Bruke trekkspillpaneler og paneler med faner i Adobe Muse

Lær hvordan du kan vise og utforme en gruppe med relatert innhold ved hjelp av fane- eller trekkspillpaneler i Adobe Muse.

Legge til et kontrollprogram for panel med faner

 1. Åpne kontrollprogrambiblioteket (Vindu > Kontrollprogrambibliotek). Utvid paneler, og velg kontrollprogrammet for paneler med faner. Dra kontrollprogrammet fra kontrollprogrambiblioteket til Design-panelet.

  Kontrollprogrammet for panel med faner viser standardformateringen når du drar den til en side.
  Kontrollprogrammet for panel med faner viser standardformateringen når du drar den til en side.

 2. Klikk den øverste fanen til høyre tre ganger. Det første klikket merker hele panelet med faner, det andre klikket merker fanebeholderen, og det tredje klikket merker fanen til høyre.

  Sjekk markeringsindikatoren for å finne ut hvilket underelement i kontrollprogrammet som for øyeblikket er valgt. Trykk Delete-tasten (Mac) eller Tilbake-tasten (Windows) for å slette den tredje fanen. Når du har gjort denne endringen, gjenstår det bare to faner. Klikk utenfor et annet sted på siden.

 3. Klikk kontrollprogrammet på nytt for å merke hele panelet med faner. Dra håndtakene for å endre størrelse på hele kontrollprogrammet til en bredde på 840 og høyde på 645. Når du drar håndtakene, kan du referere til målene som vises mens du drar.

  Du kan også kontrollere Transformering-panelene for å se verdiene i feltene W (bredde) og H (høyde).

  Kontroller Bredde- og Høyde-feltene for å sjekke dimensjonene i kontrollprogrammet som har fått ny størrelse.
  Kontroller Bredde- og Høyde-feltene for å sjekke dimensjonene i kontrollprogrammet som har fått ny størrelse.

 4. Bruk markeringsverktøyet til å plassere kontrollprogrammet for panel med faner på siden slik at det er midtstilt nær toppen.

 5. Klikk øvre posisjon i midten av festegrensesnittet i kontrollpanelet for å feste kontrollprogrammet for panel med faner i riktig posisjon. Hvis du vil lære mer om å feste objekter til posisjoner, slik at de ikke blar, kan du se her.

 6. Mens kontrollprogrammet for panel med faner fortsatt er merket, klikker du fanen til venstre for å merke fanebeholderen (elementet som inneholder begge toppfanene). Bruk markeringsverktøyet til å dra det midterste håndtaket nedover til høyden er omtrent 98 bildepunkter.

  I Avstand-panelet angir du verdiene som vises på bildet nedenfor:

  • Venstre: 220
  • Høyre: 220
  • Bunn: 2
  • Høyde på innbindingsmarg: 10
  Angi avstandsverdiene for fanebeholderen i Avstand-panelet.
  Angi avstandsverdiene for fanebeholderen i Avstand-panelet.

 7. Når du har gjort disse endringene, bruker du markeringsverktøyet til å dra hele kontrollprogrammet for panel med faner helt øverst på siden, slik at toppen av panelet med faner er plassert rett under topptekstrektanglet uten så mye som en glipe mellom dem.

  Om nødvendig kan du zoome inn for å få en bedre oversikt over hvordan elementer justeres. Sett forstørrelsen tilbake til 100 % når du er ferdig.

Utforme kontrollprogrammet for panel med faner

Nå når du har lagt til kontrollprogrammet for panel med faner, skal du deretter oppdatere stilene du bruker til å designe de to fanene.

 1. Klikk den venstre fanen tre ganger for å merke den venstre fanen. Åpne Tilstander-panelet og velg Normal-tilstanden. Bruk Fyll-menyen til å angi fyllfarge. Sett strøkbredden til 0.

 2. Velg Overrulling-tilstanden i Tilstander-panelet. Gi Overrullingtilstanden til fanen fyllfargen 571E00. Vær oppmerksom på at når du angir fyllfargen for Overrulling-tilstanden, oppdateres også tilstanden Museknapp trykket ned automatisk.

  Velg Aktiv-tilstanden og bruk også den samme fyllfargen i fanen mens Aktiv-tilstanden er aktivert. Nå er normaltilstanden fylt med fargen du valgte i forrige trinn, og de tre andre tilstandene er fylt med 571E00.

