Kom i gang med Adobe Muse. Forstå .muse filer, vite hvordan man angir sideegenskaper, legge til favorittikoner og mer.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Komme i gang med Adobe Muse

Når du har logget på, åpnes arbeidsområdet til Adobe Muse. Velkomstskjermen til Adobe Muse vises. Utfør én av følgende handlinger:

 • Klikk Opprett ny for å lage et nytt område.
 • Klikk Åpne, og bla gjennom til en eksisterende *.muse-fil fra datamaskinen.
Velkomstskjerm i Adobe Muse
Bruk velkomstskjermen til å opprette et nytt område.

Når du oppretter et nytt område, vises dialogboksen Nytt område. Velg flytende bredde for å aktivere responsiv layout, eller velg Fast bredde for å velge en alternativ layout. Den inneholder felt der du kan angi maksimal sidebredde, kolonner og spaltemellomrom.

Dialogboksen Nytt område for å opprette et nytt webområde.
Velg Fil > Nytt område for å opprette et nytt område.

Klikk Avanserte innstillinger for å angi verdier for størrelse, marger, kolonner og utfylling for området (numerisk, i piksler). Du kan også velge oppløsning og språk fra dette vinduet.

Du kan oppdatere disse innstillingene senere ved å velge Fil > Egenskaper for område.

Bruk dialogboksen Egenskaper for område for å angi egenskapene.
Angi egenskapene for området i dialogboksen Nytt område.

Klikk OK for å lukke dialogboksen når du er ferdig.

Som standard vises Planlegg-visningen, med to elementer allerede opprettet. Hjem-siden øverst til venstre er den første siden som lastes når en besøkende går til det aktiverte området ditt. A-malsiden nedenfor er en slags sjablong. På A-malsiden plasserer du alle elementer som du vil skal vises på alle sidene på området. På den måten trenger du bare å oppdatere de felles områdeelementene på ett, sentralt sted.

NewWebsite
Adobe Muse genererer automatisk en Hjem-side og en malside.

Langs toppen er det fire koblinger som angir de forskjellige delene av grensesnittet: Planlegg, Design og Publiser.

Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke grensesnittet og designe et område med Adobe Muse, kan du se Komme i gang med Adobe Muse og Bygge ditt første webområde med Adobe Muse.

Forstå .muse-filer

Når du designer webområder i andre programmer, for eksempel Dreamweaver, oppretter du en mappe som inneholder undermapper og filer med alt innholdet for området, på datamaskinen. Det kan være vanskelig å administrere et komplett sett med elementer og forsikre seg om at det ikke er noen brutte koblinger på området.

Når du oppretter et nytt område i Adobe Muse og velger Fil > Lagre, oppretter du én enkelt .muse-fil. Dette er det samme konseptet som å opprette en PSD-fil i Photoshop, som kan inneholde et vilkårlig antall lag, grafikkelementer og koblede innholdselementer. Denne ene .muse-filen er den eneste filen du trenger for å designe et område, siden den inneholder alle bildene, alle koblingene, all koden og alle filene som hører til området. Hvis du vil samarbeide med noen mens du designer området, kan du sende kollegaen din en kopi av .muse-filen som du opprettet, slik at vedkommende kan åpne den, gjøre endringer og publisere endringene.

Som regel er det best å bare tillate at én person jobber med .muse-filen av gangen. Når du er ferdig med å legge til innholdet på området, kan du publisere det og sende kollegene .muse-filen, slik at de kan redigere den for å legge til mer innhold. Når de er ferdig, kan de sende den oppdaterte .muse-filen (som inkluderer endringene deres) tilbake til deg. På den måten er dere sikre på at dere ikke overskriver hverandres arbeid.

Du kan eventuelt opprette en .muse-fil og publisere et midlertidig område. Deretter deler du .muse-filen med kollegene. De kan åpne den, velge Fil > Lagre som og gjøre endringer i sin kopi, mens du fortsetter å jobbe med din kopi, forutsatt at dere har avtalt at de vil publisere sine egne, nye midlertidige områder. Hvis dere bruker denne arbeidsflyten, vil imidlertid de to stadiene av området ikke være synkronisert – din versjon av .muse-filen vil ikke bli oppdatert til å inneholde kollegenes endringer, og omvendt.

Når du vil gjøre større endringer på et eksisterende webområde, er det beste praksis alltid å åpne .muse-filen og velge Fil > Lagre som. Opprett en ny .muse-fil med et litt forskjellig navn, og oppbevar alle .muse-filene i én enkelt mappe på datamaskinen. Hvis kunden foretrekker den opprinnelige versjonen av området, kan du dermed når som helst åpne den forrige versjonen av .muse-filen, med en eldre design, og publisere den på nytt for å få tilbake området slik det var.

Det er også beste praksis å lagre .muse-filen ofte. I tilfelle Adobe Muse skulle krasje, vises som regel den gjenopprettede versjonen av .muse-filen, med de nylige endringene dine, når du starter Adobe Muse på nytt. Hvis dette skjer, må du lagre den gjenopprettede versjonen av .muse-filen umiddelbart, før du fortsetter å jobbe med den. Husk å lagre .muse-filene du oppretter, på et sikkert sted, og sikkerhetskopier dem, siden hver fil inneholder et komplett webområde. Hvis du mister .muse-filen, og ikke har en sikkerhetskopi, kan du ikke rekonstruere .muse-filen ved å laste ned filene som ligger på serveren.

Mange webdesignere liker å lagre .muse-filene sine med beskrivende navn, for eksempel mitt_område_v1.muse og mitt_område_v2.muse. Du kan også inkludere datoen i navnet på .muse-filen, slik at du enkelt kan se hvilken versjon som er eldst, for eksempel mitt_område_2012-4-13.muse og mitt_område_2012-4-30.muse. Du kan navngi filene på den måten du selv synes er nyttigst.

Angi områdeegenskaper under oppretting av et nytt område i Adobe Muse

Gjør følgende for å opprette et nytt område og definere områdeegenskapene:

 1. Velg Opprett ny > Område på velkomstskjermen. Klikk Flytende bredde for responsiv layout eller Fast bredde for alternativ layout.

 2. I dialogboksen Nytt område som vises, setter du sidebredden til 950 og minimumshøyden til 800. Angi Kolonner til 3 og Spaltemellomrom til 20. I Marger-området setter du alle fire verdiene til 50. Sett verdiene for Utfylling til 36.

  Angi attributter for området fra dialogboksen Egenskaper for område.
  Angi områdeattributtene ved å skrive inn verdiene direkte i feltene eller klikke pilknappene for hver innstilling.

  Merk:

  Hvis du designer området ditt for telefoner og nettbrett, kan du ved hjelp av alternativet Omdiriger fra skrivebord slå av/på omdirigering for mobillayouter. Denne funksjonen er nyttig for en layout som ikke er klar og som det ikke bør omdirigeres til ennå (pågående arbeid). Vær oppmerksom på at layouten fortsatt eksporteres selv om alternativet for omdirigering er av. Mobilweblesere omdirigeres imidlertid ikke til mobilsider, og de eksporterte filene inkluderes ikke i sitemap.xml før du går i dialogboksen Egenskaper for område og aktiverer dette alternativet for området ditt.

 3. Klikk OK for å lagre innstillingene og lukke dialogboksen.

 4. Velg Fil > Egenskaper for område. Klikk mappeikonet ved siden av Favorittikonbilde. Gå til eksempelfilmappen Kevins_Koffee_Kart, og velg filen favicon.png. Velg OK.

  fig_07
  Favorittikoner er ikoner som vises ved siden av URL-adressen til området, på adresselinjen til en webleser.

 5. Velg Fil > Lagre. Gi det nye området et unikt navn, for eksempel NavnetDittKoffeeKart.muse. (Eksempelområdet i denne opplæringen heter 01KevinsKoffeeKart.muse.)

Legge til et favorittikon i panelet Egenskaper for område

Et favorittikon er et lite, firkantet bilde du oppretter, legger til på et område og laster opp for å personliggjøre bokmerker og URL-adresser. Selv om virkemåten varierer avhengig av hvilken webleser du kjører, vises favorittikonet generelt sett i adressefeltet i webleseren ved siden av områdets URL-adresse mens det vises. I mange tilfeller vises det også ved siden av navnet for en side når det er bokmerket, eller i en fane som inneholder en lastet områdeside. Du kan bruke et bilderedigeringsprogram, for eksempel Photoshop eller Illustrator, til å opprette en firkantet (likt proporsjonert) bildefil som du kan bruke som favorittikon. For denne opplæringen er en PNG-fil formidlet.

Følg disse trinnene for å legge til et favorittikon på området:

 1. Velg Fil > Egenskaper for område. Panelet Egenskaper for område vises.

 2. Klikk mappeikonet til høyre for favorittikondelen i Innhold-fanen. Bruk dialogboksen Velg favorittikonbilde som vises, til å bla til eksempelfilmappen og velge filen favicon.png.

  Favicon
  Angi filen favicon.png i Egenskaper for område.

  Merk:

  Hvis du bruker Adobe Muse 2015.0.2 eller tidligere, kan du legge til et favorittikon for webområdet ditt ved å klikke Fil > Egenskaper for område > Layout-fanen.

 3. Klikk Åpne for å lukke dialogboksen Velg favorittikonbilde og velge filen. Klikk deretter OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for område.

 4. Velg Fil > Forhåndsvis område i webleser. Gå til toppen av webleservinduet for å se favorittikonet i adressefeltet. Hvis området ble lastet i en fane, vises det kanskje også der. Og eksperimenter med bokmerker på siden for å se hvordan ikonet kan vises ved siden av sidenavnet i listen over bokmerker.

  Nå når området er ferdigstilt, skal du laste opp området til de angitte vertsserverne for Adobe Business Catalyst.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet