Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie elementów multimedialnych z plików i folderów

 1. Elements Organizer User Guide
 2. Introduction
  1. What is Elements Organizer?
  2. What's new in Elements Organizer
  3. System requirements | Elements Organizer
  4. Workspace basics
  5. Importing media in bulk
  6. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
 3. Workspace and workflow
  1. Workspace basics
  2. View and share auto-created collages, slideshows, and more
  3. Use Media view to manage photos and videos
  4. Keys for editing photos
  5. Keys for finding photos
  6. Keys for viewing photos
  7. Using Elements Organizer and Adobe Premiere Elements together
  8. Selecting country or region
 4. Importing media files
  1. Importing media from cameras and card readers
  2. Importing media in bulk
  3. Importing media from iPhoto library (Mac OS only)
  4. Importing photos from scanners (Windows only)
  5. Importing media from files and folders
 5. Viewing and fixing media files
  1. Use Media view to manage photos and videos
  2. View video and full-screen images
  3. Grouping photos in version sets
  4. Fixing photos in Elements Organizer
  5. Fixing photos and videos using other applications
  6. Auto-curate your best photos
 6. Marking places, faces, and events
  1. Adding and managing place (location) data
  2. Marking faces and organizing media in People view
  3. Adding and managing event data
  4. Creating event stacks using Smart Events
 7. Managing catalogs, folders, and albums
  1. Creating albums and album categories
  2. Editing albums and album categories
  3. Create and edit catalogs in Elements Organizer
  4. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 2018
  5. Tag your media
  6. Using Smart Tags
  7. Creating and editing Saved Searches
  8. Back up or restore catalogs | Elements Organizer 15 and earlier versions
  9. Troubleshooting catalog issues
 8. Searching photos and videos
  1. Using Enhanced Search
  2. Using the Find menu
  3. Finding media files by keyword tags
  4. Search options to find media
  5. Searching for media files
  6. Finding media files using Timeline
 9. Creating photo projects
  1. Elements Organizer projects overview
  2. Slideshows
  3. Creating photo calendar
  4. Creating slide shows (Windows only) | Elements 12
 10. Creating video projects
  1. Create instant movies and video stories
  2. Viewing video projects
 11. Printing, sharing, and exporting
  1. Printing photos
  2. Sending photos and media files by email
  3. Email photos as PDF file
  4. Share videos
  5. Export photos
  6. Share photos using online services
  7. Set e-mail preferences

Importowanie elementów multimedialnych z plików i folderów

Zdjęcia i filmy z komputera, napędu CD/DVD, nośnika wymiennego lub lokalizacji sieciowych można importować do modułu Elements Organizer na różne sposoby w celu zarządzania nimi. Na przykład, można tworzyć albumy zdjęć lub oznaczać osoby na zdjęciach.

Podczas importowania pliku multimedialnego moduł Elements Organizer tworzy łącze do tego pliku w danym katalogu. Nie kopiuje, ani nie przenosi oryginalnego obrazu, jeśli nie otrzyma takiego polecenia. Pliki multimedialne można importować z dysku CD, dysku DVD lub z urządzenia, takiego jak skaner, aparat fotograficzny, czytnik kart czy telefon. Domyślnie moduł Elements Organizer najpierw tworzy kopię pliku multimedialnego w folderze na dysku twardym, a następnie tworzy do niej łącze.

Uwaga:

Po usunięciu pliku oryginalnego z dysku twardego nie będzie można go już edytować, nawet jeśli jego miniaturka będzie nadal widoczna w bazie katalogowej.

 1. Kliknij przycisk Importuj.

 2. Wybierz opcję Z plików i folderów, aby zaimportować multimedia z określonego pliku lub folderu. Folder może znajdować się na komputerze, zewnętrznym napędzie, pamięci USB lub w lokalizacjach sieciowych.

  Uwaga:

  Aby zaimportować multimedia z plików i folderów, możesz również użyć opcji Plik > Pobierz zdjęcia i wideo > Z plików i folderów.

  Pobierz zdjęcia i wideo

 3. Wybierz element multimedialny z okna dialogowego Pobierz zdjęcia i wideo z plików i folderów.

 4. (Opcjonalnie) Określ następujące informacje:

  • Automatycznie usuń efekt czerwonych oczu: Usuwa efekt czerwonych oczu podczas importowania plików.
  • Automatycznie sugeruj stosy zdjęć: Sugeruje stosy zdjęć według danych i podobieństwa wizualnego.
  • Kopiuj pliki podczas importowania: Tworzy kopie plików importowanych z zewnętrznego napędu.
  • Generuj podglądy: Podczas importowania tworzy kopie w niskiej rozdzielczości zwane plikami podglądu.

 5. Kliknij przycisk Pobierz multimedia.

 6. Możesz również importować znaczniki słów kluczowych dodane do swoich elementów multimedialnych. Wybierz znaczniki, które chcesz zaimportować i kliknij OK.

Ustawianie preferencji plików

Ustawienie preferencji pliku określa sposób zarządzania plikami w module Elements Organizer.

 1. Wybierz w module Elements Organizer opcję Edytuj > Preferencje > Pliki (Windows) lub wybierz Elements Organizer 11 > Preferencje > Pliki (Mac OS).

  Preferencje plików

 2. Wybierz dowolną z poniższych opcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Importuj podpis EXIF

  Importuje z aparatu fotograficznego wszystkie podpisy dołączone do plików multimedialnych. Jeśli te informacje mają zostać usunięte, usuń zaznaczenie tej opcji i wpisz własny podpis dla każdego pliku multimedialnego.

  Uwaga:

  Dane podpisów mogą być przechowywane w różnych miejscach pliku. Usunięcie zaznaczenia tej opcji blokuje tylko dane podpisów EXIF.

  Automatycznie wyszukaj brakujące pliki i połącz je ponownie

  Wyszukuje brakujące, odłączone pliki. Zaznacz tę opcję, aby uniknąć otrzymywania komunikatów o odłączonych plikach.

  Automatycznie generuj miniatury dla plików wideo

  Generuje miniatury podglądu dla importowanych plików wideo.

  Automatycznie wyświetl monit o utworzenie kopii zapasowej plików i bazy katalogowej

  Umożliwia automatyczne tworzenie kopii zapasowej plików i bazy katalogowej podczas importowania.

  Włącz tryb wielosesyjnego nagrywania na płytach CD/DVD (tylko system Windows)

  Umożliwia wielokrotne nagrywanie (kopiowanie) plików na dysk, co pozwala na maksymalne wykorzystanie całego miejsca dostępnego na dysku. Zwykle dysk CD lub DVD można nagrać tylko raz, co powoduje utratę nieużytego miejsca.

  Obróć pliki JPEG przy użyciu metadanych orientacji/Obróć pliki TIFF przy użyciu metadanych orientacji

  Gdy opcje te są zaznaczone, metadane orientacji obrazu są aktualizowane w celu jego obrócenia. Dane obrazu pozostają nienaruszone; obrót określa się tylko poprzez zmianę metadanych. Obrócenie obrazu przy pomocy jego metadanych jest szybsze niż obrócenie samego obrazu.

  Nie wszystkie aplikacje rozpoznają metadane orientacji. Jeśli planujesz importować swoje obrazy do takich aplikacji, nie zaznaczaj tych opcji.

  Foldery dla zapisanych plików

  Określa domyślny folder, w którym są przechowywane projekty i inne zapisane pliki. Aby zmienić lokalizację, kliknij przycisk Przeglądaj i wskaż nową.

  Rozmiar pliku podglądu

  Określa rozmiar plików podglądu używanych przez moduł Elements Organizer podczas przechowywania plików multimedialnych w trybie offline.

