Laste opp området ditt til en tredjeparts vertstjenesteleverandør

Lær hvordan du kan laste opp og publisere et Adobe Muse-webområde til en tredjeparts vertstjenesteleverandør ved hjelp av FTP, SFTP og FTPS.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

I denne artikkelen skal vi se på hvordan du bruker FTP (File Transfer Protocol) til å publisere Adobe Muse-området ditt hos en tredjeparts vertsleverandør.

Hvis du vil publisere på Adobe Business Catalyst i stedet for hos en tredjepartsleverandør, kan du gå til Publisere ditt første Adobe Muse-område.

Hva er FTP?

FTP (filoverføringsprotokoll) er en metode som brukes til å overføre (laste opp eller laste ned) filer over Internett. Du kan bruke FTP til å laste opp filer som er eksportert av Adobe Muse, til den eksterne serveren som inneholder webområdet ditt. Hvis du vil vite hva FTP er, kan du se File Transfer Protocol.

SFTP

SFTP betyr sikker filoverføringsprotokoll (SSH File Transfer Protocol). Det er en FTP som beskyttes av SSH (Secure Shell) på en sikker tilkobling. Hvis du vil vite mer om SFTP, kan du se SSH File Transfer Protocol.

FTPS

FTPS (også kjent som FTP-ES, FTP-SSL og FTP Secure) er en utvidelse av File Transfer Protocol (FTP) med støtte for de kryptografiske protokollene Transport Layer Security (TLS) og Secure Sockets Layer (SSL). Les om FTPS ved å klikke FTPS.

Konfigurere webvert

Webvert er en vertstjeneste på Internett som tillater brukere å gjøre et webområde tilgjengelig via World Wide Web. Leverandører av webvertstjenesten er selskaper som formidler plass på en server som klienter kan bruke.

Som Adobe Muse-bruker må du først sette opp en konto med en webvertsleverandør. Her er noen eksempler på populære webvertsleverandører:

Du kan søke etter webhotell eller serverleverandør for å finne flere alternativer og sammenligne priser og funksjoner, slik at du finner den vertsavtalen som vil fungere best for deg.

Når du har opprettet en konto på Internett, vil vertsleverandøren gi deg påloggingsinformasjon for FTP (også kjent som legitimasjon), som du trenger for å få tilgang til serveren via FTP. Følgende opplysninger følger gjerne med:

FTP-vert

er webadressen til den serveren som er vert for webområdet ditt. Dette kan være det samme som webområdets domenenavn (f.eks. dittwebområde.no), men det er ofte noe annet (f.eks. ftp.dittwebområde.no). Det kan også være en numerisk IP-adresse, for eksempel 152.16.274.1. Det kalles også en FTP-server.

Webkatalog

er den mappen på FTP-serveren der du skal laste opp filene til webområdet ditt. Hos enkelte vertsleverandører kan denne mappen være tom. Som oftest er webkatalogen public_html. Andre vanlige eksempler er www og httpdocs. Det kalles også webområderotkatalog eller vertskatalog.

Portnummer

identifiserer vertens unike IP-adresse. Noen ganger følger det også med et portnummer. Standard portnummer for FTP er 21. Du trenger bare å notere deg portnummeret hvis det er noe annet enn 21.

Bruke opplastingen til FTP-vertsfunksjonalitet

Når du har påloggingsinformasjonen til FTP, og er klar til å publisere på Adobe Muse-området ditt, gjør du følgende:

 1. Velg Fil > Last opp til FTP-vert.

  Velg alternativet Last opp til FTP-vert.

 2. Angi følgende informasjon i feltene som vises, og klikk deretter Neste.

  FTP-server

  som tilveiebrakt av vertsleverandøren. FTP-serveren kan være et domenenavn (f.eks. google.com) eller en IP-adresse. Ta ikke med webkatalogen i dette feltet. Hvis serveren ikke bruker standardporten (21), må du legge til et kolon og riktig portnummer til slutt. Eksempel: ftp.dittwebområde.no:3341

  Brukernavn og passord

  for vertskontoen. Brukernavnet og passordet er spesifikt for FTP-serveren du angav i feltet FTP-server. Denne legitimasjonen er ikke din Adobe-ID.

  Lagre legitimasjon

  lar deg lagre påloggingsinformasjonen for FTP på et trygt sted, og du vil automatisk bli koblet til FTP-serveren i fremtidige opplastingsøkter. Når du lagrer legitimasjonen din, gjør du det mulig for Adobe Muse å se etter endringer som er gjort via redigering i en webleser, hver gang det åpnes en fil fra et Adobe Muse-webområde.

  Hvis du ikke velger Lagre legitimasjon, vises FTP-vinduet når du synkroniserer den publiserte versjonen. Dette vil også føre til at synkroniseringen mislykkes.

