Podręcznik użytkownika Anuluj

Importowanie zdjęć z programu Photoshop Elements

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe

Automatyczne importowanie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom Classic

Importowanie zdjęć z programu Photoshop Elements do programu Lightroom Classic CC

Jeśli masz program Lightroom Classic, być może w ramach planu fotograficznego Creative Cloud, możesz szybko — jednym kliknięciem — przesłać wszystkie zdjęcia z programu Elements do Lightroom Classic. W programie Lightroom Classic wybierz kolejno Plik > Importuj katalog Photoshop Elements... Informacje z katalogu programu Elements, w tym oceny zdjęć, znaczniki osób i inne dane, są zachowywane w programie Lightroom Classic.

Uwaga:

Dzięki planowi fotograficznemu Creative Cloud możesz przejść na wyższy poziom w dziedzinie fotografii cyfrowej. Plan fotograficzny Creative Cloud zapewnia dostęp do wszystkich podstawowych narzędzi fotograficznych, w tym Lightroom Classic i Photoshop, które pozwalają Ci szybko tworzyć efektowne, profesjonalne obrazy cyfrowe. Dowiedz się więcej o planie fotograficznym Creative Cloud.

Importowanie katalogu Photoshop Elements

 1. Jeśli nie masz jeszcze programu Lightroom Classic, pobierz go i zainstaluj na komputerze.
 2. W module Biblioteka wybierz kolejno Plik > Importuj katalog Photoshop Elements...
Importowanie katalogu Photoshop Elements w programie Lightroom Classic
Przesyłanie zdjęć z programu Elements do programu Lightroom Classic

 1. W wyświetlonym oknie dialogowym Importuj katalog Photoshop Elements kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać katalog do zaimportowania. Kliknij Importuj, aby zaimportować wybrany katalog Photoshop Elements.
Okno dialogowe Importuj katalog Photoshop Elements w programie Lightroom Classic CC
Okno dialogowe Importuj katalog Photoshop Elements

 1. Kliknij Importuj, aby zaimportować katalog Elements do nowego katalogu Lightroom Classic. W programie Lightroom Classic pojawi się pasek postępu wskazujący stan operacji.
Tworzenie katalogu w programie Lightroom Classic
Pasek postępu: tworzenie katalogu w programie Lightroom Classic

Ważne informacje

 • Wszelkie albumy utworzone w programie Elements są teraz widoczne jako kolekcje w programie Lightroom Classic.
 • Informacje dodane przy użyciu funkcji Wydarzenia w organizatorze programu nie
  będą widoczne w programie Lightroom Classic. Możesz utworzyć znaczniki dla wydarzeń, które zostały określone w organizatorze Elements, a informacje o znacznikach zostaną zaimportowane do programu Lightroom Classic.
 • Program Lightroom Classic importuje zdjęcia i dane z programów Photoshop Elements w wersjach od 6 do 13 w systemie Windows oraz z programów Photoshop Elements w wersjach od 9 do 13 w systemie Mac OS.

Importowanie zdjęć z katalogu Lightroom Classic

Podczas importowania zdjęć z innego katalogu Lightroom Classic do bieżącego katalogu można określić opcje obsługi nowych zdjęć i zdjęć, które już znajdują się w bieżącym katalogu.

Uwaga:

Katalogi z wcześniejszych wersji programu Lightroom Classic, w tym z publicznych wersji beta, muszą zostać otwarte i zaktualizowane, zanim będzie można je zaimportować do innego katalogu. Patrz Uaktualnienie katalogu z wcześniejszej wersji programu Lightroom Classic.

 1. Wybierz kolejno Plik > Importuj z innego katalogu.
 2. Przejdź do katalogu, który chcesz zaimportować, i kliknij Otwórz (Windows) lub Wybierz (Mac OS).
 3. Wskaż zdjęcia do zaimportowania:
  • Sprawdź, czy w obszarze Zawartość katalogu zaznaczone są foldery zawierające zdjęcia do zaimportowania.

  • Aby zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie poszczególnych zdjęć, kliknij opcję Pokaż podgląd, a następnie kliknij pole w lewym górnym rogu dowolnego obrazu podglądu. Możesz również wybrać opcję Zaznacz wszystko lub Usuń zaznaczenie wszystkich.

 4. W obszarze Nowe zdjęcia wybierz opcję z menu Obsługa plików:

  Dodaj nowe zdjęcia do katalogu bez ich przenoszenia

  Importuje zdjęcia w ich bieżącej lokalizacji.

  Kopiuj nowe zdjęcia do nowej lokalizacji i importuj

  Importuje zdjęcia do nowej lokalizacji. Kliknij Wybierz i wskaż folder.

  Nie importuj nowych zdjęć

  Importowane są tylko zdjęcia znajdujące się już w bieżącym katalogu. Program Lightroom Classic uznaje, że zdjęcie jest duplikatem (jest już w katalogu), jeśli ma tę samą, oryginalną nazwę pliku, tę samą datę i godzinę zarejestrowania Exif i ten sam rozmiar pliku.

 5. W obszarze Zmienione istniejące zdjęcia wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zastąp metadane, ustawienia obróbki i pliki negatywów, aby zastąpić wszystkie ustawienia w bieżącym katalogu. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz wybrać opcję Zachowaj stare ustawienia jako kopię wirtualną, aby zachować kopię zapasową. Możesz również wybrać opcję Zastąp tylko pliki RAW, aby nie dopuścić do zastąpienia negatywów RAW. Jeśli zmiany w plikach negatywów RAW mają wpływ tylko na metadane, wybranie tej opcji pozwala zaoszczędzić czas.

  • Zastąpienie tylko metadanych i ustawień obróbki pozwala zachować pliki negatywów (zdjęcia źródłowe) nietknięte. Jeśli wybierzesz tę opcję, możesz wybrać opcję Zachowaj stare ustawienia jako kopię wirtualną, aby zachować kopię zapasową.

  • Nic nie jest zastępowane, a importowane są tylko nowe zdjęcia.

  • Jeśli brakuje zdjęć w bieżącym katalogu, a można je znaleźć w importowanym katalogu, wskaż, czy chcesz zaktualizować metadane i ustawienia obróbki dla tych plików. Wybierz opcję Zachowaj stare ustawienia jako kopię wirtualną, aby zachować kopię zapasową. Jeśli zdjęcia brakujące w bieżącym katalogu pojawią się w importowanym katalogu, określ, czy brakujące pliki zostaną skopiowane i gdzie zostaną skopiowane.

 6. Kliknij przycisk Importuj.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto