Bruke strøk og effekter i Adobe Muse

Lær hvordan du kan angi strøkbredden og strøkegenskapene og bruke effekter som skygge i Adobe Muse.

Angi strøktykkelsen og bruke effekter

  1. Finn Strøk-delen i Kontroll-panelet. Hvis du klikker tekstkoblingen Strøk, åpnes Strøk-menyen, der du kan angi de individuelle strøktykkelsene og justeringen av hvert strøk presist. Med fargevelgeren til høyre for koblingen kan du angi strøkfargen, og med det numeriske feltet til høyre kan du angi den generelle strøktykkelsen.

  2. Oppdater den eksisterende standard strøktykkelsen på 1 til 0 (slik at streken ikke vises).

    Klikk pil ned, eller velg standardverdien 1 i feltet for strøktykkelse og skriv 0, for å angi en strek med bredde null.

  3. Finn tekstkoblingen Effekter til høyre i Kontroll-panelet. Klikk ordet Effekter for å utvide menyen Effekter, og klikk deretter knappen Skygge øverst på menyen for å få tilgang til skyggeinnstillingene.

  4. Mens skyggedelen vises, angir du skyggefargen til svart ved å klikke fargevelgeren ved siden av Farge og bruke pipetteverktøyet til å velge en svart fargeflis.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din