Bruke hjelpelinjer og linjaler i Adobe Muse

Finn ut hvordan du angir topptekst, bunntekst og innhold ved hjelp av hjelpelinjer og linjaler i Adobe Muse.

Angi området for topptekst, bunntekst og innhold ved hjelp av hjelpelinjer

En malside inneholder fem horisontale hjelpelinjer som kan flyttes. De øverste og nederste hjelpelinjene fastslår den totale sidestørrelsen. De to hjelpelinjene i midten definerer hoveddelen av sideinnholdet, og dette er området mellom nedre kant av topptekstområdet og øvre kant av bunnteksten.

Hold pekeren over de øverste og nederste hjelpelinjene i Adobe Muse for å se beskrivelsen
Hold pekeren over hver hjelpelinje i Design-visning for å vise et verktøytips.

Merk:

Hvis du vil aktivere eller deaktivere disse hjelpelinjene, kan du høyreklikke det grå området til høyre for siden og velge Vis/Skjul hjelpelinjer og Vis/Skjul topptekst og bunntekst. Du kan eventuelt bruke menyen Visningsvalg i Kontroll-panelet øverst i arbeidsområdet til å velge Vis/Skjul hjelpelinjer og Vis/Skjul topptekst og bunntekst. Disse innstillingene fungerer som en vekslebryter. Hvis hjelpelinjene vises, kan du bruke alternativene til å skjule dem. Hvis hjelpelinjer for øyeblikket er skjult, kan du velge å vise dem igjen.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere hjelpelinjer og definere sideområder.

 1. Mens malsiden er åpen i Design-visning, drar du hjelpelinjen for toppen av siden og hjelpelinjen for topptekst til 40 piksler fra toppen av siden.

 2. Dra hjelpelinjen for bunnen på siden og hjelpelinjen for bunnteksten til 650 piksler, og dra deretter hjelpelinjen for bunnen av webleseren ned til 900 piksler. I tillegg til de fem hjelpelinjene som definerer toppen av siden, toppteksten, bunnteksten, bunnen av siden og bunnen av webleseren, kan du bruke linjalhjelpelinjer til å justere objekter på siden. Linjalhjelpelinjer hjelper deg med å justere elementene i sidedesignene.

Justere sideelementer ved hjelp av linjaler og hjelpelinjer

Linjalhjelpelinjer er nyttige når du vil justere sideelementer i en design. Du kan velge om du vil vise eller skjule hjelpelinjene mens du arbeider.

Hvis du vil kontrollere synligheten av hjelpelinjene, gjør du følgende:

 1. Velg Vis > Vis hjelpelinjer.

  Eller

  Høyreklikk det grå området utenfor sidedesignen, og velg Vis hjelpelinjer fra hurtigmenyen som vises.

  Begge menyvalgene fungerer som en vekslebryter. Når hjelpelinjer vises, kan du skjule dem og omvendt.

  Velg Vis > Vis hjelpelinjer for å se linjalhjelpelinjene
  Velg Vis hjelpelinjer fra Vis-menyen eller hurtigmenyen for å vise dem mens du designer en side.

 2. Hvis du vil arbeide med linjalhjelpelinjene, må du også vise linjalene. Hvis du vil aktivere linjalene, velger du Vis > Vis linjaler.

 3. Gjør følgende for å arbeide med linjalhjelpelinjer:

  • Klikk et område på linjalen og dra ut hjelpelinjene. Du kan dra ut horisontale hjelpelinjer fra den øverste linjalen eller vertikale hjelpelinjer fra linjalen til venstre. Eller, hvis du foretrekker det, kan du dobbeltklikke et merke på en linjal for å sette en hjelpelinje til en nøyaktig måleenhet.
  • Hvis du vil omplassere en hjelpelinje, merker du en hjelpelinje i det grå området utenfor siden. Klikk og dra hjelpelinjene for å omplassere dem enkeltvis. Du kan også klikke og dra et rulletekstverktøy i det grå området for å merke flere hjelpelinjer samtidig.
  • Når du har merket flere hjelpelinjer, kan du dra dem som en gruppe til et annet sted på siden.
  • Når en gruppe med hjelpelinjer er merket, kan du også skalere hjelpelinjesettet sammen proporsjonalt.
  • Test hvordan hjelpelinjer fungerer, ved å bruke rektangelverktøyet til å tegne en rektangelfigur. Du kan bruke markeringsverktøyet til å dra rektangelet for å justere det i forhold til linjalhjelpelinjene. Hvis smarte hjelpelinjer er aktivert, vises de og festes på linjalhjelpelinjene og sideelementene.

  Når du klikker og drar et rulletekstverktøy over siden, blir sideelementer merket, men ikke linjalhjelpelinjer. Når du klikker og drar det grå området utenfor siden, kan du merke flere linjalhjelpelinjer. Du kan også trykke og holde nede Skift-tasten mens du velger linjalhjelpelinjer for å merke et sett med hjelpelinjer.

  Med smarte hjelpelinjer kan du justere objekter når du drar sideelementene
  Når du drar et objekt, vises smarte hjelpelinjer midlertidig for å hjelpe deg med å justere det i forhold til linjalhjelpelinjer.

 4. Hvis du vil kopiere en hjelpelinje, trykker du og holder nede Tilvalg (Mac) eller Alt (Windows) og drar en hjelpelinje. Vær oppmerksom på at når du trykker Tilvalg-tasten (eller Alt-tasten), vises det dupliserte markørikonet. Denne doble pilmarkøren angir at du er i ferd med å kopiere en linjalhjelpelinje.

 5. Hvis du vil ha tilgang til hurtigmenyen for å kontrollere linjalhjelpelinjer, høyreklikker du en linjal. Du har tilgang til nyttige innstillinger, for eksempel låsing av hjelpelinjer.

  Hvis du vil fjerne hjelpelinjene for godt, plasserer du markøren over linjalen og høyreklikker den. På hurtigmenyen velger du Lås opp hjelpelinjer, og deretter velger du Slett hjelpelinjer for å slette dem.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din