Sikkerhetsoppdateringer tilgjengelig for Adobe Flash Player

Utgivelsesdato: 12. mars 2015

Sist oppdatert: 15. april 2015

Sikkerhetsproblemidentifikator: APSB15-05

Prioritet: Se tabellen nedenfor

CVE-numre: CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0334, CVE-2015-0335, CVE-2015-0336, CVE-2015-0337, CVE-2015-0338, CVE-2015-0339, CVE-2015-0340, CVE-2015-0341, CVE-2015-0342

Plattform: alle plattformer

Sammendrag

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Flash Player for Windows, Macintosh og Linux.  Disse oppdateringene løser sikkerhetsproblemer som kan gjøre det mulig for en angriper å ta kontroll over det berørte systemet. Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer produktinstallasjonene til de nyeste versjonene:

 • Brukere av Adobe Flash Player desktop runtime for Windows og Macintosh bør oppdatere til Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release bør oppdatere til Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Brukere av Adobe Flash Player for Linux bør oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player som er installert med Google Chrome og Internet Explorer for Windows 8.x, oppdateres automatisk til versjon 17.0.0.134.
 • Brukere av Adobe AIR desktop runtime bør oppdatere til Adobe AIR 17.0.0.144.
 • Brukere av Adobe AIR SDK og AIR SDK & Compiler bør oppdatere til Adobe AIR 17.0.0.144.
 • Brukere av Adobe AIR for Android bør oppdatere til versjon 17.0.0.144.

Berørte programversjoner

 • Adobe Flash Player 16.0.0.305 og tidligere versjoner
 • Adobe Flash Player 13.0.0.269 og tidligere 13.x-versjoner
 • Adobe Flash Player 11.2.202.442 og tidligere 11.x-versjoner
 • AIR Desktop Runtime 17.0.0.124 og tidligere versjoner
 • AIR SDK 17.0.0.124 og tidligere versjoner
 • AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 og tidligere versjoner
 • AIR Android 17.0.0.124 og tidligere versjoner

Du sjekker Adobe Flash Player-versjonsnummeret ved å gå til siden About Flash Player eller høyreklikke på det aktuelle innholdet i Flash Player og velge "About Adobe (eller Macromedia) Flash Player" i menyen. Hvis du bruker flere nettlesere, må du utføre denne kontrollen i alle nettleserne du har installert i systemet.

Kontroller hvilken Adobe AIR-versjon som er installert på systemet, ved å følge instruksjonene i Adobe AIR TechNote.

Løsning

Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer sine programvareinstallasjoner ved å følge instruksjonene nedenfor:

 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player Desktop Runtime for Windows og Macintosh å oppdatere til Adobe Flash Player 17.0.0.134, som kan lastes ned fra nedlastingssenteret for Adobe Flash Player, eller via oppdateringsmekanismen i produktet når de blir bedt om det.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release å oppdatere til versjon 13.0.0.277 ved å gå til http://helpx.adobe.com/no/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe Flash Player for Linux å oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.451 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe Flash Player.
 • Adobe Flash Player installert sammen med Google Chrome blir automatisk oppdatert til den nyeste Google Chrome-versjonen, som vil omfatte Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Adobe Flash Player installert sammen med Internet Explorer 8 blir automatisk oppdatert til den nyeste Internet Explorer-versjonen, som vil omfatte Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR desktop runtime å oppdatere til versjon 17.0.0.144 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR 
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR SDK å oppdatere til versjon 17.0.0.144 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR 
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR SDK & Compiler å oppdatere til versjon 17.0.0.144 ved å gå til nedlastingssenteret for Adobe AIR 
 • Adobe anbefaler brukere av Adobe AIR for Android å oppdatere til Adobe AIR 17.0.0.144 ved å laste ned den nyeste versjonen fra Google Play.

Klassifiseringer for prioritet og alvorlighetsgrad

Adobe kategoriserer disse oppdateringene med følgende prioritetsklassifiseringer og anbefaler at brukerne oppdaterer installasjonen til den nyeste versjonen:

Produkt Berørte versjoner Plattform Prioritet klassifisering
Adobe Flash Player Desktop Runtime 16.0.0.305 og eldre versjoner
Windows og Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.269 og eldre versjoner Windows og Macintosh
1
Adobe Flash Player for Google Chrome  16.0.0.305 og eldre versjoner Windows, Macintosh og Linux
1
Adobe Flash Player for Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11 16.0.0.305 og eldre versjoner Windows 8.0 og 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.442 og eldre versjoner Linux 3
AIR Desktop Runtime 17.0.0.124 og eldre versjoner Windows og Macintosh 3
AIR SDK 17.0.0.124 og eldre versjoner Windows, Macintosh, Android og iOS 3
AIR SDK & Compiler 17.0.0.124 og eldre versjoner Windows, Macintosh, Android og iOS 3
AIR for Android 17.0.0.124 og eldre versjoner Android 3

Disse oppdateringene løser kritiske sikkerhetsproblemer i programvaren.

Detaljer

Adobe har lansert sikkerhetsoppdateringer for Adobe Flash Player for Windows, Macintosh og Linux.  Disse oppdateringene løser sikkerhetsproblemer som kan gjøre det mulig for en angriper å ta kontroll over det berørte systemet. Adobe anbefaler at brukerne oppdaterer produktinstallasjonene til de nyeste versjonene:

 • Brukere av Adobe Flash Player desktop runtime for Windows og Macintosh bør oppdatere til Adobe Flash Player 17.0.0.134.
 • Brukere av Adobe Flash Player Extended Support Release bør oppdatere til Adobe Flash Player 13.0.0.277.
 • Brukere av Adobe Flash Player for Linux bør oppdatere til Adobe Flash Player 11.2.202.451.
 • Adobe Flash Player som er installert med Google Chrome og Internet Explorer for Windows 8.x, oppdateres automatisk til versjon 17.0.0.134.
 • Brukere av Adobe AIR desktop runtime bør oppdatere til Adobe AIR 17.0.0.144.
 • Brukere av Adobe AIR SDK og AIR SDK and Compiler bør oppdatere til Adobe AIR 17.0.0.144.
 • Brukere av Adobe AIR for Android bør oppdatere til versjon 17.0.0.144.

Disse oppdateringene løser problemer med minneødeleggelse som kan føre til kjøring av kode (CVE-2015-0332, CVE-2015-0333, CVE-2015-0335, CVE-2015-0339).

Disse oppdateringene løser problemer med typeforvirring som kan føre til kjøring av kode (-2015-, CVE-0334, CVE-2015-0336).

Disse oppdateringene løser et sikkerhetsproblem som kan føre til omgåelse av områdets domenepolicy (CVE-2015-0337).

Disse oppdateringene løser et sikkerhetsproblem som kan føre til omgåelse av begrensning for filopplasting (CVE-2015-0340).

Disse oppdateringene løser et problem med heltallsoverflyt som kan føre til kjøring av kode (CVE-2015-0338).

Disse oppdateringene løser use-after-free-sikkerhetsproblemer som kan føre til kjøring av kode (-2015-, CVE-0341, CVE-2015-0342).

Berørte programmer   Anbefalt Player-oppdatering Tilgjengelighet
Flash Player Desktop Runtime
  17.0.0.134

Nedlastingssenter for Flash Player

Flash Player Distribution

Adobe Flash Player Extended Support Release   13.0.0.277 Extended Support
Flash Player for Linux   11.2.202.451 Nedlastingssenter for Flash Player
Flash Player for Google Chrome   17.0.0.134 Google Chrome-lanseringer
Flash Player for Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11   17.0.0.134
Microsoft Security Advisory
AIR Desktop Runtime   17.0.0.144 AIR-nedlastingssenter
AIR SDK   17.0.0.144 Nedlasting av AIR-programutviklingspakke
AIR SDK & Compiler   17.0.0.144 Nedlasting av AIR-programutviklingspakke
AIR for Android   17.0.0.144 Google Play

Takk

Adobe takker følgende personer og firmaer for at de rapporterte disse sikkerhetsproblemene og samarbeider med oss for å hjelpe oss med å beskytte våre kunders sikkerhet:

 • Chris Evans fra Google Project Zero (CVE-2015-0332, CVE-2015-0335)
 • Yuki Chen og Xiaoning Li fra Intel Labs og Haifei Li fra McAfee Labs (CVE-2015-0333)
 • Natalie Silvanovich i samarbeid med Google Project Zero (CVE-2015-0334, CVE-2015-0336)
 • Soroush Dalili fra NCC Group (CVE-2015-0337, CVE-2015-0340)
 • Mark Brand fra Google Project Zero (CVE-2015-0339)
 • bilou i samarbeid med HPs Zero Day Initiative (CVE-2015-0341)
 • Jihui Lu fra KeenTeam (@K33nTeam) i samarbeid med Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-0342)

Revisjoner

15. april 2015: Lagt til versjoner av Adobe AIR som løser CVE-ene som refereres i denne bulletinen.