Sammendrag av nye funksjoner

Mars 2018 (versjon 18.1)- og oktober 2017 (18.0)-utgavene av Adobe Muse CC

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Mars 2018-utgaven av Adobe Muse CC (versjon 18.1) inneholder flere nye funksjoner og forbedringer, for eksempel kopiering og liming av stilattributter, forbedringer i egenskapene for størrelsesendring samt kontrollprogram for komposisjon. Les videre hvis du vil vite mer om funksjonene og vise koblinger til flere opplæringsressurser.

Du finner et sammendrag av funksjonene som ble introdusert i tidligere versjoner, i Oppsummering av funksjoner | tidligere utgaver.

Kopier stilegenskaper mellom elementer

Nyheter i mars 2018-utgaven

Adobe Muse støtter nå kopiering av stiler på tvers av elementer i Design-visningen. Tidligere måtte du søke etter en bestemt stil fra panelet og ta den i bruk i en annen tekst eller et annet objekt i designen din. Nå kan du ganske enkelt kopiere en stil fra et sideelement og lime inn stilattributtene i et annet element med et enkelt klikk.

Du kan kopiere og lime inn tegnstiler, avsnittstiler, punktstiler, tilstander og koblingsstiler. Hvis du vil kopiere stilattributter fra ett element til et annet, høyreklikker du på stilen og kopierer den. Velg elementet du vil lime stilen inn i. Høyreklikk og velg Lim inn attributter.

I tillegg til å kopiere alle egenskapene kan du også velge ut de egenskapene du vil kopiere. Hvis du vil vite mer om kopiering og liming av stilattributter, kan du se Kopiere og lime inn stiler i Adobe Muse.

Kopiere og lime inn stilattributter i Adobe Muse
Kopiere og lime inn stilattributter i Adobe Muse

Andre forbedringer

Nyheter i mars 2018-utgaven

Forbedringer av Endre størrelse:

Tidligere måtte brukere velge hvert element enkeltvis inne i et kontrollprogram for å angi Endre størrelse-egenskapen. Nå tillater Adobe Muse at du endrer Endre størrelse-egenskapen til et overordnet element og nestede elementer på én gang. Hvis du velger hele kontrollprogrammet og endrer Endre størrelse-egenskapen, endres Endre størrelse-egenskapen til de nestede elementene automatisk. På den andre siden er det også mulig å velge et bestemt underelement og endre Endre størrelse-egenskapen bare for det elementet.

Forbedringer av kontrollprogram for komposisjon:

Avmerkingsboksen Vis kontrollprogramdeler mens du redigerer er nå aktivert på nytt i kontrollprogrammene for komposisjon. Dette alternativet ble tidligere deaktivert i kontrollprogrammet for responsiv komposisjon.

Avmerkingsboksen Vis kontrollprogramdeler mens du redigerer er nå aktivert
Avmerkingsboksen Vis kontrollprogramdeler mens du redigerer er nå aktivert

Ytelses- og stabilitetsforbedringer

Nyheter i oktober 2017-utgaven

Oktober 2017-utgaven av Adobe Muse inneholder flere høyt prioriterte feilrettinger som ble rapportert i etterkant av augustutgaven (2017.1).

Hvis du vil se en fullstendig liste over problemer som er rettet, kan du se Rettinger og kjente problemer i oktober 2017-utgaven av Adobe Muse.

Nytt startbilde

Nyheter i oktober 2017-utgaven

Når du åpner den siste versjonen av Adobe Muse CC, kan du nå se et nytt Start-skjermbilde. Start-skjermbildet viser de sist åpnede filene og Creative Cloud-filer som synkroniseres med påloggingen din. Startbildet har også støtte for en Arbeid-fane og en Lær-fane.

Klikk Arbeid for å vise nylig åpnede filer i Adobe Muse. Klikk Lær for å vise instruksjonsvideoer for Adobe Muse.

Nytt startbilde i Adobe Muse
Nytt startbilde i Adobe Muse

Legg merke til søkeikonet øverst til høyre på skjermen. Klikk dette ikonet, og begynn å skrive inn søket ditt. Når du skriver inn et søk, viser programmet nylig åpnede filer, Creative Cloud-innholdselementer, hjelpekoblinger og arkivbilder som stemmer med søket.

Hvis du for eksempel skriver inn bilder, kan du legge merke til hvordan programmet viser Stock-bilder og koblinger til opplæringsmateriale som er relatert til søket ditt.

Søkeresultater for "bilde" på Start-skjermbildet i Adobe Muse
Søkeresultater for "bilde" på Start-skjermbildet i Adobe Muse

Støtte for forenklet kinesisk

Nyheter i oktober 2017-utgaven

Adobe Muse er nå tilgjengelig på forenklet kinesisk. Under installeringen registrerer installasjonsprogrammet operativsystemet, og den tilsvarende språkversjonen av Adobe Muse installeres.

Opprettelse av sikkerhetskopifiler etter filkonvertering

Nyheter i oktober 2017-utgaven

Når du åpner en eksisterende Adobe Muse-fil i den nyeste versjonen av programmet, skjer det en filkonvertering. Tidligere var det slik at når du etter filkonverteringen lagret filen din, kunne du ikke åpne filen i en eldre versjon av Adobe Muse. 

Nå er det slik at når du åpner og lagrer en eksisterende fil i Adobe Muse (2018.0), får du se følgende varselmelding:

Sikkerhetskopier Adobe Muse-fil før filkonvertering
Sikkerhetskopier Adobe Muse-fil før filkonvertering

Hvis du klikker OK, lagres sikkerhetskopifilen på samme sted som originalfilen. Du kan bruke denne sikkerhetskopien i eldre versjoner av Adobe Muse.

Merk:

Sikkerhetskopien opprettes bare for de filene som er konverteres etter at du åpner filen ved hjelp av den nyeste versjonen av Adobe Muse.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din