Bruke synkronisert tekst i Adobe Muse

Les denne artikkelen for å lære deg hvordan du deler og synkroniserer tekst i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Om synkronisert tekst

Med synkronisert tekst kan du bruke den samme teksten flere steder på en side, på ulike sider og på tvers av oppsett for stasjonære datamaskiner samt nettbrett og smarttelefoner. Tekst – for eksempel produktnavn, priser, titler, topptekster, bunntekster og mer – som vanligvis vises på flere sider og i flere versjoner (stasjonære datamaskiner, nettbrett og mobile enheter) på et sted.

Med synkronisert tekst kan du skrive inn vanlig tekst én gang og vedlikeholde konsekvente kopier på flere steder. Hvis du vil redigere teksten, oppdateres alle kopier av teksten på området hvis du endrer den én gang. Når du oppdaterer tekst for alle kopiene, endrer ikke Adobe Muse stilegenskapene tilknyttet til kopiene.

Innholdskoder

En innholdskode representerer synkronisert tekst.

 • Når du bruker en kode for en tekstramme, viser tekstrammen synkronisert tekst.
 • Når du redigerer en tekstramme som allerede er kodet, oppdateres alle kopiene av den kodede tekstrammen til å vise det endrede innholdet. Vær oppmerksom på at Adobe Muse ikke forandrer andre visuelle egenskaper når tekst oppdateres.

Samling

En samling er en gruppe av koder. Når du arbeider med synkronisert tekst, kan du velge å opprette flere koder og organisere dem ved hjelp av en samling.

Administrere innholdskoder

En innholdskode representerer en del med synkronisert tekst. Når du bruker en kode for en tekstramme, viser tekstrammen synkronisert tekst.

Bruke koder for en tekstramme

 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, kan du lage en tekstramme ved hjelp av tekstverktøyet () og skrive inn teksten du vil merke.

 2. Velg Vindu > Innhold for å hente frem Innhold-panelet.

 3. Velg tekstrammen, og klikk -knappen i Innhold-panelet for å legge til en innholdskode.

 4. Gi innholdskoden et forståelig navn, og klikk utenfor for å fullføre.

  Merk:

  En boble vises ved siden av tekstrammen, som viser innholdskoden du nettopp la til.

Legge til flere koder i en samling

 1. Velg Vindu > Innhold for å hente frem Innhold-panelet.

 2. I Innhold-panelet klikker du -knappen for å legge til en innholdskode. Du kan fortsette å legge til ved å klikke -knappen og legge til flere koder i en samling.

Gi nytt navn til en innholdskode

 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, velger du Vindu > Innhold for å åpne Innhold-panelet.

 2. Velg innholdskoden du vil gi nytt navn, og høyreklikk > velg Gi nytt navn fra kontekstmenyen. Du kan også dobbeltklikke på en innholdskode for å gi den nytt navn.

 3. Gi innholdskoden et forståelig navn, og klikk hvor som helst utenfor den, for å gi den et nytt navn.

Fjerne kode for tekst

 1. Velg en tekstramme du vil fjerne koden fra.

 2. Høyreklikk og velg Fjern kode for utvalg fra kontekstmenyen.

Slette ubrukte koder fra en samling

 1. Velg en samling i Innhold-panelet.
 2. Velg  (hurtigmeny) > Slett ubrukte koder fra samlingen.

Administrere samlinger

Legge til en samling

 1. Velg Vindu > Innhold for å hente frem Innhold-panelet.

 2. Klikk -knappen for å legge til en samling. Når du legger til en samling, har Adobe Muse en standard navnekonvensjon. Du kan imidlertidig velge å angi et forståelig navn for samlingen.

Gi nytt navn til en samling

 1. Åpne Innhold-panelet (Vindu > Innhold), og velg samlingen du vil gi nytt navn til.

 2. Høyreklikk > velg Gi nytt navn fra kontekstmenyen.

Slette en samling

 1. Åpne Innhold-panelet (Vindu > Innhold), og velg samlingen du vil slette.

 2. Høyreklikk > velg Slett fra kontekstmenyen.

Slette ubrukte samlinger

 1. I Innhold-panelet (Vindu > Innhold) velger du en samling.

 2. Velg  (hurtigmeny) > Slett ubrukte samlinger.

Oppdatere tekst på hele området

 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, kan du lage tekstrammer og kode dem etter designbehovene på området ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kode tekst.

 2. Velg teksten du vil redigere, og dobbeltklikk for å begynne å redigere. Når du er ferdig med å redigere, oppdaterer Adobe Muse alle forekomster av koden. All unik formatering (CSS-stiler – skrifter, farger, størrelse) og andre visuelle egenskaper for hver forekomst beholdes.

Oppdatere hyperkoblinger

 1. Hvis du ikke har gjort det allerede, kan du lage hyperkoblinger i hurtigmenyen Hyperkoblinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette hyperkoblinger.

 2. Velg Vindu > Innhold for å hente frem Innhold-panelet.

 3. Velg hyperkoblingen du laget, og legg til en kode i Innhold-panelet. Angi et betydningsfullt navn for koden.

 4. Når du har kodet hyperkoblingen, velger du teksten du vil legge hyperkobling til i.

 5. I Innhold-panelet velger du koden du laget.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din