Podręcznik użytkownika Anuluj

Rozpoznawanie twarzy

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Program Lightroom Classic umożliwia szybkie porządkowanie i znajdowanie obrazów dzięki technologii rozpoznawania twarzy. Program Lightroom Classic skanuje katalog obrazów w celu znalezienia potencjalnych twarzy do sprawdzenia i potwierdzenia przez Ciebie.

Film: Korzystanie z rozpoznawania twarzy w celu porządkowania zdjęć

Adobe Systems

Indeksowanie twarzy

 1. W module Biblioteka przejdź do widoku Osoby. W tym celu wybierz kolejno Widok > Osoby lub naciśnij klawisz O. Możesz też kliknąć ikonę  na pasku narzędzi.

 2. Program Lightroom Classic informuje o możliwości znalezienia twarzy w katalogu. Kliknij jedną z następujących opcji:

  Rozpocznij znajdowanie twarzy w całym katalogu

  Włącza indeksowanie twarzy w tle. Program Lightroom Classic wykrywa twarze na wszystkich zdjęciach w katalogu. W zależności od rozmiaru katalogu pełne indeksowanie może trochę potrwać.

  Znajduj twarze tylko w razie potrzeby

  Pozostawia wyłączone indeksowanie twarzy w tle. Wykrywa twarze tylko w wybranych przez użytkownika folderach i kolekcjach.

  Indeksowanie twarzy w programie Lightroom Classic CC
  Indeksowanie twarzy w katalogu

 3. Jeżeli wybierzesz opcję znajdowania twarzy w całym katalogu, poczekaj na zakończenie indeksowania. Możesz kontynuować pracę, podczas gdy program Lightroom Classic indeksuje obrazy. Lightroom Classic wykorzystuje cechy wizualne do znajdowania twarzy, a następnie grupuje obrazy podobnych twarzy w stosy.

  Po zakończeniu początkowego indeksowania indeksowanie twarzy jest kontynuowane w tle. Automatycznie wykrywane są twarze na dowolnych obrazach dodanych później do katalogu.

  Indeksowanie w programie Lightroom Classic CC
  Indeksowanie w toku

Oznaczanie obrazów

Aby oznaczyć zidentyfikowany stos, wystarczy wpisać pod nim nazwę w obszarze Nienazwane osoby. Wszystkie zdjęcia w stosie są automatycznie oznaczane tą nazwą.

Oznaczanie obrazów w programie Lightroom Classic CC
Oznaczanie stosu obrazów

Scalane są wszystkie stosy oznaczone przy użyciu tej samej osoby w programie Lightroom Classic
Scalane są wszystkie stosy oznaczone przy użyciu tej samej osoby. Po rozpoczęciu wpisywania wprowadzonej wcześniej nazwy program Lightroom Classic automatycznie ją uzupełnia.

Podczas oznaczania stosów i obrazów program Lightroom Classic przenosi je z obszaru Osoby nienazwane w widoku Osoby do obszaru Osoby nazwane.

Obszar Osoby nazwane w programie Lightroom Classic CC
Obszar Osoby nazwane zaczyna być wypełniany

Uwaga:

Program Lightroom Classic automatycznie dodaje te nazwy do listy słów kluczowych jako słowa kluczowe Osoby.

Oznaczanie obrazów pojedynczo

Zamiast pracować na całym stosie, możesz oznaczyć jeden lub więcej obrazów pojedynczo. Wykonaj następujące czynności:

 1. Rozwiń stos, klikając liczbę znajdujących się w nim obrazów. Ewentualnie po wybraniu stosu naciśnij klawisz S, aby rozwinąć stos.
 2. Zaznacz jeden lub więcej obrazów w stosie.
 3. Oznacz wybrane obrazy na jeden z następujących sposobów:
  • Przeciągnij i upuść obrazy na stosie w obszarze Nazwane osoby.
  • Przeciągnij i upuść słowo kluczowe Osoby z listy słów kluczowych na obrazach.
  • Oznacz obrazy pojedynczo, wpisując pod nimi nazwy.
Uwaga:

Jeśli w obszarze Nienazwane osoby znajdują się obrazy, które nie należą do żadnego stosu, można je oznaczyć za pomocą poniższych metod.

Potwierdzenie sugestii nazwy

Jeśli w obszarze Nazwane osoby znajdują się oznaczone obrazy, program Lightroom Classic identyfikuje podobne obrazy i prosi o potwierdzenie sugerowanych nazw.

 1. Kliknij dwukrotnie osobę w obszarze Nazwane osoby.
 2. W widoku pojedynczej osoby przejrzyj sugerowane nazwy w obszarze Podobne.
Program Lightroom Classic sugeruje nazwy dla podobnych zdjęć
Program Lightroom Classic sugeruje nazwy dla podobnych zdjęć

 1. Kliknij symbol zaznaczenia obok proponowanego znacznika, aby go potwierdzić.
Potwierdzenie sugerowanej nazwy w programie Lightroom Classic CC
Potwierdzenie sugerowanej nazwy

Oznaczanie obrazów w widoku lupy

Oznaczanie wykrytych twarzy

Obrazy można również oznaczać w widoku lupy.

 1. Kliknij ikonę Rysuj obszar twarzy ().
 2. Gdy program Lightroom Classic identyfikuje jedną lub więcej twarzy na obrazie, oznacz je.
Oznaczanie wykrytej twarzy w programie Lightroom Classic CC
Oznaczanie wykrytej twarzy

Oznaczanie niewykrytych twarzy

Jeśli twarz nie jest łatwo dostrzegalna na zdjęciu, program Lightroom Classic może nie być w stanie jej wykryć. W takich przypadkach możesz ręcznie narysować obszary twarzy.

 1. Kliknij ikonę Rysuj obszar twarzy ().
 2. Narysuj na obrazie prostokątny obszar twarzy.
 3. Wprowadź nazwę, aby oznaczyć twarz.
 4. Jeśli to konieczne, oznacz więcej twarzy.

Wyłączanie automatycznego indeksowania twarzy

Indeksowanie twarzy można wyłączyć w ustawieniach katalogu. Wykonaj następujące czynności:

 1. (Mac) Wybierz kolejno Lightroom Classic > Ustawienia katalogu.
  (Windows) Wybierz kolejno Edytuj > Ustawienia katalogu.
 2. Na karcie Metadane usuń zaznaczenie opcji Automatycznie wykryj wszystkie twarze na wszystkich zdjęciach.
 3. Zamknij okno dialogowe Ustawienia katalogu.

Ponowne znajdowanie twarzy

Wprowadzono w programie Lightroom Classic CC 7.3 (wydanie z kwietnia 2018 r.)

Program Lightroom Classic CC 7.3 (wydanie z kwietnia 2018 r.) został zoptymalizowany pod kątem dokładniejszego wykrywania twarzy na zdjęciach w katalogu.

Jeśli wcześniej przeprowadzano ręczne wykrywanie twarzy na zdjęciach, wykonaj zalecane poniżej czynności, aby zaktualizować istniejące rekordy twarzy w katalogu na potrzeby nowego silnika rozpoznawania twarzy. Możesz wykonać te czynności w dowolnym momencie po aktualizacji do wersji Lightroom Classic CC 7.3. Jeśli nie wykonasz zalecanych kroków, istniejące rekordy twarzy zostaną uaktualnione zgodnie z potrzebami w celu wyświetlania w widoku Osoby.

Uwaga:

Poniższe kroki nie są wymagane, jeśli w ustawieniach katalogu włączono opcję Automatycznie wykryj wszystkie twarze na wszystkich zdjęciach. W tym przypadku program Lightroom Classic automatycznie uaktualnia istniejące rekordy twarzy w tle.

Zalecane kroki w celu uaktualnienia rekordów twarzy

 1. W module Biblioteka wybierz Wszystkie zdjęcia w panelu Katalog.

 2. Wybierz wszystkie zdjęcia w widoku siatki lub na taśmie filmowej. Aby wybrać wszystkie zdjęcia, wybierz polecenie Edytuj > Zaznacz wszystko lub naciśnij klawisze Ctrl+A (Windows) lub Command+A (macOS).

 3. Na pasku menu wybierz opcję Biblioteka > Ponowne znajdowanie twarzy.

 4. W oknie dialogowym Ponowne znajdowanie twarzy upewnij się, że wybrane są następujące opcje.

  • Pomiń zdjęcia, które nie były wcześniej indeksowane
  • Pomiń zdjęcia z ręcznie potwierdzonymi twarzami

  Kliknij przycisk Potwierdź.

  Program Lightroom Classic uruchamia teraz ponownie wykrywanie twarzy, aby uaktualnić istniejące rekordy twarzy, ale wyklucza zdjęcia, dla których nie było nigdy wcześniej wykonywane wykrywane twarzy. Wszystkie zdjęcia, na których znajduje się co najmniej jedna potwierdzona twarz lub co najmniej jeden ręcznie narysowany obszar twarzy, są również wykluczane, aby zachować wcześniejsze edycje; niepotwierdzone twarze na tych zdjęciach pozostają niepotwierdzone.  

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online