  Metode

  Angi metoden for filoverføringsprotokoll:
  • Automatisk registrering: Adobe Muse oppdager automatisk det sikreste publiseringsalternativet som er tilgjengelig for vertsleverandøren din
  • FTP
  • SFTP
  • FTP over SSL/TLS (implisitt kryptering)
  • FTP over SSL/TLS (eksplisitt kryptering)

  Modus

  Angi modus for filoverføringsprotokoll, forlenget passiv (EPSV) eller passiv (PASV).
  Oppgi vertskontolegitimasjonen din i feltene.

 3. Oppgi følgende detaljer i dialogboksen Last opp til FTP-vert:

  • URL-adresse for område: Områdets URL-adresse. Det vil si adressen som skrives inn i en webleser for å gå til startsiden på området ditt (f.eks. www.yoursite.com). Ikke ta med navnet på index.html-siden.
  • Mappe på server: Webkatalogen som er formidlet av vertsleverandøren. Mappenavnet eller banen avhenger av vertsleverandøren. Generelt sett bruker de fleste plattformer mappen public_html. Mappen avhenger imidlertid av roten eller banen til undermappen på serveren. Dette feltet kan være forhåndsutfylt. I dette tilfellet må du sørge for at mappen samsvarer med informasjonen fra vertsleverandøren.
  • Opplasting: En rullegardinliste som gjør det mulig for deg å velge om du vil laste opp alle sidene fra webområdet ditt, eller bare de sidene som er endret. Du må velge Last opp alle sider når du laster opp filer for første gang.
  Spesifiser domenenavnet til webområdet ditt
  Spesifiser domenenavnet til webområdet ditt

 4. Klikk OK for å begynne å laste opp webområdet til den eksterne vertstjenesteleverandøren. 

  Du vil umiddelbart se fremdriften for opplastingen.

  FTP-opplasting pågår i Adobe Muse
  FTP-opplasting pågår

Hvis du får beskjed om at Adobe Muse ikke kunne bekrefte tilknytningen mellom det spesifiserte domenet og FTP-serveren og FTP-mappen, bør du dobbeltsjekke verdiene du skrev inn i disse feltene. Du kan imidlertid også få denne beskjeden hvis du har satt opp vertskontoen din uten at domenet er registrert ennå. I så fall kan du ignorere advarselen.

Adobe Muse begynner å generere og laste opp filer fra webområdet til FTP-serveren. Når prosessen er fullført, viser Adobe Muse en melding om at FTP-opplastingen er fullført. Det publiserte webområdet åpnes automatisk i et nytt webleservindu.

Dialogboks som angir at FTP-opplastingen er vellykket i Adobe Muse
Dialogboks som angir at FTP-opplastingen er vellykket

Bruke en ekstern FTP-klient

Noen vertsleverandører krever at du bruker FTPS og SFTP til å laste opp webområder. Etter oppdateringen fra oktober 2014 støtter FTP-funksjonaliteten som innebygd i Adobe Muse nå FTPS eller SFTP.

Alternativt kan du bruke tredjeparts FTP-klienter å laste opp webområder via FTPS og SFTP. Mange FTP-klienter (gratis eller betalt) er tilgjengelige på Internett. Den følgende ufullstendige listen inneholder noen av de mest populære FTP-klientene:

Man må benytte en totrinnsprosess for å bruke en ekstern FTP-klient. Først eksporterer du Adobe Muse-webområdet til en plassering på datamaskinen din. Så bruker du en ekstern FTP-klient for å laste opp de eksporterte områdefilene.   De følgende delene beskriver disse to trinnene mer detaljert.

Eksportere et webområde som HTML

Eksporter webområdet som HTML når du er klar til å publisere Adobe Muse-webområdet. Når du eksporterer som HTML, er det noen sideelementer som krever direktetilkobling for å bli gjengitt, som ikke blir gjengitt. For eksempel iframe-innhold med absolutte URL-adresser som du kan sette inn ved hjelp av Objekt > Sett inn HTML.

 1. Velg Fil > Eksporter som HTML.

 2. Skriv inn domenenavnet i det oppgitte feltet. Dette er URL-adressen til webområdet ditt, dvs. den adressen som skrives inn i en webleser for å hente frem hjemmesiden din (f.eks. www.dittwebområde.no). Ikke ta med navnet på index.html-siden.

  Velg den mappen du ønsker å lagre de eksporterte filene i.

 3. Klikk mappeikonet, og bla deg frem til den mappen på datamaskinen din som du vil eksportere webområdets filer til. Velg OK.

  Endre navnet på filen index.html til index.htm.

Laste opp områdefiler ved hjelp av FileZilla

Før du laster opp webområdet, må du ha FTP-server, port, FTP-brukernavnet og -passordet klart. Du må også vite målmappen der du ønsker å legge ut webområdet.

