Podręcznik użytkownika Anuluj

Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Wprowadzono w programie Lightroom CC 2015.6

Uwaga:

Ta strona dotyczy wydań Creative Cloud programu Lightroom Classic. Jeśli używasz Lightroom 6.x lub wcześniejszej wersji, patrz Upright — automatyczna korekcja perspektywy.

Informacje o korekcji perspektywy za pomocą funkcji Upright

Użycie nieodpowiedniego obiektywu lub potrząśnięcie aparatem może spowodować przechylenie lub wypaczenie perspektywy na zdjęciu. Tego typu zniekształcenia są szczególnie widoczne na zdjęciach zawierających pionowe linie lub geometryczne kształty. Dzięki funkcji Upright w panelu Przekształcenie można łatwo korygować zdjęcia o zniekształconej perspektywie pionowej lub poziomej.

Funkcja Upright udostępnia cztery opcje automatycznej korekcji perspektywy ─ Automatyczna, Pozioma, Pionowa, Pełna ─ i opcję Z liniami pomocniczymi. Po zastosowaniu jednej z opcji Upright można dopasować obraz dokładniej, ręcznie modyfikując ustawienia przekształcenia za pomocą suwaka.

Uwaga:

Przed poprawą perspektywy należy zastosować profile korekcji obiektywu dla aparatu i obiektywu, korzystając z funkcji Upright. Zastosowanie w pierwszej kolejności profilu korekcji obiektywu pozwala na lepszą analizę obrazu w celu korekcji Upright.

Korygowanie zniekształceń obiektywu przy użyciu trybów Upright

 1. (Opcjonalnie) W module obróbki przejść do panelu Korekcje obiektywu. W zakładce Podstawowe zaznacz pole wyboru Włącz korekcję profilu.

  Uwaga:

  Włączenie korekcji obiektywu w panelu Korekcje obiektywu na podstawie kombinacji aparatu i obiektywu jest szczególnie zalecane przed przetworzeniem zdjęcia z zastosowaniem trybów Upright.

 2. Przejdź do panelu Przekształć. Kliknij jedną z pięciu dostępnych opcji Upright, aby zastosować korekcję do zdjęcia.

  Pozioma: koryguje zniekształcenia poziome.

  Pionowa: koryguje zniekształcenia pionowe.

  Automatyczna: koryguje zniekształcenia w pionie, jak i w poziomie, jednocześnie wyrównując ogólny obraz i zachowując jak największą część oryginalnego obrazu.

  Pełna: połączenie automatycznej, poziomej i pionowej korekcji perspektywy.

  Z liniami pomocniczymi: umożliwia narysowanie co najmniej dwóch linii pomocniczych na zdjęciu w celu dostosowania korekcji perspektywy. W tym celu:

  1. Kliknij ikonę narzędzia Upright z liniami pomocniczymi w lewym górnym rogu panelu Przekształcenie, a następnie narysuj linie pomocnicze bezpośrednio na zdjęciu.
  2. Po narysowaniu co najmniej dwóch linii pomocniczych zdjęcie przekształci się interaktywnie. 

  Narzędzie Upright z liniami pomocniczymi do niestandardowej korekcji perspektywy
  Narzędzie Upright z liniami pomocniczymi do niestandardowej korekcji perspektywy

  Uwaga:

  Zastosowanie opcji Upright powoduje zresetowanie ustawień kadrowania i przekształcenia, które zostały wcześniej zastosowane. Aby zachować te ustawienia, podczas wybierania trybu Upright naciśnij i przytrzymaj klawisz Option (Mac)/Alt (Win).

  Uwaga:

  W przypadku zaznaczenia lub usunięcia zaznaczenia pola wyboru Włącz korekcje profilu podczas próby włączenia pięciu trybów Upright kliknij przycisk Aktualizuj (w prawym górnym rogu panelu Przekształcenie).

  Panel Przekształcenie w programie Lightroom Classic CC

 3. Przeglądaj tryby Upright do momentu znalezienia najlepszego z nich.

  Uwaga:

  Pięć trybów Upright koryguje zniekształcenia i błędy perspektywy oraz pozwala nimi zarządzać. Najlepsze ustawienie zależy od rodzaju zdjęcia. Eksperymentuj z pięcioma trybami Upright przed wybraniem najlepszego dla swojego zdjęcia.

  Podczas korygowania perspektywy zdjęcia mogą powstawać białe obszary w pobliżu granic obrazu. Aby temu zapobiec, włącz opcję Ogranicz kadrowanie, która automatycznie kadruje zdjęcie zgodnie z oryginalnymi wymiarami.

 4. Oprócz opcji automatycznej korekcji możliwe jest także ręczne dostosowanie perspektywy zdjęcia. Użyj suwaków, aby dokonać precyzyjnej korekcji perspektywy — Pionowa, Pozioma, Obróć, Aspekt, Skala, Przesunięcie X i Przesunięcie Y.

Kopiowanie lub synchronizacja ustawień przekształcenia

Ustawienie Upright można skopiować (Kopiuj ustawienia) lub zsynchronizować (Synchronizuj ustawienia), aby wykorzystać je na jednym lub kilku zdjęciach. W oknach dialogowych Kopiuj ustawienia i Synchronizuj ustawienia dostępne są trzy opcje. Dostępne opcje to:

Okna dialogowe Kopiuj ustawienia i Synchronizuj ustawienia w programie Lightroom Classic CC

Tryb Upright

Po wybraniu trybu Upright kopiowany jest wybrany tryb. Obraz, do którego skopiowano ustawienia, jest jednak korygowany w oparciu o zawartość określonego obrazu.

Przekształcenie Upright

Po wybraniu opcji Przekształcenie Upright następuje skopiowanie/zsynchronizowanie dokładnego przekształcenia Upright. Zaznaczenie pola wyboru Przekształcenie Upright powoduje automatyczne zaznaczenie pola wyboru Tryb Upright.

Dopasowania Upright

Po wybraniu opcji Dopasowania Upright, bieżące wartości suwaków dopasowania Pionowo, Poziomo, Obróć, Aspekt, Skaluj, Przesunięcie X i Przesunięcie Y są kopiowane.

Wybór przypadków użycia trybu Upright lub opcji Przekształcenie Upright:

W przypadku korzystania z trybów Upright każdy obraz jest analizowany i przekształcany zgodnie z danymi, które zawiera. Dlatego też obraz analizowany w określony sposób może być analizowany nieco inaczej w różnych warunkach oświetlenia lub w przypadku różnych kątów aparatu.

 • Tryb Upright. Należy go użyć, gdy większość przetwarzanych obrazów jest inna i musi być analizowana indywidualnie, aby przekształcić je zgodnie z ich informacjami. Na przykład masz zdjęcia wielu scen w mieście, ale wiele z nich jest lekko przechylonych. Możesz skorzystać z trybu Upright dla jednego obrazu, a następnie skopiować ustawienie do wszystkich innych obrazów.
 • Przekształcenie Upright: umożliwia przekształcenie każdego obrazu w dokładnie ten sam sposób. Na przykład na potrzeby obiegu pracy w trybie HDR wykonanych zostało wiele obrazów tej samej sceny, ale są one lekko pochylone. Możesz użyć trybu poziomego Upright na obrazie i skopiować dokładnie to samo przekształcenie do każdego z obrazów używanych do stworzenia obrazu HDR.

Przykłady przed i po obróbce

Tryby Upright w programie Lightroom Classic CC do korekcji perspektywy obrazu
Przykładowy obraz. Poniżej przedstawiono wyniki dla różnych trybów Upright.

 

Oprócz zastosowania trybu Upright dla wszystkich próbek przedstawionych poniżej włączone zostały następujące ustawienia:

 • Włącz korekcje profilu
 • Zachowaj kadrowanie

 

Automatyczny tryb Upright w programie Lightroom Classic CC

Tryb poziomy Upright w programie Lightroom Classic CC

Tryb pełny Upright w programie Lightroom Classic CC

Tryb Upright z liniami pomocniczymi w programie Lightroom Classic CC

Tryb pionowy Upright w programie Lightroom Classic CC

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?