Informacje o przestrzeniach roboczych

Ekran powitalny

Po uruchomieniu programu Photoshop Elements domyślnie otwiera się ekran powitalny. Ekran powitalny jest dogodnym miejscem umożliwiającym rozpoczęcie pracy nad większością zadań.

W celu otwarcia przestrzeni roboczej należy kliknąć odpowiedni przycisk. Na przykład kliknięcie przycisku Organizuj powoduje otwarcie modułu Elements Organizer, który umożliwia importowanie, oznaczanie i organizowanie zdjęć oraz plików multimediów. Można też kliknąć przycisk Edytor zdjęć, aby otworzyć edytor i poprawiać pliki multimedialne lub dodawać efekty specjalne. Można otworzyć Ekran powitalny w dowolnym momencie korzystając z ekranu Pomoc > Ekran powitalny. Nie jest konieczne wracanie do Ekranu powitalnego w celu otwarcia innego obszaru roboczego.

Uwaga:

Jeżeli masz tylko program Photoshop Elements lub Premiere Elements, to nadal możesz pobrać wersję próbną. Na przykład jeśli użytkownik zakupił Premiere Elements, może zaznaczyć Premiere Elements na ekranie powitalnym – zostanie wówczas poproszony o pobranie wersji próbnej programu Premiere Pro.

Bezpośrednie uruchamianie programu

Jeśli chcesz pominąć ekran powitalny i uruchomić bezpośrednio moduł Elements Organizer lub Edytor, kliknij ikonę Ustawienia .

Wybierz odpowiednią opcję z listy wysuwanej Przy starcie zawsze uruchamiaj:

Ekran powitalny

Wybierz tę opcję, aby uruchomić Ekran powitalny po uruchomieniu modułu Elements.

Organizer

Wybierz tę opcję, aby pominąć ekran powitalny i uruchomić bezpośrednio Elements Organizer.

Edytor zdjęć

Wybierz tę opcję, aby pominąć ekran powitalny i uruchomić bezpośrednio edytor Photoshop Elements.

Edytor wideo

Wybierz tę opcję, aby pominąć ekran powitalny i uruchomić bezpośrednio edytor Premiere Elements.

W celu otwarcia przestrzeni roboczej należy kliknąć odpowiedni przycisk. Na przykład kliknięcie przycisku Organizuj powoduje otwarcie modułu Elements Organizer, który umożliwia importowanie, oznaczanie i organizowanie zdjęć oraz plików multimediów. Można też kliknąć przycisk Edytor zdjęć, aby poprawiać pliki mediów i dodawać efekty specjalne.

Możesz otworzyć Ekran powitalny w dowolnym momencie z Pomoc > Ekran powitalny. Nie jest konieczne wracanie do Ekranu powitalnego w celu otwarcia innego obszaru roboczego.

Przestrzeń robocza

Za pomocą modułu Elements Organizator możesz organizować i udostępniać swoje zdjęcia i plików multimediów. W widoku multimediów możesz oglądać miniaturki zaimportowanych plików. Możesz wyświetlić dużą miniaturkę pojedynczego pliku multimediów lub mniejsze miniaturki wielu plików. W celu określenia wielkości miniaturki należy przesunąć suwak powiększenia.

W widoku multimediów dostępne są wszystkie zdjęcia, a także pliki wideo i PDF, które zostały zaimportowane. Zaimportowane elementy są dostępne w jednym widoku, którego zawartość można łatwo przeglądać i filtrować. Przeglądarka umożliwia wyświetlanie miniatur zdjęć znajdujących się na nośnikach wymiennych, na przykład pliki, które mają pozostać na dyskach CD.

Najczęstsze problemy dotyczące plików mediów można naprawiać za pomocą narzędzi dostępnych na karcie Natychmiastowa naprawa w okienku zadań.

Na karcie Utwórz można tworzyć projekty, na przykład drukowane księgi zdjęć lub komputerowe pokazy slajdów.

Za pomocą dowolnego narzędzia z karty Udostępnij w okienku zadań można udostępniać zdjęcia, wideo i projekty innym osobom.

Przestrzeń robocza modułu Elements Organizer składa się z następujących elementów:

Pasek menu

Zawiera menu służące do wykonywania różnych zadań. Moduł Elements Organizer organizuje menu według tematów: Plik, Edycja, Znajdź, Widok i Pomoc.

Pasek wyszukiwania

Podaj kryterium lub wybierz określone wyszukiwanie z listy rozwijanej, aby wyszukać zdjęcie lub pliki mediów.

Utwórz i udostępnij

Kliknij Utwórz, aby poznać sposoby tworzenia kreatywnych projektów z wykorzystaniem swoich plików multimediów. Kliknij Udostępnij, aby zobaczyć różne sposoby udostępniania plików multimediów znajomym i rodzinie.

Przycisk Importuj

Kliknij Importuj, aby rozpocząć importowanie mediów do Elements Organizer.

Panel Albumy i foldery

Albumy utworzone lub zaimportowane z katalogów poprzedniej wersji są wyświetlane w panelu Albumy. Możesz tworzyć albumy i zarządzać mediami w panelu albumy, organizując media w Elements Organizer.

Panel Foldery zawiera listę wszystkich fizycznych folderów, z których dokonano importu mediów do Elements Organizer. Możesz pokazać/ukryć elementy, klikając odpowiedni przycisk w panelu zadań.

Filtr Oceny

Możesz ocenić swój plik multimediów za pomocą gwiazdek. Umożliwia to sortowanie i organizowanie multimediów. Danemu zdjęciu możesz przyznać np. pięć gwiazdek ze względu na ulubiony temat lub jakość.

Możesz później sortować zdjęcia z pięcioma gwiazdkami.

Sortuj multimedia

Możesz sortować multimedia w module Elements Organizer według następujących parametrów:

Najnowsze: Porządkuje multimedia według daty od najnowszego do najstarszego

Najstarsze: Porządkuje multimedia według daty od najstarszego do najnowszego

Nazwa: (Elements 12) Porządkuje multimedia alfabetycznie według nazwy (A–Z)

Zestaw importu: Porządkuje multimedia według zestawów, w jakich zostały zaimportowane

Kolejność w albumie: Porządkuje multimedia według wyboru użytkownika. Multimedia można przeciągać ręcznie i zmieniać ich kolejność.

Okienko zadań

Zawiera przyciski służące dodawaniu miejsc, osób, zdarzeń i tworzeniu pokazów slajdów. Możesz też uruchomić edytory w celu naprawy zdjęć i wideo przy pomocy przycisku Edytor. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do sekcji Obszar roboczy.

Pasek stanu

W widoku multimediów na pasku stanu jest wyświetlana liczba zaznaczonych elementów oraz liczba elementów zawartych w widoku multimediów. Wyświetlana jest także liczba niewyświetlanych multimediów.

Widoki w module Elements Organizer

W module Elements Organizer dostępnych jest pięć widoków. Zakładka Widoki umożliwia organizowanie i przeglądanie multimediów na podstawie osób przedstawionych na zdjęciach, miejsc w których zostały zrobione oraz powiązanych z nimi wydarzeń.

Zaraz po zaimportowaniu pliki są wyświetlane w widoku multimediów. Można oznaczyć twarze na zdjęciach, określić miejsca, w których zostały wykonane fotografie i utworzyć zestawy zdjęć z danego zdarzenia. Poniżej wymienione są te cztery widoki:

Widoki w module Elements Organizer

A. eLive

W widoku eLive są wyświetlane artykuły, filmy, samouczki oraz inna zawartość podzielona na kanały, takie jak Nauka, Inspiracja i Nowości bezpośrednio w module Elements Organizer.

B. Multimedia

W tym widoku wyświetlane są różne pliki multimediów. W tym widoku możesz oglądać pliki, naprawiać zdjęcia dzięki opcjom natychmiastowej naprawy, przeglądać informacje dotyczące określonych plików dzięki opcji Znaczniki/Informacje oraz wykonywać inne operacje.

C. Ludzie

Możesz oznaczyć osoby pojawiające się na zdjęciach. Widok osób umożliwia zaaranżowanie zestawów w oparciu o osoby zidentyfikowane na zdjęciach.

D. Miejsca

Zdjęcia mają szczególny związek z miejscami, w których zostały zrobione. W widoku Miejsca możesz przypisać miejsca do zdjęć.

E. Zdarzenia

Możesz stworzyć zestawy zdarzeń zawierające zdjęcia z tego samego zdarzenia. Można np. utworzyć zdarzenie Urodziny Daniela i oznaczyć zdjęcia z nim związane.

Używanie menu kontekstowych

Zarówno w Edytorze, jak i w module Elements Organizer można korzystać z menu kontekstowych. W menu kontekstowym są wyświetlane polecenia, które mogą być użyteczne w danym momencie (gdy jest aktywne narzędzie, panel lub wybór).

  1. Umieść wskaźnik nad elementem obrazu lub panelu.
    Uwaga:

    Nie wszystkie panele oferują menu kontekstowe.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy / z wciśniętym klawiszem Ctrl i wybierz polecenie z menu.

Używanie skrótów klawiaturowych i klawiszy modyfikujących

Zarówno w Edytorze, jak i w module Elements Organizer można używać skrótów klawiaturowych. Skróty klawiaturowe umożliwiają szybkie wykonywanie poleceń bez konieczności wybierania ich z menu. Klawisze modyfikujące pozwalają zmieniać sposób działania narzędzi. Dostępne skróty klawiaturowe są wyświetlane po prawej stronie nazw poleceń w menu.

Cofanie, ponowne wykonywanie i anulowanie operacji

Można cofać i ponawiać cały szereg operacji. Na możliwość użycia tych opcji ma wpływ ilość dostępnej pamięci.

  1. Aby cofnąć lub ponowić operację, wybierz Cofnij lub Ponów z panelu zadań.
  2. Aby anulować operację, przytrzymaj wciśnięty klawisz Esc do momentu zatrzymania wykonywanej operacji.

Kończenie pracy programu Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements

Aby zamknąć program Photoshop Elements lub Adobe Premiere Elements, zamknij wszystkie przestrzenie robocze – zamknięcie jednej nie powoduje automatycznego zamknięcia pozostałych.

  1. W systemie Windows® wybierz polecenie Plik > Zakończ. W systemie Mac® OS wybierz Adobe Elements Organizer > Zakończ program Elements Organizer.
  2. Przy kończeniu pracy Edytorów potwierdź, że chcesz zapisać wszelkie otwarte pliki.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto