Wysyłanie zdjęć i plików multimedialnych za pomocą poczty e-mail

Możesz udostępniać pliki przy pomocy poczty e-mail na następujące sposoby.

Pokaz slajdów w formacie PDF

Połącz obrazy w jeden plik PDF. Adresaci mogą wyświetlić ten plik PDF jako pokaz slajdów, używając bezpłatnego oprogramowania Adobe Reader.

Załączniki e-mail

Prześlij pliki obrazów lub mediów jako pojedynczy załącznik poczty e-mail. Rozmiar zdjęcia można określić.

Wiadomości ze zdjęciami (tylko Windows)

Jeśli chcesz osadzić swoje zdjęcia w wiadomości e-mail, a nie załączać je, skorzystaj z tej opcji.

Uwaga:

Wszystkie znaczniki i metadane zostają zachowane w przesłanym pocztą e-mail pliku.

Zdjęcie wyświetlone bezpośrednio w treści wiadomości e-mail.

Jeśli planujesz wysłać pocztą e-mail projekt, zobacz Projekty.

Określ domyślnego klienta poczty e-mail na komputerze

Wybierz klienta poczty e-mail na komputerze, z którego będziesz korzystać przy udostępnianiu zdjęć. Klient jest stosowany jako domyślny, gdy udostępniasz zdjęcia w Elements Organizer.

 1. Wybierz Edycja > Preferencje > Udostępnianie (Windows) lub Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Udostępnianie (Mac OS).

 2. W menu Klient poczty e-mail wybierz jedną z następujących pozycji, a następnie kliknij przycisk OK:

  • (Windows) Microsoft Outlook® — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Windows) Usługa poczty e-mail firmy Adobe, jeśli nie używasz programu Outlook ani Outlook Express, ale chcesz mieć możliwość wysyłania wiadomości e-mail bezpośrednio do adresatów z poziomu programu Elements Organizer.

  • (Windows XP) Outlook Express® — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Windows Vista) Windows Mail — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Windows 7) Windows Live Mail — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Mac OS) Mail — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Outlook 2011 dla Mac OS) Microsoft Outlook® — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

  • (Mac OS) Microsoft Entourage — aby wybrać tę aplikację jako domyślną.

Określ domyślnego sieciowego klienta poczty e-mail

W przypadku sieciowych usług takich jak Google czy Yahoo Mail możesz korzystać z Usługi poczty Adobe do przesyłania wiadomości e-mail ze zdjęciami bezpośrednio do odbiorców.

 1. Wybierz Edycja > Preferencje > Udostępnianie (Windows), lub Adobe Elements Organizer 11 > Preferencje > Udostępnianie (Mac OS).
 2. Wybierz Usługa poczty e-mail firmy Adobe z menu Klient poczty e-mail.
 3. Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 4. Kliknij przycisk OK. Przy pierwszym użyciu usługi Usługi poczty e-mail firmy Adobe na adres wprowadzony w oknie dialogowym Preferencje zostanie wysłana wiadomość e-mail weryfikacji.
 5. W treści tej wiadomości e-mail będzie widoczny kod weryfikacji nadawcy. Po wyświetleniu monitu o wprowadzenie kodu skopiuj kod z wiadomości e-mail weryfikacji, wklej go w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Po zweryfikowaniu adresu e-mail kliknij przycisk OK. Od tej pory możesz wysyłać wiadomości e-mail bezpośrednio z programu Elements Organizer zawsze, gdy masz połączenie z Internetem.

Udostępniaj zdjęcia jako załączniki

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz udostępniać.
 2. Wybierz Udostępnij > Załączniki e-mail.
 3. Jeśli Twoje obrazy są w formacie innym niż JPEG i chcesz je przesłać pocztą e-mail jako obrazy JPEG, wybierz Przekształć zdjęcia na JPEG.
 4. Wybierz opcję z menu Maksymalny rozmiar zdjęcia i za pomocą suwaka Jakość dopasuj rozdzielczość obrazu. Wyższe wartości powodują zwiększenie rozmiaru pliku.
 5. Wybierz adresatów wiadomości e-mail, klikając nazwy na liście Wybierz adresatów (wyświetlane nazwy pochodzą z książki adresowej.) Aby edytować odbiorców w książce adresowej, kliknij ikonę edycji odbiorców.

  Jeśli nie skonfigurowano książki adresowej, można później podać odbiorców bezpośrednio w kliencie poczty.

 6. Kliknij przycisk Dalej. Zostaje wyświetlona wiadomość e-mail zawierająca wybrane załączniki wraz z adresami odbiorców.

  Jeżeli program Elements Organizer nie obsługuje danej aplikacji poczty e-mail, należy ręcznie dołączyć plik. Informacje na temat dołączania plików do wiadomości e-mail można uzyskać w Pomocy aplikacji poczty e-mail.

 7. Edytuj treść wiadomości e-mail i kliknij Wyślij.

Udostępniaj zdjęcia jako obrazy osadzone (tylko Windows)

Skorzystaj z opcji Wiadomości ze zdjęciami, jeśli chcesz osadzić swoje zdjęcia w treści wiadomość e-mail. Kreator pozwala Ci wybrać rozmiar zdjęcia, kolory papeterii, kolor i efekty tekstu oraz układ.

Po ustawieniu opcji program Elements Organizer automatycznie konwertuje wszystkie obrazy do formatu JPEG, a następnie tworzy wiadomość e-mail. Wiadomości ze zdjęciami można wysłać za pomocą programu Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Live Mail lub Usługi poczty e-mail firmy Adobe.

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz przesłać.

 2. Wybierz Udostępnij > Wiadomości ze zdjęciami.

 3. Aby załączyć podpisy powiązane ze zdjęciami, wybierz Dołącz podpisy.

 4. Jeśli klient poczty e-mail został już skonfigurowany, wybierz odbiorców w jeden z poniższych sposobów.

  1. Wybierz nazwisko z listy Wybierz odbiorców (wyświetlane nazwiska pochodzą z książki adresowej).

  2. Jeśli odbiorca nie znajduje się na liście, kliknij Edytuj odbiorców w Książce adresowej.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W kreatorze papeterii i układów wybierz tło dla swojego zdjęcia i kliknij przycisk Dalej.

 7. Określ opcje układu i czcionki dla obrazu i kliknij przycisk Dalej.

  Elements Organizer otworzy Twojego domyślnego klienta poczty e-mail z osadzonym obrazem.

 8. Edytuj odpowiednio treść wiadomości e-mail i odbiorców i kliknij Wyślij.

Używanie książki adresowej

Książka adresowa umożliwia Ci posiadanie listy często używanych przez Ciebie adresów e-mail. Konfiguracja Twojej książki adresowej w Elements Organizer umożliwia szybkie przesyłanie zdjęć do osoby lub grupy osób.

Książka adresowa

Dodawanie wpisu do książki adresowej

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Kliknij przycisk Nowy kontakt.
 3. Wpisz dla kontaktu nazwę, adres e-mail i w razie potrzeby inne informacje, a następnie kliknij przycisk OK.

Importuj adresy do książki adresowej (tylko Windows)

Zamiast wpisywać kontakty, można je zaimportować z programu Outlook lub Outlook Express. Można też zaimportować adresy z pliku vCard. Plik vCard (VCF) to automatyczny podpis w e-mailach zawierający dane kontaktowe nadawcy.

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Kliknij przycisk Importuj.
 3. W oknie dialogowym Wybierz źródło kontaktu wybierz opcję, z której chcesz dokonać importu kontaktów. W przypadku plików vCard wybierz plik VCF na komputerze.

Usuń lub zmodyfikuj dane w książce adresowej

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Zaznacz jeden lub więcej wpisów na liście, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Edytowanie wpisu w książce adresowej

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Zaznacz wpis i kliknij przycisk Edycja (lub kliknij wpis dwukrotnie). Edytuj wpis, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie grupy w książce adresowej

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Kliknij przycisk Nowa grupa.
 3. Wpisz nazwę grupy w polu tekstowym Nazwa grupy.
 4. Dodaj członków do grupy, zaznaczając wpis na liście Kontakty i klikając przycisk Dodaj w celu przeniesienia wpisu na listę Członkowie. Aby dodać sąsiadujące kontakty, przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i kliknij te kontakty. Aby dodać niesąsiadujące kontakty, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i kliknij te kontakty.
 5. Aby usunąć kontakty z grupy, zaznacz jeden lub więcej wpisów na liście Członkowie, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Nowa grupa. Grupa zostanie dodana do książki adresowej.
 7. Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie informacji o kontakcie do pliku vCard (tylko w systemie Windows)

 1. Wybierz Edycja > Książka adresowa.
 2. Aby wybrać kontakt kliknij go. Aby zaznaczyć wiele kontaktów, przytrzymaj wciśnięty klawisz Ctrl i kliknij każdy z tych kontaktów.
 3. Kliknij przycisk Eksportuj plik vCard.
 4. Wybierz położenie pliku vCard na komputerze i kliknij OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto