Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Flash Player

Utgivelsesdato: 14. oktober 2014

Sist oppdatert: 25. november 2014

Sikkerhetsproblemidentifikator: APSB14-22

Prioritet: Se tabellen nedenfor

CVE-numre: CVE-2014-0558, CVE-2014-0564, CVE-2014-0569, CVE-2014-8439

Plattform: alle plattformer

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Flash Player for Windows, Macintosh og Linux.  Disse oppdateringene løser sikkerhetsproblemer som kan gjøre det mulig for en angriper å ta kontroll over det berørte systemet. Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer produktinstallasjonene til de nyeste versjonene:

 • Brukere av Adobe Flash Player desktop runtime for Windows og Macintosh bør oppdatere til Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release bør oppdatere til Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Brukere av Adobe Flash Player for Linux bør oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • Adobe Flash Player installert med Google Chrome, Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11 vil automatisk bli oppdatert til nyeste versjon.
 • Brukere av Adobe AIR desktop runtime bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.293.
 • Brukere av Adobe AIR SDK og AIR SDK & Compiler bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.302.
 • Brukere av Adobe AIR for Android bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.293.

Berørte programversjoner

 • Adobe Flash Player 15.0.0.167 og tidligere versjoner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.244 og tidligere 13.x-versjoner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.406 og tidligere versjoner for Linux
 • Adobe AIR desktop runtime 15.0.0.249 og tidligere versjoner
 • Adobe AIR SDK 15.0.0.249 og tidligere versjoner
 • Adobe AIR SDK & Compiler 15.0.0.249 og tidligere versjoner
 • Adobe AIR 15.0.0.252 og tidligere versjoner for Android 

Du sjekker Adobe Flash Player-versjonsnummeret ved å gå til siden About Flash Player eller høyreklikke på det aktuelle innholdet i Flash Player og velge "About Adobe (eller Macromedia) Flash Player" i menyen. Hvis du bruker flere nettlesere, må du utføre denne kontrollen i alle nettleserne du har installert i systemet.

Kontroller hvilken Adobe AIR-versjon som er installert på systemet, ved å følge instruksjonene i Adobe AIR TechNote.

Løsning

Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer sine programvareinstallasjoner ved å følge instruksjonene nedenfor:

 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player desktop runtime for Windows og Macintosh å oppdatere til Adobe Flash Player 15.0.0.189, som kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Adobe Flash Player, eller via oppdateringsmekanismen i produktet når de blir bedt om det.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release å oppdatere til versjon 13.0.0.250 ved å gå til http://helpx.adobe.com/no/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player for Linux å oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.411 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe Flash Player.
 • Adobe Flash Player installert sammen med Google Chrome blir automatisk oppdatert til den nyeste Google Chrome-versjonen, som vil omfatte Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Adobe Flash Player installert sammen med Internet Explorer 8 blir automatisk oppdatert til den nyeste Internet Explorer-versjonen, som vil omfatte Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR desktop runtime å oppdatere til versjon 15.0.0.293 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR SDK å oppdatere til versjon 15.0.0.302 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR SDK & Compiler å oppdatere til versjon 15.0.0.302 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR for Android å oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.293 ved å laste ned den nye versjonen fra Google Play.

Klassifiseringer for prioritet og alvorlighetsgrad

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt Berørte versjoner Plattform Prioritet klassifisering
Adobe Flash Player Desktop Runtime 15.0.0.167 og eldre versjoner
Windows og Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.244 og eldre versjoner Windows og Macintosh
1
Adobe Flash Player for Google Chrome  15.0.0.152 og eldre versjoner Windows, Macintosh og Linux
1
Adobe Flash Player for Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11 15.0.0.167 og eldre versjoner Windows 8.0 og 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.406 og eldre versjoner Linux 3
       
Adobe AIR Desktop Runtime 15.0.0.249 og eldre versjoner Windows og Macintosh 3
Adobe AIR SDK 15.0.0.249 og eldre versjoner
Windows, Macintosh og iOS
3
Adobe AIR SDK 15.0.0.252 og eldre versjoner
Android 3
Adobe AIR SDK og kompilator 15.0.0.249 og eldre versjoner
Windows, Macintosh, Android og iOS
3

Disse oppdateringene løser kritiske sikkerhetsproblemer i programvaren.

Detaljer

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Flash Player for Windows, Macintosh og Linux.  Disse oppdateringene løser sikkerhetsproblemer som kan gjøre det mulig for en angriper å ta kontroll over det berørte systemet. Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer produktinstallasjonene til de nyeste versjonene:

 • Brukere av Adobe Flash Player desktop runtime for Windows og Macintosh bør oppdatere til Adobe Flash Player 15.0.0.189.
 • Brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release bør oppdatere til Adobe Flash Player 13.0.0.250.
 • Brukere av Adobe Flash Player for Linux bør oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.411.
 • Adobe Flash Player installert med Google Chrome, Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11 vil automatisk bli oppdatert til nyeste versjon.
 • Brukere av Adobe AIR desktop runtime bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.293.
 • Brukere av Adobe AIR SDK og AIR SDK & Compiler bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.302.
 • Brukere av Adobe AIR for Android bør oppdatere til Adobe AIR 15.0.0.293.

Disse oppdateringene løser problemer med minneødeleggelse som kan føre til kjøring av kode (-0564, CVE-2014-, CVE-2014-0558).

Disse oppdateringene løser et problem med heltallsoverflyt som kan føre til kjøring av kode (CVE-2014-0569).

Disse oppdateringene gir beskyttelse mot en sårbarhet i håndteringen av en dereferensiert minnepeker som kan føre til kjøring av kode (CVE-2014-8439).

Berørte programmer   Anbefalt Player-oppdatering Tilgjengelighet
Flash Player Desktop Runtime
  15.0.0.189

Nedlastingssenter for Flash Player

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player Extended Support Release   13.0.0.250 Extended Support
Flash Player for Linux   11.2.202.411 Nedlastingssenter for Flash Player
Flash Player for Google Chrome   15.0.0.189
Google Chrome-lanseringer
Flash Player for Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11   15.0.0.189
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   15.0.0.293 AIR-nedlastingssenter
AIR SDK   15.0.0.302
Nedlasting av AIR-programutviklingspakke
AIR SDK og kompilator   15.0.0.302
Nedlasting av AIR-programutviklingspakke
AIR for Android   15.0.0.293
Google Play

Takk

Adobe takker følgende personer og firmaer for at de rapporterte disse sikkerhetsproblemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

Revisjoner

25. november 2014 – Lagt til referanse til beskyttelse introdusert i versjonen lansert 14. oktober 2014 for å løse CVE-2014-8439.