Nowe funkcje modułu Elements Organizer 14

Daleko idące ulepszenia w module Elements Organizer 14 łączą zaawansowane funkcje z intuicyjnym interfejsem, zapewniając nową jakość zarządzania multimediami i wygody edycji.

Moduł Elements Organizer grupuje teraz podobne twarze, ułatwiając oznaczanie osób na zdjęciach i wyświetlanie zdjęć w oparciu o znajdujące się na nich osoby.

 

Moduł Elements Organizer 14 analizuje informacje o dacie i godzinie, pozwalając bez wysiłku układać i wyświetlać wspomnienia według wydarzeń. W ten sposób oprogramowanie pozwala łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej oznaczać i znajdować pliki multimedialne dotyczące wydarzeń takich jak urodziny, dzień matki, dzień ojca, czy wakacje z rodziną.

Ulepszony widok Miejsca umożliwia szybsze wyszukiwanie plików multimedialnych według miejsca i czasu. Nowa zakładka Przypięte umożliwia wyświetlanie plików multimedialnych bezpośrednio na mapie w oznakowanych lokalizacjach.

Nowe ułatwienia pierwszych kroków i i nowy, intuicyjny interfejs importowania plików upraszczają rozpoczęcie korzystania z modułu Elements Organizer. 

Podsumowując, moduł Elements Organizer 14 pozwala zrobić więcej w prostszy sposób.

Zaawansowane i łatwiejsze rozpoznawanie osób

Oznaczanie osób na zdjęciach jest teraz jeszcze łatwiejsze i szybsze. Nie musisz już kolejno wybierać i oznaczać twarzy w widoku Elementów multimedialnych.

Od teraz Moduł Elements Organizer grupuje automatycznie podobne twarze podczas importu. Po zakończeniu importu twarze wszystkich jeszcze nie nazwanych osób są wyświetlane w nowej zakładce Bez nazwy w widoku Osoby. Wystarczy jedno kliknięcie, aby oznaczyć znajomych i członków rodziny w całej sekwencji zdjęć.

 

Karta Z nazwą w sekcji Osoby zawiera profile wszystkich już nazwanych osób. W zakładce Z nazwą można również zmieniać znaczniki, potwierdzać nazwy znaczników i przeglądać wszystkie zdjęcia oraz twarze, które się na nich pojawiają dla każdej osoby.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Oznaczanie twarzy na zdjęciach i organizowanie osób w stosach.
 

Ulepszona i bardziej intuicyjna funkcja Miejsca

Wszystkie pliki multimedialne posiadające informacje GPS są teraz automatycznie oznaczane i wyświetlane w zakładce Przypięte w widokuMiejsca. W ten sposób jeśli aparat wpiera śledzenie GPS, pliki multimedialne są automatycznie wyświetlane w zakładce Przypięte natychmiast po zaimportowaniu.

Jeśli plik multimedialny nie zawiera danych GPS, jest wyświetlany w zakładce Nieprzypięte, gdzie można dodać informacje o lokalizacji dla pliku. Po dodaniu tych informacji plik jest wyświetlany w zakładce Przypięte.

W zakładce Przypięte możesz kliknąć dowolny plik, aby wyświetlić jego szczegółowe dane.

Można dostosować położenie po oznaczeniu plików multimedialnych. Można również zastąpić znacznik lokalizacji spersonalizowaną nazwą, trafniej określającą położenie lub w celu spersonalizowania znacznika lokalizacji (na przykład zmiana nazwy lokalizacji na „Dom”).

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przeglądanie i zarządzanie danymi miejsca

Większa elastyczność zarządzania informacjami o zdarzeniach  

Widok Zdarzenia zapewnia teraz bardziej szczegółowy obraz procesu przypisywania znaczników zdarzeń do plików multimedialnych i ułatwia oznaczanie zdarzeń.

W widoku Zdarzenia są dwie karty, Z nazwą i Sugerowana.
 

Pliki multimedialne są uporządkowane według daty i godziny. Możesz zwiększać lub zmniejszać liczbę śladów wyświetlanych w zakładce poruszając suwakiem.

Karta Sugerowana jest podobna do widoku zdarzeń inteligentnych z poprzedniej wersji, ale zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę i lepsze przeglądanie plików multimedialnych.

Karta Z nazwą pokazuje pliki zorganizowane według zdarzeń, umożliwiając proste przeglądanie wspomnień zorganizowanych według według wydarzeń z Twojego życia.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie i zarządzanie danymi o zdarzeniach.

Nowość ułatwienia pierwszych kroków i importowanie zawartości

Nowa funkcja „importuj do wielu” modułu Elements Organizer 14 zapewnia intuicyjny interfejs wizualny i ułatwia jednoczesne importowanie dużej liczby plików multimedialnych.

Funkcja ta jest automatycznie uruchamiana podczas pierwszego uruchomienia modułu Elements Organizer 14, lub podczas tworzenia nowego katalogu.

 

Pozostałe ulepszenia

Moduł Elements Organizer 14 zawiera więcej udoskonaleń, takich jak ulepszenia w zakresie wydajności, obsługi europejskich formatów daty, możliwości tworzenia historii wideo z poziomu modułu Organizer oraz różne poprawki błędów. 

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?