Lage fargekart i Adobe Muse

Lær hvordan du oppretter, importerer, eksporterer og bruker egendefinerte fargekart på nytt i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Fargekart-panelet

Med Fargekart-panelet (Vindu > Fargekart) kan du lage og navngi farger, graderinger eller sjatteringer og raskt bruke dem på webområdet ditt og på individuelle designelementer. Fargeprøver ligner på avsnitts- og tegnmaler. Når du endrer en fargeprøve, påvirkes alle objekter den er brukt på. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt.

Når fyllet eller streken for markert tekst eller et objekt inneholder en farge eller forløpning fra Fargeprøve-panelet, utheves den brukte fargeprøven i Fargeprøver-panelet. Fargeprøver du lager, knyttes bare til det gjeldende dokumentet. Hvert dokument kan ha et eget sett med fargeprøver arkivert i Fargeprøver-panelet.

Ved hjelp av fargekart

Med Adobe Muse kan du lage og lagre fargekart, slik at det blir lett å ta vare på fargetemaer når du utvikler et webområde. Du kan lage og bruke fargekart på forskjellige sider på webområdet. Du kan lage et nytt fargekart ved å angi RGB-verdier eller ved å velge et farget objekt.

Lage en ny fargeprøve

 1. I Adobe Muse velger du Vindu > Fargekart for å hente frem Fargekart-panelet.

 2. I Fargekart-panelet klikker du -knappen for å vise dialogen Fargekartalternativer.

 3. I dialogen Fargekartalternativer spesifiserer du følgende:

  • Fargekartnavn: er deaktivert og tildelt standard RGB-verdier fra fargekartet. For å skrive inn et annet navn velger du bort navnet med alternativet Fargeverdi og gir den et meningsfylt navn.
  • Navn med fargeverdi: er forhåndsaktivert. Hvis du velger dette alternativet, blir navnet på fargekartet overstyrt med RGB-fargens verdi.
  • Velg farge: hold om nødvendig fargevelgerverktøyet () over et objekt i Adobe Muse for å gi det en farge.
   • Fargetone, metning og lysstyrke: angir hvordan du velger en farge. Du kan spesifisere verdier for fargetone (H), metning (S) og lysstyrke (B), slik at Adobe Muse viser de riktige fargesammensetningene. Deretter kan du klikke og velge en farge du vil ha.
   • Rød, grønn og blå: gjør det mulig å definere og bruke akkurat den fargen du trenger til et designprosjekt. Du kan spesifisere verdier i intervallet 0 til 255.
   • Heksadesimale verdier (#): du kan velge å skrive inn korrekt heksadesimalverdi for fargen.
 4. Klikk OK for å lage et nytt fargekart.

Importer og eksporter fargeprøvebibliotek

 1. Du kan importere og eksportere fargeprøvebibliotek som Adobe Swatch Exchange-filer (ASE). 

  Velg Vindu > Fargeprøver.

 2. Høyreklikk et tomt område i Fargekart-panelet.

 3. Klikk Importer fargeprøvebibliotek ... for å importere et fargeprøvebibliotek. Bla til ASE-filen i enheten, dobbeltklikk den, og klikk OK for å importere filen.

 4.  Klikk Eksporter fargeprøvebibliotek ... for å eksportere et fargeprøvebibliotek. Lagre fargeprøvebiblioteket på din lokale datamaskin eller et eksternt system.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din