Podręcznik użytkownika Anuluj

Znakowanie mediów

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Znakowanie sprawia, że Twoje media są łatwiejsze w zarządzaniu i wyszukiwaniu. Znaczników słów kluczowych można używać do identyfikowania zdjęć i wideo za pomocą słów kluczowych oraz do wczytywania pojedynczych plików lub albumów mediów. Dodatkowo znaczniki osób, miejsc i zdarzeń pozwalają na łatwe organizowanie mediów.

Praca ze znacznikami słów kluczowych

Informacje o znacznikach słów kluczowych

Znaczniki słów kluczowych to spersonalizowane słowa kluczowe, takie jak „Tata” lub „Floryda”, które dodaje się do zdjęć, plików audio i wideo, plików PDF oraz projektów w widoku elementów multimedialnych. Znaczniki słów kluczowych umożliwiają łatwe organizowanie i znajdowanie oznaczonych plików. Podczas korzystania ze znaczników słów kluczowych nie trzeba już ręcznie organizować plików multimedialnych w folderach tematycznych ani nadawać plikom nazw zgodnie z zawartością. Zamiast tego można dołączyć jedno lub więcej słów kluczowych do każdego pliku multimedialnego. Następnie można odszukać pliki multimedialne, wybierając jeden lub wiele znaczników słów kluczowych w panelu Znaczniki słów kluczowych. Istnieje również możliwość wyszukiwania plików multimedialnych, do których przypisano określone znaczniki słów kluczowych — w tym celu należy wpisywać słowa kluczowe do pola tekstowego Szukaj.

Można na przykład utworzyć znacznik słowa kluczowego o nazwie „Anna” i dołączyć go do wszystkich klipów, w których występuje Anna. Następnie można natychmiast odszukać wszystkie pliki multimedialne z Anną znajdujące się na dysku komputera, wybierając znacznik „Anna” w panelu Znaczniki słów kluczowych.

Znacznik słowa kluczowego można utworzyć, używając dowolnego słowa kluczowego. Jeśli do klipów jest dołączonych wiele znaczników słów kluczowych, można wybrać kombinację znaczników, aby odnaleźć zdjęcia określonej osoby w konkretnym miejscu lub w czasie konkretnego wydarzenia. Na przykład wyszukując wszystkie znaczniki słów kluczowych Anna i wszystkie znaczniki słów kluczowych Maria, można znaleźć wszystkie zdjęcia Anny z jej córką Marią. Natomiast wyszukując wszystkie znaczniki słów kluczowych Anna i wszystkie znaczniki słów kluczowych Ustronie, można znaleźć wszystkie zdjęcia Anny zrobione na wakacjach w Ustroniu Morskim.

Korzystanie z panelu Znaczniki słów kluczowych

Do tworzenia znaczników słów kluczowych i pracy z nimi służy panel Znaczniki słów kluczowych na karcie Organizuj.

Elements Organizer uwzględnia następującą domyślną kategorię w panelu znaczników słów kluczowych: Podróże. Ponadto jest dostępna kategoria Zaimportowane znaczniki słów kluczowych, w której są wyświetlane znaczniki dołączone do importowanych plików multimediów. Znaczniki można organizować według tych kategorii. Można również tworzyć własne kategorie i podkategorie.

W panelu Znaczniki słów kluczowych można wykonywać wszystkie poniższe zadania:

 • Wyświetlać wszystkie znaczniki słów kluczowych, kategorie i podkategorie znaczników. Kliknięcie trójkąta przy nazwie kategorii lub podkategorii powoduje rozwinięcie lub zwinięcie listy zawartych w niej znaczników słów kluczowych.

 • Tworzyć, edytować i usuwać znaczniki słów kluczowych.

 • Organizować znaczniki słów kluczowych w kategoriach i podkategoriach.

 • Przewijać listę znaczników słów kluczowych w górę i w dół.

Tworzenie znacznika słowa kluczowego

Aby organizować pliki mediów ostatnio dodane do bazy katalogowej, można utworzyć nowy znacznik słowa kluczowego w dowolnej kategorii lub podkategorii. Nowe znaczniki słów kluczowych mają ikonę znaku zapytania .

Okno dialogowe Utwórz znacznik słowa kluczowego służy do tworzenia znaczników.

 1. Kliknij przycisk Nowy  w panelu Znaczniki słów kluczowych i wybierz Nowy znacznik słów kluczowych.
 2. W oknie dialogowym Utwórz znacznik słowa kluczowego wybierz z menu Kategoria kategorię lub podkategorię, w której ma zostać umieszczony nowy znacznik.
 3. W polu Nazwa wpisz nazwę znacznika słowa kluczowego.
  Uwaga:

  Aby zmienić furiganę w nazwie znacznika, wpisz nową furiganę w polu Furigana.

 4. W polu Notatka wpisz dowolne informacje na temat znacznika. Możesz na przykład napisać, że znacznik reprezentuje zdjęcia z wakacji.
 5. Kliknij przycisk OK.

  Znacznik słowa kluczowego pojawi się w panelu Znaczniki słów kluczowych w wybranej wcześniej kategorii lub podkategorii.

  Uwaga:

  Przy pierwszym dołączeniu znacznika słowa kluczowego do pliku mediów ten plik mediów stanie się ikoną tego znacznika. Aby zmienić ikonę, zajrzyj do sekcji Zmiana ikony znacznika słowa kluczowego.

Dołączanie znaczników słów kluczowych do plików multimedialnych

Po utworzeniu znacznika słowa kluczowego można go dołączać do skojarzonych z nim plików multimedialnych. Do jednego pliku można dołączyć wiele znaczników słów kluczowych. Przy pierwszym dołączeniu znacznika do pliku multimediów to zdjęcie staje się ikoną tego znacznika. W przypadku przeciągnięcia wielu plików na znacznik słowa kluczowego ikoną tego znacznika stanie się plik multimediów zaznaczony jako pierwszy.

 1. W widoku multimediów zaznacz pliki, do których chcesz dołączyć znacznik. (Aby wybrać więcej niż jedno zdjęcie, klikaj multimedia z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd).
 2. Aby dołączyć jeden znacznik do plików multimediów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij znacznik z panelu Znaczniki słów kluczowych na zaznaczony plik multimediów.

  • Przeciągnij zaznaczone pliki multimediów na znacznik w panelu Znaczniki słów kluczowych.

 3. Aby dołączyć znaczniki słów kluczowych do wielu plików multimediów, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij znacznik z panelu Znaczniki słów kluczowych na jeden z zaznaczonych plików multimediów.

  • Zaznacz jeden lub więcej znaczników słów kluczowych, a następnie przeciągnij je na jeden z zaznaczonych plików multimediów.

  • Zaznacz jeden lub więcej znaczników słów kluczowych i przeciągnij zdjęcia na jeden z zaznaczonych znaczników w panelu Znaczniki słów kluczowych.

  Uwaga:

  Aby zastosować znacznik do wszystkich plików multimediów w albumie, kliknij dwukrotnie album w panelu Albumy. Wybierz wszystkie pliki w widoku multimediów. Wybierz znacznik słów kluczowych z panelu Znaczniki słów kluczowych i zastosuj do nich znacznik.  

Informacje o znacznikach inteligentnych

Uwaga:

Znaczniki inteligentne są niedostępne w programie Elements 13.

Znaczniki inteligentne umożliwiają łatwe wyszukiwanie plików multimediów (zdjęć i wideo) według jakości i treści. Analiza automatyczna przypisuje znaczniki do plików multimediów. Analiza automatyczna umożliwia:

 • Analizowanie plików multimediów.

 • Identyfikowanie zdjęć i scen na podstawie jakości, np. poruszone, ciemne lub jasne.

Można odnaleźć najlepsze pliki multimediów i wyeliminować złe. Można korzystać ze znaczników do sortowania zasobów w oparciu o ich jakość. Aby wyświetlić pliki multimediów, które zostały poddane autoanalizie, wybierz opcję Znaczniki inteligentne w interfejsie Elements Organizer.

Uwaga:

Znaczników inteligentnych nie można tworzyć, edytować ani usuwać. Można jednak usuwać lub stosować znaczniki na poziomie poszczególnych klipów.

Analiza zawartości dla analizy automatycznej może odbywać się ręcznie lub automatycznie. W trybie ręcznym można przypisać znaczniki inteligentne do wybranych zasobów. W trybie automatycznym proces działający w tle analizuje zasoby i przypisuje im znaczniki inteligentne.

Wyszukiwanie plików multimedialnych według ich znaczników słów kluczowych

 1. W pasku wyszukiwania rozpocznij wpisywanie nazwy znacznika – pojawi się lista znaczników odpowiadających wpisywanym literom. Na przykład jeśli wpiszesz D, pojawią się wszystkie znaczniki rozpoczynające się od litery D. Możesz wybrać wymagany znacznik.

  Aplikacja odnajduje wszystkie pliki multimediów, do których jest dołączony co najmniej jeden z wybranych znaczników słów kluczowych. Po zaznaczeniu kategorii lub podkategorii znaczników słów kluczowych, która ma podkategorie, aplikacja wyświetli wszystkie zdjęcia w wybranej hierarchii. Załóżmy, że masz podkategorię „Wesele” ,która zawiera znaczniki słów kluczowych „Panna młoda” i „Pan młody”. Jeśli wybierzesz podkategorię „Wesele”, Elements Organizer wyświetli wszystkie pliki oznaczone znacznikami „Panna młoda” i „Pan młody”.

 2. Możesz też kliknąć znacznik, aby wyszukać powiązane z nim media. Po kliknięciu znacznika pojawia się zaawansowane menu wyszukiwania. Możesz zmodyfikować wyszukiwania i wybrać inne znaczniki słów kluczowych, aby szukać powiązanych z nimi mediów.

Szybkie tworzenie i stosowanie znaczników

Ramka tekstowa Znaczniki słów kluczowych w interfejsie Elements Organizer umożliwia szybkie tworzenie i stosowanie znaczników. Ramka tekstowa wyświetla część listy istniejących znaczników w oparciu o wpisywaną literę. Na przykład jeśli wpiszesz literę S, w ramce tekstowej pojawi się lista znaczników rozpoczynających się od litery S. Możesz wyświetlić podzbiór tej listy. Możesz wybrać istniejący znacznik z listy i zastosować go wobec wybranego zestawu zasobów lub utworzyć znacznik i zastosować go.

Tworzenie i stosowanie znaczników

Szybkie tworzenie znaczników

 1. Wybierz plik multimediów.
 2. Wpisz nazwę znacznika w polu Znaczniki obrazu.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

Szybkie stosowanie znaczników

 1. Zaznacz zasoby, które zamierzasz oznaczyć, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Wpisz nazwę znacznika w ramce tekstowej Znaczniki słów kluczowych.

  • Wpisz np. literę A, aby zobaczyć listę znaczników rozpoczynających sie od litery A. Wybierz znacznik, który chcesz zastosować.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

  Znaczniki zostają zastosowane wobec wybranych zasobów.

Tworzenie nowej kategorii lub podkategorii znaczników słów kluczowych

 1. W panelu Znaczniki słów kluczowych, na karcie Organizuj, kliknij przycisk Nowy  i kliknij polecenie Nowa kategoria lub Nowa podkategoria.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć nową kategorię, wpisz jej nazwę w polu Nazwa kategorii. Kliknij przycisk Wybierz kolor i określ kolor znaczników słów kluczowych należących do tej kategorii. Następnie wybierz ikonę z listy Ikona kategorii.

  • Aby utworzyć nową podkategorię, wpisz jej nazwę w polu Nazwa podkategorii. Następnie z menu Kategoria nadrzędna lub podkategoria wybierz kategorię, w której chcesz umieścić podkategorię.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Nowa kategoria lub podkategoria pojawi się w panelu Znaczniki słów kluczowych.

  Uwaga:

  Podkategorię można edytować lub usuwać. Jednak jej ikona jest zawsze widoczna jako czysty znacznik — nie można dodać do niej zdjęcia.

Edytowanie znaczników słów kluczowych, kategorii i podkategorii

Zmiana ikony znacznika słowa kluczowego

Domyślnie program Photoshop Elements tworzy ikonę dla słowa kluczowego na podstawie pierwszego zdjęcia, do którego został dołączony znacznik. Tę ikonę można zmienić na inną, lepiej reprezentującą dany znacznik.

 1. Wybierz znacznik w panelu Znaczników słów kluczowych.
  Uwaga:

  Ta funkcja nie jest dostępna dla znaczników utworzonych poprzez Rozpoznawanie twarzy/osób.

 2. Kliknij przycisk Nowy i z menu wybierz Edycja.
 3. W oknie dialogowym Edytuj znacznik słowa kluczowego kliknij przycisk Edytuj ikonę.
 4. Możesz edytować następujące właściwości ikony:
  • Kolor: kliknij Wybierz kolor... i wybierz kolor do zmiany koloru ikony.

  • Nazwa kategorii: edytuj nazwę kategorii słów kluczowych w Nazwa kategorii.

  • Ikona kategorii: Wybierz ikonę z opcji dostępnych w Ikona kategorii. Przesuń poziomo, aby zobaczyć pozostałe opcje dla ikon.

  Edytuj kategorię słów kluczowych
  Edytuj kategorię słów kluczowych

 5. Kliknij przycisk OK.

Edytowanie kategorii lub podkategorii znaczników słów kluczowych

Istnieje możliwość zmiany nazwy lub lokalizacji kategorii albo podkategorii.

 1. Wybierz kategorię lub podkategorię w panelu Znaczników słów kluczowych. Kliknij przycisk Nowy i z menu wybierz Edycja lub kliknij prawym przyciskiem / kliknij z klawiszem Ctrl i wybierz Edycja.
 2. Możesz edytować następujące właściwości ikony:
  • Kolor: kliknij Wybierz kolor... i wybierz kolor do zmiany koloru ikony.

  • Nazwa kategorii: edytuj nazwę kategorii słów kluczowych w Nazwa kategorii.

  • Ikona kategorii: Wybierz ikonę z opcji dostępnych w Ikona kategorii. Przesuń poziomo, aby zobaczyć pozostałe opcje dla ikon.

  Edytuj kategorię słów kluczowych
  Edytuj kategorię słów kluczowych

 3. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie organizacji znaczników słów kluczowych, kategorii i podkategorii przez przeciąganie

Domyślnie znaczniki słów kluczowych i podkategorie są wyświetlane w porządku alfabetycznym. Można jednak zmienić ich kolejność przez przeciągnie.

 1. Wybierz Edycja > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Windows) lub Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Mac OS).
 2. W obszarze Włącz opcję sortowania ręcznego wybierz opcję Ręcznie dla kategorii, podkategorii i znaczników słów kluczowych, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W panelu Znaczniki słów kluczowych zaznacz co najmniej jeden znacznik słowa kluczowego lub co najmniej jedną kategorię albo podkategorię.
 4. Przeciągnij wybrane elementy do nowej lokalizacji, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić kolejność znaczników słów kluczowych w ramach kategorii lub podkategorii, przeciągaj znacznik, aż stanie się widoczna szara linia, a następnie zwolnij przycisk myszy. Znacznik pojawi się bezpośrednio pod szarą linią.

  • Aby przenieść znacznik do nowej kategorii, przeciągnij go do odpowiedniej kategorii, a gdy jej nazwa zostanie podświetlona, zwolnij przycisk myszy.

  • Aby zmienić kolejność kategorii lub podkategorii, przeciągaj kategorię lub podkategorię, aż stanie się widoczna szara linia. Po zwolnieniu przycisku myszy kategoria lub podkategoria pojawi się bezpośrednio pod szarą linią. W przypadku przenoszenia kategorii lub podkategorii zawarte w niej znaczniki słów kluczowych są przenoszone razem z nią.

  • Aby osadzić kategorię lub podkategorię w innej kategorii, przeciągnij ją do odpowiedniej kategorii lub podkategorii, a gdy nazwa docelowej kategorii lub podkategorii zostanie podświetlona, zwolnij przycisk myszy.