 3. Klikk den venstre fanen på nytt for å merke etiketten. Markeringsindikatoren viser ordet Etikett når den er merket. Velg normaltilstanden i Tilstander-panelet, og angi deretter følgende egenskaper, som vist på bildet nedenfor, i tekstpanelet:

  • Webskrift: Kaushan-skrift (eller en annen skrift du foretrekker)
  • Skriftstørrelse: 26 Farge: #70909D (du kan gi denne fargen et nytt navn. For eksempel blå meny)
  • Linjeavstand: 120%
  • Justering: Midtstilt
  Formater etiketteksten ved å oppdatere innstillingene i Tekst-panelet.
  Formater etiketteksten ved å oppdatere innstillingene i Tekst-panelet.

 4. Mens etiketten fortsatt er merket, klikker du Ny stil-knappen nederst i Avsnittsstiler-panelet. Hvis du vil bruke denne formatering igjen senere, kan du med et enkelt klikk gi nytt navn til denne nye avsnittstilen. For eksempel toppfaner.

 5. Når du åpner Tilstander-panelet, vil du se at formateringen du brukte for etiketten da Normal-tilstanden var valgt, også brukes for både Overrulling-tilstanden og tilstanden Museknapp trykket ned. Velg Aktiv-tilstanden og klikk deretter paragrafstilen for topptekstfanene på nytt for å bruke formateringen på Aktiv-tilstanden. Nå er alle tilstandene i begge fanene utformet.

  Velg Normal-tilstanden på nytt.

 6. Bruk tekstverktøyet til å velge all tekst i alle fanene, og angi aktuelle navn for etikettene.

 7. Hvis du velger venstre fane og ser på Tilstander-panelet, ser du endelig utforming for fanene og etikettene. Klikk høyre fane og legg merke til at tilstandene ser like ut, bortsett fra tekstinnholdet i hver fane.

  Se gjennom formateringen av hver fane i Tilstander-panelet i Adobe Muse.
  Se gjennom formateringen av hver fane i Tilstander-panelet.

Legge til tekstrammer i innholdsområdet i et kontrollprogram for panel med faner

 1. Ta deg tid til å klikke frem og tilbake mellom de to fanene som har ulike etiketter. Plassholderteksten for begge fanene er forskjellig slik at du kan se at én beholder vises mens den andre er skjult.

 2. Klikk høyre fane i kontrollpanelet. Når høyre fane er valgt, vises motsvarende innholdsområde under fanen. Dette er den samme virkemåten som forekommer både i Design-visning når du redigerer siden, og på det publiserte webområdet. Det er dette som gjør kontrollprogrammer for panel med faner svært nyttige, fordi du kan vise mye mer innhold på en side på en effektiv måte.

 3. Velg innholdsområdet for fanene dine. Markeringsindikatoren viser ordet Innholdsområde når den er merket. Merk plassholderbildefilen og trykk Delete-knappen (Mac) eller Tilbake-knappen (Windows) for å slette den.

 4. Bruk tekstverktøyet til å merke toppteksten for den eksisterende plassholderteksten. Merk toppteksten i fet skrift, Mauris sit amet, og slett den.

 5. Bytt midlertidig fra Adobe Muse til skrivebordet. Åpne eksempelfilmappen og finn filen text-about-ourstory.txt. Dobbeltklikk filen for å åpne den i et tekstredigeringsprogram. Kopier den første delen av siden til og med linjen ... utviklet som et resultat av årevis med baking for venner og familie.

 6. Returnere til Muse. Bruk tekstverktøyet til å merke den eksisterende plassholderteksten. Lim inn tekstinnholdet du kopierte i tekstrammen. Behold ett ekstra linjeskift, og gå tilbake til toppen av tekstrammen.

 7. Mens tekstrammen er merket, bruker du Tekst-panelet til å velge innstillinger for å formatere teksten. Du kan for eksempel velge følgende innstillinger:

  • Skrift: Droid Serif
  • Skriftstørrelse: 14
  • Farge: #222222
  • Justering: Venstre
  • Linjeavstand: 120%
 8. Mens teksten fortsatt er merket, klikker du Ny stil-knappen nederst i Avsnittsstiler-panelet. Dobbeltklikk den nye avsnittsstilen, og gi den et nytt navn. For eksempel brødtekst. Dette gjør det enklere å bruke den samme formateringen på nytt for annet tekstinnhold.

