Publisere Adobe Muse-webområder på Business Catalyst

Les denne artikkelen for å få vite hvordan du kan publisere Adobe Muse-webområder til Business Catalyst. Lær hvordan du kan eksportere området ditt som HTML.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Når du er ferdig med å designe området i Adobe Muse, kan du publisere området på Adobe Business Catalyst eller en tredjeparts vertstjeneste, for eksempel GoDaddy. 

Før du begynner å publisere, klikker du Fil > Lagre for å lagre nylige endringer av områdets design. Hele området lagres i ett enkelt dokument i MUSE-filformatet. Når du har forhåndsvist området og bekreftet at det er klart for visning på Internett, kan du begynne å publisere det.

Merk:

Instruksjonene i denne delen beskriver prosessen med å laste opp filer til Adobe Business Catalyst. Hvis du foretrekker å publisere området på en tredjeparts vertstjeneste i stedet, kan du se Laste opp webområde til en tredjeparts vertstjeneste.

Selv om du ønsker å laste opp området på en annen server, kan du velge å publisere områdene dine på Adobes vertsservere midlertidig. Du kan deretter dele området og tilrettelegge kundegodkjenningsprosessen.

Utelate sider fra publisering og eksport

Før du publiserer webområdet ditt, bør du vurdere om det finnes sider på området som ikke er klare til å publiseres (eller eksporteres).

Følg disse trinnene hvis du vil utelate en side fra publiserings- eller eksportprosessen:

 1. Høyreklikk siden du vil utelate. Du kan høyreklikke sideminiatyrbildet i Planlegg-visningen, eller høyreklikke selve siden i Design-visningen.

  I kontekstmenyen er det som standard merket av for alternativet Eksporter side.

 2. Velg alternativet Eksporter side og fjern avmerkingen. Den valgte siden er ikke publisert.

  Dette alternativet er en vekslefunksjon. Når du er klar til å publisere siden, høyreklikker du og velger alternativet Eksporter side for å merke det av på nytt. Hjemmesiden er den første siden på nettsiden, og må eksporteres.

  Velg bort alternativet Eksporter side for å fjerne sider fra publisering eller eksport
  Velg bort alternativet Eksporter side, og fjern sider fra publisering eller eksport.

  Merk:

  Alternativet Eksporter side er nedtonet og kan ikke slås av når du høyreklikker hjemmesiden.

  Når du velger bort alternativet Eksporter side, publiseres ikke siden når du publiserer området. Sidene eksporteres heller ikke når du eksporterer området.

  Merk:

  Vær klar over at hvis du endrer alternativet Eksporter side etter at du har publisert et område, fjernes siden fra prøveområdet neste gang du publiserer det.

Publisere et midlertidig område på Adobes vertsservere

Å publisere et område betyr bokstavelig talt å laste opp områdefilene til en ekstern server for å gjøre det tilgjengelig på Internett for besøkende som har Internett-tilgang. Når du publiserer et prøveområde, er det tilgjengelig for alle som har riktig URL for å vise det.

Hvis du sender kundene dine en kobling til prøveområdet og deretter gjør noen endringer, kan du publisere den nye versjonen og dele den. Kundene kan også logge på og se arbeidet som pågår.

Adobe Muse har et integrert publiseringssystem som gjør at du kan publisere områdene dine enkelt og raskt. Filene du laster opp med publiseringsgrensesnittet, lagres på Business Catalyst-vertsserverne.

Slik publiserer du et Adobe Muse-område:

 1. Klikk Publiser-knappen på toppen av arbeidsområdet, eller velg Fil > Publiser. Adobe Muse etablerer en tilkobling til kontoen din med brukernavnet og passordet som du angav eller opprettet da du startet Adobe Muse første gang.

 2. I Publiser til Business Catalyst-dialogboksen angir du navnet på området i Områdenavn-feltet.

  Skriv inn navnet på kundens virksomhet eller et annet navn du vil ha på området.

  Merk:

  Det angitte områdenavnet brukes til å opprette det midlertidige domenenavnet til prøveområdet. Når du oppgraderer det aktiverte området, kan du velge et domenenavn som adressen til området.

  Adobe Muse genererer automatisk en URL for prøveområdet. Eksempel: områdenavn.businesscatalyst.com.

  Det automatisk genererte navnet vises i grått under Områdenavn-feltet. Hvert områdenavn må være unikt i systemet. Hvis du legger inn et navn som allerede er i bruk, endrer Adobe Muse navnet litt for å gjøre navnet unikt.

  Hvis du ikke liker navnet som Adobe Muse genererte automatisk, kan du endre det.

 3. Utvid Alternativer-delen ved å klikke pilen ved siden av dette menyelementet. Angi et nytt, unikt navn i feltet URL-adresse.

  Systemet kontrollerer om den nye URL-en du oppgir, er unik. Hvis navnet allerede finnes i systemet, blir feltet rødt, og det vises en alternativ, unik URL-adresse.

  Angi et unikt URL-navn for det midlertidige området
  Angi et unikt URL-navn for det midlertidige området

  Når du angir en unik URL i URL-adressefeltet, vises det ikke lenger en rød ramme rundt feltet.

  Den unike URL-en er godkjent når feltet URL-adresse er uthevet i blått.

  Som standard er alternativet for Publiser til: Nytt område valgt. Hvis du har opprettet prøveområder tidligere, velger du alternativet Eksisterende område. Deretter velger du navnet på et eksisterende prøveområde i Publiser til-menyen.

  Hvis du lager en oppdatering av et eksisterende område, kan du velge å publisere den nyere versjonen av en design til et nytt område. Da overskrives ikke det eksisterende området med de nye filene. Denne strategien er nyttig når du ønsker å sende klientene dine to linker. I så fall kan kundene dine sammenligne to versjoner av et område samtidig, i forskjellige nettleservinduer.

  Som standard er alternativet for Datasenter angitt til Automatisk. Datasenter henviser til den geografiske plasseringen til de eksterne Business Catalyst-serverne i forhold til din fysiske plassering. Adobe Muse registrerer posisjonen din og velger automatisk riktig plassering. Vanligvis trenger du ikke endre den automatiske innstillingen. Hvis kunden din befinner seg i et annet land, kan du imidlertid overstyre standardinnstillingen og velge blant følgende alternativer:

  • United States (USA)
  • European Union (EU)
  • Australia

  Hvis du for eksempel arbeider i USA og kunden bor i Australia, kan du velge Australia som datasenteralternativ. Området fungerer optimalt for kunden din når de ser det på nettet.

 4. Når du har angitt områdenavn, URL og andre alternativer, klikker du OK. En kort stund vises det en fremdriftslinje som angir hvor mange prosent av filene som er lastet opp til vertsserveren.

  Det aktive prøveområdet lastes inn i et nytt nettleservindu. Du kan klikke koblingene og teste hvordan designen ser ut når du endrer størrelsen på nettleseren.

 5. Gå tilbake til Adobe Muse. Det vises en bekreftelsesmelding som angir at prøveområdet er i drift.

  Klikk Administrer for å administrere området i bekreftelsesvinduet. Klikk OK for for å fortsette å arbeide, og lukk vinduet.

  Klikk OK for å lukke bekreftelsesmeldingen for publisering, eller klikk Behandle for å administrere området.

  Du kan også legge til In-Browser Editing-brukere eller tilordne et domenenavn etter at du har publisert området.

Du kan også bruke Business Catalyst til å publisere området med et domenenavn du velger. Du kan administrere områder, administrere brukere, overvåke statistikker for siden med data, med mer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp til Adobe Business Catalyst.

Merk:

Før du lanserer området, må du registrere et domenenavn du vil bruke, ved å kontakte en tredjeparts domeneregistrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Domenenavnregistrator.

Før du begynner med publiseringsprosessen, bør du se gjennom arbeidsflyten skissert nedenfor for å få en bedre forståelse av de nødvendige trinnene:

 • Aktiver det publiserte området, og oppgi betalingsinformasjon (eller bruk en vertskreditt).
 • Legg til nye brukere som kan administrere området.
 • Legg til områdets domenenavn for å knytte det til det aktiverte Muse-området.
 • Logg på området hvor du registrerte domenenavnet ditt, og oppdater DNS-innstillingene

Publisere et Adobe Muse-område på Adobe-vertsservere

Første gang du publiserer et gratis prøveområde i Adobe Muse, registrerer du deg også for en gratis Business Catalyst-konto – hvis du ikke har en konto allerede.

Når du publiserer området, kan du få tilgang til instrumentbordet for området i Business Catalyst.

Instrumentbordet er et nettbasert grensesnitt som inneholder funksjoner for områdeadministrasjon.

Ved hjelp av instrumentbordet kan du oppgradere området ved å starte betalingen av vertsgebyr. Hvis du vil oppgradere området ved hjelp av vertskredittene du får som abonnent, klikker du Push Site Live (Aktiver område) i delen for områdestatus.

Klikk Push Site Live (Aktiver område) for å bruke vertskredittene.

Merk:

Hvis du har kjøpt Creative Cloud-medlemskapet før 1. mai 2015, har du vertstillatelser for Business Catalyst, som inkluderer publisering av fem gratis webBasics-områder. Du kan velge å bruke vertstillatelsene eller fortsette å lese for å lære hvordan du kan kjøpe et Business Catalyst-abonnement ved hjelp av betalingskortet ditt.

Hvis du vil bruke vertstillatelsene, klikker du Push Site Live (Aktiver område) i dialogboksen Push Site Live (Aktiver område).

Klikk Push Site Live (Aktiver område) for automatisk å oppgradere området og bruke en vertskreditt.

Hvis du ikke allerede har kjøpt et Business Catalyst-abonnement, kan du angi kredittkortopplysninger for å betale for vertstjenesten.

Klikk koblingen Partner Portal (Partnerportal) for å betale med kredittkort fra instrumentbordet. Deretter velger du navnet på nettsiden i fanen Clients (Kunder). Klikk Upgrade (Oppgrader). I oppgraderingsvinduet som vises, kan du skrive inn betalingsinformasjonen.

Du kan også oppgi kredittkortinformasjon hvis du ikke vil bruke noen av kredittene dine.

Instrumentbordet vises, og områdets status oppdateres til Live (Aktivert).

På instrumentbordet kan du klikke koblingen for å legge til en ny bruker på området.

Legg til en bruker for Adobe Muse-området ditt
Legg til en bruker for området ditt

Det er to typer brukere du kan legge til som administratorbrukere:

 • Andre webdesignere: Hvis du jobber med et team for å designe ey Adobe Muse-område, kan du legge til dine kolleger som administratorbrukere. Disse brukerne kan oppdatere stedet filer og administrere området.
 • Kundene dine: De kan logge seg på dashbordet for å lese rapportene og finne ut hvordan det går med området.
Merk:

Kundene dine trenger ikke å ha Adobe Muse installert for å få tilgang til Dashboard (Instrumentbord) for området sitt. De kan få tilgang til det ved hjelp av en nettleser med Internett-tilkobling ved å bruke brukernavnet du har konfigurert for dem. Hvis du arbeider eksternt, kan du også logge på instrumentbordet ved hjelp av en hvilken som helst datamaskin som har en nettleser og Internett-tilkobling.

Hvis du klikker Add a domain (Legg til et domene), kan du knytte et domenenavn som du har registrert med den oppgraderte området.

Det å legge til et domene er et av de siste trinnene du må gjennomføre for å lansere den ferdige nettsiden og gjøre den tilgjengelig for publikum.

Skriv inn domenenavnet du har registrert for et område, i vinduet Associate Existing Domain (Knytt til eksisterende domene).

Hvis du vil lære mer om å administrere området eller å laste opp området til en tredjeparts vertsleverandør, kan du se Laste opp webområde til en tredjeparts vertsleverandør.

Eksportere Adobe Muse-filer

Mens du holder på med å designe et webområde i Adobe Muse, kan du eksportere alle filene når som helst. Adobe Muse genererer HTML-filer, CSS-filer og skriptfiler og oppretter en fullstendig nettside med oppdelte bilder og innholdselementer. Bildeoppdeling gjør at bilder, spesielt store bilder, deles opp i mindre deler.

Eksport er en enkel prosess som bare tar et par minutter. Det er tre hovedgrunner til å eksportere områdefilene fra Adobe Muse:

 • Filene lagres på den lokale stasjonen som en sikkerhetskopi av området, og dermed har du tilgang til dem lokalt.
 • Du kan bruke en FTP-klient til å laste opp nettsiden til en tjenesteleverandør du vil bruke som vert for området ditt.
 • Du kan bruke noen av bildefilene du opprettet for området for andre prosjekter, for eksempel områder for sosiale medier, e-postnyhetsbrev og blogger.

Adobe Muse deler opp og optimaliserer bildefiler automatisk når du publiserer eller eksporterer et område. Eksport er en praktisk måte å generere en mappe for områdets innholdselementer på som kan brukes i alle prosjekter, inkludert mobilapper som leveres på Internett.

Les videre for å få vite hvordan du kan eksportere mens området er åpent i Adobe Muse:

 1. Velg Fil > Eksporter som HTML. Systemet viser Eksporter som HTML-dialogboksen.

 2. Velg hvor på datamaskinen filene skal lagres, og klikk deretter OK.

  Skriv inn områdets domenenavn i dialogboksen Eksporter til HTML, og klikk deretter OK.

  Det kan være nyttig å eksportere hele området til den lokale harddisken hvis du bruke områdets webelementer på nytt i nyhetsbrev, sosiale medier og mobilapper.

  Adobe Muse eksporterer de optimaliserte bildefilene til en egen mappe. Du kan også manuelt laste opp de eksporterte filene til vertskontoen du selv velger. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster opp filen til en ekstern vertsleverandør, kan du se Bruke en tredjeparts FTP-klient til å laste opp innholdselementer til et Muse-område hos en vert.

Feilsøking av feil under publisering eller eksport av et Adobe Muse-område

Se følgende koblinger hvis du opplever feil under publiseringsprosessen i Adobe Muse:

Hvis du opplever problemer med tilgang enn disse feilene, bør du kontrollere at påloggingsinformasjonen din for Business Catalyst er riktig.

Hvis du har andre problemer som du ser etter en løsning på, kan du kontakte Adobes kundestøtte.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din