Podręcznik użytkownika Anuluj

Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x

  1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
  2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
    1. Nowości w programie Lightroom Classic
    2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
    3. Lightroom Classic | Typowe pytania
    4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
    5. Samouczki programu Lightroom Classic
    6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
  3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
    1. Biblioteki Creative Cloud
    2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
  4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
    1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
    2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
    3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
  5. Importowanie zdjęć
    1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
    2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
    3. Automatyczne importowanie zdjęć
    4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
    5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
    6. Określanie opcji importu
    7. Ustawianie preferencji importu
    8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
  6. Obiegi pracy
    1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
    2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
    3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
    4. Importowanie zdjęć
    5. Pędzel dopasowania: podstawy
    6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
    7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
    8. Kontrola balansu bieli
    9. Tworzenie stykówki
    10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
    11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
    12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
  7. Przestrzeń robocza
    1. Podstawy przestrzeni roboczej
    2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
    3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
    4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
    5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
    6. Zarządzanie kolorami
  8. Wyświetlanie zdjęć
    1. Wyświetlanie zdjęć
    2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
    3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
    4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
    5. Podglądy inteligentne
  9. Zarządzanie katalogami i plikami
    1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
    2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
    3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
    4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
    5. Znajdowanie brakujących zdjęć
    6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
    7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
  10. Mapy
    1. Praca z modułem Mapa
  11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
    1. Rozpoznawanie twarzy
    2. Praca z kolekcjami zdjęć
    3. Grupowanie zdjęć w stosy
    4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
    5. Używanie słów kluczowych
    6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
    7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
    8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
    9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
    10. Używanie panelu szybkiej obróbki
  12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
    1. Podstawy modułu obróbki
    2. Tworzenie panoram i panoram HDR
    3. Korekcja pola płaskiego
    4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
    5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
    6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
    7. Maskowanie
    8. Wprowadzanie korekt lokalnych
    9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
    10. Opcje modułu obróbki
    11. Retuszowanie zdjęć
    12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
    13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
    14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
  13. Eksportowanie zdjęć
    1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
    2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
    3. Publikowanie zdjęć online
    4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
    5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
  14. Praca z edytorami zewnętrznymi
    1. Preferencje edycji zewnętrznej
    2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
  15. Pokazy slajdów
    1. Tworzenie pokazów slajdów
    2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
    3. Określanie układu slajdów
    4. Dodawanie nakładek do slajdów
    5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
  16. Drukowanie zdjęć
    1. Podstawy modułu drukowania
    2. Drukowanie układów modułów i szablonów
    3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
  17. Książki zdjęć
    1. Tworzenie książek zdjęć
  18. Galerie internetowe
    1. Tworzenie galerii internetowych
    2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
    3. Praca z układami galerii internetowych
    4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
    5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
  19. Skróty klawiaturowe
    1. Skróty klawiaturowe

2015.x/6.x wydania programu Lightroom CC i Lightroom na urządzenia mobilne

Uwaga:

Dostępne są już wersje programu Lightroom Classic z października 2017 i późniejsze! Patrz Podsumowanie nowych funkcji.

W wydaniach 2015.x/6.x programu Lightroom wprowadzono szereg nowych funkcji i ulepszeń usprawniających obróbkę obrazów cyfrowych. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.

Lightroom 6.14 | Grudzień 2017 r.

Uwaga:

Program Lightroom 6 został wycofany i nie można go już zakupić w witrynie Adobe.com. Rozważ przejście na plan fotograficzny Creative Cloud, aby uzyskać najnowsze aktualizacje programów Lightroom Classic CC i Lightroom CC. Umożliwi to obsługę plików RAW z najnowszych modeli aparatów fotograficznych.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Rozwiązane problemy w programie Lightroom 6.14 (grudzień 2017)

Lightroom 6.13 | październik 2017

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Rozwiązane problemy w programie Lightroom 6.13 (październik 2017)

Lightroom na urządzenie Apple TV 1.1 | Sierpień 2017

Ta wersja programu Lightroom na urządzenie Apple TV wprowadza następujące nowe funkcje i ulepszenia.

Obsługa odtwarzania wideo

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenie Apple TV

Program Lightroom na urządzenie Apple TV pozwala teraz odtwarzać synchronizowane filmy programu Lightroom.  

Aktualizacja kolekcji na żywo

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenie Apple TV

Teraz, gdy podczas oglądania zdjęć z kolekcji w programie Lightroom CC, Lightroom w sieci lub Lightroom na urządzenia mobilne zostaną dodane nowe zdjęcia do zsynchronizowanej kolekcji, zawartość zostanie automatycznie uaktualniona.

Obsługa szybkiego przewijania tvOS

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenie Apple TV

Przesuń palcem po prawej krawędzi ekranu dotykowego pilota Apple TV, aby szybko przewijać zdjęcia i filmy z programu Lightroom.

Obsługa trybu ciemnego/jasnego Apple TV

Program Lightroom obsługuje teraz ustawienie ciemnego lub jasnego tła Apple TV.

 

Pozostałe ulepszenia

  • Ogólna poprawa stabilności.

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 3.0 | Lipiec 2017

W tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) wprowadzono nowy interfejs użytkownika, obsługę nowych aparatów i obiektywów oraz ogólną poprawę stabilności.

Nowy interfejs użytkownika

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Dzięki temu wydaniu program Lightroom na urządzenia mobilne jest teraz w pełni przystosowany do systemu Android. Przyjrzyjmy się nowemu interfejsowi użytkownika, który został przebudowany od podstaw.

Interfejs użytkownika w pełni przystosowany do systemu Android
Nowy interfejs użytkownika programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat nowego doświadczenia w edycji, patrz Edytowanie zdjęć.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

  • Ogólna poprawa stabilności.

Lightroom CC 2015.12/Lightroom 6.12

Program Lightroom CC 2015.12/Lightroom 6.12 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów oraz zawiera poprawki błędów.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Problemy naprawione w tym wydaniu programu Lightroom

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.8 | Lipiec 2017

Ta wersja programu Lightroom na urządzenia mobilne wprowadza następujące nowe funkcje i ulepszenia dla iPhone’a oraz iPada.

iPhone

  • Nowe narzędzie Wybór pędzla umożliwia selektywną zmianę ekspozycji, jasności, przejrzystości i innych ustawień w określonej części zdjęcia. Obsługa Apple Pencil umożliwiająca stosowanie ulepszeń przy użyciu siły nacisku. Obsługa technologii 3D Touch w celu obsługi aplikacji zwiększających nacisk na urządzenia obsługujące 3D Touch.
  • Nowa funkcja Pokaż obcięcie światła w aparacie w aplikacji, która pokazuje prześwietlone obszary przed wykonaniem zdjęcia.
  • Bezpośrednie elementy sterujące umożliwiające regulację redukcji szumów i wyostrzenia zdjęć.
  • Ulepszony wirtualny poziom w aparacie w aplikacji z haptyczną informacją zwrotną.
  • Obsługa nowych aparatów i obiektywów.
  • Ogólna poprawa stabilności.

iPad

  • Nowe narzędzie Wybór pędzla umożliwia selektywną zmianę ekspozycji, jasności, przejrzystości i innych ustawień w określonej części zdjęcia. Obsługa Apple Pencil umożliwiająca stosowanie ulepszeń przy użyciu siły nacisku.
  • Poprawiony interfejs użytkownika zaprojektowany specjalnie dla iPada.
  • Bezpośrednia regulacja redukcji szumów i wyostrzenia.
  • Obsługa nowych aparatów i obiektywów.
  • Ogólna poprawa stabilności.

Nowe narzędzie Wybór pędzla do stosowania edycji selektywnych

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

W elementach sterujących edycji selektywnej nowe narzędzie Wybór pędzla umożliwia zaznaczenie określonych części obrazu przez najechanie na nie pędzlem i zastosowanie korekt, takich jak Ekspozycja, Przejrzystość, Jasność i inne.

Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Wybór pędzla
(iPhone) Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Wybór pędzla

Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Wybór pędzla
(iPad) Stosowanie selektywnych edycji przy użyciu narzędzia Wybór pędzla

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Wybór pędzla, patrz Stosowanie selektywnych edycji.

Nowa funkcja Pokaż obcięcie światła w aparacie w aplikacji

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

W przypadku korzystania z aparatu w aplikacji Lightroom w widoku rejestracji na żywo można teraz dotknąć ekranu (), aby wyświetlić nakładkę przycinania prześwietlenia na obszarach prześwietlonych. Ta nakładka umożliwia wyeksponowanie prześwietlonych obszarów przed wykonaniem zdjęcia i dostosowanie ekspozycji lub składu

Pokaż obcięcie światła w scenie rejestracji na żywo
Pokaż obcięcie światła w scenie rejestracji na żywo (Lightroom na urządzenia mobilne iOS na iPhone 7 Plus)

Bezpośrednie sterowanie redukcją szumów i wyostrzenia

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Program Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) oferuje teraz bezpośredni element sterujący, które pozwala wyostrzyć zdjęcie i wydobyć w nim szczegóły. Aby uzyskać dostęp do nowych elementów sterujących redukcją szumów i wyostrzenia:

(IPhone) W panelu Edytuj w widoku lupy dotknij ikony Szczegóły u dołu ekranu.

(IPad) w menu panelu Edycja w widoku lupy dotknij harmonijki Szczegóły.

Elementy sterujące redukcji szumów i wyostrzenia
(iPhone) Elementy sterujące redukcji szumów i wyostrzenia

Elementy sterujące redukcji szumów i wyostrzenia
(iPad) Elementy sterujące redukcji szumów i wyostrzenia

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Regulacja redukcji szumów i wyostrzenia.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Lightroom CC 2015.10.1/Lightroom 6.10.1

Program Lightroom CC 2015.10.1/Lightroom 6.10.1 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów oraz zawiera poprawki błędów.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Problemy naprawione w tym wydaniu programu Lightroom

  •  Poprawiono ostrzeżenie o nieprawidłowej zgodności wtyczek Camera Raw wyświetlane w programie Lightroom w przypadku „edycji w programie Photoshop”. Więcej informacji można znaleźć w tej notatce technicznej.

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.7.4 | Maj 2017

W tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne iOS wprowadzono obsługę nowych aparatów i obiektywów, poprawki błędów oraz usprawnienia w zakresie wydajności.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

  •  Poprawka, która rozwiązuje problem dotyczący niektórych użytkowników ze zdjęciami o nazwie ze znakami specjalnymi.
  •  Poprawka błędu, który powodował awarię w przypadku niektórych użytkowników podczas ponownego uruchamiania programu Lightroom na urządzenia mobilne.
  •  Poprawka wczytywania obrazów do programu Lightroom na urządzenia mobilne iOS ze Zdjęć Google lub Snapseed.
  •  Poprawka, która rozwiązuje problem podczas wczytywania obrazów zsynchronizowanych z aplikacji Zdjęcia Apple z iTunes.
  • Ogólna poprawa stabilności.

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 2.3.4 | Maj 2017

W tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) wprowadzono obsługę HDR w urządzeniach mobilnych Samsung S8 i S8+, obsługę nowych aparatów i obiektywów, a także poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

Obsługa HDR w urządzeniach mobilnych Samsung S8 i Samsung S8+

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Począwszy od wersji 2.3.4, program Lightroom na urządzenia mobilne (Android) obsługuje teraz tryb HDR na urządzeniach mobilnych Samsung S8 i Samsung S8+.

Uwaga:

(Android) Obsługa rejestrowania scen o wysokim kontraście w trybie HDR jest już dostępna tylko na urządzeniach mobilnych Samsung S8, Samsung S8+, Samsung S7, Samsung S7 Edge, Google Pixel i Google Pixel XL.

Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu rejestracji obrazu HDR, patrz Rejestrowanie scen o wysokim kontraście w nowym trybie HDR (Android).

Pozostałe ulepszenia

  • Poprawiona jakość HDR i redukcja widm.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Lightroom CC 2015.10/Lightroom 6.10

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom CC 2015.10/Lightroom 6.10 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Problemy naprawione w tym wydaniu programu Lightroom

  •  Program Lightroom zawiesza się po odłączeniu urządzenia w oknie dialogowym importu.
  •  W przypadku filmów na żywo nie są wyświetlane miniatury
  •  Program Lightroom wyświetla nieprawidłowy komunikat w oknie dialogowym po usunięciu obrazu z niezsynchronizowanej kolekcji

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.7.3 | Kwiecień 2017

W tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne iOS wprowadzono obsługę nowych aparatów i obiektywów, poprawki błędów oraz usprawnienia w zakresie wydajności.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

  •  Rozwiązano problem, z którym borykali się niektórzy użytkownicy podczas importowania obrazów.
  •  Rozwiązano problem powodujący awarię u niektórych użytkowników w trybie przycinania.
  • Ogólna poprawa stabilności.

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 2.3.3 | Kwiecień 2017

W tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) wprowadzono obsługę Samsung DeX na kompatybilnych urządzeniach mobilnych firmy Samsung.

Wsparcie dla Samsung DEX

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

  • Układ aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne (Android został zoptymalizowany pod kątem obsługi wyświetlania na dużym ekranie urządzenia Samsung DEX. Po zmianie rozmiaru okna aplikacji Lightroom na podłączonym monitorze zawartość i miniatury aplikacji odpowiednio zmieniają skalę.
  • Po podłączeniu telefonu do stacji DEX Station wszelkie zmiany dokonane w programie Lightroom na urządzenia  przenośne przed podłączeniem telefonu zostaną automatycznie zapisane. Aplikacja zostanie otwarta w widoku siatki na podłączonym monitorze.
  • Podczas wyświetlania zdjęcia w widoku lupy można użyć myszy do powiększania i pomniejszania. Możesz także korzystać ze skrótów klawiaturowych obsługiwanych przez program Lightroom na urządzenia mobilne. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Skróty klawiaturowe.
  • Powiadomienia program Lightroom są wyświetlane w prawym dolnym rogu interfejsu użytkownika podłączonego monitora.   
Uwaga:

Aparat w aplikacji Lightroom (moduł rejestrowania) nie jest dostępny, gdy urządzenie mobilne jest podłączone do stacji DEX Station.  

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Więcej informacji na temat Samsung DEX można znaleźć na stronie http://www.samsung.com/global/galaxy/apps/samsung-dex/ .

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.7.1 | Marzec 2017

Ta wersja programu Lightroom na urządzenia mobilne wprowadza poprawki błędów i ulepszenia wydajności dla iPhone’a oraz iPada.

Ulepszenia

  •  Rozwiązano problem uniemożliwiający małej liczbie użytkowników otwieranie aplikacji.
  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Lightroom CC 2015.9/Lightroom 6.9

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom CC 2015.9/Lightroom 6.9 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Problemy naprawione w tym wydaniu programu Lightroom

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS 2.7 i Android 2.3) | Maj 2017

Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) 2.7 i Lightroom na urządzenia mobilne (Android) 2.3 wprowadza nowe funkcje i ulepszenia interfejsu użytkownika.

Rejestrowanie scen o wysokim kontraście w nowym trybie HDR

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android)

Uwaga:

(IOS) Począwszy od wersji 2.7, program Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) obsługuje tryb rejestrowania HDR na dowolnym urządzeniu iPhone lub iPad z co najmniej 12-megapikselowym aparatem i systemem iOS 10.0 lub nowszym.

(Android) Począwszy od wersji 2.3, program Lightroom na urządzenia mobilne (Android) obsługuje tryb HDR tylko na urządzeniach mobilnych Samsung S7, Samsung S7 Edge, Google Pixel i Google Pixel XL.

Tryb HDR w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
(Lewa strona) Opcje interfejsu rejestrowania w trybie HDR na iPhonie. (Prawa strona) Przetworzony obraz HDR RAW w widoku lupy

Po naciśnięciu przycisku rejestrowania w nowym trybie HDR (High Dynamic Range) w celu zarejestrowania sceny o wysokim kontraście program Lightroom na urządzenia mobilne automatycznie wykonuje całą obróbkę w tle, aby utworzyć obraz HDR RAW:

  • Program Lightroom na urządzenia mobilne analizuje scenę, aby określić odpowiedni rozkład wartości ekspozycji w celu zarejestrowania wielu obrazów z wykorzystaniem sekwencji ekspozycji.
  • Automatycznie wyrównuje zdjęcia z sekwencji ekspozycji, aby skompensować wszelkie ruchy dłoni podczas wykonywania zdjęcia w trybie HDR.
  • Usuwa widma ze zdjęć z sekwencji naświetlania w celu kompensacji ruchomych obiektów, takich jak samochody, ludzie lub liście na zarejestrowanej scenie.
  • Automatycznie reguluje tony obrazu, aby uzyskać równomiernie stonowany połączony obraz HDR.
  • Łączy obrazy z wielokrotną ekspozycją, tworząc 32-bitowy zmiennoprzecinkowy plik DNG — przetworzony obraz HDR RAW.

Otrzymany plik RAW HDR jest podobny do typu pliku, jaki można uzyskać podczas korzystania z funkcji łączenia HDR w programie Lightroom CC na komputerze.

Jak wyjaśniono powyżej, wygenerowane pliki RAW HDR mają duży rozmiar i wymagają dużo przetwarzania w tle. W związku z tym po wykonaniu zdjęcia potrzeba trochę czasu, aby obraz HDR pojawił się w widoku zdjęć programu Lightroom lub w siatce widoku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu fotografowania HDR, zapoznaj się z następującymi tematami:

Eksportuj oryginał

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Program Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) pozwala teraz pobrać/wyeksportować do rolki aparatu oryginalne zdjęcie w formacie JPG lub DNG zarejestrowane aparatem w aplikacji.

Szczegółowe informacje można znaleźć w części Eksportowanie oryginalnego zdjęcia zarejestrowanego za pomocą aparatu w aplikacji.

Nowe gesty oceny i flagowania w panelu Ocena i recenzja

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Ocena i recenzja

Przeglądaj kolekcję, aby szybko oceniać i oznaczać zdjęcia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panel Ocena i recenzja.

Panel Ocena i recenzja w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
(Po lewej) Ocena zdjęcia. (Po prawej) Oznaczanie zdjęcia w panelu Ocena i recenzja.

Ocenianie zdjęcia

Aby szybko ocenić zdjęcie w panelu Ocena i recenzja, można teraz przesunąć palcem w górę lub w dół w lewej połowie ekranu. Zostanie wyświetlona nakładka z informacją o bieżącej ocenie.

Oznaczanie zdjęcia

Aby szybko oznaczyć zdjęcie jako wybrane, odrzucone lub nieoznaczone w panelu Ocena i recenzja, przesuń palcem w górę lub w dół w prawej połowie ekranu. Zostanie wyświetlona nakładka z informacją o bieżącej fladze.

Nowe ustawienie zapobiegające uśpieniu urządzenia

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Włączenie nowego Zapobieganie przechodzeniu w tryb uśpienia uniemożliwia uśpienie urządzenia po podłączeniu go do źródła zasilania.

Szczegółowe informacje na temat innych ustawień w programie Lightroom na urządzenia mobilne można znaleźć w części Pasek boczny aplikacji Lightroom.

Inne ulepszenia interfejsu użytkownika

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

  • Podczas edycji zdjęcia w widoku lupy > Edytuj można teraz przesunąć palcem w górę na ekranie, aby wyświetlić elementy sterujące światłem, kolorem i efektami.
  • W menu edycji światła, koloru i efektów zaktualizowano etykiety interfejsu użytkownika dla opcji Krzywa, HSL (nazwa zmieniona na MIX) i Podział odcienia. 

Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Edycja zdjęć.

Wprowadzanie korekt lokalnych

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Lokalne elementy sterujące regulacji w widoku lupy umożliwiają wprowadzanie poprawek do określonego obszaru zdjęcia. Na przykład można rozjaśnić twarz, aby uwydatnić ją na portrecie. Aby dokonać korekt lokalnych, można użyć narzędzia Zaznaczanie promieniowe i narzędzia iZaznaczanie liniowe.

Szczegółowe informacje zawiera temat Wprowadzanie korekt lokalnych w gradientach liniowych i promieniowych.

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.6.1 | Styczeń 2017

Ta wersja programu Lightroom na urządzenia mobilne wprowadza poprawki błędów i ulepszenia wydajności dla iPhone’a oraz iPada.

Ulepszenia

  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Lightroom CC 2015.8/Lightroom 6.8

Praca w widoku referencyjnym w module obróbki

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Dostępne tylko dla członków usługi Creative Cloud

Widok referencyjny w programie Lightroom CC 2015.8

Widok referencyjny w module obróbki zawiera dedykowany widok 2-stronicowy, który umożliwia umieszczenie zdjęcia odniesienia (statycznego) obok zdjęcia aktywnego (do edycji). Ten widok jest przydatny, gdy chcesz edytować zdjęcie, aby upodobnić je do innego zdjęcia referencyjnego. Oto kilka przykładów:

  • Dopasowywanie wyglądu zdjęcia w celu utworzenia ustawień predefiniowanych.
  • Określanie spójności balansu bieli na zdjęciach.
  • Równoważenie atrybutów obrazu na zdjęciach, które mają być używane razem w układzie lub prezentacji.
  • Dopracowywanie zastosowanych profili dopasowania aparatu do wyglądu plików JPG generowanych przez aparat.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom CC 2015.8/6.8 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Usunięte problemy zgłaszane przez klientów

Problemy naprawione w tym wydaniu programu Lightroom

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.6 | Grudzień 2016

Ta wersja programu Lightroom na urządzenia mobilne wprowadza następujące nowe funkcje i ulepszenia dla iPhone’a oraz iPada.

iPhone

  • Uproszczony interfejs edycji z kontrolą na profesjonalnym poziomie
  • Nowy panel Informacje w widoku lupy

Urządzenia iPhone i iPad

  • Przeprojektowany interfejs rejestrowania
  • Obsługa nowych aparatów i obiektywów
  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

iPhone

Uproszczony interfejs edycji z kontrolą na profesjonalnym poziomie

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS, tylko iPhone)

Panel edycji; regulacja skali tonalnej za pomocą elementów sterujących tonami w menu Światło
Panel edycji; regulacja skali tonalnej za pomocą elementów sterujących tonami w menu Światło

Panele w programie Lightroom na urządzenia mobilne iOS (iPhone)

Dzięki nowej funkcji edycji w programie Lightroom na urządzenia mobilne na telefonie iPhone, po otwarciu zdjęcia w widoku lupy można wybrać pracę w następujących panelach.

Edycja

Ręcznie edytuj zdjęcie, korzystając z różnych łatwo dostępnych suwaków, takich jak Balans bieli, Temperatura, Ekspozycja, Kontrast i inne. Kadruj zdjęcia i stosuj selektywne edycje w określonych częściach zdjęcia.

Informacje

Zmień tytuł, podpis i prawa autorskie zdjęć. Oceniaj i flaguj zdjęcie. Wyświetlaj metadane powiązane ze zdjęciem.  

Ocena i recenzja

Przeglądaj kolekcję, aby szybko oceniać i oznaczać zdjęcia.

Aktywność

Publikuj i wyświetlaj komentarze do zdjęć, które należą do udostępnionej kolekcji.

Uwaga:

Aby wyświetlić widok Przed w dowolnym momencie edycji zdjęcia, można teraz dotknąć ikony () w górnej części ekranu. W tym wydaniu poprawiono tę nową dedykowaną ikonę dla widoku Przed, która zastępuje gest dotknięcia trzema palcami.

Dodatkowe informacje zawarto w sekcji Edycja zdjęć na iPhonie.

Nowy panel Informacje w widoku lupy

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS, tylko iPhone)

Nowy panel Informacje w widoku lupy umożliwia łatwe dodawanie tytułu, podpisu i praw autorskich do zdjęcia. W tym panelu można także podać ocenę w postaci gwiazdki i flagę do zdjęć.

Ponadto w panelu Informacje wyświetlane są metadane powiązane ze zdjęciem.

Panel Informacje w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)
Panel Informacje w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS)

Więcej informacji można znaleźć w artykule Panel Informacje.

Urządzenia iPhone i iPad

Przeprojektowany interfejs rejestrowania

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS, iPhone i iPad)

Przeprojektowany interfejs rejestrowania pozwala na robienie zdjęć w dwóch trybach — AUTOMATYCZNY i PRO. Dzięki nowemu trybowi Pro, iPhone i Lightroom stają się wspólnie lustrzanką cyfrową.

Opcje interfejsu rejestrowania w programie Lightroom
Opcje interfejsu rejestrowania. (Z lewej) Tryb automatyczny; (Z prawej) Tryb Pro

A. Zamknięcie interfejsu rejestrowania  B. Opcje lampy błyskowej w aparacie C. Opcje proporcji kadrowania D. Opcje zegara rejestrowania E. Opcje nakładki wizjera F. Ustawienia predefiniowane G. Blokada ekspozycji H. Przycisk rejestrowania I. Przełącznik trybu rejestrowania (Automatyczny/Pro) J. Przełącz na przedni aparat K. Opcja rejestrowania DNG/JPEG L. Przełączanie opcji M. Ustawienia rejestrowania N. Ustawianie czułości ISO O. Ustawianie czasu otwarcia migawki P. Ustawianie kompensacji ekspozycji Q. Ustawianie balansu bieli R. Ustawianie głębi ostrości S. Resetowanie wszystkich ustawień w trybie Pro 

W trybie Pro można ręcznie kontrolować czas otwarcia migawki, czułość ISO i głębię ostrości.Program Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) oferuje teraz nowy tryb Profesjonalny, który zapewnia większą kontrolę nad aparatem w aplikacji. Podczas fotografowania w trybie Pro można użyć suwaków dopasowania, aby uzyskać pożądany efekt twórczy na zdjęciach ─ ustawić szybki lub wolny czas otwarcia migawki, aby kontrolować czas ekspozycji, ustawić czułość ISO, aby kontrolować czułość, oraz zmienić głębię ostrości przez aparat urządzenia.

Kompensacja ekspozycji.Ustaw żądany poziom ekspozycji zdjęć, przesuwając palcem po ekranie wizjera aparatu w aplikacji.

Automatyczna blokada ekspozycji. Dotknij ikony () w prawym dolnym rogu, aby zablokować automatyczną ekspozycję aparatu w aplikacji na bieżące ustawienie.

Fotografowanie z różnymi proporcjami kadrowania. Teraz możesz robić zdjęcia za pomocą różnych nakładek proporcji kadrowania, które są wyświetlane na ekranie wizjera podczas korzystania z aparatu w aplikacji ─ 16:9, 3:2, 4:3 i 1:1. Dzięki temu można wyświetlić podgląd zdjęcia w żądanych proporcjach kadrowania jeszcze przed jego wykonaniem. Podczas fotografowania z nakładką o dowolnych proporcjach kadrowania są one odwracalne. Proporcje obrazu zdjęcia można zmienić później podczas jego edycji.

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS, iPhone i iPad)

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Pozostałe ulepszenia

  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 2.2 | Listopad 2016

Importowanie zdjęć z podłączonego aparatu z obsługą protokołu PTP

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Począwszy od tego wydania, aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) obsługuje teraz protokół PTP (Picture-Transfer-Protocol). Teraz możesz bezpośrednio importować zdjęcia (w tym zdjęcia RAW) z podłączonego aparatu do programu Lightroom na urządzenia mobilne.

Interfejs importu programu Lightroom na urządzenia mobilne
Interfejs importu programu Lightroom na urządzenia mobilne wyświetlający zdjęcia z podłączonego aparatu

A. Nazwa podłączonego aparatu B. Dotknij, aby wyświetlić opcje sortowania i wyświetlania C. Plakietka RAW na miniaturze wskazująca na zdjęcie RAW D. Dodaj wybrane zdjęcia E. Wybrane zdjęcia F. Zamknij interfejs importu 

Oto ogólne czynności importowania zdjęć z podłączonego aparatu:

  1. Podłącz urządzenie mobilne z systemem Android do lustrzanki cyfrowej za pomocą obsługiwanego kabla USB OTG.
  2. Na pasku powiadomień urządzenia z systemem Android dotknij powiadomienia o połączeniu USB, które pojawi się po podłączeniu aparatu.
  3. W oknie wyboru aplikacji na urządzeniu z systemem Android wybierz aplikację Lightroom dla podłączonego urządzenia USB.
  4. Interfejs importu programu Lightroom na urządzenia mobilne wyświetla teraz miniatury wszystkich obrazów z podłączonego aparatu. Nazwa aparatu jest wyświetlana u góry.
  5. W interfejsie importowania wybierz zdjęcia, które chcesz zaimportować do programu Lightroom na urządzenia mobilne. Dotknij opcji Dodaj zdjęcia w dolnej części ekranu.
  6. Na wyświetlonym ekranie importu programu Lightroom wybierz kolekcję spośród istniejących kolekcji Lightroom, aby zaimportować wybrane zdjęcia lub utworzyć nową kolekcję. Domyślnie wybrana jest kolekcja Zdjęcia Lightroom.
    Dotknij opcji Dodaj do <nazwa kolekcji> u dołu ekranu.
  7. Program Lightroom na urządzenia mobilne rozpocznie kopiowanie oryginałów (oryginalnych plików graficznych) z podłączonego aparatu na urządzenie z systemem Android.
    Okno dialogowe Kopiuj do Lightroom wyświetla postęp i powiadamia o zakończeniu kopiowania. W tym momencie można odłączyć aparat.
  8. Po zakończeniu procesu kopiowania program Lightroom na urządzenia mobilne rozpocznie importowanie skopiowanych obrazów do wybranej kolekcji.
    Na pasku powiadomień urządzenia z systemem Android program Lightroom na urządzenia mobilne wyświetla powiadomienia o postępie i statusie ukończenia importowania.

    Można nadal korzystać z programu Lightroom na urządzenia mobilne, podczas gdy proces importowania przebiega w tle.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie lub importowanie zdjęć z aparatu podłączonego w trybie PTP.

Nowe funkcje importu

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Nowy interfejs importu

W tym wydaniu wprowadzono nowy interfejs użytkownika podczas dodawania/importowania zdjęć z rolki aparatu lub galerii urządzenia mobilnego do programu Lightroom.

Importowanie zdjęć z rolki aparatu lub galerii w widoku czasu.
Importowanie zdjęć z rolki aparatu lub galerii w widoku czasu.

Importowanie zdjęć z rolki aparatu lub galerii w widoku folderów urządzenia.
Importowanie zdjęć z rolki aparatu lub galerii w widoku folderów urządzenia.

Dotknięcie opcji Dodaj zdjęcia w dowolnym widoku powoduje uruchomienie nowego interfejsu importu w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android). Ten nowy interfejs programu wyświetla miniatury wszystkich obrazów zapisanych na urządzeniu mobilnym. Można wybrać opcję nawigacji po miniaturach w oparciu o dwa widoki:

  • Widok czasu. Wyświetla miniatury obrazów uporządkowane na podstawie czasu wykonania zdjęcia.
  • Widok Foldery urządzenia. Wyświetla miniatury obrazów uporządkowane w oparciu o strukturę folderów na urządzeniu mobilnym.

Powiadomienia o imporcie

W trakcie importowania program Lightroom na urządzenia mobilne (Android) wyświetli powiadomienie o postępie i stanie na pasku powiadomień urządzenia z systemem Android. Po zakończeniu importowania powiadomienie można usunąć z paska powiadomień. 

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dodawanie lub importowanie zdjęć z rolki aparatu lub galerii.

Stosowanie korekcji obiektywu, korekcji profilu aparatu i praw autorskich

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Program Lightroom na urządzenia mobilne (Android) pozwala teraz na zastosowanie korekcji profilu obiektywu, korekcji profilu aparatu i metadanych praw autorskich do zdjęć. 

  • Korekcje obiektywu. Można teraz zastosować korekcje obiektywu na wszystkich zdjęciach lub tylko w przypadku zdjęć RAW podczas ich importowania, włączając ustawienie importowania na pasku bocznym. Funkcję korekcji profilu obiektywu można także włączać i wyłączać ręcznie podczas edycji zdjęcia, wybierając opcję Korekcje obiektywu w menu Edycja.
  • Copyright. Można także dodawać metadane dotyczące praw autorskich do zdjęć podczas importowania ich do aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne, włączając ustawienia importowania na pasku bocznym.
  • Korekcje profilu aparatu. Program Lightroom na urządzenia mobilne automatycznie stosuje profil aparatu do zdjęć na podstawie metadanych obrazu. Tej korekcji nie można stosować ręcznie.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Preferencje i opcje aplikacji oraz Stosowanie dopasowań.

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 2.1.2 | Październik 2016

Obsługa rysika Samsung S Pen

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

Począwszy od tego wydania, aplikacja Lightroom na urządzenia mobilne (Android) obsługuje teraz korzystanie z rysika S Pen na zgodnych urządzeniach Samsung.

Wyświetlanie podglądu Przed/Po za pomocą rysika S Pen

Aby wyświetlić podgląd przed/po edycji zdjęcia, naciśnij przycisk S Pen i dotknij edytowanego zdjęcia.

Naciśnij przycisk i dotknij przycisku S Pen na obrazie po edycji, aby wyświetlić podgląd Przed/Po.

Dostosowywanie odcieni w trybie kolorowym/czarno-białym za pomocą rysika S Pen

Aby dostosować konkretny odcień podczas pracy w trybie kolorowym/czarno-białym, naciśnij przycisk S Pen i przytrzymaj wskaźnik myszy nad dowolnym odcieniem, aby go wybrać. Teraz możesz przesunąć rysik S Pen w lewo lub w prawo po ekranie urządzenia, aby dostosować wybrany odcień.

Stosowanie dostosowania odcienia za pomocą rysika S Pen w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android).

Więcej informacji można znaleźć w artykule Stosowanie dopasowań.

Nowe ustawienia predefiniowane dla urządzeń firmy Samsung

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android)

W tym wydaniu dodano nowe ustawienia predefiniowane w programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android) dla użytkowników urządzeń Samsung.

  • Jasny i wyrazisty
  • Jasny i wyblakły
  • Ciepły vintage
  • Chłodny błękit
  • Wyraźny C-B
  • Wyblakły C-B

Więcej informacji na temat ustawień predefiniowanych znajduje się w rozdziale Stosowanie ustawień predefiniowanych.

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.5.1 | Wrzesień 2016

Obsługa telefonów iPhone 7 i iPhone 7 Plus

  • Optymalizacja pod kątem telefonu iPhone 7
  • Obsługa aparatu z dwoma obiektywami w telefonie iPhone 7 Plus
  • Poprawione profile kolorów, obiektywu i szumów dla plików DNG w telefonach iPhone 7 i 7 Plus
  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Aby uzyskać dokumentację pomocy, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS).

Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7

Publikowanie zdjęć z Adobe Stock

Dostępne tylko dla członków usługi Creative Cloud

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Nowa usługa publikowania Adobe Stock w programie Lightroom CC

Korzystając z panelu Usługi publikowania w module Biblioteka możesz teraz wysyłać zdjęcia bezpośrednio z programu Lightroom do Adobe Stock. Użyj istniejących poświadczeń konta Creative Cloud, aby ustanowić połączenie między portalem Adobe Stock Contributor (https://contributor.stock.adobe.com/) a programem Lightroom, a następnie przeciągnij zdjęcia z widoku siatki do zestawu zdjęć Adobe Stock w panelu Usługi publikowania. Na koniec opublikuj zdjęcia z programu Lightroom. Teraz można przejść do portalu Adobe Stock Contributor, aby oznaczyć przesłane obrazy i wysłać je do moderacji w usłudze Adobe Stock.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Publikowanie z programu Lightroom do Adobe Stock.

Edycja funkcji inteligentnych podglądów zamiast preferencji oryginałów

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Aby zwiększyć wydajność programu Lightroom podczas edycji zdjęć w module obróbki, można teraz ustawić nową opcję preferencji Użyj inteligentnych podglądów zamiast oryginałów do edycji obrazów, aby edytować inteligentne podglądy zdjęć, nawet jeśli dostępne są oryginały.

Aby ustawić tę preferencję:

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje.

  2. W oknie dialogowym Preferencje wybierz kartę Wydajność.

  3. W sekcji obróbki wybierz opcję Użyj inteligentnych podglądów zamiast oryginałów do edycji obrazów.

  4. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom program Lightroom.

Uwaga:

Po powiększeniu do 100% (tryb 1:1) w module obróbki w program Lightroom przełącza się na oryginały, nawet jeśli włączona jest opcja Użyj inteligentnych podglądów zamiast oryginałów do edycji obrazów.

Kolekcja Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Kolekcja Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w panelu Katalog

W module Biblioteka nowa kolekcja Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w panelu Katalog wyświetla wszystkie zdjęcia Lightroom (w tym te, które nie są częścią żadnej kolekcji), które są synchronizowane z klientami aplikacji Lightroom na urządzenia mobilne. Dlatego zdjęcia, które pojawiają się w widoku Wszystkie zdjęcia w programie Lightroom na urządzenia mobilne, Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) oraz Lightroom na urządzenia mobilne (Android) są takie same, jak zdjęcia w kolekcji Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia w programie Lightroom na komputer.

Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Praca z kolekcją Wszystkie zsynchronizowane zdjęcia.

Poprawki zgodności dla systemu macOS Sierra

W tym wydaniu programu Lightroom wprowadzono poprawki zgodności, dzięki czemu będzie on działał bezproblemowo po aktualizacji do systemu macOS Sierra.

Uwaga:
  • Firma Adobe zaleca aktualizację do wersji Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 przed aktualizacją do systemu macOS Sierra.
  • Program Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7 na komputerach Mac wymaga systemu Mac OS X 10.10 lub nowszego.

Usunięto preferencje ustawień predefiniowanych

Począwszy od wydania Lightroom CC 2015.7/Lightroom 6.7, dwie preferencje programu Lightroom zostały usunięte przez Adobe i nie będą już dostępne. 

W oknie dialogowym Preferencje na karcie Ustawienia predefiniowane nie są już dostępne następujące preferencje (w obszarze Domyślne ustawienia obróbki):

  • Zastosuj automatyczne dopasowanie tonów
  • Zastosuj automatyczne mieszanie podczas pierwszej konwersji na czerń i biel

Aby zastosować ustawienia obróbki związane z usuniętymi preferencjami na zdjęciach, należy wykonać czynności zalecane w sekcji Usunięto preferencje ustawień predefiniowanych Lightroom.

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.5 | Wrzesień 2016

Obsługa rejestrowania obrazów RAW

Program Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) obsługuje teraz rejestrowanie obrazów DNG RAW na urządzeniach z systemem iOS.

Wraz z aktualizacją systemu iOS 10 firma Apple udostępniła możliwość rejestrowania obrazów RAW tylko w modelach iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE i iPad Pro (9,7 cala). Dlatego obsługa rejestrowania obrazów RAW udostępnionych przez Adobe Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) jest ograniczona do urządzeń z systemem iOS działających na systemie iOS 10. Ta funkcja jest obecnie niedostępna w innych urządzeniach z systemem iOS.

Uwaga:
  • Obsługa profilu dla telefonu iPhone 7 nie jest obecnie zapewniana w programie Lightroom na urządzenia mobilne iOS 2.5.
  • Profil DNG telefonu iPhone 6 nie jest obsługiwany w bieżącej wersji programu Lightroom na komputer (Lightroom CC 2015.6/Lightroom 6.6).

Aby zarejestrować obrazy RAW:

W module aparatu dotknij plakietki formatu pliku rejestrowania (domyślnie DNG) w górnej części wizjera, aby przełączać między opcjami rejestrowania JPEG i DNG. Wybierz opcję DNG, aby wykonywać zdjęcia w formacie DNG (Digital Negative) RAW.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) | Rejestrowanie.

Nowa obsługa przestrzeni kolorów P3 o szerokiej gamie kolorów

Oprócz obsługi formatu DNG, program Lightroom na urządzenia mobilne iOS 2.5 dodaje również obsługę nowej przestrzeni kolorów P3 o szerokiej gamie kolorów dostępnej w urządzeniach iPad Pro 9.7 oraz iPhone 7 i 7 Plus. Ta szeroka przestrzeń kolorów zapewnia o 25% więcej kolorów niż przestrzeń kolorów sRGB, dzięki czemu wszelkie zmiany dokonane w programie Lightroom dokładnie odzwierciedlają kolory na zdjęciach.

Lightroom na urządzenie Apple TV 1.0 | Lipiec 2016

Teraz możesz zainstalować aplikację Lightroom na urządzenie Apple TV na urządzeniu Apple TV (4. generacji), aby oglądać zdjęcia i kolekcje z programu Lightroom przesłane do chmury oraz pokazy slajdów na ekranie telewizora. Możesz przesuwać palcem po swoich kolekcjach, aby szybko znaleźć zdjęcie, którego szukasz, lub powiększać zdjęcia do 200%, aby zobaczyć każdy szczegół na dużym ekranie. Jeśli podczas pracy w programie Lightroom na urządzenie Apple TV dokonasz jakichkolwiek zmian w zdjęciach lub kolekcjach w programie Lightroom na komputer, Lightroom na urządzenia mobilne lub Lightroom w sieci, możesz łatwo zsynchronizować najnowsze zmiany, korzystając z opcji Załaduj kolekcje ponownie w Ustawieniach.

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS i Android) | Lipiec 2016

Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.4

Najnowsze wydanie programu Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) zawiera dwie ciekawe funkcje dla członków Creative Cloud. 

Obsługa obrazów RAW

Dostępne tylko dla członków usługi Creative Cloud

Dzięki tej funkcji podglądu technologii w programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) możesz teraz importować i edytować zdjęcia RAW zrobione aparatem. Możesz także zsynchronizować te zdjęcia i edytować je w programie Lightroom CC na komputerze.

Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji Edytowanie zdjęć.

Listę obsługiwanych aparatów można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/pl/go/supported_cameras.

Poprawki lokalne

Dostępne tylko dla członków usługi Creative Cloud

Poprawki lokalne pozwalają miejscowo modyfikować ekspozycję, jasność, ostrość i inne parametry wybranego obszaru zdjęcia.

Szczegółowe informacje zawiera sekcja Stosowanie dopasowań.

Pozostałe ulepszenia

Dostępne dla wszystkich użytkowników programu Lightroom

  • Obsługa skrótów klawiaturowych w przypadku korzystania z klawiatury fizycznej
  • Podczas importowania zdjęć dodawanie informacji o prawach autorskich do zdjęć
  • Obsługa najnowszej wersji Adobe Camera Raw

Lightroom na urządzenia mobilne | Android 2.1

Najnowsze wydanie programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) zawiera nowy i ulepszony aparat w aplikacji. Nowy interfejs ułatwia robienie doskonałych zdjęć, zapewniając nowoczesne funkcje fotografowania na urządzeniach mobilnych. Jeśli dane urządzenie obsługuje tę obsługę, można kontrolować czas naświetlania, czułość ISO, balans bieli, ostrość i wiele innych funkcji.

Dodano nowy widżet Aparat Lightroom pozwalający uzyskać bezpośredni dostęp do aparatu w aplikacji.

Dodano nowy widżet Aparat Lightroom na ekranie głównym telefonu, pozwalający uzyskać bezpośredni dostęp do aparatu w aplikacji.

Z zainstalowaną najnowszą wersją programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) można teraz dodać widżet Aparat Lightroom do telefonu. Dotknięcie widżetu Aparat Lightroom uruchamia aplikację Lightroom i przenosi Cię bezpośrednio do funkcji aparatu w aplikacji.

W trybie Profesjonalnym można ręcznie kontrolować czas otwarcia migawki, czułość ISO i głębię ostrości.Program Lightroom na urządzenia mobilne (Android) oferuje teraz nowy tryb Profesjonalny, który zapewnia większą kontrolę nad aparatem w aplikacji. Podczas fotografowania w trybie Pro można użyć suwaków dopasowania, aby uzyskać pożądany efekt twórczy na zdjęciach ─ ustawić szybki lub wolny czas otwarcia migawki, aby kontrolować czas ekspozycji, ustawić czułość ISO, aby kontrolować czułość, oraz zmienić głębię ostrości przez aparat urządzenia.

Uwaga:

Począwszy od wydania 2.1, program Lightroom na urządzenia mobilne obsługuje ręczne sterowanie czasem otwarcia migawki, ISO i odległością ogniskowania na urządzeniach z systemem Android w wersji 5.0 (Lollipop) i nowszych. Funkcje te są jednak dostępne na urządzeniu tylko wtedy, gdy ich obsługa została włączona/ustawiona przez producenta urządzenia.

Ustaw i zablokuj kompensację ekspozycji.W programie Lightroom na urządzenia mobilne (Android można teraz ustawić żądany poziom ekspozycji zdjęć, przesuwając palcem po ekranie wizjera aparatu w aplikacji. Po ustawieniu poziomu ekspozycji można zablokować kompensację ekspozycji przy bieżącej wartości, dotykając ikony () w prawym dolnym rogu interfejsu rejestrowania.

Uwaga:

Kompensację ekspozycji można zablokować tylko w trybie automatycznym.

Blokada automatycznego balansu bieli. Podczas korzystania z aparatu w aplikacji można teraz skierować aparat na neutralną kolorową powierzchnię (bez kolorowej poświaty) i zablokować balans bieli. Pomaga to przeciwdziałać efektowi poświaty kolorowej na zdjęciu spowodowanemu przez źródła światła o różnych temperaturach barwowych.

Fotografowanie z różnymi proporcjami kadrowania. Teraz możesz robić zdjęcia za pomocą różnych nakładek proporcji kadrowania, które są wyświetlane na ekranie wizjera podczas korzystania z aparatu w aplikacji ─ 16:9, 3:2, 4:3 i 1:1. Dzięki temu można wyświetlić podgląd zdjęcia w żądanych proporcjach kadrowania jeszcze przed jego wykonaniem.

Uwaga:

Podczas fotografowania z nakładką o dowolnych proporcjach kadrowania są one odwracalne. Proporcje obrazu zdjęcia można zmienić później podczas jego edycji.

Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne | Rejestrowanie.

Poprawiono eksport zdjęć w pełnej rozdzielczości. Teraz możesz zapisywać zdjęcia z programu Lightroom na urządzenia mobilne (Android) w galerii na urządzeniu w natywnej rozdzielczości i najwyższej dostępnej jakości.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zapisywanie zdjęć po ich edycji.

Lightroom CC 2015.6

Korekta Upright z liniami pomocniczymi pozwala poprawić zniekształconą perspektywę zdjęć

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

 Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Lightroom CC.

Istniejąca funkcja korekty Upright w programie Lightroom jest teraz wyposażona w opcję korekty Upright z liniami pomocniczymi, która umożliwia poprawienie pochylonej perspektywy na zdjęciu. Narzędzie korekty Upright z liniami pomocniczymi w nowym panelu Przekształć umożliwia narysowanie do czterech linii pomocniczych (segmentów linii) bezpośrednio na zdjęciu w celu wskazania elementów obrazu, które mają być wyrównane za pomocą osi poziomej lub pionowej. Zdjęcie przekształca się interaktywnie w czasie rysowania linii pomocniczych.

Można na przykład narysować dwie linie pomocnicze na krawędziach budynku, aby poprawić zbiegające się linie pionowe, lub narysować trzy albo cztery linie pomocnicze, aby poprawić zbiegające się linie pionowe i poziome. 

Rysowanie linii pomocniczych na zdjęciu za pomocą narzędzia Upright z liniami pomocniczymi w programie Lightroom CC

Istniejące tryby korekty Upright (Poziom, Pionowa, Automatyczna, Pełna) oraz suwaki sterujące przekształcaniem ręcznym (Pionowo, Poziomo, Obróć, Położenie i Skalowanie) zostały przeniesione z panelu Korekcja obiektywu do nowego panelu Przekształć.

Nowy panel Przekształć w programie Lightroom CC

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne | iOS 2.3 | Kwiecień 2016

Bezpośredni dostęp do zdjęć z rolki aparatu. W programie Lightroom na urządzenia mobilne (iOS) możesz teraz bezpośrednio uzyskać dostęp do zdjęć z rolki aparatu na urządzeniu z widoku Kolekcje i widoku Zdjęcia Lightroom. Zdjęcie wybrane z rolki aparatu zostanie otwarte w widoku edycji rolki aparatu, w którym można zastosować opcję Przytnij, Ustawienia predefiniowane i Dopasowania. Po zaakceptowaniu zmian zdjęcie zostanie automatycznie dodane do programu Lightroom. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Bezpośredni dostęp do zdjęć z rolki aparatu (tylko iOS).

Lightroom CC 2015.5/Lightroom 6.5

Obsługa nowych aparatów i obiektywów

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom CC 2015.5/6.5 obsługuje nowe profile aparatów i obiektywów.

Zapoznaj się z następującymi zasobami:

Lightroom CC 2015.4/Lightroom 6.4

Wypaczenie obwiedni podczas podglądu scalonych panoram

 Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Lightroom CC.

W oknie dialogowym Scalanie panoramy — podgląd znajduje się teraz suwak Wypaczenie obwiedni (0–100). Podczas zmieniania tego ustawienia program Lightroom w inteligentny sposób wypacza obwiednie panoramy, aby usunąć niechciane obszary przezroczystości.

Działanie opcji Wypaczenie obwiedni w programie Lightroom — wybór wartości od 0 (powyżej) do 100 (poniżej)
Działanie opcji Wypaczenie obwiedni — wybór wartości od 0 (powyżej) do 100 (poniżej)

Można użyć opcji Wypaczenie obwiedni wraz z ustawieniem Automatyczne kadrowanie. Po wybraniu opcji Automatyczne kadrowanie wtyczka Camera Raw wykadruje obszary przezroczystości widoczne w bieżącej wartości ustawienia Wypaczenie obwiedni.

Wybieranie opcji Automatyczne kadrowanie w programie Lightroom, gdy suwak Wypaczenie obwiedni wskazuje wartość 30
Wybieranie opcji Automatyczne kadrowanie, gdy suwak Wypaczenie obwiedni wskazuje wartość 30

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie obrazów panoramicznych.

Ulepszenia metadanych w scalonych panoramach

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Scalone panoramy wygenerowane za pomocą programu Lightroom zawierają teraz metadane zgodne z filtrem programu Photoshop Adaptacyjny szeroki kąt. Patrz Używanie filtra Adaptacyjny szeroki kąt w pomocy programu Photoshop.

Określanie lokalizacji synchronizacji programu Lightroom na urządzenia mobilne

Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Lokalizacja synchronizacji programu Lightroom na urządzenia mobilne

Na karcie preferencji programu Lightroom na urządzenia mobilne możesz teraz wybrać preferowaną lokalizację w Lightroom na komputer, aby zsynchronizować zdjęcia z Lightroom na urządzenia mobilne, a także określić strukturę podfolderów sformatowaną według daty zarejestrowania obrazu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Preferencje programu Lightroom na urządzenia mobilne.

Pozostałe ulepszenia

  • (Tylko dla komputerów Mac) Obsługa umieszczania zdjęć jako połączonych obiektów inteligentnych w programie Photoshop CC przez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Option, a następnie przeciągnięcie ich z siatki Biblioteki do programu Photoshop.
  • Poprawki błędów i ulepszenia wydajności

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne | Android 1.4 | Grudzień 2015

Wersja bezpłatna programu Lightroom. Uwolnij swój potencjał twórczy dzięki darmowemu dostępowi do wszystkich funkcji edycji w programie Lightroom na swoim smartfonie lub tablecie tak długo, jak tylko chcesz. Zarejestruj się, aby uzyskać identyfikator Adobe ID i skorzystać z ograniczonej czasowo wersji próbnej, która umożliwia synchronizację zdjęć i edycji w różnych urządzeniach, dostęp do programu Lightroom na komputer i w wersji sieciowej, dostęp do programu Photoshop CC i wiele innych korzyści. Po zakończeniu okresu próbnego będziesz mieć dostęp do wszystkich funkcji edycji za darmo na smartfonie lub tablecie.

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne | iOS | Grudzień 2015

  • Obsługa urządzenia iPad Pro. Korzystaj z doskonałej jakości obrazu urządzenia iPad Pro, dostosowując kolory, odcień lub jasność zdjęć. Usprawnienia wielozadaniowości w systemie iOS 9, takie jak tryby Split View i Slide Over, sprawiają, że Lightroom na urządzenia mobilne i iPad Pro to najlepsze połączenie dla mobilnych fotografów.
  • Ujęcia predefiniowane. Zastosuj jedno z pięciu nowych, wstępnie ustawień predefiniowanych podczas wykonywania zdjęć z aparatu w aplikacji Adobe. Przed wykonaniem zdjęcia możesz wyświetlić podgląd tego, w jaki sposób zostaną zastosowane ustawienia predefiniowane, a po wykonaniu zdjęcia można swobodnie dostosować ustawienia, korzystając z funkcji w pełni niedestrukcyjnych. Ujęcia predefiniowane są dostępne tylko dla urządzeń 64-bitowych, takich jak iPhone 5s i nowsze oraz iPad Air i nowsze.
  • Tryb krzywej tonalnej-krzywej punktowej. Teraz możesz przenieść kontrolę nad kolorami na wyższy poziom dzięki w pełni funkcjonalnemu narzędziu Krzywa tonalna, które umożliwia dostęp do kanałów RGB oraz poszczególnych kanałów koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego na zdjęciu.
  • Dostosowania podziału odcieni. Aby nadać zdjęciom charakterystyczny wygląd, zastosuj odcień koloru do podświetleń lub cieni albo odtwórz wygląd czarno-białego zdjęcia z podziałem odcienia.
  • Widżet Centrum powiadomień. Uzyskaj natychmiastowy dostęp do aparatu w aplikacji Adobe, włączając widżet Centrum powiadomień w programie Lightroom na urządzenia mobilne. Automatycznie uruchom aparat w aplikacji jednym przesunięciem palca w dół.
  • Obsługa technologii 3D Touch w telefonie iPhone 6s/6s Plus. Uzyskaj bezpośredni dostęp do wbudowanego aparatu Adobe z ekranu głównego oraz szybki podgląd zdjęcia dzięki funkcji Peek and Pop w widoku siatki.
  • Ulepszenia użyteczności w całej aplikacji. Łatwiejsze dodawanie zdjęć do wielu kolekcji, szybsze importowanie zdjęć, ulepszona obsługa gestów i wiele innych funkcji, które pozwolą Ci szybko organizować, tworzyć i udostępniać niesamowite zdjęcia, gdziekolwiek jesteś

Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3

Przywrócono wcześniejsze funkcje importu

Przywrócono w tym wydaniu programu Lightroom

W tej aktualizacji przywrócono działanie funkcji importu w programie Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1 i wcześniejszych wersjach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

Lightroom CC 2015.2/Lightroom 6.2

Ujednolicone funkcje importu

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Uwaga:

Ta funkcja została wycofana z programu Lightroom CC 2015.3/Lightroom 6.3 i nie jest już dostępna.

Ujednolicone funkcje importu w programie Lightroom

Lightroom oferuje teraz ujednolicone funkcje, które umożliwiają importowanie zdjęć z komputera, aparatów cyfrowych, kart pamięci i wielu innych urządzeń. Jeśli na komputerze znajduje się katalog Photoshop Elements, możesz go także szybko zaimportować do Lightroom.

Oto ogólne kroki umożliwiające importowanie zdjęć:

  1. Kliknij Plik > Importuj zdjęcia i wideo. Ewentualnie w lewym okienku widoku Biblioteka kliknij Importuj.
  2. Wybierz źródło, z którego chcesz zaimportować zdjęcia. Program Lightroom automatycznie wykrywa foldery na dysku twardym zawierające zdjęcia, wszystkie podłączone aparaty lub karty aparatu oraz dowolny dostępny na komputerze katalog Photoshop Elements.
  3. Wyświetl podgląd zdjęć w folderze źródłowym.
  4. W razie potrzeby wybierz zdjęcia, które chcesz zaimportować. Domyślnie importowane są wszystkie zdjęcia w folderze źródłowym.
  5. Wybierz sposób importowania plików do katalogu — jako kopii lub przez odniesienie — i określ folder docelowy, w którym mają być zapisane pliki.
  6. Opcjonalnie możesz dodać słowa kluczowe i metadane. W razie potrzeby określ inne zaawansowane opcje dla importowanych plików.
Nowe funkcje importu w programie Lightroom
Nowe funkcje importu w programie Lightroom

Usuwanie zamglenia jako lokalne dopasowanie

 Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Lightroom CC 2015.2.

Usuwanie zamglenia jest teraz dostępne jako lokalne dopasowanie. Dopasuj suwak zamglenia podczas pracy z Filtrem promieniowym, Filtrem stopniowym lub Pędzlem dopasowania.  

Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

Usuwanie zamglenia jako lokalne dopasowanie w programie Lightroom
Usuwanie zamglenia jako lokalne dopasowanie

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne

iOS

  • Program Lightroom na urządzenia z systemem iOS umożliwia teraz robienie zdjęć za pomocą przednich i tylnych aparatów urządzenia. Możesz ustawić zegar, aby automatycznie wykonywać zdjęcia, lub robić zdjęcia w trybie szybkim. Podczas wykonywania zdjęć możesz dostosować scenę w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne | Rejestrowanie.
  • Program Lightroom na urządzenia z systemem iOS oferuje teraz kolekcję na najwyższym poziomie o nazwie Zdjęcia Lightroom, która wyświetla wszystkie Twoje zdjęcia uporządkowane na osi czasu.
  • Chociaż zdecydowanie zalecamy zalogowanie się, możesz teraz korzystać z Lightroom na urządzenia z systemem iOS bez logowania. Wszelkie edycje dokonane na obrazach pozostają lokalnie na urządzeniu do czasu zalogowania się.
  • Poprawiony układ siatki zwiększający użyteczność

Android

Nowe dostosowania:

  • Krzywa tonalna
  • HSL i dostosowywanie kolorów
  • Winiety

Edytowanie zdjęć za pomocą programu Lightroom w sieci

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Teraz za pomocą programu Lightroom w sieci możesz dokonać następujących edycji zdjęć:

  • Kadrowanie zdjęć
  • Dostosowanie zdjęć
  • Stosowanie ustawień predefiniowanych do zdjęć

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Lightroom w sieci.

Wtyczka Behance Publish Service

Wycofano w tym wydaniu programu Lightroom

  • Wtyczka Behance Publish Service została usunięta. Więcej informacji zawiera ten artykuł bazy wiedzy.

Lightroom CC 2015.1/Lightroom 6.1

Usuwanie zamglenia

 Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Lightroom CC 2015.1.

Program Lightroom umożliwia łatwe zmniejszanie lub zwiększanie efektu zamglenia lub mgły na zdjęciu. Wykonaj następujące kroki:

  1. W module obróbki możesz rozpocząć od wprowadzenia podstawowych dopasowań na zdjęciu. Na przykład możesz dostosować balans bieli,ekspozycję i kontrast zdjęcia w panelu podstawowym modułu.
  2. Przejdź do panelu Efekty modułu obróbki. Dopasuj suwak funkcji usuwania zamglenia. Po przesunięciu suwaka w prawo program Lightroom zmniejsza ilość zamglenia widocznego na zdjęciu.
Zmniejszanie ilości zamglenia w programie Lightroom
Zmniejsz ilość zamglenia na zdjęciu.

Uwaga:

Możesz kopiować, synchronizować, zapisywać lub wybierać automatyczną synchronizację ustawienia suwaka usuwania zamglenia w ustawieniu predefiniowanym. Opcja umożliwiająca wykonanie tej czynności jest dostępna w oknach dialogowych Efekty, Kopiowanie, Synchronizacja i Nowe ustawienia predefiniowane.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Efekty winietowania, ziarna i usuwania zamglenia.

Dopasowania lokalne: suwaki funkcji Biele i Czernie

 Ta funkcja jest dostępna tylko w programie Lightroom CC 2015.1.

Sterowanie lokalnym dopasowaniem w programie Lightroom obejmuje suwaki funkcji Biele i Czernie. Sposób sterowania selektywnie poprawia na zdjęciach obszary białe i czarne. Jeśli na przykład chcesz wzmocnić kolor opon pojazdu, możesz w tym celu posłużyć się suwakiem funkcji Czernie.

Suwaki w programie Lightroom dostępne są w podczas używania pędzla dostosowania, filtra stopniowego lub filtra promieniowego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wprowadzanie korekt lokalnych.

Aktualizacje programu Lightroom na urządzenia mobilne

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

IOS (wersja 1.5.1)

  • Importowanie filmów i synchronizowanie ich z siecią/komputerem
  • Dopasowania: Krzywa tonalna, Mieszalnik kolorów i Winiety

Android (wersja 1.2)

  • Kopiowanie i wklejanie: szybsze edytowanie obrazów poprzez kopiowanie poprawek i wklejanie ich w innym zdjęciu
  • Widok posegmentowany: łatwe wyszukiwanie ulubionych zdjęć! Nowy widok posegmentowany w sekcji Kolekcje umożliwia przeglądanie i obsługiwanie zdjęć w zupełnie nowy sposób.
  • Ulepszenia dotyczące kadrowania: możesz idealnie wykadrować zdjęcie dzięki przeprojektowanym funkcjom, które umożliwiają szybkie dostosowanie, wyrównanie i automatyczne prostowanie.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Praca z programem Lightroom na urządzenia mobilne.

