Podręcznik użytkownika Anuluj

Praca z odcieniem i kolorem obrazu

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Stosowanie profilu do obrazu

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Profile dostępne w obszarze Profil panelu podstawowego mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do edycji obrazów.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Przeglądanie i stosowanie profili

 1. W panelu podstawowym w module obróbki znajdź obszar Profil (pod obszarem Traktowanie) u góry.

 2. Menu podręczne Profil umożliwia szybki dostęp do profilów Adobe i profilów oznaczonych jako ulubione. (Wyjaśnienia podano w kroku 3 poniżej).

  Aby przeglądać i stosować inne profile twórcze w przeglądarce profili, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Przeglądaj z menu podręcznego Profil.
  • Kliknij ikonę przeglądarki profilów po prawej stronie.
  Obszar profilu w panelu podstawowym
  Obszar profilu w panelu podstawowym

  Przeglądarka profilu
  Przeglądarka profilu

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe Color i Adobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 3. W przeglądarce profilu rozwiń dowolną z grup profili, aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Aby rozwinąć wszystkie grupy profilów w przeglądarce profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) dowolną grupę profilów i wybierz Rozwiń wszystkie z menu.

  Aby zwinąć wszystkie grupy profilów w przeglądarce profilu, kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) dowolną grupę profilów i wybierz Zwiń wszystkie z menu.

  Uwaga:

  W przeglądarce profilu użyj menu podręcznego znajdującego się nad grupami ulubionych profili, aby wyświetlić profile jako listę, jako miniatury w siatce lub duże miniatury. Można również filtrować profile, które mają być wyświetlane, według typu — Kolorowe lub Czarno-białe.

  Ulubione: wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Patrz Dodawanie profilu do ulubionych.

  Profile dla zdjęć raw

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw.

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color — który ma zapewnić dobry balans kolorów/tonów dla każdego obrazu — jest domyślnie stosowany do zdjęć RAW importowanych w programie Lightroom Classic.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie raw. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach raw odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze profile: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji programu Lightroom.

  Profile Adobe Raw
  Profile Adobe Raw

  Kreatywne profile dla zdjęć raw i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć raw, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Profile artystyczne
  Profile artystyczne

  Uwaga:

  W przypadku zastosowania dowolnego z profili artystycznych, czarno-białych nowoczesnych lub Vintage program Lightroom Classic udostępnia dodatkowy suwak ilości, który pozwala kontrolować intensywność profilu. W przypadku innych profili suwak ilości jest przyciemniony/nieaktywny.

 4. Przesuń kursor nad dowolny profil, aby wyświetlić podgląd jego efektu na zdjęciu. Kliknij profil, aby zastosować go na zdjęciu.

  Aby powrócić do panelu podstawowe, kliknij przycisk Zamknij w prawym górnym rogu panelu przeglądarki profili.

Importowanie profili

 1. W panelu podstawowym w module obróbki znajdź obszar Profil (pod obszarem Traktowanie) u góry.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz opcję Przeglądaj z menu podręcznego Profil.
  • Kliknij ikonę przeglądarki profilów po prawej stronie.
 3. W przeglądarce profilu kliknij ikonę plusa (+) w lewym górnym rogu i z menu wybierz polecenie Importuj profile.

  Opcja Importuj profile w przeglądarce profilu
  Opcja Importuj profile w przeglądarce profilu

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym importu wybierz profile, które chcesz zaimportować. Można również zaimportować plik .zip zawierający profile.

  Uwaga:

  W ramach pliku zip można importować ustawienia predefiniowane oraz profile XMP, DCP i LCP. Jednakże ustawienia predefiniowane .lrtemplate nie mogą być importowane jako część pliku zip.

 5. Kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Aby ręcznie zainstalować lub skopiować profile, patrz Ręczna instalacja profili.

Dodawanie profilu do ulubionych

Aby dodać profil do grupy ulubionych profili:

 • Podczas przeglądania profili w widoku Siatka lub Duży najedź kursorem na miniaturę profilu i kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się w prawym górnym rogu miniatury.
 • Podczas przeglądania profili w widoku listy kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się przed nazwą profilu.

Dostęp do ulubionych profili można również uzyskać z menu podręcznego Profile.

Zarządzanie profilami

Wprowadzono w programie Lightroom Classic CC 7.4 (wydanie z czerwca 2018 r.)

Za pomocą opcji Zarządzaj profilami można wyświetlać lub ukrywać różne grupy profili wyświetlane w przeglądarce profili — Podstawowe, Adobe Raw, Dopasowanie do aparatu, Starsze, Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne, Vintage — lub inne profile, które zostały zaimportowane.

Aby wyświetlić/ukryć grupy profili, wykonaj następujące czynności:

 1. W przeglądarce profili kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) dowolną grupę profilów i wybierz Zarządzaj profilami z menu.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie profilami wybierz grupy profili, które chcesz wyświetlić w przeglądarce profili. Usuń zaznaczenie grup profilów, które chcesz ukryć, w przeglądarce profili.

  Zarządzanie profilami
  Zarządzanie profilami

 3. Kliknij opcję Zapisz.

  Przeglądarka profili wyświetla teraz tylko te grupy profili, które zostały wybrane za pomocą okna dialogowego Zarządzaj profilami.

  Aby wyświetlić wszystkie ukryte grupy profili, kliknij prawym przyciskiem myszy (Win) / kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac) dowolną grupę profilów w przeglądarce profili i z menu wybierz polecenie Resetuj ukryte profile.

Ustawianie balansu bieli

Balans bieli odnosi się do koloru tworzonego na zdjęciu z temperatury źródła światła. Na przykład słońce w południe rzuca bardzo ciepłą, żółtą barwę, podczas gdy niektóre żarówki tworzą bardzo chłodny, niebieski kolor na zdjęciu.

Balans bieli zdjęcia można dostosować, aby odzwierciedlał warunki oświetlenia, w jakich zostało zrobione — światło dzienne, żarówka, lampa błyskowa itd.

Można wybrać opcję ustawienia predefiniowanego balansu bieli lub kliknąć obszar zdjęcia, który ma zostać określony jako kolor neutralny. Program Lightroom Classic dostosowuje ustawienie balansu bieli, które następnie można dostroić za pomocą suwaków.

Uwaga:

Opcje ustawień predefiniowanych balansu bieli są dostępne tylko dla zdjęć RAW i DNG. Balans bieli dla wszystkich zdjęć można edytować za pomocą suwaków.

Wybór wstępnie ustawionej opcji balansu bieli

W panelu podstawowym modułu obróbki wybierz opcję z menu podręcznego Czarno-białe. W trybie fotografowania używane są ustawienia balansu bieli aparatu, jeśli są dostępne. Automatyczne obliczanie balansu bieli na podstawie danych obrazu.

Program Lightroom Classic stosuje ustawienie balansu bieli i odpowiednio przesuwa suwaki temperatury i odcienia w panelu podstawowym. Użyj tych suwaków, aby dopasować balans bieli. Patrz Dokładne regulowanie balansu bieli za pomocą elementów sterowania temperaturą i odcieniem.

Uwaga:

Jeśli ustawienia balansu bieli w aparacie nie są dostępne, domyślną opcją jest opcja Automatyczny.

Określanie neutralnego obszaru na zdjęciu

 1. W panelu podstawowym modułu obróbki kliknij narzędzie Selektor balansu bieli , aby je wybrać, lub naciśnij klawisz W.
 2. Przesuń selektor balansu bieli w obszar zdjęcia, który powinien być neutralnym kolorem jasnoszarym. Unikaj widmowych podświetleń lub obszarów, które są w 100% białe.
 3. Ustaw opcje na pasku narzędzi zgodnie z potrzebą.

  Zamknij automatycznie

  Ustawia narzędzie Selektor balansu bieli tak, aby automatycznie zamykało się po kliknięciu zdjęcia tylko raz.

  Pokaż lupę

  Wyświetla widok z bliska i wartości RGB próbkowania pikseli pod selektorem balansu bieli.

  Suwak skali

  Powiększa widok z bliska w widoku lupy.

  Gotowe

  Narzędzie Selektor balansu bieli zostaje zamknięte, a wskaźnik zmieni się domyślnie na narzędzie Rączka lub Lupka.

  Uwaga:

  W przypadku przesunięcia selektora balansu bieli na różne piksele w oknie nawigacyjnym wyświetlany jest podgląd balansu kolorów.

 4. Po znalezieniu odpowiedniego obszaru kliknij go.

  Suwaki temperatury i odcienia w panelu podstawowym umożliwiają ustawienie wybranego koloru w położeniu neutralnym, jeśli to możliwe.

Dokładne regulowanie balansu bieli za pomocą elementów sterowania temperaturą i odcieniem

W panelu podstawowym modułu obróbki dostosuj suwaki temperatury i odcienia.

Temperatura

Temperatura określa, na ile żółte/ciepłe lub niebieskie/chłodne ma być zdjęcie. Użyj suwaka temperatury, aby precyzyjnie wyregulować balans bieli za pomocą skali temperatury barwowej w stopniach Kelvina. Przesuń suwak w lewo, aby zdjęcie było chłodniejsze, lub w prawo, aby było cieplejsze.

W polu tekstowym Temperatura można również ustawić konkretną wartość w skali Kelvina, aby dopasować ją do koloru światła otoczenia. Kliknij bieżącą wartość, aby zaznaczyć pole tekstowe i wprowadzić nową wartość. Na przykład żarówki fotograficzne mają często temperaturę 3200 Kelvinów. Jeśli fotografujesz przy świetle żarowym i ustawisz temperaturę obrazu na 3200, zdjęcia powinny wyglądać na zrównoważone kolorystycznie.

Jedną z zalet pracy z plikami RAW jest możliwość dostosowania temperatury kolorów tak jak w przypadku zmiany ustawienia w aparacie podczas rejestracji, co pozwala na szeroki zakres ustawień. Pracując z plikami JPEG, TIFF i PSD, pracujesz w skali od -100 do 100, a nie w skali Kelvina. Pliki inne niż RAW, takie jak JPEG lub TIFF, zawierają w pliku ustawienie temperatury, dzięki czemu skala temperatury jest bardziej ograniczona.

Tinta

Odcień określa, na ile zielone lub karmazynowe jest zdjęcie. Użyj suwaka odcienia, aby dostroić balans bieli w celu skompensowania odcienia zielonego lub karmazynowego. Przesuń suwak w lewo (wartości ujemne), aby dodać kolor zielony do zdjęcia; przesuń go w prawo (wartości dodatnie), aby dodać kolor karmazynowy.

Wskazówka: jeśli po wyregulowaniu temperatury i odcienia w obszarach cieni widoczny jest kolor zielony lub karmazynowy, spróbuj go usunąć, regulując suwak Cienie w panelu Kalibracja aparatu.

Dostosowanie ogólnej skali odcieni obrazu

Ogólną skalę tonalną obrazu dopasowuje się, używając opcji w panelu podstawowym. Podczas pracy uważaj na końce histogramu albo używaj podglądów odcięcia cienia i światła.

 1. (Opcjonalnie) W obszarze Odcień w panelu podstawowym kliknij opcję Automatycznie, aby ustawić ogólną skalę odcieni. Program Lightroom Classic ustawia suwaki, aby zmaksymalizować skalę odcieni oraz zminimalizować przycinanie podświetleń i cieni.

 2. Dostosuj ustawienia odcienia:
  Uwaga:

  Dostępne elementy sterujące zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 lub 2003, które opisano wcześniej.

  Uwaga:

  Wartości suwaka można zwiększać, wybierając wartość i używając klawiszy strzałek w górę i w dół. Kliknij dwukrotnie suwak, aby wyzerować wartość.

  Ekspozycja

  (Wszystkie) Ustawia ogólną jasność obrazu. Przesuwaj suwak do momentu, w którym zdjęcie będzie wyglądać dobrze, a jego jasność będzie odpowiednia.

  Wartości ekspozycji zwiększają się skokowo, proporcjonalnie do wartości przysłony (wielkości przysłony) aparatu. Zmiana wartości o +1,00 odpowiada otwarciu przysłony o 1 skok. Zmiana wartości o ‑1,00 odpowiada zwężeniu przysłony o 1 skok.

  Kontrast

  (Wszystkie) Zwiększanie lub zmniejszanie kontrastu obrazu wpływa głównie na półcienie. Gdy zwiększasz kontrast, obszary obrazu od średnich od ciemnych stają się ciemniejsze, a od średnich od jasnych stają się jaśniejsze. Zwiększanie kontrastu obrazu wpływa w sposób odwrotnie proporcjonalny na tony obrazu.

  Podświetlenia

  (PV2012) Dopasowuje jasne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić światła i odzyskać szczegóły z obszarów „prześwietlonych”. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić światła podczas ograniczania odcięcia.

  Cienie

  (PV2012) Dopasowuje ciemne obszary obrazu. Przeciągnij w lewo, aby przyciemnić cienie podczas ograniczania odcięcia. Przeciągnij w prawo, aby rozjaśnić cienie i odzyskać szczegóły z obszarów cieni.

  Biele

  (PV2012) Dopasowuje odcięcie bieli. Przeciągnij w lewo, aby zmniejszyć odcięcie świateł. Przeciągnij w prawo, aby zwiększyć odcięcie świateł. (Zwiększone odcięcie może być konieczne w przypadku odbłysków światła, na przykład gdy światło odbija się od metalowych powierzchni).

  Czernie

  (PV2012) Dopasowuje odcięcie czerni. Przeciągnij w lewo, aby zwiększyć odcięcie czerni (mapuj więcej cieni na czystą czerń). Przeciągnij w prawo, aby zmniejszyć odcięcie cieni.

  Czernie

  (PV2010 i PV2003) Określa, które wartości obrazu są mapowane do czerni. Przesunięcie suwaka w prawo rozszerza obszary, które mają być czarne, co czasami sprawia wrażenie zwiększonego kontrastu obrazu. Największy efekt występuje w obszarach cienia, znacznie mniejsze są zmiany półcieni i świateł.

  Odtwarzanie

  (PV2010 i PV2003) Redukuje odcienie skrajnych podświetleń i próbuje odzyskać szczegóły podświetleń utracone z powodu prześwietlenia aparatu. Program Lightroom Classic może odzyskać szczegóły w plikach obrazów RAW, jeśli jeden lub dwa kanały są obcięte.

