Slik bryter du tekst i en tekstramme

Lær hvordan du bryter tekst rundt et bilde inne i en tekstramme med Adobe muse.

Bryte tekst rundt et bilde i en tekstramme

Tingen med å bryte tekst i en tekstramme er å kopiere og lime inn bildet (i stedet for å plassere det) i tekstrammen, og deretter bruker du Tekstflyt-panelet til å justere tekstflytinnstillingene.

Hvis du vil bryte tekst rundt bilder, utfører du følgende trinn:

 1. Klikk hvor som helst på siden eller i det grå området utenfor siden.

 2. Velg Fil > Plasser og bla for å velge en bildefil.

 3. Klikk Åpne for å lukke dialogboksen Importer.

 4. Klikk og dra markøren på siden utenfor området som inneholder kontrollprogrammet.

  Ved å klikke og dra kan du endre størrelse på bildet, og en prosentandel vises midlertidig slik at du ser skalaen for bildet du plasserer.

  Klikk og dra for å skalere ned bildet til ca. 42 %.

 5. Velg det skalerte bildet på siden, høyreklikk det og velg Klipp ut på menyen som vises.

 6. Bruk tekstverktøyet og klikk i tekstrammen på venstre side, rett før det første tegnet i det andre avsnittet som begynner med linjen: Katie's in Noe expanded... ,

  Høyreklikk det stedet i tekstrammen, og velg lim inn fra menyen for å lime inn bildet rett før det andre avsnittet.

  Lim inn det linjebundne bildet med teksten i tekstrammen.

 7. Mens bildet fortsatt er merket og markeringsindikatoren viser ordet Linjebundet, åpner du Tekstflyt-panelet (klikk Tekstflyt-fanen, eller velg Vindu > Tekstflyt for å åpne panelet).

 8. Velg alternativet tekstflyt i midten for at bildet skal flyte til venstre for teksten, og angi verdien for Forskyvning høyre til 15.

  Juster tekstflytinnstillingene i Tekstflyt-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din