Tworzenie kalendarzy zdjęciowych

Tworzenie kalendarzy ze zdjęciami oraz zamawianie ich za pomocą dostępnych usług online

Do przesyłania zdjęć, tworzenia kalendarzy zdjęciowych i zamawiania odbitek możesz użyć usług online dostępnych w Twoim kraju lub regionie.

Moduł Elements Organizer uruchamia Photoshop Elements, przy użyciu którego możesz utworzyć kalendarz zdjęciowy. Przed użyciem tej funkcji sprawdź, czy w komputerze zainstalowano program Photoshop Elements.

Uwaga:

Dostępne usługi różnią się zależnie od lokalizacji geograficznej. Niektóre usługi mogą nie być dostępne w wybranym kraju lub regionie. 

  1. Kliknij Utwórz i wybierz Kalendarz zdjęciowy. Zostanie uruchomiony Photoshop Elements.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby utworzyć i zamówić kalendarz zdjęciowy.
    Uwaga:

    Konieczne może być zarejestrowanie dostawców usług online, aby korzystać z ich usług.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto