Inneholder sammendrag | Adobe Muse CC | 2015 utgaver

2015.2 og 2015.1 utgaver av Adobe Muse CC

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Nye funksjoner i tidligere versjoner

Systemkrav

Utgivelsen av Adobe Muse CC (2015.2 og 2015.1) introduserer flere spennende nye funksjoner og forbedringer, inkludert integrering med Adobe Comp CC, forbedrede arbeidsflyter for In-Browser Editing, rulleeffekter i responsiv layout, det nye ellipseverktøyet, samt forbedringer i CC Libraries. Fortsett å lese hvis du vil ha mer informasjon om de nye funksjoner og se koblinger til flere læringsressurser.

Nye funksjoner og forbedringer i Adobe Muse 2015.2

Integrering med Adobe Comp CC

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Adobe Muse er nå integrert med Adobe Comp CC, et program som er tilgjengelig for iPhone og iPad. Dette programmet bygger bro mellom det mobile og det stasjonære, slik at du kan lage layout hvor som helst, når som helst.

Med Comp CC kan du ved hjelp av håndbevegelser legge til komponenter som rektangler, plassholdere for bilder eller tekstbokser. Applikasjonen konverterer disse bevegelsene til skarp grafikk, slik at du kan fullføre layouten på minutter.

Comp CC er også integrert med Creative Cloud Libraries. Dette betyr at du kan designe menyer eller etiketter i et program som Photoshop og bruke innholdselementene i Adobe Muse-layouten. Du kan også bruke kontrollprogrammer som Kart eller Kontaktskjemaer fra Adobe Muse mens du ordner layouten i Comp CC.

Med integreringen mellom Adobe Muse og Comp CC kan du opprette et utkast av layouten og ta det inn i Adobe Muse med ett enkelt klikk. Deretter kan du legge til finjusteringer til layouten i Adobe Muse. For å få vite hvordan du bruker Comp CC med Adobe Nuse, kan du se Integrasjon av Adobe Muse med Adobe Comp CC. Du kan også se et eksempel på arbeidsflyt som viser hvordan du oppretter en Adobe Muse-layout ved hjelp av Comp CC.

In-Browser Editing

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

In-Browser Editing med Adobe Muse har nå et nytt og forbedret brukergrensesnitt. In-Browser Editing med denne versjonen av Adobe Muse støtter følgende nye funksjoner:

  • Vise redigerbare elementer: Du kan klikke og holde på siden for In-Browser Editing og vise alle redigerbare elementer.
  • Redigere tekst på siden: Du kan redigere teksten på siden for In-Browser Editing og se endringene etter hvert som du skriver.
  • Angre/gjøre om endringer: Du kan nå angre og gjøre om endringer.
  • Raskere innlastingstid: In-Browser Editing lastes nå inn raskere enn før.
  • Velg layouter når du redigerer: Du har også en rullegardinliste for stilendringer på webområder som bruker alternativ layout i Adobe Muse.

For å se detaljert informasjon om hver av disse funksjonene kan du se Redigere områdeinnhold med In-Browser Editing.

Nytt startbilde

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Velkomstskjermen eller startbildet i Adobe Muse er oppdatert med ny funksjonalitet som menyene Ny og Åpne, som er felles for alle Creative Cloud-applikasjoner. startbildet viser nylig åpnede filer og opplysninger som navnet på filen, sist åpnet, størrelsen på filen og filtypen.

Nytt CCX startbilde
Ny velkomstskjerm i Adobe Muse

Innholdselementsamler

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Bruk den nye Innholdselementsamlerverktøyet på innholdselementpanelet til å flytte alle innholdselementer fra ett sted til et annet. Nå kan du kopiere alle innholdselementer til en enkelt mappe, på datamaskinen eller på harddisken. Lagre alle filene på ett sted, og flytt hele Adobe Muse-prosjektet med kun noen få museklikk.

Innholdselementsamler
Innholdselementsamler i Adobe Muse

Ellipseverktøy

Nytt i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Få websidene til å se enda bedre ut med det nye ellipseverktøyet. Bruk dette verktøyet direkte for å opprette ellipser, og hold nede Skift-tasten mens du bruker verktøyet for å lage sirkler. For å få vite hvordan du bruker Ellipse Tool, kan du se Arbeide med objekter.

Forbedringer i responsiv design

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Responsive kontrollprogrammer

Nå er YouTube- og Vimeo-kontrollprogrammer responsive i bredden og høyden. Bruk disse kontrollprogrammene i responsive områder, og se dem vokse med webleservinduets bredde.

Rektangelrammer er nå responsive både i høyden og bredden.

Vertikal flytting av håndtak

Den nye håndtaket for vertikal flytting i Adobe Muse gjør det enkelt å flytte elementer som en gruppe. Når du velger et element i en responsiv layout i Adobe Muse, vises håndtaket for vertikal flytting i venstre marg. Med dette håndtaket kan du samtidig markere og flytte det markerte elementet og underliggende elementer.

Redigere minimum sidebredde

Du kan nå direkte redigere minimum sidebredde ved hjelp av avbruddspunktlinjen. Flytt musemarkøren til kanten av området for minimum sidestørrelse i avbruddspunktlinjen. Når markøren endres til markøren Endre størrelse, kan du klikke og dra for å justere minimum sidestørrelse.

Se Plassere objekter i et responsivt område for mer informasjon om hver av disse forbedringene.

Forbedringer i CC Libraries

 Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Du kan nå legge til fargekart fra CC Libraries i fargekartpanelet. Videre kan du velge flere farger fra CC Libraries og legge dem til i fargekartpanelet.

Du kan også velge en farge fra CC Libraries og angi den som strøk- eller tekstfarge i Adobe Muse.

For å se hvordan du kan bruke farger i Adobe Muse CC Libraries, kan du se delen Bruke farger i CC Libraries.

Forbedringer i Planleggingsvisning

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Planleggingsvisning i Adobe Muse inkluderer nå et alternativ for vertikal layout. Inntil forrige versjon kunne den hierarkiske oppbyggingen og strukturen til webområdet vises kun i horisontal visning. Nå kan du ganske enkelt klikke  (ikonet for vertikal områdekartvisning) og vise komplekse områdekart vertikalt.

Forbedret Google PageSpeed-rangering

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Adobe Muse laster nå inn alt av JavaScript asynkront. Hvis området ligger på en Apache-webserver og du laster opp via FTP, aktiverer vi også hurtigbufring for CSS, bilder og JavaScript-filer i nettleseren. Disse endringene kan bidra til å forbedre Google PageSpeed-rangeringen.

Nye og eksisterende områder venter nå på at web-skrifttypene skal bli tilgjengelige før siden vises. Nå kan du velge om du vil la siden lastes inn raskere ved hjelp av gamle skrifter. Du kan aktivere dette alternativet via dialogboksen Egenskaper for område, Avansert-fanen > Webskrifter-menyen.

Forbedrede Illustrator-arbeidsflyter

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Du kan nå direkteimportere Illustrator-filer (.ai) fra datamaskinen eller harddisken i Adobe Muse uten først å eksportere dem som SVG-filer.

Forbedringer i bilderammer

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.2 | juni 2016

Med det nye bilderammeverktøyet i Adobe Muse kan du opprette både rektangulær og elliptiske rammer. Nå kan du enkelt lage bildeplassholdere for nettstedet ditt ved å klikke rammen fra verktøypanelet og plassere rammene i Adobe Muse prosjektet. Du kan bruke rammene til å opprette en trådramme eller en layout, og fylle rammene når bildene er ferdigstilt.

Bilderammeverktøy
Bilderammeverktøy

Nye funksjoner og forbedringer i Adobe Muse 2015.1

Responsiv webdesign

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 | februar 2016

Nå kan du lage unike, responsive webområder for forskjellige skjermstørrelser uten noen koding. Adobe Muse gir et blankt lerret uten begrensende maler eller rutenett for utforming av responsive webområder.

I tidligere versjoner av Adobe Muse kunne du bare opprette adaptive webområder. Det vil si webområder som tilpasset seg til leserbredden i forskjellige enheter. Websiden og sideelementene var ikke flytende, og de skalerte seg ikke i forhold til hver enkelte leserbredde. Sidelayouten var fastsatt i henhold til spesifikke leserbredder.

Med responsiv webdesign i Adobe Muse kan du opprette og bruke en enkelt Muse-fil for å lage forskjellige layouter til ulike leserbredder. Sidene er flytende. Det vil si at de skaleres i forhold til leserbredden. Så du trenger ikke lenger å opprette og vedlikeholde separate sider for mobiler, nettbrett og stasjonære datamaskiner.

Hvis ikke har designet før eller foretrekker å komme raskt i gang med designen, kan du bruke startmalene for responsive webområder. Hvis du foretrekker å starte med et blankt lerret, kan du gjøre det ved å opprette en nettside med flytende layout. Vil du konvertere de eksisterende webområdene dine til responsiv layout? Ja, Muse lar deg gjøre det også. 

For å få vite hvordan du oppretter og oppdaterer responsive områder, kan du se Opprette responsive områder i Adobe Muse. Du kan se en opplæringsvideo om å lage et responsivt område i Adobe Muse.

Startfiler for responsiv webdesign

Kom raskt i gang med designet med responsive startmaler. Adobe Muse tilbyr tilpassede, responsive startfiler som du har tilgang til fra Adobe Muse-webområdet. Velg en passende mal, åpne den og legg til innhold etter dine behov. Hvis det er nødvendig, legger du til nye avbruddspunkter eller redigerer de standard avbruddspunktene. Tilpass designen, og publiser det responsive webområdet med noen få klikk.

Se mer informasjon om responsiv design i Adobe Muse i Bruke responsive startmaler.

Creative Cloud Libraries i Adobe Muse

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 | februar 2016

Creative Cloud Libraries, drevet av Adobe CreativeSync-teknologi, gir deg tilgang til dine favorittinnholdselementer hjemmefra, på kontoret eller også når du er på farten. Opprett bilder, farger og mer ved hjelp av Photoshop, Illustrator eller mobilapper som Adobe Capture CC. Få tilgang til disse innholdselementene på tvers av andre datamaskin- og mobilapper for en sømløs kreativ arbeidsflyt.

Med Creative Cloud-integrering i Adobe Muse kan du opprette dine egne innholdselementer og dele disse innholdselementene med andre Creative Cloud-brukere over hele verden. Du kan også få tilgang til, importere og bruke alle innholdselementene som er tilgjengelige via Creative Cloud Libraries. Bruk CC Libraries-panelet (Windows > CC Libraries) for å få tilgang til Creative Cloud Libraries fra Adobe Muse.

Nå kan du få tilgang til Creative Cloud-diagrammer gjennom Creative Cloud Libraries. Med Creative Cloud Charts kan du opprette diagrammer og sette dem inn i Adobe Muse som koblede innholdselementer. Dette innebærer at diagrammene dine i Adobe Muse blir automatisk oppdatert hver gang du endrer data i diagrammet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Creative Cloud Libraries i Adobe muse, kan du se Creative Cloud Libraries i Adobe muse.

Du kan se en opplæringsvideo om Creative Cloud Libraries ved å klikke denne koblingen.

Tilstandsovergang

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 | februar 2016

Du kan gjøre designen din mer interessant og engasjerende ved å bruke overganger til forskjellige elementer på webområdet. Du kan også angi alternativer for forsinkelse, varighet og timing for hver tilstandsovergang i hvert element.

Velg en meny eller knapp som du vil angi overgangstilstanden for. Velg Vindu > Tilstand. Når du klikker Normal, Aktiv eller Overrullingstilstander fra menyelementet på det øverste panelet, kan du se overgangsalternativene.

Tilstandsovergangen på en publisert nettside avhenger av nettleserens evne til å støtte W3C-spesifikasjon for CSS3-overganger.  

Du kan se hvordan du enkelt kan implementere tilstandsoverganger på området, i denne videoen.

Forbedringer av SVG-grafikk

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 | februar 2016

Med Adobe Muse 2015.1 kan du importere SVG-filer til en bilderamme, beskjære bildet, og bruke fyll og strøk. Hvis det ikke finnes noen rammer, kan du nå importere en SVG-fil direkte, opprette en ramme og deretter beskjære bildet. Du kan også legge til SVG-bilder i lysbildeserier. Disse forbedringene av SVG-grafikk gir ytterligere fleksibilitet ved design av lysbilder.

Lær mer om SVG-forbedringer ved å se denne opplæringsvideoen.

Forbedringer i Adobe Muse 2015.1

Forbedret i Adobe Muse CC 2015.1 | februar 2016

I Fargeprøver-panelet kan du nå importere og eksportere Fargeprøver-bibliotek via Kontekst -menyen.

Adobe Muse 2015.1 støtter rotasjonsgjenkjenning i Exif-innhold. Bilder som har innebygget rotasjonsinformasjon vil nå bli rotert til liggende når de plasseres.

Du kan nå opprette tomme bilderammer ved å slette bildet i en eksisterende bilderamme. Dobbeltklikk et bilde du har plassert, og trykk på Slett. De tomme bilderammene vil få plassholdere.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din