Aktiver tilgang fra Flash til webtjenester som bruker Flash Gateway i ColdFusion MX Updater 3 og nyere

Problem

Tilgang fra Macromedia Flash til webtjenester som bruker Flash Gateway er deaktivert som standard i ColdFusion MX Updater 3 og nyere. For å aktivere tilgang, bruk trinnene som er gitt i denne TechNote.

Løsning

Følg disse trinnene for å aktivere tilgangen fra Macromedia Flash til webtjenester:

ColdFusion MX 6.1
 1. Åpne cf_root/wwwroot/WEB-INF/web.xml-fil i en tekstredigerer. Åpnecf_root/WEB-INF/web.xml i J2EE-konfigurasjonen.
 2. Finn servlet-definisjonen for FlashGateway og endre DISABLE_CFWS_ADAPTERS init-param fra true til false, som følger:
  <servlet><servlet-name>FlashGateway</servlet-name> ...<init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the     ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param></servlet>
 3. Lagre filen.

ColdFusion MX Updater 3
 1. Stans ColdFusion Application-serveren på nytt.
 2. Bruk WinZip eller et selvvalgt arkiveringsprogram, åpne flashgateway.ear-filen som du finner icf_root/runtime/servers/default directory.
 3. Åpne gateway-webapp.war-filen som ligger i flashgateway.ear-filen.
 4. Åpne web.xml-filen som ligger i gateway-webapp.war-filen ved å bruke et selvvalgt tekstredigeringsprogram.
 5. Endre param-verdien for parameternavn DISABLE_CFWS_ADAPTERS til false for å aktivere tilgang:
  <init-param><param-name>DISABLE_CFWS_ADAPTERS</param-name><param-value>false</param-value><description>When set to true, this setting disables the  ColdFusion WebServices Adapters in the gateway.</description></init-param>
 6. Lagre endringene i web.xml-filen.
 7. Bruk WinZip eller et selvvalgt arkiveringsprogram, lagre den endrede web.xml-arkivfilen som du finner i gateway-webapp.war-arkivfilen.
 8. Bruk WinZip eller et selvvalgt arkiveringsprogram, lagre den endrede gateway-webapp.war-arkivfilen som du finner i flashgateway.ear-filen.
 9. Erstatt den eksisterendecf_root/runtime/servers/default/flashgateway.ear med den oppdaterte filen.
 10. Start ColdFusion Application-serveren på nytt.

Tilleggsinformasjon

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?