  Uwaga:

  Jeśli po zmianie tych opcji występują problemy z importowaniem plików multimedialnych, w oknie dialogowym Preferencje należy kliknąć przycisk Przywróć ustawienia domyślne w celu przywrócenia oryginalnych preferencji.

Importowanie znaczników dołączonych do plików multimedialnych

W przypadku plików multimedialnych zawierających metadane znaczników słów kluczowych lub słów kluczowych można zaimportować te metadane wraz z plikami multimedialnymi. Można zadecydować, czy zachować dołączony znacznik słowa kluczowego, zmienić jego nazwę, czy zamapować go do istniejącego znacznika. Nowy znacznik słowa kluczowego po zaimportowaniu jest dostępny w panelu Znaczniki słów kluczowych, gdzie można go używać do oznaczania innych plików multimedialnych.

 1. Upewnij się, że aparat fotograficzny lub czytnik kart jest podłączony do komputera lub pliki multimedialne, które chcesz zaimportować, są skopiowane na komputer.

 2. W module Elements Organizer wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij przycisk Importuj. Wybierz dowolną metodę pobierania zdjęć lub wideo.
  • Wybierz polecenie Plik > Pobierz zdjęcia i wideo, a następnie wybierz metodę pobierania zdjęć i plików wideo.
  Uwaga:

  Jeśli pliki multimedialne zawierają metadane znaczników lub słów kluczowych, pojawi się okno dialogowe Importuj dołączone znaczniki słów kluczowych.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz znaczniki, które chcesz zaimportować. Po zaimportowaniu plików multimedialnych wybrane znaczniki słów kluczowych zostaną dodane do panelu Znaczniki słów kluczowych. Jeśli znacznik ma gwiazdkę (*), w swoim katalogu masz już znacznik o tej samej nazwie. Do plików multimedialnych dołączany jest istniejący znacznik.
  • Kliknij przycisk Zaawansowane, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.
 4. Po kliknięciu przycisku Zaawansowane wykonaj jedną z poniższych czynności i kliknij przycisk OK.

  • Wybierz znaczniki, które chcesz zaimportować, klikając pola wyboru przy ich nazwach. Po wybraniu znacznika zostają uaktywnione opcje znajdujące się po jego prawej stronie.
  • Aby zmienić nazwę importowanego znacznika, wybierz znaczniki przeznaczone do importowania, klikając pola obok nazw znaczników. Kliknij przycisk po prawej stronie znacznika pod obszarem Importuj jako nowy znacznik słowa kluczowego o nazwie, a następnie wpisz nazwę do pola tekstowego. Moduł Elements Organizer  dodaje znacznik z nową nazwą do bazy katalogowej i dołącza go do importowanych plików multimedialnych.
  • Aby nanieść zaimportowany znacznik na istniejący znacznik w swoim katalogu, wybierz znaczniki, które chcesz zaimportować. Kliknij przycisk w prawej kolumnie, pod opcją Użyj istniejący znacznik słowa kluczowego, a następnie wybierz znacznik z menu podręcznego. Wybrany znacznik zostaje dołączony do zaimportowanych plików multimedialnych zamiast znacznika oryginalnego.
  • Kliknij przycisk Resetuj do podstawowego, aby wyczyścić zmiany i powrócić do okna dialogowego Importuj dołączone znaczniki słów kluczowych.
  Uwaga:

  Jeśli importowane pliki multimedialne mają wiele dołączonych znaczników, pojawi się okno dialogowe. Można wybrać opcję zaimportowania wszystkich znaczników lub żadnego. Jeśli wolisz wybrać do zaimportowania pojedyncze znaczniki, zamknij okno dialogowe i cofnij importowanie poprzez wybranie polecenia Edycja > Cofnij importowanie multimediów. Importowanie można również cofnąć poprzez wybranie całej sekwencji wsadowej importowania i usunięcie jej z katalogu. Następnie należy zaimportować pliki multimedialne ponownie w mniejszych grupach.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online