Selv om fremgangsmåten som er oppgitt her, gjelder FileZilla, kan den tilpasses andre eksterne FTP-klienter.

 1. Øverst skriver du inn FTP-legitimasjonen, og så klikker du QuickConnect. Hvis din vertsleverandør bruker andre porter enn standardporten (21), angir du det også.

  Koble til FTP-serveren ved hjelp av FileZilla

 2. Når du er tilkoblet, kan du bruke ruten til venstre (under Lokalt område) til å navigere deg frem til den mappen du eksporterte områdefilene til. I høyre rute (under Eksternt område) navigerer du deg frem til webkatalogen.

 3. Velg alle eksporterte områdefiler (fra feltet nederst til venstre), og dra dem over til feltet nederst til høyre.

  Hvis du blir varslet om at målfilen allerede finnes, velger du Skriv over hvis kilden er nyere. I tillegg kan du velge alternativet Bruk alltid denne handlingen.

  Laste opp til FTP-serveren ved hjelp av FileZilla

Vanlige spørsmål

Prøv å laste opp området ditt ved hjelp av en gratis FTP-klient, for eksempel FileZilla.

Meldingen Error 530 vises når det er et problem med tilgangen. Sjekk følgende for å feilsøke denne feilen:

 • Sørg for at FTP-legitimasjonen du angav, er riktig.
 • Hvis påloggingsinformasjonen er riktig, prøver du å laste opp filene ved hjelp av et tredjepartsverktøy, for eksempel FileZilla. Hvis filene blir lastet opp, kontakter du vertsleverandøren for å få riktig påloggingsinformasjon.
 • Sjekk om du har tilgangstillatelse til å oppdatere .htaccess-filen i driftingen.
 • Sørg for at du har valgt PASV som FTP-modus i dialogboksen Koble til FTP-server (Fil > Last opp til FTP-vert).

Du får feilene 553 og 550, og dette er to forskjellige feil for .htaccess-filen som blir beskyttet mot oppdateringer på to ulike måter. Når du ikke kan oppdatere .htaccess, får du disse feilene. Kontakt tjenesteleverandøren for å løse dette problemet.

Som en løsning kan du bruke Fil > Last opp til FTP-vert og deretter bruke en ekstern FTP-klient til å laste opp filene til serveren. 

Ring vertsleverandøren din for å bekrefte om påloggingsinformasjonen er riktig. Etter at du har bekreftet og angitt legitimasjonen, kan du velge å ignorere eller løse denne feilen hvis den dukker opp igjen. Hvis du ignorerer feilen, får du ikke tilgang til webområdet ditt selv om du kan laste opp filer til FTP-verten. Derfor anbefales det alltid å løse problemet først.

Når du laster opp til FTP, angir denne feilen at domenet ditt ikke henviser til den riktige mappen. I dialogboksen Last opp til FTP må du kontrollere at du har angitt riktig domenenavn i feltet Domenenavn. Domenenavnet du oppgir, må samsvare med URL-adressen til hjemmesiden for webområdet ditt. 

Du må også sørge for at domenenavnet du har angitt, henviser til rotmappen (for eksempel public_html) der filene dine er lastet opp eller blir lastet opp etter at du fullfører opplastingen. Hvis du laster opp webområdet til en undermappe på domenet ditt, må feltet Domenenavn inneholde en oppføring i formatet <mysite.com/subfolder>.

Prøv å laste opp på nytt etter at du har bekreftet og rettet eventuelle feil. Hvis problemet vedvarer, kontakter du webvertsleverandøren for å sjekke at domenenavnet, den autoriserte serveren og andre innstillinger, inkludert porter, er riktig konfigurert.

Når et området åpnes ved hjelp av nylig oppdaterte Adobe Muse, vil den første publiseringen, eksporteringen eller opplastingen regenereres og laste opp alle filene. Dette er fordi det er sannsynlig at oppdateringen endrer den genererte koden og filene.

Noen eksempler på endringer:

 • Feilrettelser, nye funksjoner eller forbedringer i ytelsen til HTML-, CSS- og JavaScript-filer
 • Endringer i navn på filer (hvordan filnavn tvinges til å være webvennlige, hvordan motstridende filer får unike navn osv.)
 • Feilrettelser og/eller forbedret størrelsesendring av bilder (oppdatere) eller forbedret bildekoding (komprimering av JPEG eller PNG)
 • Endringer i kodegenerering som eliminerer behovet for bilder (det vil si konvertere skyggelegging fra bilder generert av Muse til CSS3-egenskaper eller det samme for rotering av elementer på mobile enheter osv.)

Etter første publisering vil de påfølgende publiseringene, eksporteringene og opplastingene av samme .muse-fil kun laste opp endrede filer (under forutsetning av at .muse-filen ble lagret etter å ha blitt åpnet i oppdateringen).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din