Filtr Adaptacyjny szeroki kąt pozwala skorygować zniekształcenia soczewek spowodowane używaniem obiektywów szerokokątnych. Można szybko wyprostować linie, które na panoramach wyglądają na krzywe, lub zdjęcia wykonane za pomocą obiektywów typu rybie oko i szerokokątnych. Wykonanie zdjęcia takim obiektywem może na przykład spowodować, że ściany budynku będą wyglądać na wygięte do środka.

Filtr wykrywa model aparatu oraz typ obiektywu i jego charakterystykę. Na podstawie uzyskanych informacji prostuje obrazy. Można dodać różne ograniczenia w celu wskazania linii prostych w różnych częściach obrazu. Na podstawie tych informacji filtr Adaptacyjny szeroki kąt usuwa zniekształcenia.

From an expert: Adaptive wide angle filter

From an expert: Adaptive wide angle filter
Nicole S Young

Ten filtr może również być przydatny do obrazów, które nie zawierają informacji o aparacie ani obiektywie. Wymaga to jednak nieco więcej pracy.

Jeśli chcesz później edytować ustawienia filtra, przekonwertuj warstwę na obiekt inteligentny. Wybierz warstwę i kliknij polecenia Warstwy > Obiekty inteligentne > Konwertuj na obiekt inteligentny.

Długość ogniskowa

Określ długość ogniskowej obiektywu. W przypadku wykrycia w zdjęciu informacji o obiektywie wartość ta zostanie wypełniona automatycznie.

Współczynnik kadrowania

Podaj wartość określającą sposób kadrowania obrazu końcowego. Połączenie tej opcji z opcją Skalowanie pozwala skompensować puste obszary wprowadzone wskutek zastosowania filtra. 

 1. Wybierz polecenie Filtr > Adaptacyjny szeroki kąt.

 2. Wybierz typ korekcji:

  Rybie oko

  Umożliwia skorygowanie bardzo silnych krzywizn spowodowanych użyciem obiektywu typu rybie oko.

  Perspektywa

  Umożliwia skorygowanie zbieżności linii spowodowanych kątem widzenia oraz pochyleniem kamery.

  Panorama

  Umożliwia skorygowanie panoramy utworzonej przy użyciu funkcji Photomerge.

  Pełne sferyczne

  Umożliwia korygowanie panoram o zakresie 360 stopni. Proporcje panoram muszą wynosić 2:1.

  Automatycznie

  Umożliwia automatyczne wybranie odpowiedniej opcji korekty.

 3. Określ dodatkowe ustawienia filtra. Jeśli obraz zawiera dane obiektywu, wartości te zostaną automatycznie wykryte, a niektóre opcje będą ukryte.

  Skala

  Określ wartość skalowania obrazu. Za pomocą tej wartości można zminimalizować wielkość pustych obszarów, które powstają po zastosowaniu filtra.

  Długość ogniskowa

  Określ długość ogniskowej obiektywu. W przypadku wykrycia w zdjęciu informacji o obiektywie
  wartość ta zostanie wypełniona automatycznie.

  Współczynnik kadrowania

  Podaj wartość określającą sposób kadrowania obrazu końcowego. Połączenie tej wartości
  z opcją Skalowanie kompensuje wszelkie puste obszary wprowadzone na skutek użycia filtra.

  Jak na ujęciu

  Włączenie tej opcji pozwala użyć wartości zdefiniowanych w profilu obiektywu. Jeśli nie są dostępne informacje o obiektywie, ta opcja jest wyłączona.


 4. Definiuje ograniczenia wskazujące linie proste na obszarze.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz narzędzie Ograniczenie i przeciągnij linię przez kluczowy obiekt do wyprostowania.
  • Wybierz narzędzie Ograniczenie wielokątne i narysuj wielokąt wzdłuż obiektu do wyprostowania.

  Filtr ten wykrywa krzywiznę i rysuje linię wzdłuż konturu obiektu.

  Wykrywanie krzywizny w programie Photoshop

  Uwaga:

  Aby ograniczyć ruch do kierunku pionowego lub poziomego, przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania linii. Aby zdefiniować orientację istniejącej linii, kliknij prawym przyciskiem myszy linię ograniczenia na obrazie i wybierz odpowiednią orientację z menu podręcznego.

Po zakończeniu korekty szerokiego kąta na obrazie mogą się pojawić puste obszary. Można je usunąć, kadrując obraz, albo wypełnić zawartością przy użyciu opcji Wypełniaj z uwzględnieniem zawartości.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online