Handboek Annuleren

Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)

 1. Handboek Adobe Lightroom
 2. Inleiding
  1. Nieuw in Lightroom
  2. Systeemvereisten voor Lightroom
  3. Lightroom | Algemene vragen
  4. Lightroom-lesbestanden
  5. Werken met Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten
  6. Voorkeuren instellen
 3. Leren in de app
  1. Leren en inspireren in de app
  2. Leren en inspireren in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Leren en inspiratie in de app | Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 4. Foto's toevoegen, importeren en vastleggen
  1. Foto's toevoegen
  2. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's vastleggen met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  4. Foto's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  5. Foto's en video's importeren in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 5. Foto's ordenen
  1. Foto's ordenen
  2. Foto's van personen vinden en ordenen in de weergave Personen
  3. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's zoeken en indelen in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 6. Foto's bewerken
  1. Foto's bewerken
  2. Maskeren in Lightroom
  3. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  4. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  5. Foto's samenvoegen tot HDR's, panorama's en HDR-panorama's
  6. Verbeter eenvoudig de afbeeldingskwaliteit in Lightroom
 7. Video's bewerken
  1. Video's bewerken 
  2. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's bewerken in Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 8. Opslaan, delen en exporteren
  1. Uw foto's exporteren of delen
  2. Foto's exporteren en delen in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  3. Foto's opslaan, delen en exporteren met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
 9. Lightroom voor mobiele apparaten, tv en op het web
  1. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (iOS)
  2. Aan de slag met Lightroom voor mobiele apparaten (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom op het web
  4. De app Lightroom voor Apple TV installeren
  5. Snelkoppelingen gebruiken in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS en Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten en Apple TV | Veelgestelde vragen
  7. Lightroom-foto's en -video's weergeven op uw tv
  8. Voorinstellingen toevoegen/synchroniseren met mobiele apparaten
 10. Foto's migreren
  1. Apple-fotobibliotheek migreren naar Lightroom
  2. Foto's en video's migreren van Lightroom Classic naar Lightroom
  3. Foto's migreren van Photoshop Elements naar Lightroom

Voeg foto's en video's toe of importeer deze vanuit de galerie op uw telefoon of van een aangesloten DSLR-camera.

Foto's en video's toevoegen of afdrukken van een camera die is aangesloten in de PTP-modus

U kunt foto's (inclusief RAW-afbeeldingen) en video's rechtstreeks importeren van uw DSLR-camera naar Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android). U kunt dit doen door uw mobiele apparaat in de (PTP-modus) op de DSLR-camera aan te sluiten met een ondersteunde USB OTG-kabel.

 1. Sluit uw mobiele Android-apparaat met een ondersteunde USB OTG-kabel op de DSLR-camera aan.

  Opmerking:

  Als u foto's in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten wilt importeren naar Android-apparaten met een connector van het USB C-type, raadt Adobe het gebruik van een OTG-kabel van het USB C-type aan in plaats van adapters van het C-type om de DSLR-camera aan te sluiten.    

  Tik in de balk met meldingen van uw Android-apparaat op de melding van de USB-verbinding die wordt weergegeven nadat u de camera hebt aangesloten.

 2. Kies in de appkiezer op uw Android-apparaat de Lightroom-app voor het aangesloten USB-apparaat.

  Kies de Lightroom-app voor de aangesloten camera

  Opmerking:

  Als de appkiezer niet op uw Android-apparaat wordt weergegeven en de USB-verbinding altijd wordt geopend met een andere app die op uw Android-apparaat is geïnstalleerd, moet u in de instellingen van uw apparaat de instelling van die app als de standaard-app verwijderen.

  Zie Basisstappen voor het oplossen van problemen in Lightroom Classic voor meer informatie.  

 3. Op het scherm Importeren in Lightroom worden nu de miniaturen weergegeven van alle foto's op de aangesloten camera.

  Tik op het pictogram Opties () in de rechterbovenhoek als u de weergave- en selectieopties voor de afbeelding wilt kiezen:

  Alles selecteren

  Hiermee selecteert u alle foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven. Deze optie wordt ingeschakeld als alle miniaturen van de foto's van de aangesloten camera zijn geladen. 

  Geen selecteren

  Hiermee heft u de selectie op van alle geselecteerde foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven.

  JPG's/PNG's

  Hiermee geeft u alleen de JPG- en PNG-foto's op de aangesloten camera weer.

  RAW's

  Hiermee geeft u alleen de RAW-foto's op de aangesloten camera weer.