  Wypełnij światło

  (PV2010 i PV2003) Rozjaśnia cienie, aby uzyskać więcej szczegółów przy zachowaniu czerni. Należy uważać, aby nie zastosować ustawienia zbyt intensywnie i nie ujawnić szumu obrazu.

  Jasność

  (PV2010 i PV2003) Reguluje jasność obrazu, głównie wpływając na półtony. Wyreguluj jasność po ustawieniu suwaków Ekspozycja, Odzyskiwanie i Czernie. Duże dopasowania Jasności mogą spowodować odcięcie cienia lub światła, tak więc po dopasowaniu Jasności ponownie dopasuj suwaki Ekspozycja, Odzyskiwanie lub Czernie.

Dostosowywanie skali odcieni za pomocą histogramu

Informacje o histogramach

Histogram przedstawia liczbę pikseli na zdjęciu przy każdym procencie luminancji. Histogram rozciągający się od lewej strony panelu do prawej strony oznacza, że zdjęcie w pełni wykorzystuje skalę odcieni. Histogram niewykorzystujący pełnej skali odcieni można skutkować obrazem matowym, pozbawionym kontrastu. Histogram z pikami na obu końcach wskazuje na zdjęcie z przycięciem cieni lub podświetleń. Przycinanie może powodować utratę szczegółów obrazu.

Skala odcieni w programie Lightroom Classic CC przy użyciu histogramu
Lewa strona histogramu przedstawia piksele o luminancji 0%; prawa strona oznacza luminancję 100%.

Histogram składa się z trzech warstw kolorów reprezentujących kanały kolorów: czerwony, zielony i niebieski. Kolor szary pojawia się, gdy wszystkie trzy kanały pokrywają się; żółty, karmazynowy i niebieskozielony, gdy dwa kanały RGB pokrywają się (żółty = czerwony+zielony, karmazynowy=czerwony+niebieski, niebieskozielony=niebieski+zielony).

Dostosowanie obrazów za pomocą histogramu

W module obróbki określone obszary panelu Histogram są powiązane z suwakami tonów w panelu podstawowego. Zmiany można wprowadzać, przeciągając histogram. Ustawienia są odzwierciedlane przez suwaki panelu podstawowego.

Lightroom Classic CC — dostosowywanie obrazów za pomocą histogramu
Przeciągnięcie histogramu w obszarze ekspozycji powoduje dostosowanie suwaka ekspozycji w panelu podstawowym.

 1. Przesuń wskaźnik w obszar histogramu, który chcesz dostosować. Modyfikowany obszar zostanie podświetlony, a w lewym dolnym rogu panelu zostanie wyświetlony element sterujący odcieniem.
 2. Przeciągnij wskaźnik w lewo lub w prawo, aby dostosować odpowiednią wartość suwaka w panelu podstawowym.

Wyświetlanie wartości kolorów RGB

W obszarze pod histogramem w module obróbki wyświetlane są wartości kolorów RGB dla poszczególnych pikseli pojawiających się pod narzędziem Rączka lub Lupka po przesunięciu nad zdjęcie.

Informacje te można wykorzystać do określenia, czy dowolny obszar zdjęcia ma być przycinany, np. czy wartość R, G lub B wynosi 0% czerni czy 100% bieli. Jeśli co najmniej jeden kanał w przyciętym obszarze ma kolor, może być możliwe użycie go do odzyskania niektórych szczegółów zdjęcia.

Wyświetlanie wartości kolorów RGB i LAB w widoku referencyjnym

Podczas pracy w widoku referencyjnym w module obróbki obszar pod histogramem wyświetla wartości kolorów RGB/LAB dla poszczególnych pikseli pojawiających się pod narzędziem Rączka lub Lupka po przesunięciu go nad referencyjnym/aktywnym zdjęciem.

Jeśli wymiary zdjęcia odniesienia i aktywnego zdjęcia/przyciętego zdjęcia aktywnego są zgodne, odczyty są wyświetlane w następujący sposób:

Referencyjne/Aktywne R [Wartość referencyjna]/[Wartość aktywna] G [Wartość referencyjna]/[Wartość aktywna] B [Wartość referencyjna]/[Wartość aktywna] %

Odczyty wartości kolorów RGB w widoku referencyjnym
Odczyty wartości kolorów RGB w widoku referencyjnym

   
 • Jeśli wymiary zdjęcia odniesienia i aktywnego nie są zgodne, wyświetlana jest tylko wartość koloru dla obrazu, na którym aktualnie się znajduje. Wartość koloru dla drugiego obrazu jest wyświetlana jako „- -”.
 • Jeśli zdjęcie odniesienia lub aktywne nie jest ustawione w danej chwili, jego wartość koloru jest wyświetlana jako „--”.

Po przełączeniu widoku Przed aktywnego zdjęcia wartości kolorów są wyświetlane w podobny sposób dla zdjęć referencyjnych/aktywnych (przed).

Wartość referencyjna/aktywna (przed) R [wartość referencyjna]/[wartość aktywna przed] G [wartość referencyjna]/[wartość aktywna przed] B [wartość referencyjna]/[wartość aktywna przed] %

Domyślnie wyświetlane są wartości kolorów RGB. Aby wyświetlić wartości kolorów LAB, kliknij prawym przyciskiem myszy histogram i wybierz Pokaż wartości koloru Lab.

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku Przed, patrz Wyświetlanie zdjęć Przed i Po.

Podgląd przycinania podświetleń i cieni

Podczas pracy na zdjęciu można wyświetlać podgląd przycinania odcieni. Przycinanie to przesunięcie wartości pikseli do najwyższej wartości podświetlenia lub do najmniejszej wartości cienia. Przycięte obszary są całkowicie białe lub całkowicie czarne i nie zawierają szczegółów obrazu. Można wyświetlać podgląd przycinanych obszarów, regulując suwaki odcienia w panelu podstawowym.

Wskaźniki przycinania  znajdują się w górnej części panelu Histogram w module obróbki. Czarny (cień) wskaźnik przycinania znajduje się po lewej stronie, a biały (podświetlenie) — po prawej stronie.

 • Przesuń suwak czerni i obserwuj wskaźnik przycinania czerni. Przesuń suwaki odzyskiwania lub bieli i obserwuj wskaźnik przycinania bieli. Wskaźnik zmienia kolor na biały, gdy przycinanie występuje we wszystkich kanałach. Kolorowy wskaźnik przycinania oznacza, że jeden lub dwa kanały są przycięte.
 • Aby wyświetlić podgląd przycinania zdjęcia, przesuń mysz nad wskaźnik przycinania. Kliknąć wskaźnik, aby pozostawić podgląd włączony.

  Przycinane czarne obszary na zdjęciu stają się niebieskie, a przycinane białe obszary stają się czerwone.

 • Aby wyświetlić przycinane obrazy dla każdego kanału, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), przesuwając suwak w panelu podstawowym modułu obróbki.

  W przypadku suwaków Odzyskiwanie i Biele obraz zostaje zaciemniony, a wycięte obszary zostają wybielone. W przypadku suwaka Czernie obraz zostaje wybielony, a wycięte obszary zostają zaczernione. Kolorowe obszary oznaczają wycięcie w kanale jednokolorowym (czerwonym, zielonym, niebieskim) lub dwukolorowym (niebiesko-zielonym, karmazynowym, żółtym).

Ustawianie ogólnego nasycenia kolorów

W obszarze obecności panelu podstawowego zmień nasycenie kolorów (jaskrawość lub czystość kolorów) dla wszystkich kolorów, dostosowując ustawienia przejrzystości, jaskrawości i nasycenia. (Aby dostosować nasycenie dla określonego zakresu kolorów, użyj elementów sterujących w panelu HSL/Kolor/Skala szarości kolorów).

Przejrzystość

Zwiększa głębię obrazu poprzez miejscowe zwiększenie kontrastu. Korzystając z tego ustawienia, dobrze jest używać powiększenia 100% lub większego. Aby uzyskać maksymalny efekt, zwiększ to ustawienie tak, by przy szczegółach na krawędzi obrazu zobaczyć otoczki, a następnie lekko je zmniejsz.

Usuwanie zamglenia

Steruje on ilością zamglenia na zdjęciu. Przeciągnij w prawo, aby usunąć zamglenie; przeciągnij w lewo, aby dodać zamglenie.

Uwaga:

Usuwanie zamglenia jest także dostępne jako lokalne dopasowanie. Dopasuj suwak zamglenia podczas pracy z Filtrem promieniowym, Filtrem stopniowym lub Pędzlem dopasowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach: Wprowadzanie korekt lokalnych i Używanie narzędzia Filtra promieniowego.

Jaskrawość

Dostosowuje nasycenie tak, aby przycinane kolory były zminimalizowane, gdy kolory zbliżają się do pełnego nasycenia, zmieniając nasycenie wszystkich kolorów o niższym nasyceniu, przy mniejszym wpływie na kolory o wyższym nasyceniu . Dopasowanie Jaskrawość zapobiega też nadmiernemu nasycaniu odcieni skóry.

Nasycenie

Pozwala dopasować jednocześnie nasycenie wszystkich kolorów obrazu od 100 (całkowicie monochromatyczny) do +100 (nasycenie podwójne).

Samouczek wideo: Praca z przejrzystością, jaskrawością i nasyceniem

Dostrajanie skali odcieni za pomocą panelu Krzywa tonalna

Wykres w panelu Krzywa tonalna modułu obróbki przedstawia zmiany dokonane w skali tonalnej zdjęcia. Oś pozioma odpowiada oryginalnym wartościom tonów (wartości wejściowe), przy czym czerń jest z lewej strony, a w prawą stronę są coraz jaśniejsze wartości. Oś pionowa odpowiada wartościom tonów zmienionych (wartości wyjściowe), z czernią na dole i jaśniejszymi wartościami przechodzącymi do bieli na górze. Skorzystaj z krzywej tonalnej, aby dostosować ustawienia zdjęcia w panelu podstawowym.

Panel Krzywa tonalna modułu obróbki w programie Lightroom Classic CC
Edytowanie krzywej parametrycznej w panelu Krzywa tonalna

Edytowanie krzywej punktowej w panelu Krzywa tonalna
Edytowanie krzywej punktowej dla kanału niebieskiego w panelu Krzywa tonalna

Jeśli punkt na krzywej przesuwa się w górę, staje się jaśniejszym odcieniem; jeśli przesuwa się w dół, staje się ciemniejszy. Linia prosta nachylona pod kątem 45 stopni oznacza krzywą odpowiedzi bez zmiany skali tonalnej: oryginalne wartości wejściowe są dokładnie równe wartościom wyjściowym. W przypadku pierwszego wyświetlenia zdjęcia, które nie zostało dostosowane, może pojawić się krzywa sygnału, która nie jest prosta. Ta początkowa krzywa odzwierciedla domyślne ustawienia, które program Lightroom Classic zastosował do zdjęcia podczas importowania.

Suwaki ciemnych i jasnych obszarów mają wpływ głównie na środkowy obszar krzywej. Suwaki Podświetlenia i Cienie wpływają głównie na końce zakresu odcieni.

Aby dostosować krzywą tonalną, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij krzywą i przeciągnij ją w górę lub w dół. Podczas przeciągania obszar zostanie podświetlony, a powiązany z nim suwak przesunie się. Oryginalne i nowe wartości odcieni są wyświetlane w lewym górnym rogu krzywej tonalnej.

 • Przeciągnij dowolny z czterech suwaków Region w lewo lub w prawo. Podczas przeciągania krzywa porusza się w obrębie modyfikowanego obszaru (podświetlenia, jasne obszary, ciemne obszary, cienie). Obszar zostanie podświetlony na wykresie krzywej tonalnej. Aby edytować obszary krzywej, przeciągnij elementy sterujące podziału na dole wykresu krzywej tonalnej.

 • Kliknij, aby wybrać narzędzie do korekty ukierunkowanej w lewym górnym rogu panelu Krzywa tonalna, a następnie kliknij obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować. Przeciągnij lub naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby rozjaśnić lub przyciemnić wartości wszystkich podobnych odcieni na zdjęciu.

 • Wybierz opcję z menu Krzywa punktowa: Liniowa, Średni kontrast lub Silny kontrast. Ustawienie jest odzwierciedlane na krzywej, ale nie w suwakach regionu.

  Uwaga: menu Krzywa punktowa jest puste w przypadku zdjęć importowanych z metadanymi i wcześniej zmienianych za pomocą krzywej tonalnej Adobe Camera Raw.

Aby dostosować poszczególne punkty krzywej tonalnej, wybierz opcję z menu Krzywa punktowa, kliknij przycisk Edytuj krzywą punktową  i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz opcję z menu podręcznego Kanał. Możesz edytować wszystkie trzy kanały jednocześnie lub edytować kanał czerwony, zielony lub niebieski indywidualnie.

 • Kliknij, aby dodać punkt.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) i wybierz polecenie Usuń punkt kontrolny, aby usunąć punkt.

 • Przeciągnij punkt, aby go edytować.

 • Aby w dowolnym momencie powrócić do krzywej liniowej, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac OS) w dowolnym miejscu wykresu i wybierz polecenie Spłaszcz krzywą.

Samouczek wideo: Regulacja za pomocą krzywej tonalnej

Dostosowywanie kolorów obrazu za pomocą suwaków HSL

Użyj paneli HSL i Kolor w module obróbki, aby dostosować poszczególne zakresy kolorów na zdjęciu. Na przykład, jeśli czerwony obiekt wygląda zbyt jaskrawo i odwraca uwagę, można go dostosować za pomocą suwaka Nasycenie dla koloru czerwonego. Należy pamiętać, że wszystkie podobne czerwienie zostaną dostosowane.

Regulacje panelach HSL i Kolor dają podobne rezultaty, ale dwa panele organizują suwaki na różne sposoby. Aby otworzyć panel, kliknij jego nazwę w nagłówku panelu HSL/Kolor/Czerń i biel.

Suwaki w tych panelach działają w określonych zakresach kolorów:

Barwa

Odcień dostosowuje odcień każdego koloru i zmienia kolor. Na przykład możesz zmieniać kolor błękitnego nieba (oraz wszystkich innych niebieskich obiektów) od niebiesko-zielonego do purpurowego.

Nasycenie

Zmiana jaskrawości lub czystości koloru. Możesz na przykład zmieniać kolor błękitnego nieba, począwszy od szarego do bardzo nasyconego niebieskiego.

Luminancja

Zmiana jasności zakresu kolorów.

Wprowadzanie dopasowań w panelu HSL

 1. W panelu HSL wybierz opcję Odcień, Nasycenie, Luminancja lub Wszystko, aby wyświetlić suwaki, z którymi chcesz pracować.
  • Przeciągnij suwaki lub wprowadź wartości w polach tekstowych po ich prawej stronie.

  • Kliknij narzędzie do korekty ukierunkowanej  w lewym górnym rogu panelu, przesuń wskaźnik nad obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować, a następnie kliknij. Przeciągnij wskaźnik myszy lub naciśnij klawisze strzałek w górę i w dół, aby dokonać regulacji.

Wprowadzanie dopasowań w panelu Kolor

 1. W panelu Kolor kliknij próbkę kolorów, aby wyświetlić zakres kolorów, które chcesz dostosować.
 2. Przeciągnij suwaki lub wprowadź wartości w polach tekstowych po ich prawej stronie.

Dopasowanie kalibracji kolorów dla aparatu

Uwaga:

Począwszy od wersji Lightroom Classic CC 7.3 (wydanie z kwietnia 2018 r.), opcja Profil została przeniesiona z panelu Kalibracja do panelu podstawowego u góry. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Stosowanie profilu do obrazu.

 1. Wybierz zdjęcie, a następnie ustaw opcje w panelu Kalibracja.

  Podstawowy

  Wersja procesu oznacza wersję modułu Camera Raw, w której po raz pierwszy pojawił się dany profil. Wybierz profil ACR, jeśli chcesz zachować spójność zachowania ze starszymi zdjęciami.

  Cienie

  Koryguje odcień koloru zielonego lub purpurowego w obszarach cienia na zdjęciu.

  Podstawowy kolor czerwony, zielony i niebieski

  Suwaki odcienia i nasycenia dostosowują kolor czerwony, zielony i niebieski na zdjęciu. Na ogół należy najpierw dostosować odcień, a następnie nasycenie. Przesunięcie suwaka odcienia w lewo (wartość ujemna) jest podobne do ruchu w lewo na kole kolorów; przesunięcie go w prawo (wartość dodatnia) jest podobne do ruchu w prawo . Przesunięcie suwaka nasycenia w lewo (wartość ujemna) powoduje usunięcie nasycenia koloru; przesunięcie go w prawo (wartość dodatnia) zwiększa nasycenie.

 2. Zapisz ustawienia jako ustawienie predefiniowane obróbki. Patrz Tworzenie i stosowanie predefiniowanych ustawień obróbki.

  To ustawienie predefiniowane można zastosować do innych zdjęć wykonanych tym samym aparatem w podobnych warunkach oświetleniowych.

Profile aparatu można również dostosować za pomocą autonomicznego narzędzia DNG Profile Editor. Bezpłatny program DNG Profile Editor i jego dokumentacja są dostępne do pobrania na stronie DNG Profiles - Adobe Labs.

Uwaga:

Dopasowując profile aparatu za pomocą programu DNG Profile Editor, suwaki w panelu Kalibracja aparatu pozostaw ustawione na 0.

Zapisywanie ustawień domyślnych aparatów

Dla każdego modelu aparatu można zapisać nowe ustawienia domyślne Camera Raw. Zmień opcje preferencji, aby określić, czy numer seryjny aparatu i ustawienia ISO są uwzględnione w ustawieniach domyślnych.

 1. Otwórz Preferencje ustawień predefiniowanych, a następnie określ, czy numer seryjny aparatu i ustawienie ISO aparatu mają być uwzględnione w ustawieniach domyślnych.
 2. W module obróbki wybierz plik RAW, zmień ustawienia i wybierz polecenie Obróbka > Ustaw ustawienia domyślne.
 3. Wybierz Zaktualizuj do bieżących ustawień.

W preferencjach ustawień predefiniowanych można wybrać opcję Zresetuj domyślne ustawienia obróbki, aby przywrócić pierwotne ustawienia.

Praca w skali szarości

Konwertowanie zdjęcia na odcienie szarości

Funkcja Mieszanie czerni i bieli w panelu Czarno-białe konwertuje obrazy kolorowe na czarno-białe obrazy w skali szarości, zapewniając kontrolę nad konwertowaniem poszczególnych kolorów na odcienie szarości.

 1. Konwertowanie zdjęcia do skali szarości jest możliwe poprzez wybranie opcji Czarno-białe w obszarze Traktowanie panelu podstawowego lub naciśnięcie V.
 2. Dostosuj zakres tonów zdjęcia, korzystając z ustawień w panelu podstawowym i panelu Krzywa tonalna.
 3. W panelu HSL/Kolor/Czarno-białe przyciemnij lub rozjaśnij odcienie szarości, które reprezentują kolory oryginalnego zdjęcia.
  • Przeciągnij poszczególne suwaki kolorów, aby dostosować odcień szarości dla wszystkich podobnych kolorów na oryginalnym zdjęciu.

  • Kliknij przycisk Automatycznie, aby ustawić mieszankę odcieni szarości, która zwiększa rozkład odcieni szarości. Funkcja Automatycznie często zapewnia doskonałe rezultaty, które można wykorzystać jako punkt wyjścia do regulacji odcieni szarości za pomocą suwaków.

  • Kliknij narzędzie do korekty ukierunkowanej  w lewym górnym rogu panelu Czarno-białe, przesuń wskaźnik nad obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować, a następnie kliknij. Przeciągnij narzędzie lub naciśnij klawisz strzałki w górę lub w dół, aby rozjaśnić lub przyciemnić szarości wszystkich podobnych obszarów kolorowych na oryginalnym zdjęciu.

Uwaga:

Aby automatycznie zastosować mieszankę odcieni szarości podczas konwertowania zdjęć do skali szarości, wybierz opcję Zastosuj automatyczne mieszanie podczas pierwszej konwersji na czerń i biel w obszarze Ustawienia predefiniowane okna dialogowego Preferencje .

Dostosowywanie tonów zdjęcia w skali szarości

Aby pokolorować zdjęcie w skali szarości, użyj kół kolorów w panelu Gradacja kolorów. Możesz dodać jeden kolor do całego zakresu tonów, aby dostać efekt sepii, albo zastosować efekt rozdzielania tonów, w którym inne kolory są używane dla cieni, a inne dla świateł. Maksymalne cienie i światła pozostają czarne i białe.

Do zdjęcia kolorowego możesz również zastosować specjalne efekty, takie jak efekt przetwarzania krzyżowego.

 1. Otwórz zdjęcie w skali szarości w module obróbki.

 2. W panelu po prawej stronie wybierz opcję Gradacja kolorów.

 3. W panelu Gradacja kolorów modułu obróbki dostosuj odcień i nasycenie dla opcji Podświetlenia, Półcienie i Cienie. Własność Odcień określa kolor danego tonu; Nasycenie określa siłę tego efektu.

  Gradacja kolorów

 4. Aby ustawić stopień nakładania się cieni i podświetleń, należy dostosować suwak Mieszanie. Przeciągnij suwak w prawo, aby zmaksymalizować nakładanie, lub przeciągnij w lewo, aby je zminimalizować.

 5. Ustaw suwak Balans , aby zrównoważyć efekty podświetleń półcieni i cieni. Wartości powyżej 0 zwiększą efekt podświetleń, a wartości poniżej 0 zwiększą efekt cieni.

Aby przejść do różnych trybów, naciśnij następujące przyciski podczas przeciąganie koła kolorów:

 • Alt (Windows)/Option (macOS): tryb precyzyjnej regulacji. Zapewnia większą kontrolę nad precyzyjnym dostrajaniem nasycenia i barwy.
 • Shift: tryb samego nasycenia.
 • Ctrl (Windows)/Command (macOS): tryb samego odcienia.

Odcień i nasycenie można również regulować za pomocą następujących skrótów klawiaturowych po najechaniu kursorem na koła kolorów.

Skrót klawiaturowy

Wynik

Option/Alt + strzałka w górę

Zwiększ nasycenie o 1

Option/Alt + strzałka w dół

Zmniejsz nasycenie o 1

Option/Alt + Shift + strzałka w górę

Zwiększ nasycenie o 10

Option/Alt + Shift + strzałka w dół

Zmniejsz nasycenie o 10

Option/Alt + strzałka w lewo

Zwiększ odcień o 1

Option/Alt + strzałka w prawo

Zmniejsz odcień o 1

Option/Alt + Shift + strzałka w lewo

Zwiększ odcień o 10

Option/Alt + Shift + strzałka w prawo

Zmniejsz odcień o 10

Praca z jednokanałowymi obrazami w skali szarości

Obrazy w trybie skali szarości z programu Photoshop nie mają danych kolorystycznych, ale można do nich zastosować korekty tonalne w programie Lightroom Classic za pomocą korekt tonalnych w panelu podstawowym lub panelu Krzywa tonalna. Efekty tonowania kolorów można również zastosować, korzystając z opcji dostępnych w panelu Gradacja kolorów. Program Lightroom Classic obsługuje zdjęcie jako obraz RGB i eksportuje je jako RGB.

Samouczek wideo: Praca z regulacjami czerni i bieli

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?