Lightroom CC 2015/Lightroom 6

Ulepszenia związane z kartami graficznymi

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom oferuje teraz nowe ustawienie, które pozwala na wykorzystanie karty graficznej komputera. W celu uzyskania optymalnej wydajności wiele operacji modułu obróbki może teraz wykorzystywać kartę graficzną.

Wybierz kolejno Preferencje > Wydajność, a następnie wybierz Użyj procesora graficznego.

Uwaga:

Program Lightroom wymaga procesora graficznego z OpenGL 3.3 lub nowszym. Jeśli korzystasz z programu Lightroom w systemie Mac OS X, możesz używać karty graficznej w systemie Mac OS X w wersji 10.9 lub nowszej. 

Rozpoznawanie twarzy

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom umożliwia szybkie porządkowanie i znajdowanie obrazów dzięki technologii rozpoznawania twarzy. Program Lightroom skanuje katalog obrazów w celu znalezienia potencjalnych twarzy do sprawdzenia i potwierdzenia przez Ciebie.

W module Biblioteka przejdź do widoku Osoby, a następnie wybierz opcję znalezienia twarzy w katalogu.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Rozpoznawanie twarzy.

Rozpoznawanie twarzy w programie Lightroom; nazywanie stosu obrazów
Nazywanie stosu obrazów.

Program Lightroom sugeruje nazwy dla podobnych zdjęć
Program Lightroom sugeruje nazwy dla podobnych zdjęć.

Widok lupy w programie Lightroom; nazywanie wykrytej twarzy
Widok lupy| Nazywanie wykrytej twarzy

Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Można połączyć wiele obrazów o różnej ekspozycji w jeden obraz HDR. Program Lightroom umożliwia wyświetlenie podglądu scalonego pliku i dostosowanie stopnia wypierania przed dodaniem go jako pliku DNG do katalogu.

W module Biblioteka lub module obróbki wybierz obrazy, a następnie wybierz kolejno opcje Zdjęcie > Scalanie zdjęć > HDR.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Scalanie zdjęć HDR.

Podgląd obrazu HDR w programie Lightroom
Podgląd obrazu HDR.

Scalanie panoramy

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom umożliwia łatwe łączenie zdjęć krajobrazów w niezwykłe panoramy. Zanim utworzysz scalony obraz, możesz zobaczyć szybki podgląd panoramy i wprowadzić korektę.

Podczas przeglądania panoramy możesz wybrać opcję Automatyczne kadrowanie scalonego obrazu, która służy do usuwania niechcianych obszarów przezroczystości. Można również określić układ wyświetlania —Sferyczny, Perspektywa lub Cylindryczny— lub pozwolić Lightroom na automatyczne wybranie odpowiedniego układu.

W module Biblioteka lub module obróbki wybierz obrazy źródłowe, a następnie wybierz kolejno opcje Zdjęcie > Scalanie zdjęć > Panorama.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Tworzenie obrazów panoramicznych.

Scalanie panoramy w programie Lightroom
Niezwykłe panoramy

Korygowanie efektu czerwonych oczu u zwierząt

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Działająca w taki sam sposób jak korekcja efektu czerwonych oczu, korekcja efektu oczu zwierząt w programie Lightroom pomaga korygować nienaturalne kolory oczu zwierząt zarejestrowanych na zdjęciach.

Korekcja efektu czerwonych oczu u zwierząt w programie Lightroom
Korygowanie efektu czerwonych oczu u zwierząt na zdjęciach.

  1. W module obróbki kliknij ikonę narzędzia Korekcja efektu czerwonych oczu.

  2. Kliknij ikonę Efekt czerwonych oczu u zwierząt i przeciągnij ze środka oka, aby wybrać zwierzę.

  3. Dopasuj ustawienia zależnie od potrzeb.

Korekcja efektu czerwonych oczu w programie Lightroom
Ikona narzędzia Korekcja efektu czerwonych oczu

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt.

Pędzle filtra

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Możesz modyfikować maski filtra stopniowego i filtra promieniowego za pomocą ustawień pędzli. Po dodaniu maski wybierz opcję Pędzel obok pozycji Nowy/Edytuj, aby przejść do ustawień pędzli.

Pędzel filtra w programie Lightroom
Pędzel filtra

Program Lightroom umożliwia dostosowanie trzech różnych pędzli filtra: A (+), B (+) i Usuwanie (-). Można dostosować kilka ustawień dla tych pędzli.

Ustawienia pędzla filtra w programie Lightroom
Ustawienia pędzla filtra

Ulepszenia związane z pokazami slajdów

 Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

  • Teraz możesz dostosowywać zakres panoramowania i powiększania za pomocą wygodnego suwaka. Ustawienie suwaka na Niski powoduje minimalne panoramowanie i powiększanie.
Preferencje suwaka Przesuwanie i powiększanie w programie Lightroom
Preferencje suwaka Przesuwanie i powiększanie

  • Możesz teraz dodać do 10 utworów muzycznych do pokazów slajdów. Utwory będą odtwarzane w wybranej kolejności. Utwory można dodawać, zmieniać ich kolejność lub usuwać z panelu Muzyka.
  • Program Lightroom może teraz automatycznie synchronizować przejścia slajdów ze ścieżką muzyczną.
Automatyczna synchronizacja slajdów ze ścieżką muzyczną w programie Lightroom
Automatyczna synchronizacja slajdów ze ścieżką muzyczną.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów.

Ulepszenia modułu internetowego

 Ulepszenia w tym wydaniu programu Lightroom

Oprócz klasycznej galerii HTML dostępne są teraz trzy nowe style galerii:

  • Siatka
  • Kwadrat
  • Ścieżka

Te galerie są przeznaczone do pracy z przeglądarkami internetowymi na urządzeniach mobilnych i komputerach.

Obsługa komputerów z ekranami dotykowymi

 Nowość w tym wydaniu programu Lightroom

Program Lightroom udostępnia teraz dotykową przestrzeń roboczą. Możesz przejść do dotykowej przestrzeni roboczej z dowolnego miejsca w aplikacji, dotykając ikony dostępnej tylko w urządzeniach z obsługą dotykową, takich jak Microsoft Surface Pro 3.

Po przejściu do dotykowej przestrzeni roboczej masz dostęp do elementów sterujących dostępnych w Lightroom na urządzenia mobilne i innych. W dotykowej przestrzeni roboczej możesz wykonywać między innymi następujące czynności:

  • Przeglądanie paneli i taśm filmowych
  • Dodawanie flag
  • Powiększanie/pomniejszanie w widokach lupy i siatki
  • Dostęp do ustawień predefiniowanych utworzonych przez użytkownika i korekt lokalnych

Pozostałe ulepszenia

Moduł Biblioteka

  • Nowa opcja widoku 250% w preferowanej opcji skalowania interfejsu użytkownika systemu Windows.
  • Teraz możesz filtrować listę kolekcji w taki sam sposób jak listę słów kluczowych. Kliknij przycisk + w panelu Kolekcje, a następnie włącz opcję Pokaż filtr kolekcji.
  • Dostępny jest teraz nowy rozmiar podglądu o nazwie Automatyczny. Tryb Automatyczny automatycznie tworzy podgląd w rozdzielczości monitora.
  • Kategorie znaczników i ocen są teraz dostępne jako część filtrów metadanych.

Moduł książki

  • Ustawienia metadanych tekstu zdjęcia są teraz zapisywane ze stronami niestandardowymi.

Moduł pokazu slajdów

  • Możesz teraz wyświetlać pokazy slajdów w formacie ekranu lub w zamierzonym formacie wyjściowym (16x9 lub 4x3).

Moduł obróbki

  • Nowa opcja Automatycznie dodana do narzędzia Kadrowanie umożliwia zastosowanie regulacji podobnej do opcji Upright poziomy w panelu Kadrowanie.
  • Teraz można zmienić pozycję pociągnięć pędzla dopasowania, wybierając i przeciągając pinezki edycji.
  • Nakładki maskujące dla filtru gradientowego i promieniowego są teraz dostępne za pomocą tych samych poleceń menu i skrótów klawiaturowych, które wyświetlają nakładkę maski dla lokalnego pędzla dopasowania. 
  • Nowy skrót klawiaturowy do przełączania między trybami Upright: Control+/Ctrl+Tab. Kadrowanie można zachować za pomocą kombinacji klawiszy Option+Control+Tab (Mac).
  • Obsługa kolorów CMYK podczas próby ekranowej.

Informacje o zmianach

  • Skrót klawiaturowy Wyślij zdjęcie pocztą e-mail (Ctrl+/Control+M) został ponownie przypisany do inicjowania operacji scalania panoramy.

Pobierz

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto