Ta częściowa lista zawiera najbardziej pomocne skróty. Dodatkowe skróty można znaleźć w poleceniach menu i w dymkach pomocy narzędzi.

Wynik

Skrót (Windows)

Skrót (Mac OS)

Cofnięcie ostatniej operacji

Ctrl + Z

Cmd + Z

Ponowienie ostatniej operacji

Ctrl + Y

Cmd + Y

Kopiowanie

Ctrl + C

Cmd + C

Wklej

Ctrl + V

Cmd + V

Zaznaczenie wszystkich obiektów

Ctrl + A

Cmd + A

Usunięcie zaznaczenia

Ctrl + Shift + A

Cmd + Shift + A

Obrócenie o 90 stopni w lewo

Ctrl + strzałka w lewo

Cmd + strzałka w lewo

Obrócenie o 90 stopni w prawo

Ctrl + strzałka w prawo

Cmd + strzałka w prawo

Edytowanie w programie Photoshop Elements Editor (pełna edycja)

Ctrl + I

Cmd + I

Wyświetlenie panelu Właściwości

Alt + Enter

Alt + Enter

Dopasowanie daty i godziny zdjęcia

Ctrl + J

Cmd + J

Dodanie podpisu

Ctrl + Shift + T

Cmd + Shift + T

Zaktualizowanie miniaturek

Ctrl + Shift + U

Cmd + Shift + U

Ustawienie zdjęcia jako tapety pulpitu

Ctrl + Shift + W

Otwarcie okna dialogowego Ustawienia kolorów

Ctrl + Alt + G

Cmd + Alt + G

Otwarcie pliku w Premiere Elements Editor

Ctrl + M

Cmd + M

Powiększanie

Ctrl + +

Cmd + +

Zmniejszanie

Ctrl + -

Cmd + -

OK

Enter

Enter

Anuluj

Esc

Esc

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online