Bruke kontrollprogrammer i Adobe Muse

Lær hvordan du bruker kontrollprogrammer til å legge til skjemaer, menyer, lysbildefremvisninger, knapper til sosiale medier og annet på webområder.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Du kan legge til interaktive områdefunksjoner og dynamisk generert innhold ved hjelp av kontrollprogrammer i Adobe Muse. Kontrollprogrammer er forhåndsbygde, konfigurerbare objekter som gir vanlige Internett-funksjoner som menyer, skjemaer, lysbildefremvisninger osv. Adobe Muse inneholder en rekke kontrollprogrammer som gjør komplisert webdesign enkel. 

Kontrollprogrammer i Adobe Muse kan tilpasses etter områdets utforming, noe som gjør at du kan få dem til å passe godt inn i websidene dine. Kontrollprogrambiblioteket inneholder alle de forhåndsbygde områdefunksjonene (kontrollprogrammer) som du kan dra til sider, konfigurere for å kontrollere virkemåten deres og endre stil på for å oppdatere utseendet deres.

Typer kontrollprogrammer

Adobe Muse inneholder de følgende typene kontrollprogrammer:

 • Kontrollprogram for komposisjoner: Disse kontrollprogrammene gjør at du kan samhandle med et område på websiden for å endre innholdet som vises i et annet område. En bleknende eller forskyvende animasjon vises når endringer implementeres. 
 • Kontrollprogram for skjemaer: Legg til et skjema som besøkende på nettstedet ditt kan bruke til å kontakte deg. Ulike skjemafelter er tilgjengelige avhengig av hvilket kontrollprogram for skjemaer du velger.
 • Kontrollprogram for menyer: Opprett en dynamisk eller manuelt utfylt menylinje som inkluderer tilstander for hvert menyelement. På hver side har riktig menykobling automatisk en aktiv tilstand som viser at dette er den gjeldende siden.
 • Kontrollprogrammer for panel: Vis kun ett panel med innhold om gangen, med intuitive navigasjonskoblinger du kan bruke til å bytte panelet som vises. Velg mellom en trekkspillstruktur med forskyvende animasjon eller den velkjente faneutformingen.
 • Kontrollprogram for lysbildefremvisning: Denne lysbildefremvisningen gjør det enklere å vise bildene dine i et galleri med elegant animasjoner. De er best egnet til å lage enkle, bildebaserte lysbildefremvisninger. Kontrollprogrammer for komposisjon er bedre egnet til mer komplisert bruk.
 • Sosiale kontrollprogrammer: Med sosiale kontrollprogrammer er det enkelt å konfigurere egendefinert HTML-kode og bygge den inn i Adobe Muse-sidene. De fleste webkontrollprogrammer tilfører funksjonalitet som også er tilgjengelig ved å bygge inn HTML-kode fra tredjeparts webområder. Du kan spare tid ved å legge til og konfigurere webinnholdet i Adobe Muse, i stedet for å generere koden utenfor programmet og lime den inn i Adobe Muse som innebygd HTML-kode.

Legg til et kontrollprogram til en Adobe Muse-webside

Du kan velge og legge til kontrollprogrammer på Adobe Muse-websiden fra kontrollprogrambiblioteket. Gjør følgende for å legge til et kontrollprogram:

 1. I Adobe Muse velger du Vindu > Kontrollprogrambibliotek.

  Panelet Kontrollprogrambibliotek vises.

 2. I panelet Kontrollprogrambibliotek velger du kontrollprogrammet og drar det til Adobe Muse-websiden.

 3. Hvis du vil konfigurere kontrollprogrammet ytterligere, klikker du   -knappen for å åpne Alternativer-panelet.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere og tilpasse kontrollprogram.

Konfigurer og tilpass kontrollprogrammer

Du kan bruke Adobe Muse til å konfigurere kontrollprogrammer via Alternativer-panelet etter at du har plassert dem på websider. Alternativer-panelet er et kontekstavhengig panel som lar deg bruke endringer og oppdatere innstillinger som er spesifikke for et kontrollprogram. Alternativer-panelet inneholder innstillinger som hjelper deg med å utforme utseendet til innhold.

Alternativene Fyll og Strøk gjør at du kan forbedre kontrollprogrammers utseende betydelig. Hvis kontrollprogrammet inneholder tekst, kan du bruke Tekst-panelet (Vinduer > Tekst eller tekstalternativer på kontrollpanelet) til å endre og tilpasse tekstutformingen slik du ønsker.

Gjør det følgende for å konfigurere et kontrollprogram:

 1. I Adobe Muse drar du et kontrollprogram til websiden.

  Merk:

  Bruk alternativet Fjern kontrollprograminnhold (høyreklikk kontrollprogrammet, og velg Fjern kontrollprograminnhold fra kontekstmenyen) for å fjerne alt standardinnhold i et kontrollprogram.

 2. Når du har valgt kontrollprogrammet, klikker du på -knappen for å vise Alternativer-panelet.

 3. I Alternativer-panelet kan du endre eller oppdatere innstillinger etter behov.

 4. Klikk hvor som helst på siden for å lukke Alternativer-panelet.

  Alternativer-panelet for et kontrollprogram for horisontal meny vises i figuren.

  Alternativer-panel for et kontrollprogram for horisontal meny.

Velg nestede elementer innenfor et kontrollprogram

Når du drar et kontrollprogram ut av kontrollprogrambiblioteket og til en side, plasserer du egentlig et nestet sett med beholdere. Disse beholderne kan velges og redigeres basert på hierarkiet deres.

Når du arbeider med kontrollprogrammer, er det viktig å forstå hvordan du velger kontrollprogrammet og de tilhørende beholderne. Adobe Muse viser det gjeldende valget ditt ved hjelp av valgindikatoren. Valgindikatoren, som vises øverst til venstre i Adobe Muse, viser det gjeldende valget ditt sammen med en rullegardinmeny du kan bruke til å forhåndsvise et objekt i tilstanden sin.

I eksemplene nedenfor viser valgindikatoren valget av siden (når ingen objekter på websiden er valgt), et menykontrollprogram (når du velger et menykontrollprogram) og et menyelement (beholder i et menykontrollprogram).

Når du ikke velger noe sideelement.

Når du velger et menykontrollprogram.

Når du velger en beholder, i dette tilfellet et menyelement i et menykontrollprogram.

Når du klikker hele kontrollprogrammet én gang, viser valgindikatoren ordet Kontrollprogram. Hvis du klikker på nytt, kan du velge en beholder i kontrollprogrammet, og valgindikatoren viser da ordet Beholder. Du kan fortsette å klikke gjentatte ganger for å velge elementene (for eksempel tekstrammer) som er nestet inni beholderne.

Når en tekstramme er valgt, viser valgindikatoren ordet Tekstramme. Når du klikker et kontrollprogram for å drille ned i nestede elementer, er det beste praksis å følge med på ordene i valgindikatoren for å finne ut hvilket nestede element som er valgt. Du vil velge forskjellige beholdere (for eksempel individuelle knapper i en menynavigering) for å oppdatere tilstandene til knappene. Det gjør deg i stand til å kontrollere hvordan knappene ser ut første gangen siden lastes inn, når den besøkende holder markøren over knappene, og når den besøkende klikker på dem. Det gjør også at du kan definere en "aktiv" tilstand, som informerer den besøkende gjennom å indikere visuelt hvilken knapp som tilsvarer siden som den besøkende ser på for øyeblikket.

Du kan klikke gjentatte ganger i nestede beholdere i kontrollprogrammer for å velge elementet du vil redigere. Følg med på valgindikatoren og alternativene som vises i Tilstander-panelet, for å se når du har valgt det nestede elementet som du vil endre.

Når du er ferdig med å oppdatere et kontrollprogram, kan du enten klikke deg vekk (ved å klikke et annet sted på siden) for å oppheve valget av kontrollprogrammet, eller trykke gjentatte ganger på Escape-tasten for å gå oppover i hierarkiet til kontrollprogrammet.

Konfigurer kontrollprogrammer ved hjelp av Alternativer-panelet

Når du har dratt et kontrollprogram ut av kontrollprogrambiblioteket og til en side, vil du se et blått pilikon i øvre høyre hjørne av kontrollprogrammet når kontrollprogrammet er valgt. Klikk dette blå pilikonet for å åpne Alternativer-menyen.

Hvert kontrollprogram har ulike alternativer, så hvilke alternativer du kan angi i grensesnittet for Alternativer-menyen, varierer. Innstillingene kontrollerer virkemåten til kontrollprogrammet (for eksempel om en lysbildefremvisning skal starte automatisk, eller om besøkende må klikke miniatyrbildene for å se større bilder) og visningen av kontrollprogrammet (for eksempel hvilken type overgang som skal animeres for hvert nye bilde som vises).

Når du designer webområder, kan du angi disse innstillingene og jobbe sammen med kundene dine for å finne de beste løsningene for et bestemt prosjekt. Husk at du når som helst, også etter at et område er publisert på Internett, kan gå tilbake til .muse-filen, velge et kontrollprogram, klikke det blå pilikonet for å åpne Alternativer-menyen og velge nye innstillinger for å endre kontrollprogrammet. Når du senere publiserer området på nytt, gjenspeiles endringene dine på det aktive webområdet.

Med menykontrollprogrammer kan du få kontrollprogrammer til å vise sidenavnene på området dynamisk og opprette koblinger til sidene automatisk. Det gjør det veldig enkelt å legge til områdenavigering på sider basert på områdekartet ditt i Planlegg-visningen, og du trenger aldri å bekymre deg for brutte koblinger. Du kan også deaktivere bestemte sider, slik at de ikke vises dynamisk i menykontrollprogrammene, ved å høyreklikke miniatyren av siden i Planlegg-visning og fjerne merkingen av alternativet Inkluder side i navigering. Dette alternativet er aktivert som standard (og det vises en hake når det er aktivert).

Alternativt kan du konfigurere Menykontrollprogrammer manuelt hvis du ønsker å navngi knappene·selv og legge til koblingene på bestemte sider i stedet for å la Adobe Muse opprette menyelementene. I delen Menytype i Alternativer-menyen kan du velge alternativet Manuelt.

Velg alternativet Manuelt i Menytype-innstillingene hvis du vil opprette en egendefinert meny manuelt i stedet for å generere sidenavnene og koblingene dynamisk.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din