Oppsummering av nye funksjoner

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Oppdatering til Adobe Muse CC tilgjengelig

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammendrag av nye funksjoner.

Adobe® Muse® CC inneholder funksjoner for oppretting og publisering av dynamiske webområder for stasjonære og mobile enheter, uten behov for koding. Les mer for å få en rask innføring i de nye funksjonene som er tilgjengelige i den nyeste oppdateringen for Muse CC samt koblinger til andre ressurser som gir mer informasjon.

Adobe Muse CC november 2013-utgaven, som nå er tilgjengelig for Creative Cloud-medlemmer, har nye, tidsbesparende funksjoner – for eksempel Bibliotek-panelet, der du enkelt kan lagre, bruke om igjen og dele designelementer, og sosiale kontrollprogrammer som du kan bruke til å integrere sosiale medier på området ditt. Oppdateringer omfatter flere rulleeffektalternativer, med støtte for lysbildefremvisninger og Adobe Edge Animate-filer, og muligheten til å angi en lysbildefremvisning med fullskjermformat for å skape et virkelig unikt og engasjerende webområde.

Oppdatering for Adobe Muse CC for august 2013 er nå tilgjengelig. Oppdateringen inneholder forbedringer for aktive tilstander for hyperkoblede objekter og rulleeffekter (parallakserulling).

Adobe Muse CC | november 2013

Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet

Nytt i Adobe Muse CC | november 2013

Ved hjelp av det nye Bibliotek-panelet kan du organisere, bruke om igjen og dele designelementer på en enkel måte. Du kan legge til elementer i biblioteket, og raskt få tilgang til dem for å bruke dem på nytt på området ditt. Biblioteket kan inneholde mange ulike webdesignelementer, for eksempel logoer, bilder, fargeprøver, hjelpelinjer, egendefinerte kontrollprogrammer, innebygd HTML samt avsnitts-, tegn- og grafikkstiler og stiliserte knapper. Du kan dele samlingen din med andre brukere, og du kan også laste ned det som andre deler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet.

Dette er nytt i Adobe Muse CC, Dette er nytt i Adobe Muse CC, Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet, Rulleeffekter, Parallakserulling, Sosiale kontrollprogrammer, Facebook-liker, Facebook-kommentar, Laget med Adobe Muse, Pinterest, Paypal, Twitter-følger, Lysbildefremvisning i fullskjermformat, Rotere kontrollpanelene Paneler med faner og Trekkspill, Omdiriger fra skrivebord, Skjul etter utrulling, Aktive tilstander, Adobe Creative Cloud

Forbedringer i rulleeffekter

Forbedret i Adobe Muse CC | november 2013

Med forbedringene for rulleeffekter kan du flytte objekter i ulike retninger med ulike hastigheter. Brukergrensesnittet har blitt oppdatert for at det skal bli lettere å bruke, og har noen nye alternativer, Tetthet og Uttoning. Med denne oppdateringen kan du bruke rulleeffekter på objekter som bakgrunnsbilder, lysbildefremvisninger i fullformat og Adobe Edge Animate-filer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med rulleeffekter.

Dette er nytt i Adobe Muse CC, Dette er nytt i Adobe Muse CC, Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet, Rulleeffekter, Parallakserulling, Sosiale kontrollprogrammer, Facebook-liker, Facebook-kommentar, Laget med Adobe Muse, Pinterest, Paypal, Twitter-følger, Lysbildefremvisning i fullskjermformat, Rotere kontrollpanelene Paneler med faner og Trekkspill, Omdiriger fra skrivebord, Skjul etter utrulling, Aktive tilstander, Adobe Creative Cloud

Arbeide med sosiale kontrollprogrammer

Nytt i Adobe Muse CC | november 2013

Ved hjelp av kontrollprogrammer for sosiale medier kan du bygge inn HTML på sider fra tredjeparts webområder. Du kan bruke sosiale kontrollprogrammer for å legge til innhold fra sosiale nettverksområder, for eksempel Facebook, Google Maps, Google+, LinkedIn, PayPal, Pinterest, Twitter, Vimeo og YouTube. Du kan også angi egendefinerte alternativer, for eksempel fargevalg, knappetype eller kartadresse, i Adobe Muse. Kontrollprogrammene for sosiale medier omfatter også muligheten til å bygge inn Laget med Adobe Muse-ikonet i Muse-prosjektene dine.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med sosiale kontrollprogrammer.

Dette er nytt i Adobe Muse CC, Dette er nytt i Adobe Muse CC, Ordne og bruke designelementer på nytt ved hjelp av Bibliotek-panelet, Rulleeffekter, Parallakserulling, Sosiale kontrollprogrammer, Facebook-liker, Facebook-kommentar, Laget med Adobe Muse, Pinterest, Paypal, Twitter-følger, Lysbildefremvisning i fullskjermformat, Rotere kontrollpanelene Paneler med faner og Trekkspill, Omdiriger fra skrivebord, Skjul etter utrulling, Aktive tilstander, Adobe Creative Cloud

Lysbildefremvisning i fullskjermformat

Nytt i Adobe Muse CC | november 2013

Du kan konfigurere lysbildefremvisninger som vises i fullskjermformat ved hjelp av kontrollprogrammet for lysbildefremvisning i fullskjermformat. Når du klikker en lysbildefremvisning i fullskjermformat, skaleres innholdet slik at det fyller hele webleservinduet. Det justeres også automatisk slik at det passer til skjermbredden, avhengig av enheten (datamaskin, nettbrett eller mobil). For lysbildefremvisningen kan du legge til lysbokseffekt, feste den til en fast posisjon, spille den av automatisk og angi størrelse og plassering for hver miniatyr.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til kontrollprogram for lysbildefremvisning i fullskjermformat.

Roter-panelet

Nytt i Adobe Muse CC | november 2013

Du kan rotere kontrollprogrammene Paneler med faner og Trekkspill ved hjelp av Roter-panelet. Dette gjør at du kan bruke plassen på siden mer effektivt ved å organisere innholdet på en bedre måte. Du kan for eksempel bruke Roter-panelet til å angi at Trekkspill-kontrollprogrammer skal utvides og slås sammen vannrett på en side i stedet for å utvides loddrett nedover. Selv om teksten roteres i disse kontrollprogrammene, vil teksten fortsatt kunne redigeres og dessuten gjenkjennes av søkemotorer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Rotere kontrollprogrammer for trekkspill.

Andre viktige forbedringer

  • Grupper tilstandene opp, over, ned og aktiv for hvert objekt som er plassert i kontrollprogrammet Tilstand-knapp.
  • Angi at innhold skal lukkes når musen rulles ut, for at brukeren skal få en intuitiv opplevelse ved utforsking av området.
  • Nytt alternativ for å velge skrivebords- eller mobilversjon av et område, avhengig av enheten, ved å legge inn omdirigeringer fra skrivebordslayouten.
  • Adobe Muse er nå tilgjengelig på 17 språk, inkludert russisk, portugisisk (Brasil), polsk, tsjekkisk og finsk.
  • Legg til og fjern ord i språkspesifikke ordbøker eller den globale ordboken, noe som er nyttig ved oppretting av områder for flere språk
  • Kodeforbedringer, blant annet en mer effektiv resampling av bilde, gi bilder med høy kvalitet uten at det påvirker innlastingstiden. Omfatter også en mer hyppig bruk av CSS i stedet for automatisk rastrering av elementer som bilder og roterte elementer med avrundede hjørner. Nå vil også linjeavstand på området vises på samme måte i ulike weblesere.

Adobe Muse CC | august 2013

Forbedringer for aktive tilstander for hyperkoblede objekter

 Dette er forbedret i Muse CC

Ankerkoblinger kan nå vise den aktive tilstanden til et objekt basert på rulleposisjonen. Elementer knyttet til et anker vises i Aktiv status når delen av siden ankeret er knyttet til, vises.

Denne innstillingen er som standard av for eksisterende områder og på for nye områder. Du kan dra nytte av denne nye funksjonen for ett av dine eksisterende områder ved å velge alternativet Aktiver aktiv status for ankerkoblinger (Egenskaper for område > Innhold).

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilordne tilstander til objekter.

Forbedringer for rulleeffekter (parallakserulling)

 Dette er forbedret i Muse CC

Følgende forbedringer er tilgjengelige for Rulleeffekter-funksjonen i Adobe Muse CC:

  • Alle eksisterende bakgrunns- og posisjonsrulleeffekter fungerer nå ved visning på iOS-enheter. Pass på å publisere området på nytt for å dra nytte av kodegenereringsforbedringene.
  • Rulleeffektkontroller er flyttet fra rullegardinvinduet Effekter til et eget panel. Du kan få tilgang til panelet ved å gå til menyen Vindu > Rulleeffekter.
  • Det kan nå brukes rullebevegelse på elementer som er satt til 100 % nettleserbredde.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din