Bruke fyll og webleserfyll i Adobe Muse

Les denne artikkelen for å lære om hvordan du bruker alternativer for webleser- og bakgrunnsfyll i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Webleserfyll og bakgrunnsbilder i Adobe Muse

Når du planlegger webdesignen for webområdet ditt, er bakgrunnsfyll en viktig del av konstruksjonen. Bakgrunnsfyll i Adobe Muse gjør det mulig å legge til en bakgrunnsfarge eller et bilde for webområdet ditt. Du kan bruke bakgrunnsbilder til å formidle merkevareverdien til et produkt eller en tjeneste. På samme måte kan du bruke bakgrunnsfyll til å forbedre designen eller matche fargetemaet på området ditt.

Når du legger til et bakgrunnsfyll og viser området ditt i en webleser, vises det valgte bildet eller fargen vises som bakgrunn i webleservinduet. For å gjøre designen ensartet og konsekvent bør du bruke bakgrunnsfyllet på hovedsiden.

Les følgende artikkelen for å lære om hvordan du bruker bakgrunnsfyll i Adobe Muse. Du kan gjøre ett av følgende: 

Fylle webleseren med en bakgrunnsfarge

 1. I Planlegg-visning dobbeltklikker du miniatyren for A-mal-siden for å åpne den i Design-visning.

  A-mal-siden åpnes i en egen fane langs toppen av arbeidsområdet.

  Legg merke til valgindikatoren som er plassert øverst til venstre i Kontroll-panelet. Når det ikke er valgt noe sideelement, viser valgindikatoren ordet Side. Hvis du velger et objekt på siden, for eksempel et bilde, vises ordet Bilderamme i valgindikatoren.

  Bruk valgindikatoren til å bekrefte det valgte elementet som du vil kontrollere. Hvis du velger et annet sideelement, kan du velge siden på nytt ved å klikke det grå området utenfor siden.

  Mens siden er valgt, kan du bruke menyene på Kontroll-linjen til å oppdatere innstillingene for fyllfarge og strektype.

 2. Klikk Webleserfyll i Kontroll-panelet. Velg ønsket farge fra Farge-feltet. Du kan gjøre ett av følgende for å velge bakgrunnsfyllfarge:

  • Velg en farge ved hjelp av fargevelgeren.
  • Skriv inn RGB-verdien.
  • Skriv inn den heksadesimale koden i Hex#-feltet.
  • Klikk og velg en farge fra prøvene som allerede er lagret.
  Angi en farge som bakgrunnsfyll
  Angi en farge som bakgrunnsfyll

 3. For å bruke en heltrukken fyllfarge eller en graderingsfyllfarge velger du Heltrukket eller Gradering i Webleserfyll-panelet. Bruk alternativknappen til å velge mellom heltrukket fyllfarge og graderingsfyllfarge.

 4. Hvis du vil bruke gradering, angir du Fylltype til Gradering. Angi fargeprøvene for å angi første og siste fargestopp.

  Angi alternativet Graderingsfyll
  Angi alternativet Graderingsfyll

 5. Du kan angi retningen for graderingen ved å velge Horisontal eller Vertikal under Retning.

 6. Klikk Fyll i Kontroll-panelet. Kontroller at fyllfargen på siden er satt til Ingen. Fyll-menyen viser en hvit fargeprøve med en rød diagonal linje.

  Angi Fyll til Ingen i Adobe Muse
  Angi Fyll til Ingen

Fylle bakgrunnen med et bilde

Innen webdesign er det vanlig å bruke bilder som bakgrunnsfyll. Adobe Muse gjør det mulig å fylle bakgrunnen med enten gjentakende bilder eller et enkeltbilde. Videre er det mulig å velge posisjon og rulleegenskaper for et bakgrunnsbilde.

Les videre hvis du vil vite hvordan du bruker bilder som bakgrunnsfyll i Adobe Muse.

 1. Åpne hovedsiden for din .muse-fil. 

  Det er mulig å legge til et bakgrunnsbilde for en bestemt side. Hvis du vil at bakgrunnsbildet skal vises på hver side i designen din, går du til hovedsiden.

 2. Klikk Webleserfyll i Kontroll-panelet. Kontroller at Fylltype er satt til Heltrukket.

  Angi bakgrunnsbildet som vises i webleservinduet.
  Angi bakgrunnsbildet som vises i webleservinduet.

  Merk:

  Hvis du angir Fylltype til Gradering, kan du ikke angi et bilde som bakgrunnsfyll.

 3. Hvis du vil velge et bilde som bakgrunnsfyll, klikker du Legg til bilde-koblingen. Bla gjennom og velg ønsket bildefil lokalt på datamaskinen. Klikk Åpne for å angi bakgrunnsbildet.

 4. Velg Tilpassing for bakgrunnsbildet. Du kan angi ett av følgende alternativer:

  • Skaler for å fylle: Bakgrunnsbildet skaleres i størrelse. Bildet skaleres til størrelse og plassering i henhold til innstillingene du angir.
  • Skaler til størrelse: Bildet skaleres for å passe.
  • Original størrelse: Bildet blir brukt som bakgrunnsfyll i opprinnelig størrelse.
  • Ruter: Bildet gjentas gjennom hele bakgrunnen. Alternativet for side ved side gjør det mulig å lage et mindre bilde som gjentas over hele webleservinduet, uavhengig av besøkerens skjermstørrelse.
  • Ruter vannrett: Bilderuter gjentas i vannrett retning.
  • Ruter loddrett: Bilderuter gjentas i loddrett retning.

  Bakgrunnsbilder side ved side er ofte brukt i webdesign. Når du publiserer webområdet, lastes det opprinnelige, lille bildet som du valgte som bakgrunn, bare én gang i webleseren. Med bakgrunnsbilder side ved side kan du dekke store områder av siden uten å påvirke nedlastingshastigheten eller ytelsen til webområdet ditt.

 5. Hvis du vil angi posisjonen til bakgrunnsbildet, velger du ønsket posisjon fra ni mulige posisjoner. Hvis du for eksempel klikker på ruten i midten, vises bildet midt i webleservinduet.

  Merk:

  Hvis du vil fjerne et bakgrunnsfyll, trykker du på papirkurvikonet ved siden av mappeikonet.

 6. Klikk hvor som helst utenfor Webleserfyll-panelet for å lukke det.

 7. Hvis du vil vise bakgrunnsbildet, forhåndsviser du området i Adobe Muse eller i en webleser.

Bruke 100 % bredde for sideelementer

Elementer som er angitt til 100 % bredde, fyller webleseren horisontalt, uansett hvor bredt webleservinduet til den besøkende er. Hvis du angir at et sideelement skal rettes inn etter toppen og bunnen av webleservinduet, vil et objekt fylt med en heldekkende farge eller som det er valgt Flis for, også utvide seg for å dekke den tilgjengelige plassen.

 1. Åpne siden der du vil angi 100% bredde for et sideelement. Velg ønsket sideelement. Velg for eksempel et rektangel som strekker seg over hele sidebreddden og er ca. 250 bildepunkter høyt, nær bunnen av siden.

 2. Mens rektangelet fremdeles er valgt, angir du Strekbredde til 0. Du vet at rektangelet er valgt når valgindikatoren i øverst til venstre viser ordet Rektangel.

  Bruk feltet Strek til å angi strektykkelsen til det valgte rektangelet til 0.
  Bruk feltet Strek til å angi strektykkelsen til det valgte rektangelet til 0.

 3. Klikk Fyll i Kontroll-panelet. Kontroller at Fyll-menyen er satt til Ingen. Du kan se en hvit fargeprøve med en rød diagonal linje.

  Bruk Fyll-menyen for å velge rektangelfyllet
  Bruk Fyll-menyen for å velge rektangelfyllet

 4. Klikk Legg til bilde-koblingen i Fyll-panelet. Bla til ønsket bilde, velg bildet, og klikk Åpne.

 5. Fra rullegardinlisten Tilpasning velger du Ruter vannrett. Dette alternativet får bildet til å vises som ruter side ved side fra venstre mot høyre, på tvers av x-aksen.

  Angi rektangelet med bildet til 100 % bredde
  Angi rektangelet med bildet til 100 % bredde

 6. Dra transformeringshåndtakene på rektangelet for å plassere det nederst på det synlige området. Juster bredden slik at rektangelet krysser venstre, nedre og høyre side av siden.

  En rød ramme vises midlertidig. Denne angir at rektangelet er satt til modusen 100 % bredde.

Endre tettheten og gjennomsiktigheten til bakgrunnsfyllet

I tillegg til å legge til et bilde som bakgrunn for webområdet ditt gjør Adobe Muse det også mulig å endre tettheten for fyllet ditt. Du kan justere fyllfargen til en side for å gjøre den delvis gjennomsiktig. Som standard bruker Adobe Muse et hvitt fyll for hovedsiden. Du kan velge fargen og gjennomsiktigheten til siden.

 1. Gå til Kontroll-panelet, og klikk Webleserfyll for å utvide menyen. Når du skal velge et bilde som du vil legge til som bakgrunnsfyll, klikker du Legg til bilde-koblingen.

 2. Gå tilKontroll-panelet, og klikk Fyll for å utvide Fyll-menyen.

 3. Angi tettheten til 80 %. Denne innstillingen betyr at det fremdeles i hovedsak er ugjennomsiktig, med en gjennomsiktighet på 20 %. Du kan fortsette å redigere siden for å legge til en ramme eller bruke andre grafiske effekter.

  Angi tettheten til bakgrunnsfyllet
  Angi tettheten til bakgrunnsfyllet

Bakgrunnsfyll og rulleeffekter

Adobe Muse lar deg legge til rullebevegelse for bilder som brukes som bakgrunnsfyll. Hvis du vil vite hvordan man angir rulleegenskaper for bakgrunnsbilder, ser du Bruke rullebevegelse på et bakgrunnsbilde.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din