjelp av pipetten på Fyll-menyen.
 2. Opprett en ny mappe i Bibliotek-panelet for å lagre fargeprøvene.
 3. Bruk markeringsverktøyet til å velge hele settet med rektangler. Du kan høyreklikke den valgte gruppen med rektangler og velge Legg til i bibliotek, eller du kan klikke knappen Legg til valgte element(er) nederst i Bibliotek-panelet. Skriv inn et beskrivende navn i feltet for å navngi fargeprøvesettet.
 4. Velg mappen som inneholder fargeprøvene, og klikk Eksporter-knappen nederst i Bibliotek-panelet for å eksportere til en Muse-bibliotekfil med det valgte innholdet. Send .mulib-filen til gruppemedlemmer via et e-postvedlegg, eller overfør den via en USB-stasjon.
 5. Mottakeren av .mulib-filen starter Muse, oppretter et nytt område, åpner Bibliotek-panelet, og klikker Importer-knappen for å importere filen som inneholder fargeprøvene, til sitt bibliotek. (Alternativt kan de velge Fil > Åpne område og åpne .mulib-filen.)
 6. Deretter drar de elementet som inneholder fargen fra Bibliotek-panelet, til en side for å legge til fargeprøvene i Fargeprøver-panelet.
 7. Mottakeren åpner deretter Fargeprøver-panelet (Vindu > Fargeprøver), høyreklikker Fargeprøver-panelet og velger Slett alle ubrukte på kontekstmenyen som vises.
Etter import sletter du ubrukte fargeprøver i et nytt Adobe Muse-område.
Etter at du har importert fargeprøvene til et nytt område, kan du velge å slette alle ubrukte farger i Fargeprøver-panelet.

Etter at du har slettet ubrukte fargeprøver i Fargeprøve-panelet, sletter du bibliotekelementet fra siden hvis du ønsker det.

Merk:

Den samme metoden fungerer når du skal importere avsnitts- og tegnstiler hvis du tilordner dem til tekst og legger til en tekstramme som et element i Bibliotek-panelet.

Opprette egendefinerte miniatyrer

Forhåndsvisningsruten i Bibliotek-panelet er designet til å gi deg et visuelt inntrykk av det valgte innholdet, noe som gjør det enklere å velge elementene fra biblioteket og legge dem til på sider. Forhåndsvisningsruten er imidlertid konfigurert til å vise filer som i bunn og grunn er firkantede. Du vil kanskje legge til et bredere eller høyere element eller et sett med elementer i biblioteket. Det endelige miniatyrbildet blir skalert i forhåndsvisningen.

Opprette egendefinerte miniatyrbilder i Adobe Muse
Opprette egendefinerte miniatyrbilder i Adobe Muse

Hvis du vil, kan du opprette et annet miniatyrbilde du kan bruke som forhåndsvisning for bibliotekelementet. Følg disse trinnene:

 1. Bruk Finder (på Mac) eller Windows Utforsker til å søke etter følgende katalog på datamaskinen:
 • Mac: ~/Library/Preferences/Adobe/AdobeMuseLibrary/
 • Windows: %AppData%/AdobeMuseLibrary/
Merk:

I Mac OS X kan du velge Gå > Gå til mappe for å få tilgang til katalogen. I Windows kopierer du banen ovenfor og limer den inn i adressefeltet for å finne mappen.

 1. Finn mappenavnet som samsvarer med Bibliotek-mappen i Muse du vil oppgradere. I dette eksemplet er bibliotekmappen kalt "nav - backgrounds".
 2. Åpne mappen for å vise innholdet. Den inneholder en PNG-fil.
 3. Åpne PNG-filen i et bilderedigeringsprogram, for eksempel Photoshop eller Fireworks. Rediger PNG-filen etter behov.
 4. Lagre PNG-filen på nåværende plassering og avslutt bilderedigeringsprogrammet.
 5. Returner til Muse, og velg elementet i biblioteket. PNG-filen du redigerte, vises i forhåndsvisningsruten.
Den egendefinerte PNG-filen viser en miniatyr som er enklere å identifisere i en kort oversikt.
Den egendefinerte PNG-filen viser en miniatyr som er enklere å identifisere i en kort oversikt.

Hvis du vil finne ut mer om hvordan du arbeider med Adobe Muse, kan du gå til siden for opplæring og hjelp for Adobe Muse og se støtteforumet for Adobe Muse.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din