  Video's

  Hiermee geeft u alleen de video's op de aangesloten camera weer.

  Opmerking:

  Als u de interface voor importeren wilt afsluiten en geen foto's aan het album wilt toevoegen, tikt u op het pictogram Annuleren in de linkerbovenhoek van het venster.

  Foto's en video's importeren
  De interface voor importeren van Lightroom voor mobiele apparaten (Android) met foto's en video's van de aangesloten camera

  Opmerking:

  In de interface voor importeren kunt u met de badge in de rechterbovenhoek van de miniaturen eenvoudig RAW-afbeeldingen en video's identificeren: een RAW-afbeelding heeft een  badge en een videobestand heeft een  badge.  

  Interface voor importeren met een sterpictogram (*) op de RAW-badge van miniaturen
  Interface voor importeren met een sterpictogram (*) op de RAW-badge van miniaturen ten teken dat u zich moet aanmelden met uw Adobe ID om deze RAW-foto's te kunnen bewerken.

  Opmerking:

  Wanneer u Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) voor de eerste keer start en foto's van een aangesloten camera importeert zonder u aan te melden, wordt in de interface voor importeren een sterbadge (*) op de miniaturen van bepaalde RAW-foto's weergegeven. De sterbadge geeft aan dat u zich met uw Adobe ID moet aanmelden bij de Lightroom-app om deze RAW-foto's te kunnen bewerken.

 4. Tik op de foto's en video's die u wilt importeren in Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) om ze te selecteren.

 5. Wanneer u alle foto's en video's hebt geselecteerd die u wilt importeren, tikt u rechtsonder in het scherm op Toevoegen.

 6. Kies in het volgende scherm een van uw bestaande Lightroom-albums waarin u de geselecteerde foto's en video's wilt importeren. Standaard wordt het album Alle foto's geselecteerd.

  Ga als volgt te werk om de geselecteerde foto's in een nieuw album te importeren:

  1. Tik op het plusteken (+) in de rechterbovenhoek van het scherm.
  2. Typ in het dialoogvenster Nieuw album een naam voor het nieuwe album en tik op OK.
  3. Tik in het scherm Importeren in Lightroom om het nieuwe album te selecteren dat u zojuist hebt gemaakt.   
  Interface voor importeren van Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten
  Kies een album om de foto's in te importeren.

 7. Wanneer u een album hebt gekozen, tikt u rechtsonder in het scherm op Kopiëren.

 8. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) begint met het kopiëren van de originele foto's (originele afbeeldingsbestanden) van de aangesloten camera naar uw Android-apparaat.

  In het dialoogvenster Kopiëren naar Lightroom wordt de voortgang weergegeven en krijgt u een melding wanneer het kopieerproces is voltooid. U kunt de aangesloten camera nu loskoppelen.  

  Ga als volgt te werk om het kopieerproces te annuleren:

  1. Tik op het pictogram Annuleren in het dialoogvenster Kopiëren naar Lightroom.
  2. Tik in het dialoogvenster Kopiëren annuleren op Annuleren om uw keuze te bevestigen. U kunt ook op Doorgaan tikken.
 9. Als het kopieerproces is voltooid, begint Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) met het importeren van de gekopieerde foto's in het geselecteerde album.

  Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) geeft in de balk met meldingen van uw Android-apparaat meldingen weer over de voortgang van het importeren en geeft aan wanneer het importeren is voltooid.

  Opmerking:

  Het importeren wordt op de achtergrond uitgevoerd, dus u kunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) gewoon blijven gebruiken.

  Het importeren onderbreken of hervatten

  Ga als volgt te werk om het importeren te onderbreken of te hervatten:

  1. Tik op de drie puntjes rechtsboven in het scherm.
  2. Tik in het contextmenu op het pictogram Pauzeren om het importeren te onderbreken. Tik op het pictogram Afspelen om het importeren te hervatten.
  3. Tik in het contextmenu op het pictogram Stoppen om het importeren te stoppen.

Foto's en video's toevoegen of importeren van filmrol of uit de galerie

 1. Tik in de weergave Albums op het pictogram Opties () voor het album waaraan u foto's wilt toevoegen. Tik vervolgens in het contextmenu op Foto's toevoegen.

  Tik onder in het scherm van de rasterweergave op Foto's toevoegen.

 2. In de interface voor importeren van Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) worden de miniaturen weergegeven van alle foto's en video's die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. U kunt in twee weergaven door de miniaturen bladeren: de weergave Tijd en de weergave Apparaatmappen. Standaard worden de miniaturen in de weergave Tijd weergegeven.