 9. Dobbeltklikk fargeverdien #222222 i Fargeprøver-panelet, og gi fargen et nytt navn. For eksempel katieblack.

 10. I kontrollpanelet setter du strøkfargen for tekstfeltet til #222222 (katieblack) og setter strøkbredden til 5 bildepunkter.

 11. Bruk Fyll-menyen til å sette fyllfargen for tekstfeltet til en lys beige farge (#F8F3E2). Klikk mappen ved siden av Bilde-delen, og bla for å velge filen bg-texture.png i eksempelfilmappen. Sett Tilpassing-menyen til: Side ved side.

 12. Angi venstre og høyre avstand i Avstand-panelet. Du kan for eksempel angi venstre avstand til 24 og høyre avstand til 15.

  Angi avstandsverdiene for å opprette et visuelt område rundt tekstkopien som ble limt inn.
  Angi avstandsverdiene for å opprette et visuelt område rundt tekstkopien som ble limt inn.

 13. Deretter legger du til innhold i hver av beholderne i innholdsområdet som samsvarer med hver av fanene.

  Bruk markeringsverktøyet til å endre størrelse på tekstfeltet. Dra den til venstre side av beholderen, og bruk deretter håndtakene til å utvide beholderens bredde til omtrent halvparten av innholdsområdet (omtrent 390 bildepunkter bredt og 381 bildepunkter høyt).

Duplisere tekstrammer i et panel med flere faner

Deretter dupliserer du den eksisterende tekstrammen for å opprette en ekstra tekstramme som fyller høyre side av innholdsområdet.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å merke tekstrammen. Trykk og hold nede Tilvalg-tasten (Mac) eller Alt-tasten (Windows) når du drar en duplisert kopi av tekstrammen til høyre side av innholdsområdet (se bildet nedenfor).

  Bruk justeringshjelpelinjene som vises, til å sikre at den riktige tekstrammen justeres horisontalt med tekstrammen til venstre.

  Dupliser den eksisterende tekstrammen for å opprette en ekstra kolonne til høyre.
  Dupliser den eksisterende tekstrammen for å opprette en ekstra kolonne til høyre.

 2. Bytt midlertidig fra Muse til tekstredigeringsprogrammet med innholdet til panelet med faner. Kopier innholdet som du vil lime inn i den duplisere fanen.

 3. Gå tilbake til Muse. Slett all eksisterende tekst i den dupliserte høyre tekstrammen. Lim inn det nye tekstinnholdet du kopierte fra utklippstavlen.

 4. Bruk markeringsverktøyet etter behov for å plassere begge tekstrammene slik at de er justert og midtstilt i innholdsområdet på ønsket sted.

 5. Mens tekstrammen fortsatt er merket, trykker du Esc-tasten én gang for å merke innholdsområdet for den dupliserte fanen. Sett strøkbredden til 0, og sett fyllfargen til Ingen.

Du er snart ferdig med å kopiere tekstrammer. I den siste delen skal du legge til et lite bilde som brytes i teksten i den venstre tekstrammen.

Arbeide med trekkspillpaneler

Kontrollprogrammer for trekkspillpanel er nyttige når du skal få plass til mye innhold på et mindre område av skjermen. Ved hjelp av Skjul-/Vis-funksjonaliteten kan brukere klikke et etikettpanel for se det tilsvarende innholdsområdet. I tillegg til skrivebordsområder brukes ofte kontrollprogrammer for trekkspillpaneler til å vise innhold i mobile oppsett.

I denne delen vil du lære å legge til innhold på de enkelte sidene på området ditt. Du vil arbeide med en annen type kontrollprogram, kalt trekkspillkontrollprogram. Panelkontrollprogrammene (både trekkspillkontrollprogrammer og kontrollprogrammer for paneler med faner) er nyttige, fordi de gjør det mulig å vise mer innhold på en side på et mindre skjermområde.

 1. Åpne prosjektet ditt i Design-visningen, og rediger det.

 2. Velg Fil > Plasser. Åpne dialogboksen Importer, og gå til mappen der du har lagret innholdselementene dine. Velg bildefilen du trenger. Klikk Velg, og klikk deretter toppen av siden én gang for å plassere bildet i sin opprinnelige størrelse på siden som topptekst. Du kan legge til kontrollprogrammet Trekkspill under denne toppteksten.

Legge til et trekkspill på en webside

 1. Åpne kontrollprogrambiblioteket. (Velg Vindu > Kontrollprogrambibliotek for å åpne det. Eller hvis det allerede er åpent, klikker du den øverste fanen for å gjøre kontrollprogrambiblioteket aktivt i settet med forankrede paneler.)

 2. Klikk Paneler for å utvide listen over kontrollprogrammer for panel. Velg trekkspillkontrollprogrammet. Dra trekkspillkontrollprogrammet til siden, og plasser det øverst til venstre i sideinnholdsområdet.

  Dra og plasser trekkspillkontrollprogrammet på Adobe Muse-siden.
  Dra og plasser trekkspillkontrollprogrammet på siden din.

 3. Ved hjelp av markeringsverktøyet velger du de ulike komponentene i kontrollprogrammet. Når du merker hele kontrollprogrammet, viser markeringsindikatoren øverst i venstre hjørne i Kontroll-panelet ordet Kontrollprogram. Når du klikker på nytt, oppdateres markeringsverktøyet for å fortelle deg at du har valgt en beholder eller en tekstramme. Markeringsindikatoren angir hvilken del av kontrollprogrammet som er valgt for øyeblikket.

  Hvis du vil fjerne merkingen av det elementet for et kontrollprogram, klikker du Escape-tasten for å gå tilbake ett nivå i den gjeldende merkingen eller trykker gjentatte ganger på Escape-tasten for å gå ut av de nestede elementene. Du kan eventuelt klikke et sted utenfor kontrollprogrammet på en annen del av siden.

  Som standard har trekkspillkontrollprogrammet to paneler. Det øverste panelet viser plassholderfanen Lorem 1, og det nederste panelet viser plassholderfanen Ipsum 2.

 4. Åpne dialogboksen Alternativer for kontrollprogram ved å klikke det avrundede blå pilikonet. Kontroller at det er merket av for valget Rediger sammen. Dette alternativet sikrer at dersom du endrer navnet på en fane i trekkspillet, brukes navnet på alle faner.

  Sørg for at det er merket av for Rediger sammen i Alternativer-panelet i Trekkspillkontrollprogrammer.
  Sørg for at det er merket av for Rediger sammen i Alternativer-panelet i Trekkspillkontrollprogrammer.

 5. Ved hjelp av markeringsverktøyet klikker du kontrollprogrammet én gang for å merke det, og deretter drar du høyre håndtak til høyre for å utvide bredden på kontrollprogrammet slik at det blir det bredt nok til å dekke to spalter, som vist på bildet nedenfor.

  Dra håndtaket i kontrollprogrammet for å utvide kontrollprogrammet til to kolonner.
  Når kontrollprogrammet er merket, drar du høyre håndtak for å utvide det slik at det dekker to spalter.

 6. Klikk plusstegnet (+) nederst i kontrollprogrammet under Ipsum 2 for å legge til et tredje panel. Det tredje panelet viser plassholderfanen Ipsum 3.

I den neste delen finner du ut hvordan du plasserer tekst i et panel i kontrollprogrammet for trekkspill slik at du kan fylle det ut. Men først må du oppdatere navnet på den øverste fanen som vises over det første panelet i kontrollprogrammet for trekkspill.

Legge til tekst på trekkspillpanelet

 1. Bruk markeringsverktøyet til å velge tekstrammen for den øverste fanen, kalt Lorem 1. Klikk Lorem 1 én gang for å merke hele kontrollprogrammet og utvide beholderen som samsvarer med den øverste fanen, og klikk deretter Lorem 1 for å merke tekstrammen. Ordet "tekstramme" vises i markeringsindikatoren når tekstrammen er merket.

 2. Dobbeltklikk plassholderteksten Lorem 1 for å redigere den, og skriv deretter inn teksten du vil ha på siden.

 3. Merk den lysegrå beholderen under den første fanen. Bruk tekstverktøyet til å dra en tekstramme i den største beholderen.

