Uruchamianie programu Ilustrator (wersja hiszpańska) na komputerach z systemem Windows 8.1 powoduje błąd

Próba uruchomienia hiszpańskiej wersji programu Illustrator na komputerze z systemem Windows 8.1 powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. Po kliknięciu przycisku OK (Aceptar) w komunikacie o błędzie program Illustrator nie uruchamia się.

Komunikat o błędzie wersja hiszpańska nie uruchamia się
Komunikat o błędzie podczas próby uruchomienia hiszpańskiej wersji programu Illustrator CC na komputerze z systemem Windows 8.1

Rozwiązanie (tylko dla hiszpańskiej wersji programu Illustrator)

Z powodu wprowadzonej niedawno zmiany w systemie Windows 8.1 konieczne jest umieszczenie nowszej wersji pliku programu Illustrator (Alcid.dll) w katalogu instalacji programu Illustrator. Procedura:

Uwaga:

Upewnij się, że pobrany, rozpakowany i zastąpiony zostanie właściwy plik (32- lub 64-bitowy) dla instalacji programu Illustrator.

 1. Na komputerze z zainstalowaną hiszpańską wersją programu Illustrator pobierz odpowiedni plik archiwum:

  Pobierz

  Pobierz

  Uwaga:

  Odwołania do wersji 32- i 64-bitowych dotyczą programu Illustrator, nie systemu operacyjnego. Na przykład: w przypadku korzystania z wersji 32-bitowej programu Illustrator na komputerze z systemem 64-bitowym, należy pobrać plik 32-bitowy.

 2. Wypakuj zawartość pliku archiwum do folderu. W zależności od wybranej wersji wśród rozpakowanych plików wymagany plik Alcid.dll będzie znajdował się w folderze 32Bit lub 64Bit.

 3. Skopiuj plik Alcid.dll do jednego z następujących folderów:

  • (wersja 32-bitowa programu Illustrator) \Adobe Illustrator CC\Support Files\Contents\Windows
  • (wersja 64-bitowa programu Illustrator) \Adobe Illustrator CC (64 Bit)\Support Files\Contents\Windows

  Uwaga:

  W przypadku używania wersji Illustrator CS6 znaki CC w powyższych ścieżkach należy zastąpić znakami CS6.

 4. Jeśli w systemie Windows wyświetlony zostanie monit o potwierdzenie, wybierz opcję zastąpienia i nadpisania istniejącego pliku Alcid.dll.

 5. Uruchom program Illustrator.

 6. Jeśli program Illustrator nie uruchomi się lub wyświetlony zostanie błąd „Plik Alcid.dll nie jest przeznaczony do uruchomienia w systemie Windows lub zawiera błąd. Spróbuj ponownie zainstalować program...”, upewnij się, że wybrano odpowiednią wersję pliku (pod względem liczby bitów) w odpowiednim katalogu programu Ilustrator.

Inne możliwe obejścia problemów:

Uwaga:

Obejścia problemów opisane w tej części umożliwiają kontynuację pracy w angielskiej wersji programu Illustrator lub wymagają przeinstalowania systemu Windows 8. Aby trwale usunąć problem, firma Adobe zaleca zastosowanie powyższego rozwiązania.

Illustrator CC

Obejście problemu 1: Ponowna instalacja programu Illustrator CC

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Start, uruchom aplikację Aplikacja Creative Cloud, kliknij ikonę Ustawienia (), a następnie kliknij Preferencje.
  • W zasobniku systemowym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę aplikacji Adobe Creative Cloud (), a następnie opcję Preferencje.
 2. W oknie dialogowym Preferencje kliknij opcję Aplikacje, a następnie zmień Język aplikacji na liście rozwijanej na angielski (Ameryka Północna).

 3. Kliknij ikonę Ustawienia (), a następnie opcję Zakończ program Creative Cloud.

 4. Kliknij przycisk Start i uruchom aplikację Adobe Creative Cloud. W aplikacji kliknij opcję Aplikacje, znajdź na liście pozycję Illustrator CC, a następnie kliknij opcję Instaluj.

Obejście problemu 2: Przywrócenie Windows 8.1 do wersji Windows 8

Aby móc pracować na hiszpańskiej wersji programu Illustrator, należy rozważyć ponowne zainstalowanie systemu Windows 8 (bez automatycznej aktualizacji do systemu Windows 8.1).

Illustrator CS6

Obejście problemu 1: Ponowna instalacja programu Illustrator CS6

 1. Odinstaluj aktualnie zainstalowaną hiszpańską wersję programu Illustrator CS6.

 2. Na stronie Pobierz produkty CS6 pobierz i zainstaluj uniwersalną angielską wersję programu Illustrator.

 3. W zależności od rodzaju licencji (wieczysta czy subskrypcja) wykonaj jedną z następujących czynności:

  Członkostwo

  Użyj danych logowania Adobe ID w celu aktywowania angielskiej wersji programu Illustrator CS6.

  Wieczysta

  Użyj danych logowania Adobe ID w celu korzystania z programu Illustrator w wersji próbnej (7 dni).

Obejście problemu 2: Przywrócenie Windows 8.1 do wersji Windows 8

Aby móc pracować na hiszpańskiej wersji programu Illustrator, należy rozważyć ponowne zainstalowanie systemu Windows 8 (bez automatycznej aktualizacji do systemu Windows 8.1).

Słowa kluczowe:

Błąd programu Illustrator, problem z programem AI, Windows 8.1, uruchamianie, hiszpański

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online