Lær hvordan du kan optimalisere webområder for søkemotorer (SEO) for å forbedre siderangeringen og gjøre områdene dine mer synlige.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Søkemotoroptimalisering (SEO) er en metode for å øke et områdes synlighet slik at det får høyere rangering i søkemotorens søkeresultater. Områdene som er rangert høyest, vises øverst på listen, noe som er avgjørende for om søkere velger området ditt. Gode praksiser for søkemotoroptimalisering bidrar til å forbedre et områdes rangering, og dette øker trafikken på området.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom noen av de beste fremgangsmåtene og tipsene du kan følge for å forbedre søkemotorrangeringen til områdene du oppretter i Adobe Muse. Adobe Muse-arbeidsområdet har mange nyttige funksjoner som du kan bruke til å gjøre området ditt lettere å oppdage og til å lede trafikk til websidene dine.

For å lage lister over alle områdene på Internett finkjemmer søkemotorene Internett ved å følge koblingene mellom websidene og innholdselementene til områdene. Søkemotorene evaluerer innholdet til sidene og innholdselementene i en prosess som kalles indeksering. Indeksering er viktig, fordi det er en konstant granskning som informerer søkemotorene om det tilgjengelige innholdet på Internett. Hvis et område ikke er tilgjengelig lenger, fjerner søkemotorene dette webområdet fra søkeresultatene. Søkemotorene bruker resultatene fra indekseringen til å kartlegge områdenes innhold og rangering.

Indekseringen gjør at søkemotorene kan komme med presise forslag til webområder i søkeresultatene, basert på bestemte nøkkelord eller fraser som det er søkt på. Hvis du for eksempel skriver inn "Adobe" i en søkemotor og klikker Søk, vil det komme opp en liste over websider i søkeresultatene. Søkeresultatene viser koblinger til webområder som søkemotoren har fastslått at har innhold relatert til Adobe-programvare og -produkter.

Søkemotorene bruker mange parametere for å avgjøre hvilke webområder som skal vises høyest opp i listen. En høy rangering er avgjørende for at folk som søker på det aktuelle nøkkelordet eller den aktuelle frasen, vil besøke nettopp ditt webområde. Ved å følge forslagene under kan du bidra til søkemotorenes indeksering, slik at brukere som foretar søk, finner områdene du oppretter.

Forstå hvordan søkemotorer indekserer områder

Websider kan inneholde innebygd metadatainformasjon, som for eksempel forfatter, nøkkelord, beskrivelse og språk. Nøkkelordene og beskrivelsen er nyttige for å kartlegge hensikten med området og beskrive innholdet på det. Disse metakodene er innebygd i HTML-kildekoden – de er ikke synlige når siden vises i et webleservindu.

Tidligere evaluerte søkemotorene både nøkkelordene og beskrivelsen i metadataene under indekseringen. Webdesignere la iblant inn hundrevis av nøkkelord i håp om å gjøre området mer synlig i søkeresultater. Noen moderne søkealgoritmer, som Googles søkemotor, vurderer ikke lenger nøkkelord når rangeringene skal beregnes, men det er likevel verdt å sette av litt tid til å oppdatere dem. Nøkkelordene kan nemlig forbedre rangeringen i andre søkemotorer og i Google Search Appliance, som brukes av større webområder. Metadatabeskrivelsene brukes ofte når siden vises i søkeresultatlister eller som standardbeskrivelse for siden på Facebook, Google+ og andre sosiale nettverk. En interessant beskrivelse kan bidra til mer trafikk på området.

Søkemotorene foretar ofte en fulltekstindeksering, noe som betyr at de analyserer alt tekstinnholdet på siden. Teksten som er plassert i overskriftskodene (h1, h2, h3 osv.), anses som særlig viktig, fordi overskriftene som regel gir et sammendrag av informasjonen som vises. Ved hjelp av avsnittstiler kan du definere avsnittkodebeholdere og lage en side som bruker en h1-topptekst til overskriften, en h2-overskrift til underoverskriften og en h3-overskrift til overskriften under underoverskriften. Tekstformateringen viser viktigheten av overskriftene på hvert nivå for søkemotorene. Ved å definere stiler for avsnittskoder og bruke dem på overskriftene kan du lage korrekt utformet HTML-kode som søkerobotene lett kan navigere seg frem i.

Under indekseringen blir også innholdet, bilder og de andre koblede innholdselementene til en side analysert. Dersom innholdselementene har titler eller alternativ tekst, analyseres denne informasjonen også. Verktøytipsene som legges til hyperkoblinger, evalueres også. Søkemotorene bruker alt tekstinnholdet de finner når de indekserer områder, for å kunne fastslå innholdet til hver side nøyaktig. Ved å legge inn titler og alternativ tekst for bilder og verktøytips i hyperkoblinger sikrer du dessuten at sidene du oppretter, blir mer tilgjengelige for alle – også besøkende som bruker spesielle hjelpemidler til å navigere på Internett.

Sørg for at du kontrollerer områdene dine regelmessig, og fjern eller reparer brutte koblinger. Hvis søkemotorer oppdager brutte koblinger, kan det hende de antar at området ikke blir oppdatert lenger. Løs også problemer som manglende bildefiler eller koblede innholdselementer. Eldre områder som ikke vedlikeholdes, kan få lavere rangering i søkeresultatene.

Legge inn metadatanøkkelord og -beskrivelser i sideegenskaper

Når du oppretter et område i Adobe Muse, blir du bedt om å konfigurere egenskapene til området. Dette er attributter som påvirker alle sidene på området, slik som layoutverdier og hvordan hyperkoblingene skal se ut. Hver enkelt side har imidlertid også egne egenskaper som du kan gi spesifikke attributter. Under Menyvalg kan du for eksempel om en side skal vises i en meny, og oppdatere metadataene som skal legges inn i kildekoden, men ikke vises i webleseren.

Følg disse trinnene for å oppdatere sideegenskapene for en bestemt side:

 1. Gå til Planlegg-visning, og dobbeltklikk miniatyren av en side for å åpne siden i Design-visning. Siden åpnes i en egen fane og er klar til redigering.

 2. Velg Side > Sideegenskaper.

  Velg Side, Sideegenskaper
  Bruk Side-menyen til å åpne dialogboksen Egenskaper for side.

 3. I dialogboksen Egenskaper for side klikker du Metadata-fanen for å åpne feltene hvor du kan legge inn metadatainformasjon.

  Egenskaper for side
  Bruk Metadata-delen under Egenskaper for side til å legge inn metadatatekst.

 4. Klikk i Beskrivelse-feltet for å legge inn termer som samsvarer med innholdet til området. Hvis du for eksempel designer en side om eierløse hunder, kan du legge inn en kort beskrivelse av siden: Redd en hund og få en bestevenn. Vi er den største organisasjonen for eierløse labrador retrievere i Nord-California, og vi jobber for å finne gode hjem til hundene våre.

 5. Klikk i Nøkkelord-feltet for å legge inn termer som samsvarer med innholdet til området. Hvis vi bruker hundesiden vår som eksempel, kan du legge inn nøkkelord som samsvarer med innholdet på sidene: Eierløse hunder, California, labrador retriever, svarte labradorer, labrador, hundestell, hundehelse, hundeadopsjon.

 6. Hvis du vil oppdatere Sidenavn-feltet, må du huske at sidenavnet er etikettnavnet som vises i kontrollprogrammene for menyene rundt om på området.

 7. Sidetittel-feltet er som standard satt til å bruke samme navn som sidenavnet. Sidetittelen vil vises i webleservinduet, webleserfaner og bokmerkelister (avhengig av webleseren som brukes til å vise området). Hvis du vil endre den, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av Samme som sidenavn og legger inn en ny sidetittel.

 8. Når du er ferdig med å oppdatere metadataene, klikker du OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for side.

Legge inn titler og alternativ tekst for bilder

Etter at du har plassert bilder på en side, kan du åpne dialogboksen Egenskaper for bilde og legge inn en tittel og en alternativ tekst (også kalt "alt text") for bildet.

Her er en kort beskrivelse av hver egenskap:

Tittel: I mange weblesere vises tittelen i tillegg til bildet, vanligvis i form av et verktøytips som vises når markøren beveges over bildet.

Alternativ tekst: Hvis bildefilen ikke kan vises, vises denne teksten i stedet for bildet. Den alternative teksten brukes også til å beskrive bilder for synshemmede som bruker tekniske hjelpemidler til å få tilgang til innholdet på siden.

Det ideelle er å angi titler og alternativ tekst for alle innholdselementene, slik at besøkende får en best mulig opplevelse når de er inne på området ditt. Verktøytipsene er nyttige for å legge inn ekstra informasjon om grafikken, og den alternative teksten gjør sidene mer tilgjengelige for skjermlesere som presenterer det grafiske innholdet muntlig.

Følg disse trinnene for å legge inn titler og alternativ tekst:

 1. Velg et bilde som du har plassert.

 2. Høyreklikk bildet, og velg Legg til tittel eller Legg til alternativ tekst fra kontekstmenyen.

  Egenskaper for bilde
  Skriv inn tittelen eller den alternative teksten.

 3. Skriv inn tittelen på bildet i Tittel-feltet i dialogboksen Egenskaper for bilde. Hvis for eksempel bildet er Adobe-logoen, kan du skrive inn "Adobe Systems, Inc.".

  Egenskaper for bildetittel
  Skriv inn teksten du vil skal vises som verktøytips, i Tittel-feltet.

 4. I feltet Alternativ tekst legger du inn en beskrivelse av det grafiske innholdet, for eksempel "Adobe-logoen".

 5. Klikk OK for å lukke dialogboksen Egenskaper for bilde.

Angi verktøytips for bilder og tekst med hyperkobling

Du kan lage verktøytips som vises når markøren beveges over en kobling. Disse verktøytipsene vises på både bilder og tekst som har en hyperkobling. Verktøytips er nyttige for å gi besøkende mer informasjon om det koblede innholdet før de klikker koblingen for å vise det. Verktøytips er også praktiske for å gi søkemotorer en beskrivelse av innholdet som området henviser til.

Følg disse trinnene for å legge inn et verktøytips på et element med en hyperkobling:

 1. Velg teksten eller bildet med hyperkoblingen.

 2. Klikk Hyperkobling-teksten i Kontroll-panelet til venstre for Hyperkobling-menyen. Hyperkobling-alternativene vises.

  Hyperkobling-alternativer
  Åpne Hyperkobling-alternativene ved å klikke den blå Hyperkobling-teksten i Kontroll-panelet.

 3. Legg inn et verktøytips i Verktøytips-feltet. Hvis for eksempel koblingsteksten har en hyperkobling tilbake til Hjem-siden, kan du skrive: Tilbake til Hjem-siden.

 4. Klikk et annet sted på siden for å lukke Hyperkobling-alternativene.

Bruke avsnittstiler til å formatere tekst og angi avsnittskoder

 1. Bruk Tekst-verktøyet og klikk i et tekstfelt. Skriv inn litt tekst, for eksempel "Dette er en tekst".

 2. Formater teksten ved å angi innstillinger som skrifttype, skriftstørrelse, farge osv. Mens teksten er valgt med Tekst-verktøyet, oppdaterer du enten alternativene i Kontroll-panelet eller bruker alternativene i Tekst-panelet. Du kan for eksempel velge den følgende tekstformateringen.

  • Websikker skrift: Verdana
  • Skriftstørrelse: 24
  • Farge: brun (#8C6239 eller R=140 G=98 B=57)
  • Tegnavstand: 6
  • Linjeavstand: 120 %
  Tekstverktøypanel
  Bruk Tekst-panelet eller alternativene i Kontroll-panelet til å formatere teksten.

 3. Åpne Avsnittstiler-panelet. Mens den formaterte teksten fremdeles er valgt, klikker du ikonet Opprett ny stil nederst i Avsnittstiler-panelet.

  Alternativer for avsnittstiler
  Klikk Ny stil-knappen for å opprette en ny stil.

  Den nye stilen inneholder formateringsattributtene og får standardnavnet Avsnittstil.

 4. Dobbeltklikk Avsnittstil-navnet for å åpne dialogboksen Valg for stiler, hvor du kan angi et stilnavn for den nye stilen: Stor, brun topptekst. Bruk Avsnittkode-menyen til å angi at HTML-koden som er knyttet til denne stilen, skal være h1-toppteksten.

  Alternativer for stiler
  Velg h1 i Avsnittkode-menyen.

 5. Klikk OK for å bekrefte Avsnittstil-alternativene. Avsnittstilen er nå konfigurert til å oppdatere både utseendet til og HTML-koden for alle topptekstene du bruker den for på området.

  Det er beste praksis å opprette og bruke h1-topptekststilene på den øverste (og som regel største) overskriften på siden.

  Lag flere avsnittstiler for h2, h3 osv., og bruk så disse stilene på undertopptekstene som vises i synkende rekkefølge på alle sidene på området.

  Tekststiler
  En korrekt utformet webside bruker topptekster i synkende rekkefølge til å definere lag av tekstinnhold.

  Når du har laget avsnittstiler for alle overskriftene, kan du raskt velge den teksten du vil gi en ny stil, og deretter klikke navnet på den ønskede stilen i Avsnittstiler-panelet for å bruke stilens attributter og paragraftagger.

Forstå filen sitemap.xml, som genereres når du eksporterer eller laster opp et område

Når du eksporterer eller laster opp Adobe Muse-området til en tredjeparts vertstjenesteleverandør ved hjelp av dialogboksen Last opp til FTP-vert, genererer Adobe Muse en fil kalt sitemap.xml, som inneholder en liste over alle områdets sider og innholdselementer. Denne filen gjør at søkemotorene enklere kan indeksere områdeinnholdet ditt.

Hvis du har områder på de integrerte Adobe-vertsserverne, blir domenenavnet som du legger til et område, automatisk lagt inn i den interne serverindeksen, og du trenger ikke å gjøre noe mer.

Du kan bruke områdekartet som Adobe Muse genererer, til å forbedre områdets rangering i søkemotorene. Hvis du laster opp filene med Adobe Muse, blir sitemap.xml lastet opp til vertsserveren sammen med de andre filene. Hvis du eksporterer området og bruker en FTP-klient til å laste opp filene med, må du laste opp denne filen til vertsserveren sammen med de andre innholdselementene i den eksporterte mappen.

Områdekartene viser en liste over bilder med et <image:image>-merke for å optimalisere området for søkemotorer. Bildetekstene for bildene står oppført med et <image:caption>-merke.  Med unntak av .png-filer inneholder områdekartene også roterte bilder og bilder med effekter.

Hvis du laster opp bilder med samme filnavn, men ulik alternativ tekst, vises bildene i en separat liste med et <image:caption>-merke. Bildeteksten inneholder den tilhørende alternative teksten.

Følg disse trinnene for å angi domenenavnet i den eksporterte sitemap.xml-filen:

 1. Velg Fil > Eksporter som HTML.

  Velg Fil, Eksporter som HTML
  Eksporter alle områdets filer til en mappe på datamaskinen.

 2. Skriv inn domenenavnet i Domenenavn-feltet.

  Eksportere som HTML-dialogboks
  I Domenenavn-feltet angir du områdets domenenavn.

 3. Kontroller at domenenavnet er riktig stavet i følgende format: mysite.com

 4. Klikk OK for å legge inn domenenavnet i sitemap.xml-filen og fullføre eksporteringen. Når området er eksportert, er mappen med områdefilene klar til å lastes opp til den aktuelle vertstjenesteleverandøren.

  Merk: Når du velger Fil > Last opp til FTP-vert for å laste opp området, blir domenenavnet du registrerte i Domenenavn-feltet, lagt til i filen sitemap.xml.

  Alternativer for FTP-vert
  Legg inn domenenavnet i dialogboksen Last opp til FTP-vert.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan Googles søkemotor bruker sitemap.xml-filene, kan du gå til hjelpesidene for Googles verktøy for nettredaktører.

Hvis du vil ha mer informasjon om områdedesign i Adobe Muse, kan du se i hjelpen for Adobe Muse. Besøk også Adobe Muse Site of the Day for å få inspirasjon når du skal opprette dine egne prosjekter.

Video | Visningsanalyse for området

Video | Visningsanalyse for området
lynda.com - James Fritz

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet