heroimage_1444323721471

Daleko idące ulepszenia w module Elements Organizer 14 łączą zaawansowane funkcje z intuicyjnym interfejsem, zapewniając nową jakość zarządzania multimediami i wygody edycji.

Moduł Elements Organizer grupuje teraz podobne twarze, ułatwiając oznaczanie osób na zdjęciach i wyświetlanie zdjęć w oparciu o znajdujące się na nich osoby.

 

Moduł Elements Organizer 14 analizuje informacje o dacie i godzinie, pozwalając bez wysiłku układać i wyświetlać wspomnienia według wydarzeń. W ten sposób oprogramowanie pozwala łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej oznaczać i znajdować pliki multimedialne dotyczące wydarzeń takich jak urodziny, dzień matki, dzień ojca, czy wakacje z rodziną.

Ulepszony widok Miejsca umożliwia szybsze wyszukiwanie plików multimedialnych według miejsca i czasu. Nowa zakładka Przypięte umożliwia wyświetlanie plików multimedialnych bezpośrednio na mapie w oznakowanych lokalizacjach.

Nowe ułatwienia pierwszych kroków i i nowy, intuicyjny interfejs importowania plików upraszczają rozpoczęcie korzystania z modułu Elements Organizer. 

Podsumowując, moduł Elements Organizer 14 pozwala zrobić więcej w prostszy sposób.

whatsnewineo_1444323721936

Zaawansowane i łatwiejsze rozpoznawanie osób

Oznaczanie osób na zdjęciach jest teraz jeszcze łatwiejsze i szybsze. Nie musisz już kolejno wybierać i oznaczać twarzy w widoku Elementów multimedialnych.

Od teraz Moduł Elements Organizer grupuje automatycznie podobne twarze podczas importu. Po zakończeniu importu twarze wszystkich jeszcze nie nazwanych osób są wyświetlane w nowej zakładce Bez nazwy w widoku Osoby. Wystarczy jedno kliknięcie, aby oznaczyć znajomych i członków rodziny w całej sekwencji zdjęć.

 
people-02_rev2

Karta Z nazwą w sekcji Osoby zawiera profile wszystkich już nazwanych osób. W zakładce Z nazwą można również zmieniać znaczniki, potwierdzać nazwy znaczników i przeglądać wszystkie zdjęcia oraz twarze, które się na nich pojawiają dla każdej osoby.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Oznaczanie twarzy na zdjęciach i organizowanie osób w stosach.
 

Ulepszona i bardziej intuicyjna funkcja Miejsca

Wszystkie pliki multimedialne posiadające informacje GPS są teraz automatycznie oznaczane i wyświetlane w zakładce Przypięte w widokuMiejsca. W ten sposób jeśli aparat wpiera śledzenie GPS, pliki multimedialne są automatycznie wyświetlane w zakładce Przypięte natychmiast po zaimportowaniu.

Jeśli plik multimedialny nie zawiera danych GPS, jest wyświetlany w zakładce Nieprzypięte, gdzie można dodać informacje o lokalizacji dla pliku. Po dodaniu tych informacji plik jest wyświetlany w zakładce Przypięte.

places_wn_rev3_1444323721675

W zakładce Przypięte możesz kliknąć dowolny plik, aby wyświetlić jego szczegółowe dane.

Można dostosować położenie po oznaczeniu plików multimedialnych. Można również zastąpić znacznik lokalizacji spersonalizowaną nazwą, trafniej określającą położenie lub w celu spersonalizowania znacznika lokalizacji (na przykład zmiana nazwy lokalizacji na „Dom”).

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Przeglądanie i zarządzanie danymi miejsca

Większa elastyczność zarządzania informacjami o zdarzeniach

 

Widok Zdarzenia zapewnia teraz bardziej szczegółowy obraz procesu przypisywania znaczników zdarzeń do plików multimedialnych i ułatwia oznaczanie zdarzeń.

W widoku Zdarzenia są dwie karty, Z nazwą i Sugerowana.
 

events_1444323722366

Pliki multimedialne są uporządkowane według daty i godziny. Możesz zwiększać lub zmniejszać liczbę śladów wyświetlanych w zakładce poruszając suwakiem.

Karta Sugerowana jest podobna do widoku zdarzeń inteligentnych z poprzedniej wersji, ale zapewnia bardziej precyzyjną kontrolę i lepsze przeglądanie plików multimedialnych.

Karta Z nazwą pokazuje pliki zorganizowane według zdarzeń, umożliwiając proste przeglądanie wspomnień zorganizowanych według według wydarzeń z Twojego życia.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie i zarządzanie danymi o zdarzeniach.

Nowość ułatwienia pierwszych kroków i importowanie zawartości

Nowa funkcja „importuj do wielu” modułu Elements Organizer 14 zapewnia intuicyjny interfejs wizualny i ułatwia jednoczesne importowanie dużej liczby plików multimedialnych.

Funkcja ta jest automatycznie uruchamiana podczas pierwszego uruchomienia modułu Elements Organizer 14, lub podczas tworzenia nowego katalogu.

 
onboarding_1444323722756

Pozostałe ulepszenia

Moduł Elements Organizer 14 zawiera więcej udoskonaleń, takich jak ulepszenia w zakresie wydajności, obsługi europejskich formatów daty, możliwości tworzenia historii wideo z poziomu modułu Organizer oraz różne poprawki błędów. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online