  Uwaga:

  Jeśli kategoria lub podkategoria została błędnie przeniesiona, przez co stała się podkategorią lub podkategorią niższego poziomu, zaznacz ją i kliknij przycisk Nowy i wybierz Edytuj z menu w panelu Znaczniki słów kluczowych. Następnie określ poprawną lokalizację z użyciem menu Kategoria nadrzędna lub podkategoria.

Zmienianie znacznika słowa kluczowego na podkategorię lub odwrotnie

 1. Na karcie Organizuj wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem / z klawiszem Ctrl znacznik słów kluczowych w panelu Znaczniki słów kluczowych i wybierz Utwórz nową podkategorię.

  • Kliknij prawym przyciskiem / z klawiszem Ctrl podkategorię w panelu Znaczniki słów kluczowych i wybierz Utwórz nową podkategorię. Ta podkategoria nie może zawierać żadnych znaczników słów kluczowych ani podkategorii.

Usuwanie kategorii lub podkategorii

 1. Zaznacz jedną lub więcej kategorii albo podkategorii w panelu Znaczniki słów kluczowych.
 2. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz Usuń, a następnie kliknij OK, aby potwierdzić usunięcie.

Usuwanie znaczników słów kluczowych ze zdjęć

 1. W zależności od widoku mediów wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby usunąć znacznik słowa kluczowego ze zdjęcia w widoku miniaturek, kliknij plik mediów prawym przyciskiem myszy / z klawiszem Ctrl i kliknij polecenie Usuń znacznik słowa kluczowego > [nazwa znacznika].

  • Aby usunąć znacznik słowa kluczowego ze zdjęcia w większych widokach, kliknij ikonę kategorii pod plikiem multimedialnych prawym przyciskiem myszy/z klawiszem Ctrl, a następnie wybierz polecenie Usuń znacznik słowa kluczowego.

  Uwaga:

  W zależności od widoku można umieścić wskaźnik myszy na ikonie kategorii, aby wyświetlić listę znaczników słów kluczowych dołączonych do pliku mediów.

  • Aby usunąć znacznik słowa kluczowego z wielu plików mediów w dowolnym widoku kliknij z klawiszem Ctrl/Cmd, aby wybrać pliki mediów. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy / z klawiszem Ctrl jeden z zaznaczonych plików mediów i kliknij polecenie Usuń znacznik słowa kluczowego z zaznaczonych elementów> [nazwa znacznika].
  • Innym sposobem usuwania znacznik słowa kluczowego ze zdjęcia jest wybranie zdjęcia w widoku mediów. Znaczniki słów kluczowych w panelu Znaczników słów kluczowych. Kliknij prawym przyciskiem myszy znacznik i wybierz Usuń.

Zapisywanie informacji o znacznikach słów kluczowych w plikach

Podczas wysyłania pocztą e-mail lub eksportowania oznaczonych plików JPEG, TIFF lub PSD z programu Elements Organizer informacje o znacznikach są automatycznie dołączane do plików wyjściowych jako słowa kluczowe IPTC (International Press Telecommunications Council), dzięki czemu podczas importowania plików mediów adresat może zaimportować również znaczniki i dołączyć je w swojej wersji programu Elements Organizer.

Aby wysłać lub udostępnić plik mediów bez użycia funkcji wysyłania pocztą e-mail lub eksportowania programu Elements Organizer, można ręcznie zapisać informacje o znacznikach w sekcji słów kluczowych IPTC w nagłówku pliku.

 1. W widoku multimediów zaznacz jeden lub więcej plików i wybierz Plik > Zapisz metadane do plików.
  Uwaga:

  Oprócz znaczników słów kluczowych zapisuje także do pliku znaczniki osób/miejsc/zdarzeń.

Importowanie i eksportowanie znaczników słów kluczowych

Importowanie i eksportowanie znaczników słów kluczowych ułatwia udostępnianie plików mediów innym osobom o podobnych zainteresowaniach. Załóżmy na przykład, że utworzono zestaw znaczników słów kluczowych dla plików mediów związanych z hobby użytkownika. Po zapisaniu tego zestawu znaczników przyjaciele użytkownika podzielający jego hobby będą mogli zaimportować te znaczniki do swoich paneli Znaczników słów kluczowych i stosować je do własnych plików mediów. Również użytkownik może zaimportować znaczniki słów kluczowych swoich przyjaciół i stosować je do własnych plików mediów. Użytkownik i jego przyjaciele zyskują w ten sposób możliwość używania wspólnych słów kluczowych do wyszukiwania plików mediów związanych ze wspólnym hobby.

Eksportowanie znaczników słów kluczowych

Istnieje możliwość zapisania bieżącego zestawu znaczników słów kluczowych, włącznie z całą hierarchią kategorii i podkategorii w panelu Znaczniki słów kluczowych oraz z ikonami znaczników, tak aby można go było udostępnić innym osobom. Plik wyeksportowanych znaczników jest zapisywany w formacie XML (Extensible Markup Language).

Uwaga:

Eksportowanie znaczników nie powoduje wyeksportowania skojarzonych z nimi zdjęć.

 1. Kliknij przycisk Nowy w panelu Znaczniki słów kluczowych i kliknij polecenie Zapisz znaczniki słów kluczowych w pliku.
 2. Wybierz jedną z następujących opcji i kliknij przycisk OK:

  Eksportuj wszystkie znaczniki słów kluczowych

  Powoduje utworzenie pliku zawierającego wszystkie znaczniki słów kluczowych oraz ich hierarchię.

  Eksportuj określone znaczniki słów kluczowych

  Powoduje utworzenie pliku zawierającego wszystkie znaczniki słów kluczowych oraz ich hierarchię dla wybranej z listy kategorii lub podkategorii.

 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Zapisz znaczniki słów kluczowych w pliku wybierz lokalizację i wprowadź nazwę pliku. Kliknij Zapisz.

Importowanie znaczników słów kluczowych z pliku

Istniejący zestaw znaczników słów kluczowych (zapisany jako plik XML z użyciem polecenia Zapisz znaczniki słów kluczowych w pliku) można zaimportować wraz z całą hierarchią kategorii i podkategorii oraz z ikonami.

Znaczniki słów kluczowych mogą być importowane przez importowanie zdjęć zawierających inne znaczniki. Znaczniki słów kluczowych są dołączane na przykład wtedy, gdy pliki mediów są wysyłane pocztą e-mail, eksportowane i edytowane, a także w przypadku dodawania znaczników słów kluczowych.

Uwaga:

Importowanie znaczników słów kluczowych nie powoduje zaimportowania skojarzonych z nimi zdjęć.

 1. W panelu Znaczniki słów kluczowych kliknij przycisk Nowy i wybierz Import znaczników słów kluczowych z pliku.
 2. W oknie dialogowym Importuj znaczniki słów kluczowych z pliku wybierz plik XML (Extensible Markup Language) zawierający znaczniki słów kluczowych, kategorie i podkategorie, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Ustawianie preferencji paneli Znaczniki słów kluczowych i Albumy

 1. W Elements Organizer wybierz Edycja > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Windows) lub Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Znaczniki słów kluczowych i albumy (Mac OS).
 2. Określ sposób porządkowania znaczników słów kluczowych, kategorii, podkategorii, albumów i kategorii albumów: alfabetyczny lub ręczny. Po wybraniu opcji Ręcznie dla typu znaczników można układać znaczniki tego typu w panelu Znaczniki słów kluczowych, porządkując je według własnego uznania.
 3. Określ sposób wyświetlania znaczników słów kluczowych w widoku znaczników słów kluczowych: w postaci samej nazwy albo nazwy z małą lub dużą ikoną. Kliknij przycisk OK.
 4. Aby zobaczyć duże ikony dla znaczników słów kluczowych: Kliknij symbol w panelu Znaczniki słów kluczowych i wybierz Pokaż duże ikony. Preferencje w tym menu i w oknie dialogowym Preferencje pozostają zsynchronizowane.

Praca ze znacznikami osób, miejsc i zdarzeń | Elements 12

Możesz zdefiniować i używać znaczników osób, miejsc i zdarzeń do łatwego zarządzania mediami. Możesz stworzyć znaczniki z odpowiedniego widoku (na przykład widoku miejsc) lub bezpośrednio z widoku mediów (na przykład klikając Znaczniki/Informacje w pasku zadań a następnie klikając Miejsca).

Jeśli pracujesz ze znacznikami w widoku Mediów, możesz przeciągnąć i upuścić znacznik na odpowiednie media w celu szybkiego dodania znacznika.

Tworzenie znaczników osób

Możesz uporządkować znaczniki osób w grupy. Współpracownicy, Rodzina i Przyjaciel to predefiniowane grupy, które możesz usunąć, jeśli to konieczne.

 1. Kliknij Znaczniki/Informacje z paska zadań.

 2. Rozwiń menu , a następnie kliknij Nowa osoba lub Nowa grupa.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i uporządkuj swoje znaczniki osób.

Tworzenie znaczników miejsc

 1. Kliknij Znaczniki/Informacje z paska zadań.

 2. Rozwiń menu , a następnie kliknij Nowe miejsce.

 3. Znajdź miejsce w oknie dialogowym Dodaj nowe miejsce.

 4. Po pojawieniu sie pytania potwierdź, że chcesz przypisać nową lokalizację.

 5. Kliknij przycisk Gotowe. Nowa lokalizacja zostanie dodana do struktury Miejsc.

Uwaga:

Znaczniki miejsc w Elements 12 mają powiązane ze sobą współrzędne GPS. Współrzędne te są także powiązane z wszelkimi mediami oznaczonymi tymi znacznikami miejsc.

Edycja znaczników miejsc

Możesz edytować miejsce, aby przypisać mu inne współrzędne GPS. Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce w strukturze Miejsc i wybierz Edytuj to miejsce.
Edycja miejsca

 1. Na mapie, która sie pojawi, przeciągnij pinezkę odpowiadającą miejscu w nowe położenie.
 2. Po pojawieniu sie pytania potwierdź, że chcesz przypisać nową lokalizację.
 3. Kliknij przycisk Gotowe. Miejsce pojawi się z nową nazwą w strukturze Miejsc.

Zmiana nazw znaczników miejsc

Możesz zmieniać domyślne nazwy miejsc. Przykładowo, możesz zmienić nazwę Lincoln Ave naDom. Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce w strukturze Miejsc i wybierz Zmień nazwę.
 2. Wprowadź nową nazwę dla miejsca.
 3. Kliknij przycisk OK.
Uwaga:

Aby usunąć miejsce ze struktury Miejsc kliknij je prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń. Potwierdź, że chcesz usunąć to miejsce.

Przypisz współrzędne GPS do starszego znacznika miejsca.

Znaczniki miejsc w Elements 12 mają powiązane ze sobą współrzędne GPS. Możesz edytować miejsce, aby przypisać mu inne współrzędne GPS.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce w strukturze Miejsc i wybierz Umieść na mapie.
 2. Na mapie, która sie pojawi, przeciągnij pinezkę odpowiadającą miejscu w nowe położenie.
 3. Po pojawieniu sie pytania potwierdź, że chcesz przypisać nową lokalizację.
 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Tworzenie znaczników zdarzeń

Jeśli to konieczne możesz uporządkować znaczniki zdarzeń w grupy. Aby utworzyć znacznik zdarzenia:

 1. Kliknij Znaczniki/Informacje z paska zadań.

 2. Rozwiń menu a następnie kliknij Nowe zdarzenie.

 3. Podaj następujące informacje:

  • Nazwa zdarzenia

  • Początek i koniec

  • (Opcjonalnie) Grupa wydarzenia. Jeśli nie zdefiniowano jeszcze grup wydarzeń, pojawi się wybór domyślny Brak dla tej opcji.

  • (Opcjonalnie) Opis wydarzenia

 4. Przeciągnij i upuść media związane z wydarzeniem do skrzynki mediów.

  Uwaga:

  Te same media mogą być powiązane z więcej niż jednym wydarzeniem.

 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga:

Jeśli przechodzisz z katalogu w wersji Elements 10 lub wcześniejszej, wszelkie kategorie wydarzeń w katalogu zostaną zaimportowane jako grupy wydarzeń.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?