Rulleeffekter i Adobe Muse

Les denne artikkelen for å komme i gang med rulleeffekter i Adobe Muse. Les videre for å lære begrepene for rulleeffekter.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Rulleeffekter er en webdesignteknikk som gjør det mulig å angi hastighet og retning for hvert element. Ved å bruke rulleeffekter kan du skape dynamiske webområder med animert innhold som omfatter to eller flere sideelementer som beveger seg i webleseren ved ulike hastigheter. Med Adobe Muse kan du konfigurere forskjellige innstillinger, inkludert bevegelsesinnstillinger, tetthet og avspillingsinnstillinger for en lysbildefremvisning eller animasjon.

Du kan bruke rulleeffekter på nesten alle elementene i Adobe Muse på et fast område eller ved hjelp av faste avbruddspunkter. Elementene omfatter bakgrunnsbilder, tekst og bilder. Du kan også bruke en rulleeffekt for bakgrunnsfyll på alle elementer med et bakgrunnsbilde angitt som fyll. Det er også mulig å aktivere rulleeffekter i Webleserfyll-menyen, hvis du angir at et bakgrunnsfyllbilde skal angis i webleservinduet. 

Du kan ikke bruke rulleeffekter på bakgrunnsfyllelementer som bruker visse grafiske effekter, som skråkant og indre glød. Når disse effekttypene brukes på de valgte objektene, deaktiveres alternativene i Rull-delen i Fyll-panelet.

Merk:

Hvis du vil bruke rulleeffekter for et element, må du kontrollere at elementets tilstand er satt til Normal.

Foruten i forbindelse med bilder og bakgrunnsfyll benyttes rulleeffekter ofte i animasjoner for å gi illusjonen av dybde. Du kan angi ulik hastighet på forskjellige elementer på en side. En sidelayout kan for eksempel omfatte et forgrunnselement som beveger seg dobbelt så hurtig som et mellomliggende element. Bakgrunnsfyll med bilde side ved side bak et animert innhold kan settes til halv hastighet i forhold til det mellomliggende elementet. Disse innstillingene simulerer måten øynene våre oppfatter bevegelse på. Objektene nærmest oss ser ut til å bevege seg hurtigere.

Rulleeffekter er også nyttige når du legger til ankerkoder på en side. Når en besøkende klikker en kobling for å hoppe til en ankerkode på en lang eller bred side, aktiveres rulleeffektene. Ved hjelp av rulleeffekter og ankerkoder kan du designe en side med deler som ser ut som om de flyr inn, som blir tydeligere og tydeligere, eller som animeres på plass. Du kan også opprette en rekke menyelementer som kommer sammen og danner én navigeringslinje når den besøkende hopper ned på et område lenger nede på siden.

Før du begynner å bruke rulleeffekter i layouten, må du forstå følgende viktige begreper:

Nøkkelposisjon

Nøkkelposisjonen i rulleeffekter viser til posisjonen der sideelementene du konfigurerer, begynner å bevege seg. Klikk for eksempel Webleserfyll-menyen og velg Rull-fanen. Feltet i den midterste delen (viser for øyeblikket 0 px) tilsvarer nøkkelposisjonen. Når du slår på bevegelsesinnstillingene, vises plasseringen av T-håndtaket på siden. Dette T-håndtaket styrer bevegelsesområdet. Standardinnstillingen 0 px betyr at T-håndtaket er angitt til den øverste kanten av webleservinduet.

Antall bildepunkter angitt i Nøkkelposisjon-feltet betyr at endringene du anga i Startbevegelse-delen, vil bevege seg (i den retningen og ved den hastigheten) mens siden rulles til den plasseringen. Toppen av siden begynner ved 0, og deretter øker antall bildepunkter jo lenger ned du ruller på en side. I Transformering-panelet (Vindu > Transformering) er avstanden fra toppen av siden omtalt som Y-verdien.

Startbevegelse

Startbevegelsen i rulleeffekter er posisjonen i bildepunkter (px) der rullebevegelsen starter. Konfigurer startbevegelsen for å definere rullevirkemåten for elementer, mellom nøkkelposisjonen og kanten av sideelementet.

I Startbevegelse-delen kan du legge merke til at verdiene i feltene har en liten "x" ved siden av seg. Dette står for ganger. Hvis den besøkende ruller siden raskere, øker rulleeffektbevegelsens hastighet slik at den samsvarer med denne farten.

Sluttbevegelse

Sluttbevegelse bestemmer bevegelsen til et sideelement når brukeren ruller utover den angitte verdien. Verdiene som er konfigurert i Sluttbevegelse-delen, brukes når siden rulles forbi nøkkelposisjonen (plasseringen av T-håndtaket). 

Elementet som bevegelsesrulleeffekten er brukt på, beveger seg i retningene som har en verdi som er større enn 0 i feltet. Hvis både de horisontale og vertikale retningene er angitt til 0, er elementet festet til siden og beveger seg ikke.

Hvis den horisontale delen har verdien 0, vil webleserfyllet ikke bevege seg horisontalt til venstre eller høyre.

Hvis du vil få en visuell fremstilling av viktige begreper relatert til rulleeffekter i Adobe Muse, kan du se følgende bilde:

Nøkkelposisjon, startbevegelse og sluttbevegelse i rulleeffekter
Nøkkelposisjon, startbevegelse og sluttbevegelse i rulleeffekter

Gå til webområdet om rulleeffekt for å forstå hvordan rulleeffekter fungerer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din