Bruke Typekit og andre webskrifter

Les denne artikkelen for å finne ut hvordan du bruker Adobe Typekit-webskrifter, Edge-webskrifter og egne webskrifter på websidene dine.

Slik bruker du Typekit-skrifter i Adobe Muse

Adobe Typekit-webskrifter er nå tilgjengelig i Legg til / fjern skrift-menyen i Adobe Muse.

Du kan prøve et begrenset utvalg av skrifter fra Typekit-biblioteket med alle Creative Cloud-abonnementer, og hvis du har et betalt abonnement, får du tilgang til hele biblioteket med tusenvis av skrifter. Du finner mer informasjon om Typekit-abonnementer i Webskriftvertsbonnementer fra Typekit.

I motsetning til egne webskrifter er Typekit vert for skriftene du bruker på webområdet ditt. Dette betyr at hvis du velger skrifttyper fra Typekit-biblioteket og deretter publiserer området i Adobe Muse, blir Typekit automatisk vert for skriftene og kobler Typekit-kontoen til webområdet.

Legg til Typekit-skrifter på området

 1. I Adobe Muse velger du Fil > Legg til / fjern webskrifter.

 2. I dialogboksen Legg til webskrifter viser Typekit-fanen alle Typekit-webskrifter som er tilgjengelige for din type Creative Cloud-konto.

 3. Bla gjennom etter skriften som passer best til designen din. Du kan bruke følgende alternativer for å sortere og filtrere for å velge skriften du trenger.

  • Klikk knappen for å sortere basert på alternativene Utvalgte, Nyeste og Navn.

  • Klikk Filter for å bruke et av de følgende filtrene:
   • Klassifisering: Du kan filtrere Typekit-skriftene basert på klassifiseringene deres, for eksempel Serif, Sans Serif, Script osv.
   • Anbefales for: Filtrer skrifter basert på Typekits anbefalinger for avsnitt eller overskrifter.
   • Egenskaper: Filtrer basert på egenskaper som vekt, bredde, høyde osv.

 4. Når du finner en skrift du vil bruke, klikker du den. Det vises en hake som angir at skriften er valgt. Du kan velge å legge til flere skrifter samtidig hvis du vil. Valgte skrifter-fanen viser alle skriftene du har valgt.

 5. Velg OK. Dialogboksen Varsling for webskrifter vises, og der bekreftes det at de nye webskriftene ble lagt til. Merk av for alternativet Ikke vis igjen hvis du vil.

  Klikk OK for å lukke bekreftelsesmeldingen.

  Nå når du bruker Skrift-menyen til å velge alternativet Webskrifter på nytt, vises listen over skrifter du la til.

Bruke Typekit-skrifter for teksten

 1. I Adobe Muse merker du teksten du vil bruke Typekit-skriften på.

 2. Med teksten merket velger du Typekit-skriften du vil bruke, fra Skrift-menyen.

Bruke Edge-webskrifter i Adobe Muse

Ved hjelp av webskrifter kan du velge blant hundrevis av skrifter i et stort nettbasert bibliotek, som driftes av Typekit.com. Biblioteket med webskrifter i Adobe Muse følger med abonnementet på Adobe Muse. Du trenger ikke logge på eller kjøpe en Typekit-konto for å få tilgang til skriftene og begynne å bruke dem i webdesigner.

Merk: Hvis du har en Typekit-konto, vil du legge merke til at settet med webskrifter som for øyeblikket er tilgjengelig i Adobe Muse, er annerledes enn settet du har tilgang til på typekit.com. Webskriftene i Adobe Muse er gratis, har ingen begrensninger og krever ingen Typekit-konto. Webskriftene som finnes for en Typekit-konto, måles og tilgangskontrolleres. I fremtidige versjoner av Adobe Muse vil du kunne få tilgang til biblioteket med Typekit-skrifter fra arbeidsområdet i Adobe Muse, men denne funksjonen er ennå ikke tilgjengelig.

Fordelene med å bruke webskrifter er:

 • Du kan velge svært unike og formaterte skrifter når du skal formatere tekstinnholdet, selv om du ikke har skriftene installert på datamaskinen.
 • Webskrifter du bruker i tekst, kobles automatisk til sider når du publiserer, eksporterer eller forhåndsviser området.
 • Skriftene driftes av Typekit.com. Når besøkende viser det publiserte området i en nettleser, lastes skriften ned i bakgrunnen for å vise teksten..

I svært sjeldne tilfeller kan ikke Typekit-serverne laste skriften du har tatt i bruk dynamisk mens sidene lastes. Tekstinnholdet vil fortsatt vises ved hjelp av en standard reserveskrift. Dette scenariet er svært usannsynlig, men det er vært å legge merke til at tekstinnholdet fortsatt er leselig for besøkende, og området viser ikke en feilmelding.

Vær forsiktig når du legger til webskrifter i designen. Hvis du legger til for mange webskrifter, tar det lenger tid for besøkende å laste ned elementer. Dette kan også føre til at området blir langsommere, noe som påvirker den totale brukeropplevelsen. Med dette i mente begrenser du designene til å bruke 1-2 skriftserier med 4 stiler per serie. Webskrifter er eksterne ressurser (på samme måte som bilder og video), og derfor må de lastes ned i den besøkendes nettleserbuffer etter hvert som de viser sidene på et område.

En annen funksjon er at Adobe Muse sporer alle webskrifter som brukes på et område. Hvis du fjerner en webskrift som er i bruk for en .muse-fil, forblir webskriften i listen på Skrift-menyen neste gang du åpner .muse-filen. Du kan derfor ikke tilfeldigvis fjerne en webskrift som området trenger, og du trenger ikke manuelt holde oversikt over skriftene du bruker mens du designer sider.

Legge til Edge-webskrifter i et Adobe Muse-prosjekt

Følg disse trinnene for å legge til en ny webskrift:

Det vises et nytt vindu med webskriftbiblioteket.

 1. Bruk tekstverktøyet til å merke tekst i en tekstramme.

 2. Bruk Skrift-menyen (i kontrollpanelet eller i Tekst-panelet) til å velge Webskrifter > Legg til webskrifter...

  I webskriftbiblioteket får du tilgang til hundrevis av skrifter du kan bruke på sidene.

  Du kan klikke filtrene øverst på siden for å velge skriftstilen du vil legge til. Eller bruk søkefeltet til å finne en skrift etter navn.

 3. Når du finner en skrift du vil bruke, klikker du den. Det vises en hake som angir at skriften er valgt. Du kan velge å legge til flere skrifter samtidig hvis du vil.

  Klikk skriftene du vil legge til. Det vises en hake hvis skriften er valgt.

  Du kan klikke enkeltlinje- eller flerlinjeknappen på høyre side nær toppen av siden for å vise skriftene som passer best for topptekster eller avsnitt.

  Vis listen over skrifter som fungerer godt for formatering av toppteksten.

  Hvis du merker av i boksen lengst til høyre, viser vinduet listen over skrifter du har valgt. Hvis du ombestemmer deg og ikke legger til en skrift, klikker du skriftens navn på nytt for å oppheve valget.

  Dialogboksen Varsling for webskrifter vises, og der bekreftes det at de nye webskriftene ble lagt til.

 4. Når du er ferdig med å velge skriftene du vil legge til, klikker du OK.

 5. Velg OK.

  Hvis du vil, kan du merke av for Ikke vis igjen.

  Klikk OK for å lukke bekreftelsesmeldingen.

  Nå når du bruker Skrift-menyen til å velge alternativet Webskrifter på nytt, vises listen over skrifter du la til.

  Velg Legg til webskrifter i Webskrifter-delen på Skrifter-menyen.

Legge til og bruke Edge-webskrifter

 1. I Adobe Muse merker du teksten du vil bruke Edge-webskriften på.

 2. Med teksten merket velger du Edge-webskriften du vil bruke, fra Skrift-menyen.

Bruke egne webskrifter i Adobe Muse

Funksjonen for egne webskrifter gir deg tilgang til og bruker webskrifter du kan ha kjøpt fra tredjepartsleverandører. Visse webskrifter er kanskje ikke tilgjengelige på alle datamaskinene eller enhetene til besøkende på webområdet. I et slikt scenario, avhengig av nettleserens tekstmotor, brukes en websikker skrift i stedet, som påvirker utseendet til webområdet ditt kraftig.

Webskrifter må lastes ned fra en server, som den som driftes av Adobe Edge-webskrifter (drevet av Typekit). Den kan også oppbevares på samme webserver som områdeinnholdet ditt. Det å drifte og vise webskrifter i sanntid under et webområdebesøk kalles self-hosting, og skrifter som hentes på denne måten, kalles egne webskrifter.

Forutsetninger

Følgende skrifttyper kreves når du arbeider med egne webskrifter:

Systemskrifter

som er nødvendige for å utforme websiden i Adobe Muse. Når du kjøper en webskrift, bør du kontrollere at du laster ned og installerer lisensierte skrivebordskrifter. Adobe Muse støtter følgende skriftformater:

 • True Type Font (.ttf)
 • Open Type Font (.otf)
 • True Type Collections (.ttc)
 • Mac Data Fork Fonts (.dfont)
 • Mac Resource Fork TrueType Suitcases

Webskrifter

brukes når området vises i nettleseren. Adobe Muse krever at du anskaffer følgende webskriftformater for å vise skriften i alle nettlesere:

 • Web Open Font Format (.woff)
 • Embedded OpenType (.eot)
 • Scalable Vector Graphics (.svg). Dette formatet kreves for eldre Android-enheter.

 

Legg til egne webskrifter

 1. Velg Fil > Legg til / fjern webskrifter for å vise dialogboksen Legg til webskrifter.

 2. Velg fanen for egne webskrifter i dialogboksen Legg til webskrifter.

 3. Bla til og velg mappen som inneholder skriften, eller dra skriften til dialogboksen Legg til webskrifter. Adobe Muse viser spørsmålstekst for å finne webskrifter. Hvis du har lagt til webskrifter før, klikker du på + Legg til skrifter-knappen for å fortsette.

 4. Adobe Muse søker etter webskriftfiler i den valgte mappen, og legger dem automatisk til tilsvarende systemskrift. Kontroller at du har lisensiert webskriften på riktig måte, og klikk Fortsett.

 5. Behandle-modus aktiveres automatisk, og webskrifter som er lagt til, vises på en liste.

Behandle egne webskrifter

Behandle-modus viser en liste over alle egne webskrifter med tilsvarende skrivebordsskrifter. Skriftene som nylig er lagt til, vises øverst på listen. Det gjør også skrifter som mangler skriftfiler eller skrifter som ikke har en tilsvarende skrivebordsskrift.

Du kan gjøre følgende i Behandle-modus for egne webskrifter:

Angi en tilsvarende skrivebordsskrift

Noen ganger kan Adobe Muse mislykkes med å matche en webskrift med tilsvarende skrivebordsskrift automatisk. Når dette er tilfellet, må du angi en sammenligning for webskriften. Når du skal angi en sammenligning for en webskrift, gjør du følgende:

 1. Klikk -knappen for å vise en dialogboks for skriften.

 2. Klikk knappen for å sammenligne for å vise en liste over skriftene som er installert på systemet ditt.

 3. Velg en tilsvarende systemfont ved å bla gjennom listen eller filtrere etter navn. Klikk OK for å bekrefte sammenligningen.

Angi manglende skriftfiler

Hvis Adobe Muse ikke kunne finne .eot- eller .svg-filene som samsvarer med en .woff-fil automatisk, kan du finne dem manuelt. Klikk -knappen ved siden av skriften for å finne en manglende skriftfil. Klikk Bla gjennom, og naviger til plasseringen til den manglende filen. Klikk OK for å legge til den manglende filen.

Diverse oppgaver

 • Angi lisensinformasjon: Klikk -knappen ved siden av skrifttypen du vil redigere, og angi lisensinformasjon. Klikk OK for å fullføre.
 • Slette skrifter: Velg skrifttypen du vil slette, og klikk OK.
 • Filtrere listen over skrifter: Filtrer listen over skrifter ved å skrive inn noen av eller alle bokstavene til skriftetiketten i Filtrer tekst-boksen.

Bla gjennom egne webskrifter

Hvis du har lagt til egne webskrifter tidligere, aktiveres Bla gjennom-modus automatisk når du åpner dialogboksen Legg til webskrifter. Denne modusen gir miniatyrforhåndsvisninger av skrifter (gruppert etter serie), og lar deg velge skrifter du legger til rullegardinlisten Skrifter. (Alle egne skrifter som er lagt til nylig, legges som standard til rullegardinlisten Skrifter, såfremt det ikke er problemer med manglende skriftfiler eller at det ikke finnes en tilsvarende skrivebordsskrift.). Du kan også filtrere skriftserier etter navn eller bare vise valgte elementer. 

Adobe-logoen

Logg på kontoen din