 4. Skriv inn toppteksten i den nye tekstrammen.

Fyll toppfanene i trekkspillet med bakgrunnsbilder

 1. Velg den øverste fanen i trekkspillkontrollprogrammet som viser toppteksten.

 2. Klikk knappen med den avrundede blå pilen for å åpne Alternativer-menyen. Fjern merket for valget Rediger sammen. Klikk utenfor Alternativer-menyen for å lukke den.

 3. Klikk den øverste fanen to ganger til markeringsindikatoren viser ordet "tekstramme". Når tekstrammen i den øverste fanen er merket, klikker du koblingen Fyll i Kontroll-panelet for å åpne Fyll-menyen. Klikk fargevelgeren og sett bakgrunnsfyllfargen til ingen i stedet for standardfargen mørk grå.

 4. Klikk mappeikonet i Bilde-delen for å åpne dialogboksen Importer. Gå til mappen med innholdselementer, og velg bildet du vil legge til.

 5. Åpne Avstand-panelet. Trykk og hold nede pil opp i utfyllingen: L (venstre del) for å øke avstanden før toppteksten slik at teksten midtstilles på bakgrunnsbildet for fanen.

  Konfigurere avstanden for trekkspill- kontrollprogrammer i Adobe Muse
  Bruk Avstand-panelet til å øke utfyllingen til venstre og midtstille tekst i trekkspillkontrollprogrammet.

Den første fanen i trekkspillkontrollprogrammet er fullført.

Hvis du valgte bort innstillingen Rediger sammen da du redigerte den første fanen, vises ikke endringene i de andre fanene. Du må utforme de andre fanene i trekkspillpanelet separat.

Rotere trekkspillkontrollprogrammer

Som standard er kontrollprogrammer for Trekkspill-panel konfigurert til å vise etikettpanelene øverst og innholdsområdene nederst i en loddrett retning.

Som standard vises trekkspillkontrollprogrammer vertikalt i Adobe Muse.
Når du legger til et kontrollprogram for Trekkspill-panel på en side, vises det loddrett.

Hvis du vil opprette en vannrett glidebryter ved hjelp av kontrollprogrammet for trekkspill, gjør du følgende:

 1. Åpne kontrollprogrambiblioteket i Design-visningen, og utvid Paneler-delen.

 2. Velg alternativet Trekkspill fra Paneler-delen, og dra det til siden.

 3. Klikk én gang med markeringsverktøyet for å velge hele kontrollprogrammet. Markeringsindikatoren i hjørnet øverst til venstre i Kontroll-panelet viser ordet Trekkspill.

 4. Hvis du holder nede Skift-tasten mens du roterer, påvirkes proporsjonene slik at du kan flytte kontrollprogrammet i intervaller på 45 grader. Det vises et verktøytips som angir den gjeldende roteringsverdien mens du roterer kontrollprogrammet.

  Roter kontrollprogrammet til -90° eller +90°, avhengig av hvilken måte du velger å rotere trekkspillet på.
  Roter kontrollprogrammet til -90° eller +90°, avhengig av hvilken måte du velger å rotere trekkspillet på.

 5. Etter at du har rotert kontrollprogrammet, klikker du forhåndsvisningskoblingen eller forhåndsviser siden i en webleser for å kontrollere at trekkspillet fortsatt utvider og skjuler panelene som forventet. Kontroller om etikettbeholderne er skriptet for å vise det tilsvarende innholdsområdet når de klikkes.

  Alt som gjenstår nå, er å fylle ut etikettene og beholderne i innholdsområdet med innhold som vises "vendt opp" i stedet for å vises sidelengs.

  Følg disse trinnene for å vise tekstinnhold i innholdsområdene. Du bruker den samme metoden som er beskrevet ovenfor, til å rotere tekstfeltet i en beholder i et innholdsområde.

   

 6. Klikk standardteksten i innholdsområdet to ganger. Den første gangen merkes hele kontrollprogrammet for trekkspill, og den andre gangen merkes beholderen i innholdsområdet. Mens innholdsområdet er valgt, bruker du markeringsverktøyet til å utvide størrelsen på innholdsområdet ved å klikke og dra størrelseshåndtakene.

 7. Mens innholdsområdet fortsatt er merket, klikker du på nytt for å merke tekstrammen i innholdsområdet. Hold markøren i nærheten av ett av tekstrammehjørnene til du ser roteringsmarkøren. Trykk og hold nede Skift-tasten mens du roterer tekstrammen til den samme roteringen på 90 grader som det ytre kontrollprogrammet.

  Roter den eksisterende plassholderteksten hvis du vil vise tekst i innholdsområdet.
  Roter den eksisterende plassholderteksten hvis du vil vise tekst i innholdsområdet.

 8. Etter at du har rotert tekstrammen, bruker du markeringsverktøyet til å omplassere tekstrammen i innholdsområdet. Bruk tekstverktøyet til å erstatte plassholderteksten med teksten du vil skal vises, og deretter bruker du tekstformateringsalternativene i Kontroll-panelet og Tekst-panelet til å bruke stiler i teksten (eller du kan bruke avsnittsstiler til å oppdatere utseendet).

 9. Plasser bilder, tegn rektangler eller bygg inn HTML for å fylle beholderne i innholdsområdet etter behov. Du trenger ikke rotere dette innholdet fordi det plasseres stående i den roterte beholderen automatisk.

Oppdatere tekst i etikettbeholderne

Hvis du vil oppdatere teksten i etikettbeholderne, har du flere alternativer.

Hvis etikettene er korte og du vil at teksten skal vises "sidelengs" (for eksempel for å etterligne bøker på en bokhylle), kan du bruke tekstverktøyet til å merke den eksisterende plassholderteksten og skrive inn de ønskede etikettene (se bildet nedenfor).

Rediger teksten på etiketten ved hjelp av Tekst-verktøyet for trekkspillkontrollprogrammer.
Rediger teksten på etiketten ved hjelp av Tekst-verktøyet for trekkspillkontrollprogrammer.

Hvis du ikke vil bruke tekstetiketter, kan du slette den eksisterende plassholderteksten i etikettbeholderne. Bruk deretter formateringsalternativene i Kontroll-panelet eller Fyll-panelet (sammen med Tilstander-panelet) til å bruke en annen farge for hver etikett (se bildet nedenfor). Hvis du vil oppdatere utseendet for hvert etikettbeholder enkeltvis, klikker du den blå pilknappen for å få tilgang til Alternativer-menyen, og deretter fjerner du merket for alternativet Rediger sammen.

Bruk Fyll-menyen og tekstformateringsalternativene til å fargekode etikettbeholderne og det tilsvarende tekstinnholdet.
Bruk Fyll-menyen og tekstformateringsalternativene til å fargekode etikettbeholderne og det tilsvarende tekstinnholdet.

Et annet alternativ er å bruke et bilderedigeringsprogram til å opprette bilder som settes inn i etikettpanelene. Plasser bildene på siden, klipp dem ut, merk etiketteksten med tekstverktøyet, og lim deretter inn bildene i etikettbeholderne. Hvis du vil, kan bildene inneholde tekst i loddrett retning (se bildet nedenfor).

Sett inn bilder med tekst som vises loddrett i etikettbeholderne.
Sett inn bilder med tekst som vises loddrett i etikettbeholderne.

Legg til ankerkoblinger i trekkspillpaneler

Du kan koble alle sideelementer til trekkspillkontrollprogrammer ved å legge til ankerkoblinger i trekkspillpanelene. Les videre for å se hvordan du legger til ankerkoblinger i trekkspillkontrollprogrammer.

 1. Velg trekkspillkontrollprogrammet du vil legge til ankerkoblingen i. Klikk fanen der du vil legge til ankerkoblingen.

 2. Klikk ankerverktøyet for å laste inn en ankerkobling i plasseringsverktøyet.

  Velg ankerverktøyet fra verktøypanelet.
  Velg ankerverktøyet fra verktøypanelet.

 3. Plasser ankerkoblingen i trekkspillkontrollprogrammet.

  Et hurtigvindu for å gi ankeret nytt navn vises. Skriv inn et passende navn for ankeret, og klikk OK.

  Plasser ankerkoblingen i trekkspillkontrollprogrammet
  Plasser ankerkoblingen i trekkspillkontrollprogrammet

  Nå kan du koble dette ankeret til hvilket som helst sideelement på en hvilken som helst side på webområdet ditt.

 4. Hvis du vil koble et sideelement til dette ankeret, velger du sideelementet du vil koble til. Gå til rullegardinmenyen for hyperkoblinger for å velge ankeret du opprettet.

  Når du går til det publiserte webområdet og klikker sideelementet, viser siden trekkspillfanen der du plasserte ankerkoblingen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din