  Weergave Tijd

  Hiermee geeft u de miniaturen van de foto's weer aan de hand van de tijd waarop de foto is gemaakt.

  In de weergave Tijd kunt u rechtsboven op het pictogram Opties () tikken om de opties voor het selecteren, filteren en sorteren van foto's te kiezen:

  Foto's importeren van de filmrol of uit de galerie in de weergave Tijd.
  Foto's importeren van de filmrol of uit de galerie in de weergave Tijd.

  In de weergave Apparaatmappen

  Hiermee geeft u de miniaturen van de foto's weer op basis van de mapstructuur op uw mobiele apparaat. 

  In de weergave Apparaatmappen kunt u rechtsboven op het pictogram Opties () tikken om de opties voor het selecteren, filteren en sorteren van foto's te kiezen. 

  Foto's importeren van de filmrol of uit de galerie in de weergave Apparaatmappen.
  Foto's importeren van de filmrol of uit de galerie in de weergave Apparaatmappen.

  Opties voor de weergave Tijd

  Alles selecteren

  Hiermee selecteert u alle foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven.

  Geen selecteren

  Hiermee heft u de selectie op van alle geselecteerde foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven.

  JPG's/PNG's

  Hiermee geeft u alleen de JPG- en PNG-foto's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  RAW's

  Hiermee geeft u alleen de RAW-foto's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  Video's

  Hiermee geeft u alleen de video's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  Sorteren op jaar, maand, dag of uur

  Hiermee groepeert of sorteert u de miniaturen van de foto's op jaar, maand, dag of uur aan de hand van de tijd waarop ze zijn gemaakt. Standaard worden de miniaturen van de foto's gesorteerd op maand. Als u in de weergave Tijd een bepaalde sortering wilt verwijderen, kunt u de optie Geen sortering kiezen.  

  Sorteren op wijzigingsdatum

  Hiermee sorteert u de tijdvakken in aflopende of oplopende volgorde op basis van de meest recente wijzigingsdatum. Door nogmaals op de optie te tikken, schakelt u tussen de oplopende en aflopende sorteervolgorde. 

  Weergaveopties Apparaatmappen

  Alles selecteren

  Hiermee selecteert u alle foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven.

  Geen selecteren

  Hiermee heft u de selectie op van alle geselecteerde foto's die in de interface voor importeren worden weergegeven.

  JPG's/PNG's

  Hiermee geeft u alleen de JPG- en PNG-foto's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  RAW's

  Hiermee geeft u alleen de RAW-foto's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  Video's

  Hiermee geeft u alleen de video's weer die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen.

  Sorteren op mapnaam

  Hiermee sorteert u de mapgroepen in aflopende of oplopende volgorde op basis van de mapnaam. Door nogmaals op de optie te tikken, schakelt u tussen de oplopende en aflopende sorteervolgorde. 

  Opmerking:

  Als u de interface voor importeren wilt afsluiten en geen foto's aan het album wilt toevoegen, tikt u op het pictogram Annuleren () in de linkerbovenhoek van het venster.

  Opmerking:

  In de interface voor importeren kunt u aan de RAW-badge in de rechterbovenhoek van de miniaturen snel de RAW-foto's herkennen tussen alle foto's van de filmrol van uw mobiele apparaat die worden weergegeven.  

  Interface voor importeren met een sterpictogram (*) op de RAW-badge van miniaturen
  Interface voor importeren met een sterpictogram (*) op de RAW-badge van miniaturen ten teken dat u zich moet aanmelden met uw Adobe ID om deze RAW-foto's te kunnen bewerken.

  Opmerking:

  Wanneer u Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) voor de eerste keer start en foto's van een mobiel apparaat toevoegt zonder u aan te melden, wordt in de interface voor importeren een sterbadge (*) op de miniaturen van sommige RAW-foto's weergegeven. De sterbadge geeft aan dat u zich met uw Adobe ID moet aanmelden bij de Lightroom-app om deze RAW-foto's te kunnen bewerken.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk om door de foto's te bladeren en de foto's te selecteren die u wilt importeren:

  In de weergave Tijd

  • Als u alle foto's in een bepaald tijdvak wilt selecteren, tikt u op het selectiecirkeltje naast dat tijdvak.
  • Als u alle foto's in een bepaald tijdvak wilt weergeven, tikt u op het pictogram (>) rechts van dat tijdvak om het tijdvak uit te vouwen. Tik opnieuw op het pictogram om het tijdvak weer samen te vouwen. U kunt ook op de overlay +<Aantal foto's> in de rechterbenedenhoek van dat tijdvak tikken om het tijdvak uit te vouwen.
  • Tik om de foto's te selecteren die u aan het album wilt toevoegen.
  Opmerking:

  In de weergave Tijd worden foto's zonder metagegevens over opnamedatum en -tijd gegroepeerd in het vak Foto's zonder datum

  In de weergave Apparaatmappen

  • Als u alle foto's in een mapgroep wilt selecteren, tikt u op het selectiecirkeltje naast de mapnaam.
  • Als u alle foto's in een mapgroep wilt weergeven, tikt u op het pictogram (>) rechts van de mapgroep om in die map te bladeren. De foto's in deze map worden in een nieuw scherm weergegeven. Tik op het pictogram (<) in de linkerbovenhoek van dit scherm om terug te gaan. U kunt ook op de overlay +<Aantal foto's> in de rechterbenedenhoek van de mapgroep tikken om de groep uit te vouwen.
  • Tik om de foto's te selecteren die u aan het album wilt toevoegen.
  Opmerking:

  In de weergave Apparaatmappen bewaart Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) uw vorige fotoselecties wanneer u in deze weergave door verschillende mappen bladert.   

 4. Wanneer u alle foto's hebt geselecteerd die u aan het album wilt toevoegen, tikt u op Toevoegen onderaan de weergave Tijd of Apparaatmappen.

  Het importeren onderbreken of hervatten

  Ga als volgt te werk om het importeren te onderbreken of te hervatten:

  1. Tik rechtsboven in het scherm op het pictogram Importeren.
  2. Tik in het contextmenu op het pictogram () om het importeren te onderbreken. Tik op het pictogram () om het importeren te hervatten.
  3. Tik in het contextmenu op het pictogram () om het importeren te stoppen.
 5. Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) begint nu met het importeren van de geselecteerde mappen in het doelalbum.

  Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten geeft in de balk met meldingen van uw Android-apparaat meldingen weer over de voortgang van het importeren en geeft aan wanneer het importeren is voltooid.

  Opmerking:

  Het importeren wordt op de achtergrond uitgevoerd, dus u kunt Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android) gewoon blijven gebruiken.

Foto's en video's importeren met behulp van Bestanden

Opmerking:

De optie Bestanden in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) is alleen beschikbaar op apparaten met Android-versie 4.4 (KitKat) of hoger.

Met de optie Bestanden in Lightroom voor mobiele apparaten (Android) hebt u toegang tot de Android file-manager om foto's te importeren uit diverse bronnen:

 • Andere ondersteunde foto- en cloud-apps die zijn geïnstalleerd op uw apparaat: , zoals Google Photos, Google Drive en Dropbox.
 • Een DSLR-camera aangesloten op uw mobiele apparaat in de PTP-modus via USB OTG-kabel.
 • Een ander aangesloten apparaat dat via USB verbonden is met uw mobiele apparaat.
 • De mappen van uw apparaat

Om te importeren met de optie Bestanden, doet u het volgende:

  • Tik in de albumweergave op het pictogram Opties () in het album Alle foto's of een ander album waaraan u de foto wilt toevoegen. Kies vervolgens Foto's toevoegen in het pop-upmenu.
  • Tik tijdens het bekijken van foto's in een album dat u hebt gemaakt op het pictogram Foto's toevoegen rechtsonder in het scherm.  
 1. Kies in het contextmenu Foto's toevoegen uit dat verschijnt onder aan het scherm de optie Bestanden.

  Foto's importeren in een album met behulp van de optie Bestanden
  Foto's importeren in een album met behulp van de optie Bestanden

  Een bron kiezen in Android's file-manager
  Een bron kiezen in Android's file-manager

 2. Android's file-manager wordt nu op uw apparaat geopend. Tik in de file-manager op het pictogram () in de linkerbovenhoek om een bron te kiezen van waaruit u de foto's wilt importeren en navigeer naar de gewenste map.

 3. Selecteer een of meer afbeeldingen uit de geselecteerde bron. Tik daarna op Gereed of Openen.

  Opmerking:

  Sommige foto-apps bieden mogelijk geen ondersteuning voor het selecteren van meerdere foto's.    

  Lightroom voor mobiele apparaten (Android) begint nu met het importeren van de geselecteerde afbeeldingen.  

  In de balk met meldingen van uw Android-apparaat wordt de voortgang van het importeren weergegeven en wordt aangegeven wanneer het importeren is voltooid.

  Opmerking:

  Uw recent geïmporteerde foto's kunt u bekijken in het album Alle foto's. In de weergave Alle foto's tikt u op het pictogram met de drie puntjes () in de rechterbovenhoek van het scherm en kiest u Sorteren op importeerdatum. Uw recent geïmporteerde foto's verschijnen bovenaan.

Foto's en video's automatisch importeren

U kunt automatisch nieuwe foto's importeren vanuit de filmrol, galerie of andere locaties op uw telefoon. U kunt ook de indelingen kiezen die u wilt importeren: JPG/PNG, video en RAW's.

Automatisch toevoegen inschakelen

Als u afbeeldingen automatisch wilt importeren, gaat u als volgt te werk:

 1. Tik op  in de linkerbovenhoek van het venster van Adobe Photoshop Lightroom voor mobiele apparaten (Android).

 2. Tik in de uitgevouwen zijbalk op Voorkeuren.

  Voorkeuren
  Voorkeuren

 3. Tik op de voorkeursoptie Automatisch toevoegen inschakelen.

  Automatisch toevoegen inschakelen
  Automatisch toevoegen inschakelen

 4. Schakel de optie Automatisch toevoegen vanaf apparaat in en selecteer de gewenste indelingen en locatieopties.

  JPG's/PNG's

  Selecteer deze optie als u alleen JPG's en PNG's wilt importeren.

  Video's

  Selecteer deze optie als u alleen video's wilt importeren.

  RAW's

  Selecteer deze optie als u alleen RAW-afbeeldingen wilt importeren.

  Importeren vanaf alle locaties

  Selecteer deze optie als u foto's en video's wilt importeren uit alle mappen op uw apparaat. Schakel deze optie uit als u handmatig de apparaatmappen wilt selecteren waaruit Lightroom foto's automatisch kan importeren.

  Automatisch toevoegen vanaf apparaat
  Automatisch toevoegen vanaf apparaat

Toevoegen aan Lightroom vanuit externe foto-apps

U kunt foto's aan Lightroom voor mobiele apparaten (Android) toevoegen via andere foto-apps van derden waarin delen is toegestaan, zoals Google Photos, Google Drive en Dropbox.

Om dit te doen, selecteert u de foto's in de andere foto-app, deelt u ze en kiest u de optie Toevoegen aan Lr. Uw foto's worden toegevoegd aan het album Alle foto's in Lightroom voor mobiele apparaten (Android).

 1. Open een foto-app op uw apparaat.  

  Selecteer een of meer foto's die u aan Lightroom voor mobiele apparaten (Android) wilt toevoegen.  

  De optie Toevoegen aan Lr bij het delen via Google Foto's
  De optie Toevoegen aan Lr bij het delen via Google Foto's

  Opmerking:

  In sommige foto-apps wordt mogelijk de optie Toevoegen aan Lr niet weergegeven wanneer u meerdere foto's deelt. Zo kunt u in Dropbox slechts één foto tegelijk op de volgende manier naar Lightroom voor mobiele apparaten (Android) exporteren:

  1. Open een foto in de Dropbox-app.
  2. Tik op het pictogram met de drie puntjes (), kies Exporteren en selecteer vervolgens Toevoegen aan Lr.      
 2. Tik op het pictogram Delen nadat u de foto's hebt geselecteerd. Kies Toevoegen aan Lr in het pop-upmenu dat wordt weergegeven.

  Lightroom voor mobiele apparaten (Android) begint nu met het toevoegen van de geselecteerde afbeeldingen aan het album Alle foto's.

  In de balk met meldingen van uw Android-apparaat wordt de voortgang van het importeren weergegeven en wordt aangegeven wanneer het importeren is voltooid.

  Opmerking:

  Uw recent geïmporteerde foto's kunt u bekijken in het album Alle foto's. In de weergave Alle foto's tikt u op het pictogram met de drie puntjes () in de rechterbovenhoek van het scherm en kiest u Sorteren op importeerdatum. Uw recent geïmporteerde foto's verschijnen bovenaan.

Opmerking:

Zie Foto's importeren in albums in Lightroom voor mobiele apparaten (iOS) en Foto's toevoegen aan Lightroom (voor desktop) voor meer informatie over het importeren van foto's in Lightroom op een iPad, iPhone of desktop.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account