Drukowanie zdjęć

Moduł Elements Organizer zapewnia następujące funkcje związane z drukowaniem zdjęć:

 1. Wybierz zdjęcia, które chcesz wydrukować.

  Jeśli wybierzesz plik wideo, zostanie wydrukowana tylko jego pierwsza klatka.

  Uwaga:

   (Mac OS): moduł Elements Organizer drukuje zdjęcia za pomocą programu Photoshop Elements. Przed kontynuowaniem upewnij się, że w systemie jest zainstalowany program Photoshop Elements.

 2. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 3. Jeśli zamierzasz wydrukować więcej niż jedną stronę ze zdjęciami, za pomocą przycisków nawigacyjnych   możesz przechodzić między stronami. Aby poprawić orientację zdjęć, użyj ikon obracania i

  .
 4. Aby zmienić układ strony oraz ustawienia drukarki, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Ustawienia strony, aby skonfigurować opcje drukowania zdjęć na stronie. W oknie dialogowym Ustawienia strony wskaż źródło i format papieru oraz jego orientację i wielkość marginesów.

  2. Wybierz drukarkę z menu Wybierz drukarkę. Aby drukować do pliku PDF, upewnij się, że w systemie jest zainstalowany program Adobe Acrobat.

  3. Aby zmienić ustawienia drukarki, kliknij przycisk Zmień ustawienia. Skonfiguruj typ i rozmiar papieru oraz jakość druku i rodzaj podajnika.

  4. Wybierz rozmiar papieru w menu Wybierz rozmiar papieru.

 5. Aby określić rodzaj wydruku, wybierz jedną z opcji w menu Wybierz typ drukowania. W razie konieczności skonfiguruj dodatkowe opcje dla każdego z wyborów.

  Pojedyncze odbitki

  Drukuje pojedyncze odbitki każdego z wybranych zdjęć. Kliknij Więcej opcji, aby wybrać więcej opcji. Informacje na temat konfigurowania tych opcji można znaleźć w rozdziałach Opcje drukowania i Własny rozmiar wydruku.

  Stykówka

  Drukuje miniatury wybranych zdjęć. W przypadku stykówek wykonaj następujące czynności:

  • W sekcji Kolumny określ liczbę kolumn w układzie.

   Aby wyświetlić więcej opcji drukowania, kliknij Pokaż opcje wydruku.

  • Aby wydrukować datę powiązaną ze zdjęciem, zaznacz opcję Data.

  • Aby wydrukować podpis powiązany ze zdjęciem, zaznacz opcję Podpis.

  • Aby wydrukować nazwę pliku powiązaną ze zdjęciem, zaznacz opcję Nazwa pliku.

  • Aby wydrukować numery stron na wielu stykówkach, zaznacz opcję Numery stron.

  Pakiet obrazów

  Umożliwia umieszczenie wielu kopii jednego lub więcej zdjęć na jednej stronie, jak robi się to w studiach fotografii portretowej. W przypadku pakietów obrazów wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz układ, który pomieści wiele kopii obrazu.

  • W menu Wybierz ramkę wybierz obramowanie obrazu.

  • Zaznacz opcję Wypełnij stronę pierwszym zdjęciem.

  • Wybierz rozmiar wydruku z menu Wybierz rozmiar wydruku. Aby zmieścić więcej zdjęć na jednej stronie, wybierz mniejsze wymiary zdjęcia.

  Drukowanie pakietu obrazów

  A. Wybrane zdjęcie  B. Opcja umożliwiająca wybór większej liczby zdjęć do druku C. Pomoc dotycząca używania opcji w oknie dialogowym  D. Konfigurowanie opcji strony na potrzeby druku E. Opcja umożliwiająca obrót obrazu  F. Opcje zarządzania kolorami  G. Opcje nawigacji wśród wielu zdjęć  H. Suwak powiększenia 

  Różne opcje drukowania

  A. Pojedyncze zdjęcia B. Stykówka C. Pakiet obrazów 

  • Aby zamienić obrazy w układzie, przeciągnij obraz na inny obraz. Jeśli chcesz przywrócić oryginalną wersję zmienionego obrazu, kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć oryginał.
 6. Aby dopasować obraz do określonego układu wydruku, wybierz opcję Kadruj rozmiar.

  Obraz zostanie przeskalowany i — jeśli to konieczne — skadrowany, tak aby pasował do proporcji w układzie zdjęć. Wyłącz tę opcję, jeśli zdjęcia nie mają być kadrowane.

 7. Aby uzyskać więcej odbitek, wprowadź liczbę w polu Odbitki.

 8. Kliknij przycisk Drukuj.

Wybierz kilka plików multimedialnych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Odbitki kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj multimedia wybierz jedną z poniższych opcji:

  • Wszystkie multimedia – aby wybrać wszystkie multimedia w aktywnym katalogu.

  • Multimedia z siatki – aby wybrać wszystkie pliki multimedialne dostępne w widoku Multimedia.

 4. W sekcji Zaawansowane wybierz poniższe opcje zgodnie z wymaganiami:

  • Pokaż multimedia z ocenami– aby wybrać pliki multimedialne, które zostały ocenione.

  • Pokaż ukryte multimedia – aby wybrać ukryte pliki multimedialne.

Opcje drukowania

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

 2. Kliknij przycisk Więcej opcji.

 3. W sekcji Szczegóły zdjęcia wykonaj następujące czynności:

  • Aby wydrukować datę powiązaną ze zdjęciem, zaznacz opcję Pokaż datę.

  • Aby wydrukować podpis powiązany ze zdjęciem, zaznacz opcję Pokaż podpis.

  • Aby wydrukować nazwę pliku powiązaną ze zdjęciem, zaznacz opcję Pokaż nazwę pliku.

 4. Jeśli chcesz, aby wokół wydrukowanego zdjęcia była wyświetlana krawędź, skonfiguruj poniższe opcje.

  • Aby określić grubość krawędzi, wybierz opcję Grubość i wprowadź wartość.

  • Aby określić kolor krawędzi, kliknij pole odpowiadające grubości.

  • Aby wybrać tło, wybierz opcję Tło. Aby określić kolor tła, kliknij odpowiednie pole.

 5. W sekcji Układ określ następujące opcje:

  • Jeśli chcesz, aby strona zawierała tylko jedno zdjęcie, wybierz opcję Jedno zdjęcie na każdej stronie.

  • Jeśli chcesz, aby poszczególne strony zawierały wiele kopii tego samego zdjęcia, wprowadź wartość w polu Użyj każdego zdjęcia (n) razy.

 6. Jeśli planujesz wydrukować obraz na materiale (na przykład na koszulce), wybierz opcję Odwróć zdjęcie.

 7. Aby wydrukować oznaczenia kadrowania powiązane z wybranym zdjęciem, wybierz opcję Drukuj oznaczenia kadrowania.

Własny rozmiar drukowania

Aby dostosować wymiary drukowanego obrazu, skorzystaj z opcji dostępnych w oknie dialogowym Więcej opcji.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij Więcej opcji.

 2. Zaznacz opcję Skaluj, aby dopasować multimedia, aby zeskalować zdjęcie i dopasować je do wymiarów drukowanej strony lub materiału.

 3. Aby określić własny rozmiar drukowanego obrazu, wprowadź żądane wartości w polach Wysokość i Szerokość.

 4. W menu Jednostka wybierz jednostki określonych wymiarów.

 5. Wybierz rozdzielczość drukowanego obrazu. Informacje dotyczące zalecanej rozdzielczości można znaleźć w instrukcji obsługi drukarki.

Ustawienia zarządzania kolorami

Jeśli nie masz doświadczenia w zarządzaniu kolorami, przeczytaj poniższe artykuły:

 1. Wyłącz funkcję zarządzania kolorami w drukarce.

 2. W oknie dialogowym Odbitki (Plik > Drukuj) kliknij Więcej opcji.

 3. Przestrzeń kolorów osadzona w pliku zdjęcia zostanie wyświetlona w sekcji Przestrzeń kolorów.

 4. W menu Przestrzeń wydruku wybierz profil drukarki.

  Menu Obszar druku ustawia własny profil drukarki, aby przekonwertować kolory obrazu do przestrzeni kolorów drukarki, albo wyłącza konwersję kolorów. Jeżeli kombinacja drukarki i rodzaju papieru ma profil ICC, wybierz go z menu.

Określanie jednostek miary dla drukowania (tylko system Windows)

 1. W widoku Multimedia lub Data wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Ogólne
 2. Z menu Rozmiary odbitek wybierz ustawienie Cale lub Centymetry/milimetry.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto