Leer hoe u verbluffende DNG- en RAW-foto's vastlegt op een iPad of iPhone met de in-app camera in Lightroom voor mobiele apparaten. Gebruik de Pro- of HDR-modus voor nauwkeurige controle over uw opnamen, pas vooraf gedefinieerde filters toe en gebruik de modus voor diepte vastleggen (Technology Preview) om de beste opname te krijgen.

Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten beschikt over een speciale functie voor het maken van foto's waarbij u verschillende effecten kunt toepassen op uw live-cameraweergave en de foto kunt maken. De vastgelegde foto wordt automatisch aan uw Lightroom-catalogus toegevoegd.

Opmerking:

Als u Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten voor de eerste keer opent, geeft u de app desgevraagd toegang tot de camera van uw apparaat.  

De camera in de app snel starten

U kunt uw in-app camera op een van de volgende manieren openen: 

3D Touch-ondersteuning

Opmerking:

Apple heeft de functie 3D Touch alleen geïntroduceerd op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus met iOS 9 of hoger. 3D Touch-handelingen voor Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten worden daarom alleen ondersteund op deze iPhone-modellen met iOS 9 of hoger. Deze functie is momenteel niet beschikbaar op andere iOS-apparaten.

Direct toegang tot de camera in de Adobe-app:

 1. Houd op uw beginscherm het pictogram van de Lightroom-app ingedrukt om de snelle handeling weer te geven.
 2. Tik op Camera of Foto nemen om de in-app-camera van Lightroom snel te openen.
3D Touch-ondersteuning in Lightroom

Widget Berichtencentrum

Als de widget Berichtencentrum is ingeschakeld voor Lightroom voor mobiele apparaten, hebt u direct toegang tot de camera in de Adobe-app. Als u berichtgeving op uw apparaat opent door boven in het scherm omlaag te vegen, verschijnt Lightroom voor mobiele apparaten in het Berichtencentrum en hebt u snel toegang tot de camera in de app.

De widget Berichtencentrum voor Lightroom voor mobiele apparaten inschakelen:

 1. Ga naar de instellingen van uw apparaat en tik op Berichtgeving.

  Widget Berichtencentrum in Lightroom
 2. Tik in het overzicht op Lightroom.

 3. Schakel Berichtgeving toestaan en Tonen in Berichtencentrum in.

  Widget Berichtencentrum in Lightroom
 4. Veeg boven in het scherm omlaag om naar Berichtgeving te gaan. Tik op Bewerken. Tik onder Niet opnemen op het groene pluspictogram naast Lightroom voor mobiele apparaten om dit in te schakelen.

 5. Schuif naar het begin van de lijst om te controleren of Lightroom voor mobiele apparaten is toegevoegd. Tik vervolgens op Gereed. Lightroom voor mobiele apparaten is nu ingeschakeld voor het Berichtencentrum, zodat u snelle toegang hebt tot de camera in de app.

De besturingselementen van de gebruikersinterface verbergen

Vanaf versie 2.6 kunt u in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) de in-app camerabesturingselementen verbergen om een beter beeld te krijgen van de foto die u wilt maken.

Veeg naar beneden op het beeldzoekerscherm om de camerabesturingselementen te verbergen. Veeg naar boven om de camerabesturingselementen opnieuw weer te geven of tik op het pictogram in de rechterbovenhoek.

Instellingen voor vastleggen

Tik op het pictogram om de instellingen weer te geven.

Maximale schermhelderheid

Schakel deze optie IN om de helderheid van het scherm van uw apparaat op het maximum in te stellen in de modus voor vastleggen.  

Foto's geotaggen

Schakel deze optie IN om het vastleggen van de locatiegegevens in de Exif-metagegevens van uw opname in te schakelen.

Niet-verwerkt origineel opslaan

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus HDR. Schakel deze instelling in als u de originele, niet-verwerkte foto wilt opslaan naast de verwerkte RAW HDR-foto.

Foto's vastleggen in de modus Automatisch

Opties in de interface voor vastleggen in de modus Automatisch.
Opties in de interface voor vastleggen in de modus Automatisch.

A. Interface voor vastleggen afsluiten B. Flitsopties op de camera C. Opties voor uitsnijdverhouding D. Opties voor opnametimer E. Bedekkingsopties voor beeldzoeker F. Voorinstellingen G. Belichtingsvergrendeling H. Vastlegknop I. Schakelaar voor vastlegmodus (Auto/Pro) J. Overschakelen naar camera aan de voorzijde K. Optie voor vastleggen van DNG/JPEG L. Opties in- en uitschakelen M. Instellingen voor vastleggen N. Uitknippen hooglicht tonen 

Flitsopties van de camera instellen

Tik op het pictogram () om de flitsoptiebalk te tonen of te verbergen.

Automatisch (standaardinstelling)

Schakel de flits van het apparaat automatisch IN of UIT op basis van de externe belichtingsomstandigheden. Deze optie is standaard ingesteld en is geschikt voor algemene doeleinden.

In (geforceerde flits)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat IN voor elke opname.

Uit (flits uitschakelen)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat UIT voor elke opname.

Zoomen met knijpbeweging

U kunt een knijpbeweging op het beeldzoekerscherm maken om de zoominstelling van de camera aan te passen.

 • Beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen.
 • Beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

De zoominstelling die wordt toegepast op uw opname, is niet-destructief, dus u kunt altijd teruggaan naar de oorspronkelijke (niet-gezoomde) opname tijdens het bewerken van de foto.

Tikken voor scherpstellen

Wanneer u foto's maakt met de camerafunctie van Lightroom, wordt uw cameralens standaard automatisch scherpgesteld op de actuele scène. In scenario's waar u wilt scherpstellen op een bepaald gebied zoals een onderwerp op de achtergrond in plaats van de voorgrond, kunt u de lens handmatig scherpstellen op dat gebied.

Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Tik op het beeldzoekerscherm om een scherper beeld te krijgen van dat gebied.
 2. Wanneer u tikt, wordt er een kader weergeven dat aangeeft op welk gebied de lens wordt scherpgesteld.

RAW-foto's vastleggen

Bestandsindeling van vastgelegde foto kiezen — JPG- of Adobe DNG-indeling
Bestandsindeling kiezen — JPG of Adobe DNG

Opmerking:

Vanaf versie 2.5 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) het vastleggen van DNG RAW-foto's op elke iPhone of iPad met een camera van ten minste 12 megapixel en iOS 10.0 of hoger.

RAW-opnamen maken

Tik in de cameramodule op het symbool van de bestandsindeling voor het maken van foto's (standaard DNG) boven aan de beeldzoeker om te schakelen tussen de opties JPEG en DNG. Kies DNG om foto's te maken in de DNG (Digital Negative) RAW-indeling.

De DNG-indeling is een RAW-bestandsindeling die is ontwikkeld door Adobe. DNG-bestanden nemen meer opslagruimte in, maar bevatten meer beeldinformatie en zijn van hogere kwaliteit dan JPG-bestanden.  

Opnamen samenstellen met gebruik van beeldzoekerbedekkingen

De rasters die over uw liveopnameweergave heen worden weergegeven, helpen u om uw foto's te kadreren.

Tik op het pictogram om de optiebalk voor bedekkingen te tonen of te verbergen.

Bedekkingsopties voor beeldzoeker in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten
Bedekkingsopties voor beeldzoeker: Geen, Helften, Derden, Gulden en Op niveau

Geen

Standaard zijn bedekkingen uitgeschakeld.

Derden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd, uit langs of bij het raakpunt van de derden.

Helften

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van de helften.

Gulden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van phi-rasterbedekking die gebaseerd is op de gulden snede.

Vlakke bedekking

Gebruikt de sensoren van het apparaat om de camera uit te lijnen met de grond voor rechte horizonopnamen zonder geometrische vervorming.

Flexibele voorinstellingen

Tik op het pictogram in de rechterbenedenhoek om de voorinstellingen weer te geven. De volgende voorinstellingen zijn beschikbaar:

 • Hoog contrast
 • Vlak
 • Warme schaduwen
 • Hoog contrast, zwart-wit
 • Vlak zwart-wit

Kies een voorinstelling om deze toe te passen op de te nemen foto. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de foto voordat u deze maakt. Als u de camera in de Adobe-app opnieuw activeert, wordt automatisch de vorige voorinstelling gebruikt.

Wanneer u een foto maakt met een voorinstelling, is het effect dat wordt toegepast op de foto, niet permanent. U kunt het effect later altijd weer verwijderen wanneer u de foto bewerkt. Als u bijvoorbeeld een foto die is vastgelegd met een zwart-witvoorinstelling, weer wilt wijzigen in een normale kleurenfoto op uw iPhone, opent u de foto in de loepweergave om de foto te bewerken en tikt u op de optie Zwart-wit in het menu Kleur in het deelvenster Bewerken. Zie De afbeeldingskleur aanpassen voor meer informatie.

Opmerking:

Deze voorinstellingen zijn alleen beschikbaar op 64-bits apparaten, zoals de iPhone 5s en hoger en iPad Air en hoger.

Belichtingscompensatie instellen (in de modus Automatisch)

De belichtingscompensatie instellen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
De belichtingscompensatie aanpassen in de vastlegmodus Automatisch

Veeg over het beeldzoekerscherm om de waarde voor de belichtingscompensatie aan te passen. Veeg naar links voor negatieve belichtingswaarden en veeg naar rechts voor positieve belichtingswaarden.

Terwijl u veegt, wordt de waarde voor de belichtingscompensatie boven aan het scherm weergegeven en wordt de huidige waarde voor belichting (Exp) boven de vastlegknop weergegeven.

Dubbeltik op de waarde Exp (Belichting) boven de vastlegknop om de belichtingscompensatie weer in te stellen op nul (standaardinstelling).

Voorvertoning laatst vastgelegde foto

Tik in de cameramodule op de miniatuur in de linkerbenedenhoek om een voorvertoning te bekijken van de laatste foto die u hebt vastgelegd.

Opmerking:

Houd uw vinger op de miniatuur van de laatste gemaakte foto om deze te bekijken. De voorvertoning wordt weergegeven zolang u uw vinger op de foto houdt. Laat de miniatuur los om terug te keren naar de cameraweergave.

Maak foto's in andere uitsnijdverhoudingen

Tik op het pictogram () om de uitsnijdverhoudingen weer te geven. De volgende uitsnijdverhoudingen zijn beschikbaar:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Tik op een verhouding om deze als bedekking weer te geven in de beeldzoeker. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de gewenste uitsnijdverhouding voordat u de foto maakt.

Opmerking:

Deze uitsnijdverhouding is niet-destructief. U kunt de uitsnijdverhouding later wijzigen wanneer u de foto bewerkt.

Vertraagde opname activeren

Tik op het pictogram om de timeroptiebalk te tonen of te verbergen. U kunt een paar seconden vertraging instellen voordat een opname wordt gemaakt. U kunt een vertraging van 2, 5 of 10 seconden voor uw opname instellen. Standaard is de timer UIT.

Foto's vastleggen in de modus Pro

Opties in de interface voor vastleggen in Lightroom
Opties in de interface voor vastleggen. (Links) Auto-modus; (Rechts) Pro-modus

A. Interface voor vastleggen afsluiten B. Flitsopties op de camera C. Opties voor uitsnijdverhouding D. Opties voor opnametimer E. Bedekkingsopties voor beeldzoeker F. Voorinstellingen G. Belichtingsvergrendeling H. Vastlegknop I. Schakelaar voor vastlegmodus (Auto/Pro) J. Overschakelen naar camera aan de voorzijde K. Optie voor vastleggen van DNG/JPEG L. Opties in- en uitschakelen M. Instellingen voor vastleggen N. Uitknippen hooglicht tonen O. ISO instellen P. Sluitersnelheid instellen Q. Belichtingscompensatie instellen R. Witbalans instellen S. Focusafstand instellen T. Alle instellingen in Pro-modus opnieuw instellen 

De sluitersnelheid, ISO-waarde en afstand voor scherpstelling aanpassen in de modus Pro

De sluitersnelheid aanpassen

De sluitersnelheid bepaalt hoe lang de sluiter van uw camera wordt geopend bij een opname. U kunt deze tijdsduur aanpassen om de gewenste creatieve effecten in uw foto's te bereiken.

U kunt bijvoorbeeld een lagere sluitersnelheid instellen om bewegingsonscherpte of een lichtspooreffect te bereiken bij het vastleggen van een snel bewegend onderwerp. Als u de beweging van hetzelfde onderwerp in uw foto wilt bevriezen, kunt u een hogere sluitersnelheid instellen.

Sluitersnelheid ingesteld op 1/125e seconde
Sluitersnelheid ingesteld op 1/125e seconde

Tik op het pictogram Seconden om de schuifregelaar voor de sluitersnelheid aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere sluitersnelheid of naar rechts voor een hogere sluitersnelheid.

Dubbeltik op het pictogram voor de sluitersnelheid om de waarde van de schuifregelaar weer in te stellen op Auto (Automatisch).

Opmerking:

Als u de sluitersnelheid wijzigt, wordt ter compensatie de ISO-waarde automatisch aangepast, en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat uw foto niet wordt overbelicht of onderbelicht tijdens de opname.

De ISO-waarde aanpassen

De ISO-waarde bepaalt de lichtgevoeligheid van de camera van uw apparaat.

De ISO-waarde aanpassen
ISO ingesteld op 400

Tik op het pictogram ISO om de schuifregelaar voor de ISO-waarde aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere ISO-waarde of naar rechts voor een hogere ISO-waarde.

Dubbeltik op het pictogram ISO om de ISO-waarde weer in te stellen op Auto (Automatisch).

Opmerking:

Hoge ISO-waarden veroorzaken ruis in de vastgelegde foto's. Daarom moet u alleen hoge ISO-waarden gebruiken wanneer u zeer snelle sluitersnelheden wilt gebruiken.

De focusafstand van uw camera aanpassen

Tik op het pictogram [+] om de schuifregelaar voor de focusafstand aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links om de focusafstand te verkleinen of naar rechts om deze te vergroten.

Dubbeltik op het pictogram [+] om de handmatige focusafstand weer in te stellen op Auto (Automatisch).

De focusafstand van uw camera handmatig aanpassen
Handmatige focus ingesteld op 40%

Opmerking:

Tik in de vastlegmodus Professional (Professioneel) op het pictogram Reset (Opnieuw instellen) om de sluitersnelheid, ISO-waarde, witbalans en handmatige focusafstand opnieuw in te stellen op Automatisch.

Belichtingscompensatie instellen (in de modus Pro)

De belichtingscompensatie instellen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
De belichtingscompensatie aanpassen in de Pro-modus voor vastleggen

Tik op het pictogram Exp (Belichting) om de schuifregelaar voor de sluitersnelheid aan te passen. Verplaats de schuifregelaar naar links voor negatieve belichtingswaarden en verplaats de schuifregelaar naar rechts voor positieve belichtingswaarden.

Dubbeltik op het pictogram Belichting om de waarde weer op nul in te stellen (standaardwaarde).

Automatische belichting vergrendelen

Tik op het pictogram in de rechterbenedenhoek om de huidige automatische in-app belichtingsinstelling van de camera te vergrendelen.

Witbalansopties instellen

Tik op het pictogram WB (Witbalans) om de optiebalk voor witbalans te tonen of te verbergen.

Witbalansopties in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
Witbalansopties: Automatisch, Gloeilamp, TL-buis, Daglicht, Bewolkt of Aangepast.

U kunt op de optiebalk een voorinstelling voor witbalans kiezen die overeenkomt met de belichtingsomstandigheden: Automatisch, Gloeilamp, TL-buis, Daglicht, Bewolkt of Aangepast.

Automatische witbalans Dit is de standaardinstelling.

Aangepast Richt de camera op een oppervlak met een neutrale kleur voor een voorbeeld van de witbalans en om de witbalans te vergrendelen.

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram WB om de witbalans weer in te stellen op Auto (Automatisch).

De overlay Uitknippen hooglicht tonen op de overbelichte gebieden

Tik op het pictogram in de cameraopties van de app om een overlay Hooglicht uitknippen op de overbelichte gebieden in de liveopname te tonen. Met deze overlay kunt u de overbelichte gebieden herkennen voordat u het shot vastlegt en kunt u de belichting of compositie aanpassen.

Uitknippen hooglicht tonen in de liveopname
Uitknippen hooglicht tonen in de liveopname

Scènes met hoog contrast vastleggen in de modus HDR

Opmerking:

Vanaf versie 2.7 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) het vastleggen van HDR RAW-afbeeldingen op elke iPhone of iPad met een camera van ten minste 12 megapixel en iOS 10.0 of hoger.

Wanneer u de vastlegknop activeert in de modus High Dynamic Range (HDR) om een scène met hoog contrast vast te leggen, vindt in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten het volledige verwerkingsproces voor het genereren van een RAW HDR-afbeelding automatisch op de achtergrond plaats:

 • Uw scène wordt in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten geanalyseerd om de juiste verdeling van belichtingswaarden te bepalen voor het vastleggen van meerdere reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden.
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden automatisch uitgelijnd ter compensatie van eventuele handbewegingen tijdens het maken van de HDR-opname.
 • Schimmen in de reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden verwijderd ter compensatie van bewegende objecten in de scène, zoals auto's, mensen of bladeren.
 • De tinten van de foto worden automatisch aangepast zodat de samengevoegde HDR-afbeelding gelijkmatige tinten heeft.
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden samengevoegd om een 32-bits floating point DNG-bestand te maken: uw verwerkte RAW HDR-afbeelding.

Dit resulterende RAW HDR-bestand is vergelijkbaar met het type bestand dat ontstaat bij gebruik van de functie voor het samenvoegen van foto's tot een HDR-afbeelding in Lightroom op uw desktop. Zie Foto's samenvoegen tot een HDR voor meer informatie over HDR-samenvoegen in Lightroom.

De gegeneerde RAW HDR-bestanden zijn groot en vereisen veel verwerking op de achtergrond, zoals hierboven is uitgelegd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeelding in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt.  

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus High Dynamic Range in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

 3. (Optioneel) Als u de originele, niet-verwerkte foto wilt opslaan naast de RAW HDR-afbeelding in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten, tikt u op het pictogram voor instellingen en selecteert u Niet-verwerkt origineel opslaan in het menu Instellingen. Zie Instellingen voor vastleggen voor meer informatie over de overige instellingen.

 4. Tik op de knop Capture (Vastleggen) en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt. U kunt per sessie meerdere HDR-opnamen maken.

 5. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van HDR-opnamen in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van uw HDR-opnamen tot een definitieve HDR RAW-afbeelding wordt veel van de GPU gevergd en moeten complexe berekeningen worden uitgevoerd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. U kunt de verwerkingsstatus controleren door te tikken op het wolkje (). De voortgang wordt dan weergegeven onder de kop Vastgelegde foto's verwerken in het menu.

  Nadat de HDR-opnamen zijn verwerkt, worden uw afbeeldingen geïmporteerd in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van HDR-opnamen moet u de app Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten op de voorgrond uitvoeren. Dit betekent dat voor de verwerking van uw HDR-opnamen de Lightroom-app niet mag worden geminimaliseerd of gesloten, en dat uw apparaat moet zijn ingeschakeld en niet mag zijn vergrendeld. Als u een groot aantal HDR-bestanden hebt, kunt u uw mobiele apparaat aansluiten om dit op te laden en de instelling Slaapstand voorkomen in de zijbalk van de app Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten inschakelen. Hiermee voorkomt u dat het apparaat overgaat op de slaapstand wanneer het op een voedingsbron is aangesloten.  

 6. De verwerkte HDR-afbeeldingen worden nu weergegeven in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave.

  Wanneer u een HDR-afbeelding opent in de loepweergave (deelvenster Info) om deze te bewerken, ziet u dat in de naam van de HDR-afbeelding (.dng) '-hdr' staat.

Modus voor diepte vastleggen (Technology Preview)

Opmerking:

Modus voor diepte vastleggen is geïntroduceerd in Lightroom voor mobiele apparaten 3.4 (augustus 2018) als Technology Preview. Voor het vastleggen van diepte is een iPhone vereist met dubbele camera (iPhone 7+, 8+, X). Momenteel wordt alleen de achterste camera op de iPhone X ondersteund.

 • Om deze selectietool te gebruiken schakelt u Dieptemasker maken in onder Technology Previews in het Instellingenmenu van de app.
 • In deze modus worden de foto's vastgelegd als HEIC-bestand met informatie voor dieptetoewijzing. Als u een selectieve bewerking wilt toepassen op foto's met dieptetoewijzing, gebruikt u de diepteselectietool om snel een dieptetoewijzing om te zetten in een selectie die u kunt wijzigen met een penseel.    

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus Diepte vastleggen in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

 3. Tik op de knop Vastleggen en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt.  

 4. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van uw foto in Lightroom voor mobiele apparaten.

Scènes met lange belichtingstijd vastleggen (Technology Preview)

Opmerking:

De Technology Preview-functie Lange belichtingstijd is geïntroduceerd in Lightroom voor mobiele apparaten iOS 3.3 (versie van juni 2018). Deze functie is alleen beschikbaar voor iPhone 7, 7+, 8, 8+ en X.

U kunt Technology Preview-functies inschakelen onder Technology Previews in het menu Instellingen van de app.

Gebruik de camerafunctie in de app om scènes met lange belichtingstijd zonder statief vast te leggen. In deze modus maakt de camera meerdere opnamen en combineert deze voor een lang belichtingseffect.  

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus Lange belichtingstijd in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

  Modus Lange belichtingstijd
  (iPhone X) Opties in de interface voor vastleggen in de modus Lange belichtingstijd.
 3. Tik op de knop Vastleggen en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt.  

 4. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van uw foto in Lightroom voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van uw opnamen met lange belichtingstijd tot een definitieve RAW-afbeelding wordt veel van de GPU gevergd en moeten complexe berekeningen worden uitgevoerd. Het kan daarom even duren voordat uw afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. U kunt de verwerkingsstatus controleren door te tikken op het wolkje (). De voortgang wordt dan weergegeven onder de kop Vastgelegde foto's verwerken in het menu.

 5. De verwerkte foto met lange belichtingstijd wordt weergegeven in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave.

Opmerking:

Zie Foto's vastleggen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) voor meer informatie over het vastleggen van foto's met Lightroom op mobiele apparaten met Android.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid