Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie pokazów slajdów

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Informacje dotyczące pokazów slajdów

Pokazy slajdów są ciekawym sposobem udostępniania plików multimedialnych. W module Elements Organizer możesz z łatwością tworzyć pokazy slajdów i modyfikować je przy użyciu motywów, muzyki, tekstu, podpisów itd.

Po skomponowaniu pokazu slajdów możesz zapisać go jako wideo w formacie MP4 lub udostępnić go na portalach społecznościowych.

Tworzenie pokazów slajdów w Elements 13 jest dostępne na obu obsługiwanych platformach (Macintosh i Windows). Jeśli otwierasz w programie Elements 13 pokazy slajdów utworzone we wcześniejszych wersjach Elements, zostanie wyświetlony monit o aktualizację pokazów slajdów.

Szybkie tworzenie pokazu slajdów

 1. W widoku Multimediów wybierz pliki, których chcesz użyć w pokazie slajdów.

 2. Wybierz polecenie Utwórz > Pokaz slajdów.

 3. W oknie dialogowym Pokaz slajdów wybierz motyw. Na przykład Wspomnienia lub Tablica. Kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz motyw

  Na podstawie wybranego motywu program Elements wyświetla szybki podgląd pokazu slajdów wraz z efektami i muzyką w tle. W niektórych motywach wyświetlany jest tylko jeden obraz na jednym slajdzie, a w innych dwa lub trzy obrazy na jednym slajdzie.

  Podgląd pokazu slajdów

 4. Aby zapisać pokaz slajdów lub go wyeksportować możesz użyć ustawień podglądu.

  Eksportuj

  Wybierz opcję Eksportuj na dysk lokalny lub Facebook

  Eksportuj na dysk lokalny

  Określ nazwę pliku, lokalizację oraz ustawienie jakości dla pokazu slajdów. Kliknij przycisk OK. Pokaz slajdów zostanie zapisany lokalnie jako plik w formacie MP4.

  Facebook

  Wykonaj następujące czynności:

  1. Zezwól modułowi Elements na publikowanie pokazu slajdów na twojej osi czasu na Facebooku. Jeśli będzie to konieczne, program Elements wyświetli prośbę o wprowadzenie danych logowania do Facebooka.

   Możesz także pobrać listę znajomych z Facebooka i zapisać ją lokalnie, aby ułatwić udostępnianie multimediów.
  2. W module Elements Organizer kliknij Dokończ autoryzację.
  3. Wprowadź Tytuł i Opis pokazu slajdów.
  4. Kliknij przycisk Wyślij. Sprawdź stan wysyłania i kliknij Gotowe.

  Zapisz jako

  Zapisz projekt pokazu slajdów.

  1. Wprowadź nazwę pokazu slajdów.
  2. Kliknij przycisk Zapisz. Projekt pokazu slajdów zostaje zapisany w przeglądarce multimediów z bieżącą datą.
 5. Zmiany do pokazu slajdów możesz także wprowadzać, dodając/usuwają/przenosząc multimedia lub zmieniając inne ustawienia. Aby zmodyfikować pokaz slajdów w ustawieniach podglądu, kliknij polecenie Edycja. Program Elements wyświetli okno dialogowe Tworzenie pokazu slajdów.

Zmodyfikuj pokaz slajdów

Zmiany w pokazie slajdów możesz wprowadzać w oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów. Program Elements otwiera okno dialogowe Tworzenie pokazu slajdów, gdy zamkniesz podgląd lub klikniesz Edycja w elementach sterowania podglądem.

Podczas wprowadzania modyfikacji w pokazie slajdów możesz kliknąć Podgląd w oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów, aby na bieżąco sprawdzać rezultaty wprowadzanych zmian.

Dodaj multimedia z katalogu do pokazu slajdów

 1. W oknie dialogowym Edytora pokazu slajdów kliknij Dodaj element multimedialny i wybierz Zdjęcia i wideo z modułu Elements Organizer.

  Modyfikuj pokaz slajdów przy użyciu okna dialogowego Tworzenie pokazu slajdów

 2. W oknie dialogowym Dodaj element multimedialny wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji, aby wyświetlić zestaw plików multimedialnych:

  Wszystkie multimedia

  Wyświetla wszystkie pliki multimedialne znajdujące się obecnie w widoku multimediów.

  Multimedia z siatki

  Wyświetla wszystkie pliki multimedialne w katalogu widoczne obecnie na siatce w widoku multimediów.

  Pokaż multimedia z ocenami

  Wyświetla pliki multimedialne z ich ocenami.

  Pokaż ukryte multimedia

  Wyświetla pliki multimedialne, które zostały ukryte.

  Zaawansowane

  Kliknij Zaawansowane, aby rozwinąć opcje i przeglądać multimedia na podstawie poniższych wyborów:

  Album

  Wybierz album lub albumy, z których chcesz dodawać multimedia.

  Znacznik słowa kluczowego

  Wybierz słowo lub słowa kluczowe, dla których chcesz dodawać multimedia.

  Ludzie

  Wybierz z rozwijanej listy osoby, aby dodawać multimedia oznaczone ich imionami, które będą dostępne w stosach przyporządkowanych danym osobom. Na przykład wszystkie zdjęcia oznakowane w stosie osób: John Doe.

  Miejsca

  Wybierz z rozwijanej listy miejsca, aby dodawać multimedia zidentyfikowane i oznaczone w stosach miejsc.

  Wydarzenia

  Wybierz z rozwijanej listy wydarzenia, aby dodawać multimedia z danego stosu wydarzeń.

 3. Wybierz elementy, które chcesz umieścić w pokazie slajdów. Naciśnij klawisze Ctrl + A (lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko), aby zaznaczyć wszystkie wyświetlone elementy, albo klawisze Shift + Ctrl + A (lub kliknij przycisk Usuń zaznaczenie wszystkich), aby usunąć zaznaczenie wszystkich elementów.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji:

  Dodaj wybrane multimedia

  Dodaje te elementy do projektu, resetuje pola wyboru i zostawia okno dialogowe Dodaj zdjęcia otwarte w celu dalszego zaznaczania.

  Gotowe

  Dodaje wybrane pliki multimedialne do projektu, zamyka okno dialogowe i przywraca okno dialogowe Pokaz slajdów.

  Uwaga:

  Jeśli pracujesz nad nowym pokazem slajdów, możesz rozpocząć od utworzenia albumu zawierającego wszystkie pliki multimedialne do wykorzystania w projekcie. Z wyświetlonym w widoku Multimedia albumem z łatwością zmienisz układ plików multimedialnych oraz ich podpisy. Za pomocą przycisku Dodaj element multimedialny można dodać album do projektu.

Dodaj multimedia z katalogu do pokazu slajdów

 1. Wybierz polecenie Dodaj element multimedialny > Zdjęcia i wideo z katalogu.
 2. Przejdź do multimediów, które chcesz dodać, wybierz je i kliknij Otwórz. Multimedia zostaną zaimportowane do modułu Elements Organizer.

Dodaj podpisy do pokazu slajdów

 1. Upewnij się, że opcja Podpisy włączone jest włączona w oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów.
 2. W oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów kliknij poniżej danego elementu multimedialnego.
 3. Wprowadź podpis.
Uwaga:

Podpisy nie są dostępne we wszystkich motywach.

Dodaj slajdy z tekstem do pokazu slajdów

 1. W oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów kliknij Dodaj slajd z tekstem. Elements doda pusty slajd z tekstem do obszaru multimediów w oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów.
 2. Kliknij pusty slajd i wpisz tekst.
 3. Jeśli chcesz, możesz zamienić kolejność slajdów, aby slajd z tekstem znalazł się w odpowiednim miejscu w pokazie slajdów.

Dodaj muzykę do pokazu slajdów

Muzyka uzupełnia pokaz slajdów. Muzykę możesz zaimportować z katalogu Elements Organizer lub dowolnej lokalizacji na komputerze.

 1. W oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów wybierz Dźwięk.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności.
 • Wybierz jedną z pozycji listy utworów w katalogu Elements.
 • Kliknij Przeglądaj i wybierz inną piosenkę.
Uwaga:

Kliknij Odtwórz, aby odtworzyć wybrany utwór przed dodaniem go do pokazu slajdów.

 1. Kliknij przycisk OK

Zmień motyw pokazu slajdów

Wykonaj poniższe czynności, aby zmienić motyw pokazu slajdów wybrany w oknie dialogowym Pokaz slajdów:

 1. W oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów kliknij Motywy.
 2. Wybierz nowy motyw. Kliknij Zastosuj.

Zapisz zmiany w pokazie slajdów

Po wprowadzeniu modyfikacji do pokazu slajdów wykonaj poniższe czynności:

 1. W oknie dialogowym Tworzenie pokazu slajdów kliknij Zapisz.
 2. Wprowadź nazwę pokazu slajdów.
 3. Kliknij przycisk Zapisz. Moduł Elements wyświetli potwierdzenie o pomyślnym zapisaniu pokazu slajdów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online