Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) v4.0, bijgewerkt in oktober 2018
lr_cc_android_marketicon512

Adobe Lightroom CC voor mobiele apparaten is een gratis app die u een krachtige, maar eenvoudige oplossing voor het vastleggen, bewerken en delen van uw foto's biedt. En u kunt upgraden naar premiumfuncties voor nauwkeurige bediening en toegang op al uw apparaten: mobiele apparaten, desktop en op internet.


Aanmelden

Hebt u Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten nog niet?

Ga naar de pagina Aan de slag met Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten voor meer informatie over de grondbeginselen van Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten.

Ik heb Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten. Hoe ga ik aan de slag?

 1. Tik op uw iPad of iPhone op het pictogram van de Lightroom-app.

 2. Meld u aan met uw Adobe ID, Facebook of Google.

  Aanmelden bij Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten
  Aanmelden bij Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten
 3. Lees de volgende hoofdstukken op deze pagina om aan de slag te gaan met Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten.

  App-interface. Beschrijft hoe de Adobe Photoshop Lightroom CC-app voor mobiele apparaten is ingedeeld.

  Importeren en organiseren. Beschrijft hoe u foto's kunt importeren, albums en mappen kunt instellen en foto's kunt ordenen.

  Foto's bewerken. Beschrijft alle handige bewerkingen die u op foto's kunt toepassen.

  Opslaan, exporteren en delen. Beschrijft de opties die u hebt om foto's te delen en te laten zien.

  Vastleggen. Beschrijft hoe u effecten kunt toepassen op een live-cameraweergave terwijl u foto's neemt.

App-interface

Weergave voor alle foto's (alle Lightroom-foto's)

De weergave voor alle foto's is een tijdlijnweergave van al uw Lightroom-foto's, gesorteerd op maand (standaard).

Weergave Alle foto's in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
Weergave Alle foto's (iOS)

Opmerking:

Tik met twee vingers in de weergave Alle foto's om de verschillende metagegevens te doorlopen.

Weergave Personen

De weergave Personen in Lightroom CC voor iOS herkent foto's van dezelfde persoon en groepeert ze in een cluster. U kunt gemakkelijk door de foto's van een bepaalde persoon bladeren met behulp van de weergave Personen.

Waarom wordt 'Er zijn nog geen personen gevonden' weergegeven in Lightroom CC als ik de weergave Personen open?

Het schermbericht Er zijn nog geen personen gevonden verschijnt wanneer Lightroom uw foto's nog aan het analyseren is op de aanwezigheid van personen of wanneer er geen mensen in uw foto's staan.

Geen persoonsclusters zichtbaar
Kan geen persoonsclusters weergeven in de weergave Personen. Dat komt hierdoor.
Optie Personen
Optie Personen om foto's van een persoon te groeperen in een cluster
Weergave Personen in iOS
Weergave Personen in Lightroom mobile voor iOS

Personen in uw foto's weergeven

 1. Tik op het pictogram () in de linkerbovenhoek van het appvenster om de weergave Albums te openen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor iOS.

 2. Selecteer Personen onder de weergave Albums om naar de weergave Personen te navigeren.

  In deze weergave kunt u fotoclusters bekijken die voor een bepaalde persoon zijn gedetecteerd. Het totaal aantal foto's per persoon wordt vermeld onder de omslagfoto van de cluster.

Personen tonen en verbergen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Personen tonen en verbergen om het deelvenster Personen tonen en verbergen te openen.

 3. Alle persoonsclusters die worden getoond in de weergave Personen zijn standaard geselecteerd. Selecteer in het deelvenster Personen tonen en verbergen een verborgen cluster om het te tonen. U verbergt een cluster door de selectie op te heffen.

 4. Tik op in de rechterbovenhoek om uw selectie toe te passen.

Personen samenvoegen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer Personen samenvoegen om het deelvenster Personen samenvoegen te openen.

 3. Selecteer de persoonsclusters die u wilt samenvoegen.

 4. Tik rechtsboven op . In het dialoogvenster Zijn dit dezelfde personen? dat verschijnt, accepteert u de voorgestelde clusternaam of wijzigt u de naam van het cluster in de naam van de gewenste persoon in het veld Een naam toevoegen.

 5. Tik op Samenvoegen. Alle foto's van de geselecteerde personen zullen worden samengevoegd tot één persoon. U kunt het dialoogvenster sluiten zonder samen te voegen door op Annuleren te tikken.

Sorteeropties in de weergave Personen

 1. Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van de weergave Personen.

 2. Selecteer de optie Sorteren op om het deelvenster Sorteren te openen.

 3. Selecteer in het deelvenster Sorteren een optie om uw persoonsclusters te sorteren:

      Op naam    Sorteert persoonsclusters op naam in alfabetische volgorde

      Op aantal    Sorteert persoonsclusters op het aantal foto's dat de clusters bevatten

  Tik nogmaals op uw selectie om te wisselen tussen de oplopende en aflopende volgorde van de geselecteerde sorteeroptie. Persoonsclusters met een naam verschijnen altijd boven de naamloze clusters.

Een persoonscluster een naam geven

 1. In de weergave Personen tikt u op een naamloos cluster. Het cluster wordt geopend.

 2. In het geopende cluster tikt u op het veld Naam toevoegen boven aan het cluster om het dialoogvenster Persoon hernoemen te openen.

 3. Typ een naam en tik op OK onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen. Tik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.

De naam van een persoonscluster wijzigen

U kunt de naam van een persoonscluster wijzigen door in de weergave Personen op een persoonscluster te tikken en een van de volgende handelingen uit te voeren:

 • Bewerk de naam boven aan het benoemde cluster direct. Nadat u de naam hebt bewerkt, tikt u op OK onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen.
 • Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteer Persoon hernoemen. Vervolgens kunt u de naam boven aan het cluster bewerken en op OK tikken onder aan het dialoogvenster Persoon hernoemen.

Tik op Annuleren om het dialoogvenster Persoon hernoemen te sluiten.

Foto's verwijderen uit een persoonscluster

 1. Tik in de weergave Personen op de naam van een cluster om het te openen.

 2. Druk lang op een foto om de modus voor meervoudige selectie te openen en selecteer de foto's die u uit het cluster wilt verwijderen.

 3. Tik onderaan op om het dialoogvenster Foto's verwijderen te openen.

 4. Selecteer Verwijderen uit persoon om de geselecteerde foto's uit het cluster te verwijderen. Selecteer Definitief verwijderen om foto's te verwijderen uit Alle foto's en alle bijbehorende albums.

Weergave Albums

Tik op het pictogram om te navigeren naar de weergave Albums, een lijst met:

 • Automatisch gecreëerde albums:  Alle foto'sLR-camerafoto's, Recent toegevoegd en Personen
 • De albums en mappen die u hebt gemaakt in Lightroom CCvoor mobiele apparatenof gesynchroniseerd van Lightroom of Lightroom Classic CC voor desktop
Weergave Albums in iOS
Weergave Albums (iOS)

Sorteervolgorde in de weergave Albums

U kunt opgeven in welke volgorde u de mappen en albums in de weergave Albums wilt weergeven. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek van de sectie Albums.

Kies in het pop-upmenu een van de volgende albumsorteeropties:

 • Sorteren op importeerdatum
 • Titel
 • Aantal foto's
 • Lokaal opgeslagen

Weergave voor gedeelde albums

Tik op het pictogram om te navigeren naar de weergave Gedeelde albums, een lijst met alle albums die u openbaar hebt gedeeld.

Weergave gedeelde albums (iOS)
Weergave gedeelde albums (iOS)

Rasterweergave (foto's weergeven in een album)

De rasterweergave is beschikbaar wanneer u de foto's in een album bekijkt. Tik in de weergave Albums op een album om de rasterweergave te openen.

Opmerking:

Tik met twee vingers in de rasterweergave om de verschillende metagegevens met betrekking tot foto's te doorlopen. Op deze manier kunt u de gegevens voor alle foto's in het album gemakkelijker bekijken.

Rasterweergave in Lightroom
Rasterweergave

Een omslagfoto voor het album opgeven

Standaard wordt door Lightroom CC voor mobiele apparaten een van de foto's als omslagfoto voor het album geselecteerd. U kunt deze optie wijzigen en zelf een foto kiezen.

 1. Tik in de rasterweergave op een foto om deze in de loepweergave te openen.
 2. Tik in de loepweergave op de drie puntjes rechtsboven en kies Instellen als albumomslag in het menu.

Filteropties

In de rasterweergave kunt u een filter instellen als u alleen specifieke foto's wilt zien op basis van hun vlagstatus, beoordeling of andere filteropties.

Klik ophet pictogramiconbovenin (naast het pictogram Zoeken) om foto's snel te filteren.  Meer informatie vindt u in Foto's filteren.

Opties voor sorteren en segmenteren

In de rasterweergave kunt u ervoor kiezen om een eenvoudig raster weer te geven of de foto's in het raster te laten segmenteren. Verder kunt u de foto's sorteren op opnamedatum, importdatum, wijzigingsdatum en meer.

Tik op de drie puntjes () rechtsboven in de rasterweergave. Kies een van de volgende opties in het contextmenu dat wordt weergegeven:

Segmentatie > Geen, Automatisch, Op jaar, Maand, Dag, Uur, Vlag, Sterrenclassificatie en Bestandstype.

Als u deze optie inschakelt, worden rasterfoto's door Lightroom CC voor mobiele apparaten standaard gesegmenteerd op dag. U kunt andere segmenteeropties kiezen: Op jaar, maand, uur, vlag, sterrenclassificatie en bestandstype.

Sorteren op > Vastlegdatum | Importeerdatum | Wijzigingsdatum | Bestandsnaam | Sterrenclassificatie

Selecteer een van deze sorteeropties als u de weergave van foto's wilt wijzigen op basis van de geselecteerde criteria. Door nogmaals op de optie te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende sorteervolgorde.

Sorteren op > Aangepast

Gebruik deze sorteeroptie om uw rasterfoto's handmatig te herschikken.  

Tik op het bewerkpictogram naast de optie Aangepaste volgorde om het deelvenster Opnieuw ordenen weer te geven. Druk lang op een foto en sleep deze naar de gewenste plek. Door nogmaals op de optie Aangepaste volgorde te klikken, schakelt u tussen oplopende en aflopende volgorde.

Weergaveopties

In de Rasterweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven. In het contextmenu kiest u Weergaveopties.

Tik om de knop Info-overlays tonen in te schakelen in het menu Weergaveopties en selecteer deinformatie die moet worden getoond als overlay op alle foto's in de rasterweergave.

 • Bestandstype
 • Markeringen en beoordelingen
 • Foto-info
 • EXIF-info
Blader omhoog in het menu om een miniatuurformaat te kiezen:
 • Kleine miniaturen
 • Normale miniaturen
 • Grote miniaturen

Bewerkweergave voor filmrol

De bewerkweergave voor Filmrol is beschikbaar wanneer u een foto kiest in de filmrol van uw toestel om toe te voegen aan Lightroom CC voor mobiele apparaten.

Bewerkweergave voor filmrol
Bewerkweergave voor filmrol

De foto van uw filmrol opent in de bewerkweergave voor filmrol. In deze weergave kunt u bewerkingen toepassen op de foto. Wanneer u de bewerkingen accepteert, wordt de foto automatisch geïmporteerd in Lightroom.

Meer informatie vindt u in Foto's bewerken.

Loepweergave (voorbereiden om een foto te bewerken)

De loepweergave is beschikbaar wanneer u in de rasterweergave op een foto tikt. Er is maar één foto tegelijk zichtbaar. In deze weergave vindt u alle opties en gereedschappen om bewerkingen toe te passen op uw foto.  

Opmerking:

Tik met twee vingers in de loepweergave om de metagegevens en informatie over foto's te doorlopen. In de onderstaande afbeelding ziet u de beschikbare Exif-informatie en een histogram.

Loepweergave in Lightroom
Loepweergave

De loepweergave is het venster waarin u de meeste acties voor een foto uitvoert. U kunt een foto niet alleen wijzigen, maar ook delen via e-mail of sms, kopiëren, verplaatsen, afdrukken en nog veel meer.

Instellingen

Voer een van de volgende handelingen uit om het instellingenmenu te openen:

 • In de weergave Albums tikt u op het instellingenpictogram () rechtsboven in het venster.
 • In de Rasterweergave of Loepweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Kies vervolgens Instellingen in het pop-upmenu.  
Zijbalk in Lightroom
De zijbalk: Representatieve momentopname vanuit Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
 • Help en ondersteuning
  • Bekijk de veelgestelde vragen. Lees de antwoorden op veelgestelde vragen in de webbrowser.
  • Ga naar ons ondersteuningsforum. Tik voor toegang tot het ondersteuningsforum in de webbrowser.
  • Contact opnemen met Adobe Support. Tik om de pagina voor de Adobe-klantenondersteuning te openen in de webbrowser.
  • Een functie aanvragen. Tik voor toegang tot het forum van Lightroom CC voor mobiele apparaten, waar u een nieuwe functie kunt aanvragen.
  • Help-overlays opnieuw instellen. Tik op deze optie als u de tips voor bewegingen en Help-overlays wilt herstellen die worden weergegeven nadat u Lightroom CC voor mobiele apparaten hebt geïnstalleerd.
  • Begeleide zelfstudies. Leer hoe u met Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt werken met de stapsgewijze, interactieve zelfstudies.
 • Experimentele functies. Bekijk en activeer de hier vermelde experimentele functies en lever feedback aan Adobe.
 • Over Lightroom.Tik om de namen te bekijken van al die geweldige mensen die Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten hebben gemaakt.
 • Nieuwe functies. Hiermee wordt een chronologische lijst met oplossingen en verbeteringen weergegeven die in Lightroom CC voor mobiele apparaten is doorgevoerd.
 • Premiumfuncties. Toont de premiumfuncties die u krijgt wanneer u een upgrade uitvoert naar een betaald abonnement.
 • Cloudopslag en synchronisatie
  • Cloudopslag. Hier wordt het aantal foto's weergegeven waarvan een back-up is gemaakt in de cloud. Ook ziet u hier de beschikbare cloudopslag.
  • Mobiele data gebruiken. Schakel deze optie uit om alleen via wifi te synchroniseren. Schakel deze optie in als u wilt synchroniseren met behulp van bandbreedte binnen uw abonnement.
  • Alleen slimme voorvertoningen downloaden. Schakel deze optie in om alleen bewerkbare proxy's met een lagere resolutie van uw foto's te downloaden. Deze hebben een kleinere downloadgrootte en nemen minder ruimte in beslag op uw apparaat.
  • Slaapstand voorkomen. Schakel deze optie in als u wilt voorkomen dat uw apparaat overgaat op de slaapstand wanneer het op een voedingsbron is aangesloten.
 • Lokale opslag. Hiermee wordt weergegeven hoeveel ruimte de lokaal opgeslagen kopieën en bestanden in de cache innemen en de beschikbare vrije ruimte.
  • Cache wissen. Tik om voorvertoningen en tijdelijke bestanden van uw mobiele apparaat te wissen. Er worden geen foto's of bewerkingen verwijderd.
 • Algemeen
  • Voeg foto's automatisch toe. Schakel Nieuwe foto's automatisch toevoegen in als u nieuwe foto's op de filmrol of in de galerie automatisch wilt importeren.
  • Voeg video's automatisch toe. Schakel deze optie in als u video's op de filmrol of in de galerie automatisch wilt importeren.
  • Copyright toevoegen. Schakel deze optie in om tijdens het importeren uw copyrightmetadata aan de afbeeldingen toe te voegen.
  • Correcties lensprofiel. Schakel deze optie in om correcties van lensprofielen in te schakelen voor alle afbeeldingsbestanden of alleen voor RAW-afbeeldingen.
  • Aanrakingen tonen. Schakel de optie in om een rode stip weer te geven op de plaats waar uw vinger/pen het scherm raakt.
  • Linkshandig bewerken (alleen voor iPad). Schakel deze optie in om de bewerkingsfuncties en deelvensters aan de linkerrand van het scherm weer te geven.
 • Opties voor delen
  • Watermerk. Opnemen van watermerk in uw foto's terwijl u ze deelt of opslaat op de filmrol. Aanpassen van het watermerk. Lees meer
  • Metagegevens. In- of uitschakelen van de opties om bijschriften, camera-, Camera Raw- en locatiegegevens wel of niet te delen met metagegevens.
 • Gesture Shortcuts (Bewegingssneltoetsen). Tik om de bewegingen te bekijken die u in de Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt gebruiken.

Importeren en organiseren

Zoeken naar foto's

Foto's zoeken met behulp van intelligent online zoeken
Foto's zoeken met behulp van intelligent online zoeken

U kunt uw fotogalerie verder bekijken met de functie voor automatisch aanvullen, die intuïtieve suggesties toont zodra u iets in de zoekbalk typt. De termen in de zoekbalk zijn niet hoofdlettergevoelig.

U kunt uw resultaten verfijnen door meerdere tokens toe te voegen aan uw zoekopdracht in de zoekbalk op basis van objecten, kenmerken of automatisch aangevulde suggesties.

Tik op in de rechterbovenhoek van de rasterweergave om het contextmenu te openen en segmentatie, sortering, presentatie en andere opties toe te passen op de foto's in uw zoekresultaat.

Gebruik de zoekbalk boven in het scherm om naar foto's in een album of in de weergave Alle foto's te zoeken. In Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) kunt u foto's zoeken op metagegevens en trefwoorden, maar u kunt ook foto's zoeken en tonen op basis van de objecten in die foto's of kenmerken gerelateerd aan de foto.

U kunt de naam van een object in de zoekbalk typen om alle foto's te doorzoeken en relevante resultaten te tonen. U kunt in de zoekbalk bijvoorbeeld bergen typen om snel te zoeken naar alle foto's met bergen. U kunt uw foto's op kenmerken doorzoeken door de naam van een kenmerk te typen, gevolgd door een dubbele punt ':'. Zo kunt u bijvoorbeeld camera: typen om een lijst van gebruikte cameramodellen te tonen. Zie hieronder de lijst met ondersteunde kenmerken:

 • trefwoord:
 • camera:
 • lens:
 • locatie:
 • waardering:
 • vlag:
 • flits:
 • oriëntatie:
 • iso:
 • type:
 • f-stop:
 • ss:
 • bewerkt:
 • media:

Sorteren en segmenteren
Sorteren, segmenteren en andere opties voor uw zoekresultaten in Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

Foto's filteren

Foto's filteren
Fotofilteropties in Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

Klik op het pictogram  boven in het scherm (naast het pictogram Zoeken) om foto's snel te filteren op:

 • Waarderingen: Gebruik het pictogram  om foto's weer te geven met een hogere waardering dan een bepaald aantal sterren. U kunt bijvoorbeeld foto's weergeven met een waardering van drie sterren of hoger
 • Vlaggen: Zonder vlag, gekozen of afgewezen
 • Media: Foto of video
 • Camera: Cameramerk en -model
 • Personen: Persoonsclusters die in de weergave Personen zijn gedetecteerd
 • Locatie: Locaties ontleend aan de metagegevens van alle foto's
 • Trefwoorden: Trefwoorden ontleend aan de metagegevens van alle foto's
 • Bewerkt: Bewerkt of niet bewerkt

Opmerking:

De filteropties die zijn toegepast tijdens het bekijken van foto's in het album blijven behouden, ook als u het album verlaat. U kunt de geselecteerde filters wissen door op het kruisje in het filtertoken boven aan het raster te tikken wanneer u de weergave Alle foto's opnieuw opent.

Een album maken en foto's toevoegen

Met albums kunt u foto's beter organiseren en ze groeperen of sorteren volgens uw voorkeuren en vereisten. U kunt albums maken en bepaalde foto's importeren van de filmrol of uit de galerie op uw apparaat.

 1. Een album maken

  Tik op het pictogram linksboven in het venster om te navigeren naar de weergave Albums.

  In de weergave Albums klikt u op het pictogram + boven de lijst met mappen en albums.

 2. In het menu dat verschijnt, kiest u Album maken.

 3. Typ in het dialoogvenster Album maken een naam voor het nieuwe album en tik op OK.

 4. Albumopties

  (Optioneel) Tik op het pictogram naast de naam van het album om het album in te stellen.

  • Foto's toevoegen. Hiermee kunt u foto's selecteren en kiezen uit foto’s in de Filmrol, Alle foto's en Bestanden van uw apparaat.
  • Automatisch toevoegen vanaf filmrol. Schakel deze knop in om mogelijk te maken dat nieuwe foto's op de filmrol worden toegevoegd aan het geselecteerde album.
  • Naam wijzigen. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een nieuwe naam voor het album kunt opgeven.
  • Verplaatsen naar. Hiermee kuntuhet album verplaatsen naar een bestaande of nieuwe map.
  • Cache wissen. Wis voorvertoningen en tijdelijke bestanden van uw mobiele apparaat. Er worden geen foto's of bewerkingen verwijderd.
  • Verwijderen. Verwijdert alleen het album. Uw albumfoto's blijven onaangetast en worden niet verwijderd van het apparaat.

   

 5. Foto's toevoegen vanaf uw toestel of het album Alle foto's

  Tik op de naam van het album om in het album te navigeren. Tik vervolgens op het pictogram Foto's toevoegen in de rechterbenedenhoek.

  Opmerking:

  U kunt ook op het camerapictogram tikken om een foto vast te leggen met de geïntegreerde camera van de Lightroom-app en deze toevoegen aan uw album.

  In het menu dat dan verschijnt, kiest u Filmrol, Alle foto's of Bestanden.  

 6. In het volgende scherm kunt u nu de foto's selecteren en deze toevoegen aan het album.

Albums ordenen in mappen

 1. Een map maken

  Tik op het pictogram linksboven in het venster om te navigeren naar de weergave Albums.

  In de weergave Albums klikt u op het pictogram + boven de lijst met mappen en albums.

 2. In het menu dat verschijnt, kiest u Map maken.

 3. Typ in het dialoogvenster Map maken een naam voor het nieuwe album en tik op OK.

 4. Mapopties

  (Optioneel) Tik op het pictogram naast de naam van het album om de map in te stellen.

  • Albums of mappen toevoegen. Hiermee kunt u een nieuw album of een nieuwe map maken in de huidige map.
  • Naam wijzigen. Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een nieuwe naam voor de map kunt opgeven.
  • Verplaatsen naar. Hiermee kunt u de map in een bestaande map of een nieuwe map plaatsen.
  • Verwijderen. Hiermee verwijdert u de map en albums in de map. De foto's in de albums worden niet verwijderd uit de app.

U kunt desgewenst nu submappen maken of albums toevoegen in de map.

Direct toegang tot foto's in uw filmrol

In Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) hebt u direct toegang tot een foto naar keuze in de filmrol van uw apparaat. U kunt deze bewerken zonder deze te hoeven importeren in Lightroom.

  • In de weergave Albums tikt u op het pictogram Foto's toevoegen rechtsonder in het venster.
  • In de rasterweergave (weergave van foto's in een album) tikt u op het pictogram Foto's toevoegen rechtsonder in het venster en kiest u Toevoegen van filmrol in het menu dat verschijnt.
 1. Tik op een foto in uw filmrol om deze te openen in de bewerkweergave voor filmrol.

  Opmerking:

  Het Lightroom-pictogram op de foto's in uw filmrol geeft aan dat de foto al is toegevoegd aan Lightroom.

 2. In deze weergave kunt u Aanpassingen en Voorinstellingen toepassen en de tool Uitsnijden gebruiken. Zie voor meer informatie Foto's bewerken.

 3. Als u de bewerkte foto uit uw filmrol wilt toevoegen aan Lightroom, tikt u op het pictogram Bevestigen () in de rechterbovenhoek van het scherm.

  Als u het toevoegen van de foto aan Lightroom wilt annuleren, tikt u op het pictogram Annuleren () in de linkerbovenhoek van het scherm.

Foto's van een vlag voorzien

Foto's van een vlag voorzien op een iPhone

In het deelvenster Classificeren en beoordelen in de loepweergave kunt u met een veegbeweging snel een vlag en sterrenwaardering aan foto's op uw iPhone toekennen. Zie het deelvenster Classificeren en beoordelen voor informatie.

Foto's van een vlag voorzien op een iPad

U kunt foto's van een vlag voorzien als u ze snel en eenvoudig wilt kunnen categoriseren of sorteren. Op uw iPad kunt u in de loepweergave foto's een voor een de vlag Kiezen, Weigeren of Vlag verwijderen geven.

Foto's bewerken

Met de nieuwe optie voor het bewerken van foto's in Lightroom CC voor mobiele apparaten op uw iPhone en iPad kunt u bij het openen van de foto in de loepweergave in de volgende deelvensters werken.

Bewerken

Bewerk de foto handmatig met diverse schuifregelaars, zoals Witbalans, Temperatuur, Belichting en Contrast. Snijd uw foto's uit en pas selectieve bewerkingen toe op specifieke delen van uw foto.

Zie het deelvenster Bewerken voor meer informatie.

Classificeren en beoordelen (alleen iPhone)

Doorloop uw album om uw foto's snel te classificeren en van een vlag te voorzien. Zie het deelvenster Classificeren en beoordelen voor meer informatie.

Activiteit

Plaats en bekijk opmerkingen over uw foto's die deel uitmaken van een gedeeld album. Zie het deelvenster Activiteit voor meer informatie.

Trefwoorden

Wijs trefwoorden toe aan uw foto's. Zie het deelvenster Trefwoorden voor meer informatie.

Info

Wijzig de titel, het bijschrift en de copyrightgegevens van uw foto's. Classificeer uw foto en markeer de foto met een vlag. Geef de metagegevens weer die aan uw foto zijn gekoppeld. Zie het deelvenster Info voor meer informatie.

Het deelvenster Bewerken

Selectieve bewerkingen toepassen

Met de besturingselementen voor selectieve bewerkingen in het deelvenster Edit (Bewerken) kunt u correcties in een bepaald gebied van een foto aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld een gezicht lichter maken, zodat het beter uitkomt in een portret. U kunt lokale correcties doorvoeren met een van de volgende selectietools:

 • Met de tool Penseelselectie kunt u specifieke delen van een afbeelding selecteren door er met het penseel overheen te gaan en aanpassingen zoals belichting, scherpte en helderheid op het geselecteerde gebied van de foto aan te brengen.
 • Met de tool Radiale selectie kunt u selectief de belichting, het contrast, de helderheid en andere aspecten in een bepaald gebied van een foto wijzigen. U kunt de vorm en de afmetingen van dat gebied bepalen.
 • Met de tool Lineaire selectie  kunt u deze wijzigingen geleidelijk toepassen op een gebied van een foto. U kunt dit gebied net zo breed of smal maken als u wilt.
 • (Technology Preview) Met de tool Diepteselectie kunt u snel een dieptetoewijzing omzetten in een selectie die u kunt wijzigen met een penseel. Deze selectietool werkt alleen voor HEIC-beelden met gegevens over dieptetoewijzing die zijn vastgelegd met de in-app-camera van Lightroom (Modus voor diepte vastleggen) of andere opnametools. Om deze selectietool te gebruiken schakelt u Dieptemasker maken in onder Technology Previews in het app-menu Instellingen.

Selectieve bewerkingen zijn niet-destructief en worden niet definitief toegepast op de foto.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Selectief onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

 2. Tik op het +-teken dat linksboven verschijnt en selecteer een van de tools voor selectieve bewerking: Penseelselectie, Radiale selectie, Lineaire selectie of Diepteselectie (Tech Preview).


 3. Tik op de foto om de selectiebedekking weer te geven.

  Penseelselectie  

  Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Penseelselectie
  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Penseelselectie

  A. Penseel B. Gummetje C. Grootte D. Doezelaar E. Stroom F. Selectie verwijderen 

  • Als u de overlay wilt verplaatsen op de foto, sleept u de blauwe pin in het midden van de overlay.
  • Gebruik het gummetje om het gewenste selectiegebied van de penseel te wissen.
  • Om de grootte, de doezelaar of de stroom van het penseel of het gummetje te wijzigen, raakt u het corresponderende besturingselement aan de linkerkant aan en sleept u naar boven of beneden op het scherm om de waarde aan te passen.
   • Grootte. Hiermee geeft u de diameter van de penseelpunt op in pixels.
   • Doezelaar. Hiermee maakt u een zachte overgang tussen het penseelgebied en de omringende pixels.
   • Stroom. Hiermee regelt u de toepassingsgraad voor de aanpassing.

  Opmerking:

  Met de rode maskering wordt het gebied aangegeven waarop de selectieve bewerkingen worden toegepast. Om de rode markeringen te verwijderen, tikt u lang op de blauwe pin in het midden van de selectiebedekking en kiest u Rode bedekking nooit tonen in het pop-upmenu.

  Lineaire selectie  

  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Lineaire selectie
  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Lineaire selectie

  • Als u de tool wilt verplaatsen op de foto, sleept u de vierkante blauwe pin in het midden van de overlay.
  • Raak de witte lijn in het midden aan en draai deze om de helling (hoek) van de bedekking aan te passen.
  • Raak een van de buitenste witte lijnen aan en sleep deze in de richting van de fotorand om het effect uit te breiden naar dat uiteinde van het spectrum. Sleep de lijn in de richting van het midden van de foto om het effect aan dat uiteinde van het spectrum te verminderen.
  • Gebruik het gummetje om het gewenste selectiegebied te wissen.

  Opmerking:

  Met de rode maskering wordt het gebied aangegeven waarop de selectieve bewerkingen worden toegepast. Om de rode markeringen te verwijderen, tikt u lang op de blauwe pin in het midden van de selectiebedekking en kiest u Rode bedekking nooit tonen in het pop-upmenu.

  Radiale selectie  

  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Radiale selectie
  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de tool Radiale selectie

  • Als u de tool wilt verplaatsen op de foto, sleept u de pin in het midden van de selectiebedekking.
  • Sleep de witte pinnen links, rechts en aan de onderkant van de bedekking om de grootte en de vorm te wijzigen.
  • Als u de Feather (Doezeling) van de overlay van de radiale selectie wilt wijzigen, tikt u op het pictogram voor de doezeling aan de linkerkant en sleept u naar boven of naar beneden op het scherm. Terwijl u sleept, wordt de waarde van de doezelaar (%) boven aan het scherm weergegeven.
  • Als u de bewerkingen buiten de overlay van de radiale selectie wilt toepassen, tikt u op het pictogram aan de linkerkant van het scherm. Klik nogmaals op het pictogram om de optie in of uit te schakelen.
  • Gebruik het gummetje om het gewenste selectiegebied te wissen.

  Opmerking:

  Met de rode maskering wordt het gebied aangegeven waarop de selectieve bewerkingen worden toegepast. Om de rode markeringen te verwijderen, tikt u lang op de blauwe pin in het midden van de selectiebedekking en kiest u Rode bedekking nooit tonen in het pop-upmenu.

 4. Diepteselectie

  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de diepteselectie
  (iPhone) Selectieve bewerkingen toepassen met de diepteselectie
  • Als u het Dieptemasker wilt wijzigen, sleept u de witte controlepinnen over de dieptetoewijzing.
  • Als u het dieptemasker wilt selecteren, tikt u op het pictogram boven in het venster. Klik nogmaals op het pictogram om de optie in of uit te schakelen.

  Opmerking:

  Met de rode maskering wordt het gebied aangegeven waarop de selectieve bewerkingen worden toegepast.

 5. Als u een selectiebedekking wilt verwijderen of dupliceren, drukt u lang op de blauwe pin in het midden van de bedekking en kiest u de vereiste optie in het pop-upmenu dat wordt weergegeven.

  Een selectiepenseel verwijderen of dupliceren
  Een selectie verwijderen of dupliceren
 6. Als u de overlay voor Penseelselectie, Lineaire selectie of Radiale selectie eenmaal hebt geplaatst, tikt u op een van de bewerkingstegels in het menu: Licht, Kleur, Effecten, Details en Optica. Gebruik de schuifregelaars in het pop-upmenu om bewerkingen toe te passen op een bepaald deel van uw foto.

 7. Tik op een foto en houd één vinger op deze foto om de weergave Vóór te zien.

  Om de bewerkingen te bevestigen, tikt u op het pictogram (iPhone)/Gereed (iPad).  

Vlekken en ongewenste objecten verwijderen

Gebruik de tools Retoucheerpenseel om onnodige vlekken, hoogspanningskabels, mensen, objecten of andere soortgelijke afleidingen op een foto te verwijderen.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Retourcheerpenseel onderaan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

  Tools Retoucheerpenseel
  (iPhone) Open de Retoucheerpenseeltools
 2. Selecteer een van de volgende Retoucheerpenseel-tools:

  Retoucheren: leent de textuur van het brongebied en past deze aan de kleur en toon van het doelgebied op de foto aan.

  Klonen: hiermee dupliceert u de pixels van het brongebied in de foto naar het doelgebied.

  Zowel de tool Retoucheren als Klonen brengt de textuur geleend van het brongebied over naar het doelgebied. De tool Retoucheren houdt echter rekening met de kleuren en tinten rond het doelgebied en mengt alles met elkaar. Terwijl Klonen precies de pixels dupliceert van het brongebied naar het doelgebied.

  De tool Retoucheerpenseel gebruiken om het ongewenste object uit de foto te verwijderen
  (iPhone) Gebruik het Retoucheerpenseel om ongewenste objecten uit de foto te verwijderen (in dit geval de persoon).

  A. Retoucheren B. Klonen C. Grootte D. Doezelaar E. Dekking F. Verwijderen van schijf G. Doelgebied H. Brongebied I. Verberg de besturing op het scherm om fotobewerkingen weer te geven 

  Veeg over het object in uw foto dat u wilt verwijderen of retoucheren met de tool Retoucheren of Klonen geselecteerd. Nadat u over het object hebt geveegd in uw foto, ziet u twee witte selectiekaders. Een wit selectiekader over het object dat u hebt geschilderd, geeft het doelgebied aan. Een ander wit selectiekader met een pijl die wijst naar het doelgebied geeft het brongebied aan.

  Wijzig zo nodig de grootte, doezelaar of de dekking van de geselecteerde tool Retoucheerpenseel.

  • Grootte. Hiermee geeft u de diameter van de penseelpunt op in pixels.
  • Doezelaar. Hiermee bepaalt u de zachte overgang tussen het penseelgebied en de omringende pixels in het doelgebied.
  • Dekking. Hiermee bepaalt u de dekking van de aanpassing die op het doelgebied is toegepast.
  (iPhone) Tik op de besturingselementen aan de linkerkant. Vervolgens sleept u omhoog of omlaag op het scherm om de waarde aan te passen.
  (iPad) Gebruik de schuifregelaars om de waarden aan te passen.

 3. Als u het bron- of doelgebied wilt verplaatsen op de foto, sleept u de blauwe pin in het midden van dat gebied.

  Tik op het pictogram () in de rechterbovenhoek om de fotobewerkingen op het volledige scherm weer te geven door de bedieningselementen op het scherm en de witte bron-/doelselectiekaders te verbergen.

  Retoucheeropties

  Houd de blauwe pin in het midden van het doel- of brongebied ingedrukt om het contextmenu Retoucheeropties te openen:

  • Kies in het contextmenu Klonen of Retoucheren om te schakelen tussen de tools.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u het geselecteerde bron-doelgebiedspaar.
  • Retoucheerpenseel herstellen: hiermee herstelt en verwijdert u alle aanpassingen die u met de tools Retoucheerpenseel hebt aangebracht.
 4. Druk lang op een foto om een Voor-weergave weer te geven.  

  Om de bewerkingen te bevestigen, tikt u op het pictogram (iPhone)/Gereed (iPad).  

Foto's uitsnijden

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Uitsnijden onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

 2. De beschikbare opties voor uitsnijden worden als tegels langs de onderkant van het venster weergegeven. Veeg naar links of rechts om alle tegels te bekijken. Tik op een tegel om de bijbehorende optie toe te passen.

  (iPhone) Foto's uitsnijden in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
  (iPhone) Foto's uitsnijden in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

 3. Voer een van de volgende handelingen uit voor extra opties:

  • Tik op de tegel Verhoudingen om een van de beschikbare uitsnijdverhoudingen te selecteren.
  • Tik op de tegel Hoogte-breedteverhouding vergrendeld om de foto uit te snijden zonder gebruik te maken van een vooraf ingestelde hoogte-breedteverhouding.
  • Tik op de tegel Automatisch rechttrekken om de foto automatisch recht te trekken.
  • Tik op de tegel Linksom roteren om de foto 90 graden linksom te roteren.
  • Tik op de tegel Rechtsom roteren om de foto 90 graden rechtsom te roteren.
  • Tik op de tegel Horizontaal spiegelen om de foto horizontaal te spiegelen.
   Tik op de tegel Verticaal spiegelen om de foto verticaal te spiegelen.
  • Sleep de randen en hoeken van de hulplijn voor uitsnijden als u de vorm en grootte van de uitsnijding wilt wijzigen.
  • Sleep het uitsnijdwiel om de foto over een bepaalde hoek uit te snijden. U kunt het uitsnijdwiel slepen in het bereik van -45 tot 45 graden.
  • Tik in de hulplijn voor uitsnijden en sleep als u deze wilt verplaatsen.
 4. Tik op een foto en houd één vinger op deze foto om de weergave Vóór te zien.

  Om de bewerkingen te bevestigen, tikt u op het pictogram (iPhone)/Gereed (iPad).  

Profielen toepassen

Opmerking:

Vanaf Lightroom CC voor mobiele apparaten iOS 3.3 en Lightroom CC voor desktop 1.4 (versie van juni 2018) worden voorinstellingen en profielen (inclusief aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen van derden) automatisch gesynchroniseerd op Lightroom CC voor desktop en mobiel.

De aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen worden niet gesynchroniseerd met Lightroom Classic CC voor desktop.

Met profielen kunt u bepalen hoe kleuren en tinten worden weergegeven in uw foto's. De profielen zijn bedoeld als beginpunt of basis voor het bewerken van afbeeldingen.

Bij het toepassen van een profiel op uw foto wordt de waarde van andere bewerkingsschuifregelaars niet gewijzigd of overschreven. U kunt uw foto's dus naar wens bewerken en vervolgens een profiel kiezen en toepassen op de bewerkte afbeelding.

Ga als volgt te werk om te bladeren naar profielen en deze toe te passen:

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Profielen onder aan het scherm.

  Raadpleeg de schermafbeeldingen hieronder ter referentie:

  • Het Adobe Color-profiel dat momenteel is toegepast op uw foto wordt boven in het scherm weergegeven.
  • Als u op Adobe Raw tikt, wordt het menu voor profielgroepen geopend.
  Naar profielen bladeren en deze toepassen
  Het momenteel op de foto toegepaste profiel wordt bovenaan weergegeven: Adobe Color. Als u op Adobe Raw tikt, wordt het menu voor profielgroepen geopend.
  Het menu Profielgroepen
  Profielgroepen zijn beschikbaar voor RAW-foto's.

  (iPad) Tik in het menu van het deelvenster Bewerken in de Loepweergave op Bladeren in het deelvenster Profielen boven in het scherm.  

  Opmerking:

  Wanneer u foto's importeert, worden de Adobe Color- en de Adobe Monochrome-profielen standaard toegepast op respectievelijk kleurenfoto's en zwart-witfoto's.

 2. (iPhone) Tik om een van de profielgroepen in het menu te kiezen om de beschikbare profielen in die groep te bekijken.

  (iPad) Vouw de gewenste profielgroepen (zie uitleg hieronder) uit om de beschikbare profielen in die groep weer te geven.

  Favorieten:

  Geeft de profielen weer die u hebt gemarkeerd als favoriet. Zie Een profiel toevoegen aan Favorieten.

  Standaard:

  Deze profielgroep is alleen beschikbaar voor niet-RAW-foto's en biedt twee profielopties - Kleur en Zwart-wit.

  Profielen voor RAW-foto's

  De volgende profielgroepen verschijnen wanneer u een RAW-foto bewerkt.

  Adobe Raw: Adobe Raw-profielen verbeteren de kleurweergave aanzienlijk en bieden een goed uitgangspunt voor het bewerken van RAW-afbeeldingen. Adobe Color-profielen zijn ontworpen om elke afbeelding een goede kleur- en tintbalans te geven en worden standaard toegepast op de RAW-foto's die u importeert in Lightroom CC.

  Camera Matching: geeft profielen weer op basis van het cameramerk of -model van uw RAW-foto. Gebruik Camera Matching-profielen als u de kleurweergave in uw RAW-bestanden liever wilt laten overeenkomen met wat u ziet op het scherm van uw camera.

  Verouderd: geeft verouderde profielen uit eerdere versies van de Lightroom-app weer.

  Creatieve profielen voor RAW- en niet-RAW-foto's

  Creatieve profielen werken met elk bestandstype, inclusief RAW-foto's, JPEG en TIFF. Deze profielen zijn ontworpen om een bepaalde stijl of een bepaald effect toe te passen op uw foto.

  Artistiek: gebruik deze profielen voor een meer opvallende kleurweergave in uw foto, met sterkere kleurverschuivingen.

  Zwart-wit: gebruik deze profielen voor optimale tintgradaties in zwart-witfoto's.

  Modern: gebruik deze profielen voor unieke effecten die passen bij moderne fotografische stijlen.

  Vintage: gebruik deze profielen om de effecten van ouderwetse foto's te repliceren.


  Opmerking:

  Wanneer u een van de profielen Artistiek, Zwart-wit, Modern of Vintage toepast, verschijnt in Lightroom CC voor mobiele apparaten een extra schuifregelaar Hoeveelheid waarmee u de intensiteit van het profiel kunt instellen.  

 3. U kunt horizontaal naar rechts of links vegen over de profielminiaturen om door alle beschikbare profielen onder een geselecteerde profielgroep te bladeren.

  Tik op een profiel om het toe te passen op uw foto.

 4. Tik op een foto en houd één vinger op deze foto om de weergave Vóór te zien.

  Om de bewerkingen te bevestigen, tikt u op het pictogram (iPhone)/Gereed (iPad).  

  Tik op de pictogrammen Ongedaan maken of Opnieuw om de bewerkingen een voor een in voorwaartse of achterwaartse richting te doorlopen.

Een profiel toevoegen aan Favorieten

Houd uw vinger op de miniatuur van een profiel om het desbetreffende profiel toe te voegen aan de profielgroep Favorieten. Als het profiel al is geselecteerd, kunt u ook op het grijze sterretje in de rechterbovenhoek van de profielminiatuur tikken.

Het witte sterpictogram in de rechterbovenhoek van de profielminiatuur geeft aan dat het een favoriet profiel is.

 

 

Voorinstellingen toepassen

Opmerking:

Vanaf Lightroom CC voor mobiele apparaten iOS 3.3 en Lightroom CC voor desktop 1.4 (versie van juni 2018) worden voorinstellingen en profielen (inclusief aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen van derden) automatisch gesynchroniseerd op Lightroom CC voor desktop en mobiel.

De aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen worden niet gesynchroniseerd met Lightroom Classic CC voor desktop.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Voorinstellingen onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

 2. De beschikbare voorinstellingen zijn op de volgende manier gegroepeerd: Kleur, Creatief, Zwart-wit, Curve, Korrel, Verscherpen en Vignettering. Kies een willekeurige groep om de bijbehorende voorinstellingen weer te geven.

  Tik op een voorinstelling om die instelling op de foto toe te passen.

  Opmerking: Het is niet mogelijk om zelfgemaakte voorinstellingen van Lightroom Classic CC desktop over te brengen naar Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten.

  (iPhone) Het menu Voorinstellingen met de voorinstellingen in de groep Creatief in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
  (iPhone) Het menu Voorinstellingen met de voorinstellingen in de groep Creatief in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

 3. Tik op een foto en houd één vinger op deze foto om de weergave Vóór te zien.

  Om de bewerkingen te bevestigen, tikt u op het pictogram (iPhone)/Gereed (iPad).  

  Tik op de pictogrammen Ongedaan maken of Opnieuw om de bewerkingen een voor een in voorwaartse of achterwaartse richting te doorlopen.

Gebruikersvoorinstellingen maken

Opmerking:

Vanaf Lightroom CC voor mobiele apparaten iOS 3.3 en Lightroom CC voor desktop 1.4 (versie van juni 2018) worden voorinstellingen en profielen (inclusief aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen van derden) automatisch gesynchroniseerd op Lightroom CC voor desktop en mobiel.

De aangepaste gebruikersvoorinstellingen en profielen worden niet gesynchroniseerd met Lightroom Classic CC voor desktop.

 1. Open een foto in de loepweergave waarvan u een gebruikersvoorinstelling wilt maken. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Tik in de loepweergave op de drie puntjes () in de rechterbovenhoek van het scherm om het optiemenu weer te geven. Kies vervolgens Voorinstelling maken.
  • (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Voorinstellingen onder aan het scherm. Tik op het pictogram met drie puntjes () rechtsboven in het pop-upmenu Voorinstellingen en kies Voorinstelling maken.
  • (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant. Tik op het pictogram met drie puntjes () rechtsboven in het pop-upmenu Voorinstellingen en kies Voorinstelling maken.
 2. In het venster Nieuwe voorinstelling geeft u het volgende op:

  Naam voorinstelling: typ de gewenste naam van de voorinstelling.

  Groep voorinstelling: standaard worden aangepaste voorinstellingen opgeslagen in de groep Gebruikersvoorinstellingen. U kunt ook een nieuwe groep maken met de optie Nieuwe groep voorinstellingen maken.    

 3. Selecteer nu welke bewerkinstellingen u wilt opslaan als voorinstelling.

  Klik op het pop-upmenu Selecteren en kies een van de volgende opties:

  • Alles: selecteert alle groepen bewerkinstellingen.
  • Gewijzigd: selecteert alleen de bewerkinstellingen die u hebt toegepast op de geselecteerde foto.
  • Standaard: selecteert de standaardset bewerkinstellingen. Instellingen voor Tools, Optica en Geometrie worden standaard uitgesloten.
  • Geen: deselecteert alle bewerkinstellingen.
  Tik op het selectievakje naast de groepen bewerkinstellingen om bepaalde instellingen handmatig in of uit te schakelen. U kunt ook tikken op het pictogram > om te navigeren in de groep bewerkinstellingen en vervolgens specifieke instellingen in het submenu kiezen. U kunt bijvoorbeeld binnen de groep Lichtinstellingen navigeren en vervolgens alle instellingen in het submenu - Belichting, Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten, Zwarte tinten, Kleurtintcurve selecteren/deselecteren.     
 4. Na het selecteren van de vereiste bewerkinstellingen tikt u rechtsboven op Opslaan.

  Uw nieuwe voorinstelling is nu beschikbaar in het menu Voorinstellingen.

Gebruikersvoorinstellingen bijwerken of verwijderen

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Voorinstellingen onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

 2. Zoek in het pop-upmenu Voorinstellingen de gebruikersvoorinstelling die u wilt bijwerken of verwijderen. Tik op de drie puntjes () naast die gebruikersvoorinstelling en kies een van de volgende opties:

  Bijwerken met huidige instellingen: in het scherm Voorinstelling bijwerken wijzigt u in de bewerkinstellingen naar wens om de gebruikersvoorinstelling op te nemen.

  Klik op het pop-upmenu Selecteren en kies een van de volgende opties:

  • Alles: selecteert alle groepen bewerkinstellingen.
  • Standaard: selecteert de standaardset bewerkinstellingen. Instellingen voor Tools, Optica en Geometrie worden standaard uitgesloten.
  • Geen: deselecteert alle bewerkinstellingen.
  Tik op het selectievakje naast de groepen bewerkinstellingen om bepaalde instellingen handmatig in of uit te schakelen. U kunt ook tikken op het pictogram > om te navigeren in de groep bewerkinstellingen en vervolgens specifieke instellingen in het submenu kiezen. U kunt bijvoorbeeld binnen de groep Lichtinstellingen navigeren en vervolgens alle instellingen in het submenu - Belichting, Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten, Zwarte tinten, Kleurtintcurve selecteren/deselecteren.

  Na het wijzigen van de vereiste bewerkinstellingen tikt u rechtsboven op Opslaan.

  Hernoemen: wijzig in het scherm Voorinstelling hernoemen de Naam voorinstelling naar wens aan.

  Na het wijzigen van de naam voorinstelling tikt u rechtsboven op Opslaan.

  Verwijderen: kies deze optie om de gebruikersvoorinstelling definitief te verwijderen van alle gesynchroniseerde apparaten.

Voorinstellingen beheren

Met de optie Voorinstellingen beheren kunt u verschillende voorinstellingsgroepen tonen of verbergen die worden weergegeven in het deelvenster Voorinstellingen - Kleur, Creatief, Zwart-wit, Curve, Korrel, Verscherpen, Vignettering en Gebruikersvoorinstellingen.

U kunt ook gebruikmaken van de optie Voorinstellingen beheren om de verouderde Lightroom-voorinstellinggroepen weer te geven die standaard zijn verborgen.

Voer de onderstaande stappen uit om voorinstellingsgroepen te tonen/verbergen:

Opmerking:

Uw instellingen om voorinstellingsgroepen te tonen/verbergen zijn specifiek voor elke computer of apparaat. U kunt bijvoorbeeld enkele voorinstellingsgroepen verbergen in Lightroom CC voor mobiele apparaten maar zij blijven zichtbaar in Lightroom CC op andere mobiele apparaten/desktop en vice versa.  

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Voorinstellingen onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave op het pictogram aan de rechterkant.

 2. Tik op het pictogram met drie puntjes () rechtsboven in het scherm en kies Voorinstellingen beheren.   

 3. Schakel in het venster Voorinstellingen beheren de groepen voorinstellingen in die u wilt weergeven in het menu Voorinstellingen. Schakel de profielgroepen uit die u wilt verbergen in het menu Voorinstellingen.

  Tik rechtsboven op Gereed.

Automatische instellingen toepassen

Klik in het deelvenster Bewerken in de loepweergave op het pictogram Automatisch onder aan het scherm om Lightroom CC automatisch de beste bewerkingen voor deze schuifregelaars op uw foto's te laten toepassen: Belichting, Contrast, Hooglichten, Schaduwen, Witte tinten, Zwarte tinten, Verzadiging en Levendigheid.

De functie Automatische instellingen in Lightroom CC gebruikt Adobe Sensei om op intelligente wijze aanpassingen aan te brengen op basis van de licht- en kleurkenmerken van een foto.

 • Bovendien bevat de functie Automatische instellingen ook de mogelijkheid om de aanpassingen in de foto te optimaliseren, zelfs nadat de foto is uitgesneden.
 • Wanneer u een HDR-foto met de camerafunctie in Lightroom CC voor mobiele apparaten maakt, worden de automatische instellingen automatisch op uw bewerkte foto toegepast.

Het toonbereik van een foto aanpassen

U kunt het algemene toonbereik van uw foto aanpassen met de kleurtoonregelaars in het menu Licht. Terwijl u bezig bent, moet u de eindpunten van het histogram in de gaten houden.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Licht aan de onderkant van het scherm om de kleurtoonregelaars weer te geven.

  (iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerken op het pictogram accordeon Licht.

 2. (Optioneel) Tik op Auto (Automatisch) om het algemene toonbereik in te stellen. Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten stelt de schuifregelaars automatisch zo in dat het toonbereik wordt gemaximaliseerd en hooglichten en schaduwen worden geminimaliseerd.

  (iPhone) Het toonbereik aanpassen met de kleurtoonregelaars in het menu Licht
  (iPhone) Het toonbereik aanpassen met de kleurtoonregelaars in het menu Licht

 3. U past schuifregelaars voor de kleurtint als volgt aan:

  Opmerking:

  Tik met twee vingers op de foto om het histogram weer te geven. Bekijk het histogram terwijl u de kleurtoonregelaars aanpast.  

  Belichting

  Hiermee stelt u de algehele helderheid van de afbeelding in. Pas de schuifregelaar aan totdat de foto aan uw wensen voldoet en zo helder is als u wilt.  

  Contrast

  Hiermee wordt het afbeeldingscontrast verhoogd of verlaagd. Dit heeft hoofdzakelijk invloed op de middentonen. Als u het contrast verhoogt, worden de afbeeldingsgebieden met een gemiddelde tot donkere kleur donkerder en worden de afbeeldingsgebieden met een gemiddelde tot lichte kleur lichter. Het verlagen van het contrast heeft een tegengesteld effect op de tonen in de afbeelding.  

  Hooglichten

  Hiermee past u de heldere gedeelten van de afbeelding aan. Sleep de schuifregelaar naar links om hooglichten donkerder te maken en 'blown-out' hooglichtdetails te herstellen. Sleep de schuifregelaar naar rechts om de hooglichten helderder te maken.

  Schaduwen

  Hiermee past u de donkere gedeelten van de afbeelding aan. Sleep de schuifregelaar naar links om schaduwen donkerder te maken. Sleep de schuifregelaar naar rechts om de schaduwen helderder te maken en de details in de schaduwen te herstellen.

  Witte tinten

  Hiermee past u het bijsnijden voor witte tinten aan. Sleep naar links om uitknippen in hooglichten te reduceren. Sleep naar rechts om het uitknippen in hooglichten te verhogen. (In geval van spiegelende hooglichten, zoals metallic oppervlakken, kan het verstandig zijn het uitknippen te versterken.)

  Zwarte tinten

  Hiermee past u het bijsnijden voor zwarte tinten aan. Sleep naar links om zwarting te verhogen (er worden dan meer schaduwen aan puur zwart toegewezen). Sleep naar rechts om het uitknippen van schaduwen te verlagen.

Het toonbereik nauwkeurig instellen met de Kleurtintcurve

In de grafiek Kleurtintcurve van het menu Licht worden de wijzigingen aangegeven die in het toonbereik van een foto worden aangebracht.

(iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerkenop het pictogram accordeon Licht en tik vervolgens op CURVE.

(iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Licht aan de onderkant van het scherm en tik vervolgens op het pictogram CURVE om de kleurtintcurvegrafiek over de foto heen weer te geven.

De horizontale as vertegenwoordigt de oorspronkelijke kleurtoonwaarden (invoerwaarden), met zwart aan de linkerkant en geleidelijk lichter wordende waarden naar rechts. De verticale as vertegenwoordigt de gewijzigde kleurtoonwaarden (uitvoerwaarden), met zwart aan de onderkant en overgaand in lichtere waarden aan de bovenkant. Gebruik de kleurtintcurve om de aanpassingen die u in een foto hebt aangebracht, te perfectioneren.

De kleurtintcurve in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) gebruiken
(Links) De algemene kleurtintcurvegrafiek van de foto; (Rechts) De puntcurve voor het rode kanaal

A. Kleurtintcurve B. Schuifregelaars voor opsplitsen C. Tik om de kleurtintcurve te bewerken D. Blauwe kanaal E. Groene kanaal F. Rode kanaal G. RGB-kanaal H. Punt op puntcurve van rode kanaal I. Het rode kanaal is geselecteerd 

U kunt er ook voor kiezen om afzonderlijke punten in de kleurtintcurve in het rode, groene of blauwe kanaal aan te passen of alle drie kanalen tegelijk aan te passen.

 • Tik om een punt toe te voegen. Dubbeltik op een punt om dit punt te verwijderen.
 • Sleep een punt om het te bewerken. 

De afbeeldingskleur aanpassen

In het deelvenster Bewerken in de loepweergave kunt u met de regelaars in het menu Kleur het volgende doen:

 • De Witbalans instellen door een voorinstelling te kiezen of door een neutraal gebied in de foto op te geven.
 • De witbalans nauwkeurig instellen met de besturingselementen Temperatuur en Kleurtint.
 • De kleurverzadiging (levendigheid of kleurpuurheid) van alle kleuren wijzigen met de regelaars voor Levendigheid en Verzadiging.
 • Een foto omzetten in Zwart-wit (grijswaarden).
 • Fotokleuren nauwkeurig instellen met de schuifregelaars Kleurtoon, Verzadiging en Luminantie (HSL) om afzonderlijke kleurbereiken in uw foto aan te passen.
  • De tool Doelaanpassing gebruiken om een bepaalde kleur in een foto aan te passen. Tik en sleep op de afbeelding om het kleurbereik onder uw vingertop te wijzigen.

Effecten toepassen op een foto

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Effecten aan de onderkant van het scherm om de regelaars weer te geven.

  (iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerken op het pictogram accordeon Effecten.

 2. Pas de schuifregelaars voor effecten aan:

  Helderheid

  Hiermee voegt u diepte aan een afbeelding toe door het plaatselijke contrast te verhogen. U kunt het effect optimaliseren door de instelling te verhogen tot u stralenkransen ziet bij de randdetails van de afbeelding, en de instelling daarna iets te verlagen.

  Als u deze instelling gebruikt, kunt u het beste inzoomen op 100% of meer. Dubbeltik op de foto of beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen.

  Nevel verwijderen

  Hiermee regelt u de hoeveelheid nevel in een foto. Schuif naar rechts om nevel te verwijderen en sleep naar links om nevel toe te voegen.

  Hoeveelheid vignet

  Hiermee past u een donker of licht vignet op de foto toe voor een artistiek effect. Met negatieve waarden maakt u de hoeken van de foto donkerder. Met positieve waarden maakt u de hoeken lichter.

  Korrel

  Voegt een realistisch filmkorreleffect toe aan uw foto's. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om korrel toe te voegen. Wanneer u korrel toevoegt, kunt u ook de korrelgrootte en ruwheid instellen met respectievelijk de schuifregelaars Grootte en Ruwheid.

 3. Tik op om de regelaars voor Gesplitste toon weer te geven. Met deze regelaars kunt u een gesplitste-tooneffect toepassen waarbij een andere kleur wordt toegepast op schaduwen en hooglichten.

  • Pas de schuifregelaars Hue (H) (Kleurtoon) en Saturation (S) (Verzadiging) aan voor de hooglichten en schaduwen. Met Kleurtoon stelt u de kleur van de toon in en met Verzadiging de sterkte van het effect.
  • Stel de schuifregelaar Balans in om een evenwicht tot stand te brengen tussen de schuifregelaars voor Hooglichten en Schaduwen. Met positieve waarden verhoogt u het effect van de schuifregelaars onder Hooglicht en met negatieve waarden verhoogt u het effect van de schuifregelaars onder Schaduwen.

Ruisreductie en verscherpen aanpassen

In Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt u een foto verscherpen om de scherpte van de randen te verbeteren en de details in de foto naar voren te brengen.

U kunt de afbeeldingsruis reduceren door de overbodige zichtbare artefacten die de beeldkwaliteit verslechteren te verwijderen. Afbeeldingsruis bestaat uit luminantieruis (grijswaarden), die een afbeelding korrelig maakt, en chromaruis (kleurruis), die meestal de vorm heeft van gekleurde artefacten in de afbeelding. Foto's die zijn genomen met hoge ISO-snelheden kunnen opvallende ruis bevatten.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Detail onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerken op het accordeonpictogram Detail.


 2. Zie voor gedetailleerde informatie over de beschikbare schuifregelaars Verscherpen en ruisreductie.

Fouten van de cameralens automatisch corrigeren

Cameralenzen kunnen verschillende defecten vertonen bij bepaalde brandpuntsafstanden, f-stops en focusafstanden. U kunt deze zichtbare lensvervormingen automatisch corrigeren met de optie Optica.

 1. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Optica onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerken op het accordeon Optica.

 2. Kleurafwijking heeft de vorm van een kleurenrand langs de randen van objecten. Dit wordt veroorzaakt doordat de lens niet in staat is verschillende kleuren scherp te stellen op hetzelfde punt, door afwijkingen in de microlenzen van de sensor en door de zon.

  Kleurafwijking: schakel in om automatisch blauwe/gele en rode/groene randen in uw afbeelding te corrigeren.  

  Cameralenzen kunnen verschillende defecten vertonen bij bepaalde brandpuntsafstanden, f-stops en focusafstanden.  

  Lenscorrectie inschakelen: schakel in om lenscorrectie op uw foto toe te passen.

Geometrisch perspectief in foto's herstellen

Een korte afstand tot het onderwerp bij het maken van foto's en bepaalde typen lenzen kunnen het perspectief vervormen, en ertoe leiden dat rechte lijnen gebogen, schuin of scheef in uw foto's worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld van dichtbij een foto maakt van een hoog gebouw, lijkt het erop dat het gebouw naar achteren helt. U kunt het perspectief van uw foto eenvoudig herstellen en aanpassen met de Upright-modi en geometrieschuifregelaars in het deelvenster Geometrie.

De Upright-modi bieden vier opties voor automatische perspectiefcorrectie: Automatisch, Vlak, Verticaal en Volledig, plus de handmatige optie Met hulplijnen. U kunt de aanpassing ook verfijnen met de geometrieschuifbalk.

 1. Selecteer een foto met scheefgetrokken geometrie.

  (Aanbevolen) Schakel in het deelvenster Optica de optie Correcties lensprofiel in.

  Een foto met scheefgetrokken geometrie
  Een foto met scheefgetrokken geometrie
 2. (iPhone) Tik in de loepweergave in het deelvenster Bewerken op het pictogram Geometrie onder aan het scherm.

  (iPad) Tik in de loepweergave in het deelvenstermenu Bewerken op het accordeonpictogram Geometrie.

  Kies in het menu Upright een optie om de bijbehorende correctie toe te passen op de foto:

  • Met instructies: Hiermee kunt u twee tot vier hulplijnen tekenen op uw foto om het perspectief aan te passen.
  • Automatisch: Hiermee corrigeert u zowel het verticale als het horizontale perspectief waarbij de algehele balans en het zichtbare gebied van de afbeelding zo veel mogelijk behouden blijven.
  • Niveau: Hiermee verbetert u het horizontale perspectief en maakt u horizontale lijnen parallel in de foto.
  • Verticaal: Hiermee corrigeert u het verticale perspectief dat is veroorzaakt doordat de camera onder een hoek naar boven of beneden is gehouden. Verticale lijnen worden dan parallel gemaakt in de foto.
  • Volledig: Hiermee combineert u de Upright-modi Automatisch, Vlak, Verticaal en Volledig om het perspectief automatisch te corrigeren.
  Upright-modi in Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
  Upright-modi in Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

  Doorloop de modi Upright totdat u de meest geschikte instelling hebt gevonden.

  Met alle Upright-modi worden vervormings- en perspectieffouten gecorrigeerd. De beste instelling varieert per foto. Experimenteer met de modi voordat u bepaalt welke modus het beste is voor uw foto.

 3. Modus Upright met hulplijnen

  Als u de modus Upright met hulplijnen hebt gekozen, doet u het volgende:

  1. Klik op het pictogram Upright met hulplijnen () en teken vervolgens twee tot vier hulplijnen op de foto door met een vinger te schuiven.

   Modus Upright met hulplijnen
   Twee verticale en twee horizontale hulplijnen getekend op de foto met behulp van Upright met hulplijnen
  2. Nadat u ten minste twee hulplijnen hebt getekend, wordt de foto interactief getransformeerd. U kunt maximaal vier hulplijnen op uw foto tekenen in een van de volgende combinaties:

   • Alleen twee horizontale hulplijnen of alleen twee verticale hulplijnen
   • Twee horizontale hulplijnen en twee verticale hulplijnen
   • Twee horizontale hulplijnen en één verticale hulplijn
   • Twee verticale hulplijnen en één horizontale hulplijn
   • Eén verticale hulplijn en één horizontale hulplijn

   Bij elke andere combinatie wordt in Lightroom CC voor mobiele apparaten het bericht Ongeldige hulplijn weergegeven.

  3. Als u een hulplijn wilt verwijderen, tikt u op de hulplijn om deze te selecteren en vervolgens tikt u op het pictogram Verwijderen.

   Als u een hulplijn wilt toevoegen, tikt u op het pluspictogram + om dit te markeren en vervolgens tekent u de hulplijn op de foto. Het pictogram Toevoegen is standaard gemarkeerd, tenzij u het uitschakelt.

  4. Klik op Gereed.

   Een foto met scheefgetrokken geometrie
   (Voor) Een foto met scheefgetrokken geometrie
   (Na) Perspectief gecorrigeerd met Upright met hulplijnen
   (Na) Perspectief gecorrigeerd met Upright met hulplijnen

 4. (Optioneel) Wanneer u het perspectief van uw foto corrigeert, krijgt u mogelijk witte gebieden bij de randen van de afbeelding. Als u deze gebieden wilt verwijderen, selecteert u de optie Uitsnijden behouden om de foto automatisch te laten uitsnijden op basis van de originele afmetingen.

  Opmerking:

  Bij bepaalde Upright-modi kunnen pixels in uw foto worden bijgesneden om het perspectief te corrigeren, zelfs wanneer de optie Uitsnijden behouden is uitgeschakeld. U kunt de uitgesneden pixels later mogelijk niet ophalen in de uitsnijdmodus.

 5. Gebruik de geometrieschuifregelaars om de perspectiefcorrecties nauwkeurig uit te voeren: Vervorming, Verticaal, Horizontaal, Roteren, Verhouding, Schaal, X-verschuiving en Y-verschuiving.

  • Vervorming: Hiermee worden vervormingen als korrelvorming (rechte lijnen die naar buiten lijken af te buigen) en speldenkusseneffect (rechte lijnen die naar binnen lijken af te buigen) gecorrigeerd. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om korrelvorming in uw foto te corrigeren. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om een speldenkusseneffect te corrigeren.
  • Verticaal: Deze optie zorgt ervoor dat verticale lijnen in een afbeelding parallel lopen. Als de verticale lijnen uit elkaar lopen aan de onderrand, verplaatst u de schuifregelaar naar links om de pixels weg te drukken van die rand. Als de verticale lijnen uit elkaar lopen aan de bovenrand, verplaatst u de schuifregelaar naar rechts om de pixels weg te drukken van die rand.
  • Horizontaal: Deze optie zorgt ervoor dat horizontale lijnen in een afbeelding parallel lopen. Verplaats de schuifregelaar naar links om de pixels weg te drukken van de rechterrand. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de pixels weg te drukken van de linkerrand.
  • Roteren: Hiermee roteert u de afbeelding om kanteling van de camera te corrigeren. Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeelding linksom te roteren of naar rechts om de afbeelding rechtsom te roteren.
  • Verhouding: Verplaats de schuifregelaar naar links om het perspectief van de foto te verbreden. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om het perspectief van de foto te beperken.
  • Schaal: Hiermee kunt u de schaal van de foto vergroten of verkleinen met behoud van de beeldverhouding. Verplaats de schuifregelaar naar links om de schaal te verkleinen en naar rechts om de schaal te vergroten.
  • X-verschuiving: Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeeldingspixels naar links te verplaatsen op de x-as, zodat er een wit gebied ontstaat aan de rechterrand. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeeldingspixels naar rechts te verplaatsen op de x-as, zodat er een wit gebied ontstaat aan de linkerrand.
  • Y-verschuiving: Verplaats de schuifregelaar naar links om de afbeeldingspixels omlaag te verplaatsen op de y-as, zodat er een wit gebied ontstaat aan de bovenrand. Verplaats de schuifregelaar naar rechts om de afbeeldingspixels omhoog te verplaatsen op de y-as, zodat er een wit gebied ontstaat aan de onderrand.

Deelvenster Trefwoorden

In het deelvenster Trefwoorden in de loepweergave kunt u trefwoorden toewijzen aan uw foto's. U kunt ook trefwoorden kopiëren die zijn toegewezen aan een foto en deze in een andere foto plakken. De toegewezen trefwoorden worden gesynchroniseerd met Lightroom CC op al uw apparaten.

Opmerking:

Trefwoorden worden niet gesynchroniseerd met de Lightroom Classic CC desktop-app.

Deelvenster Trefwoorden in de loepweergave
Deelvenster Trefwoorden in de loepweergave

Trefwoorden toewijzen aan een foto

 • Als u meerdere trefwoorden wilt toewijzen, scheidt u de trefwoorden met een komma van elkaar als u ze in het tekstvak Trefwoorden toevoegen typt.
 • Tik op het kruisje (x) naast een toegewezen trefwoord om het desbetreffende trefwoord te verwijderen.
   

Trefwoorden kopiëren en plakken

 1. Open in het deelvenster Trefwoorden (loepweergave) een foto waarvan u de trefwoorden wilt kopiëren.

 2. Tik op de drie puntjes () en kies Trefwoorden kopiëren in het menu.

 3. Open in het deelvenster Trefwoorden (loepweergave) een andere foto waarin u de gekopieerde trefwoorden wilt plakken.

  U kunt naar links/rechts vegen om door de foto's in het actieve album te bladeren.

 4. Tik nogmaals op de drie puntjes () en kies Trefwoorden plakken in het menu.

Het deelvenster Info

In het deelvenster Info in de loepweergave kunt u eenvoudig een Titel, een Bijschrift en Copyright aan uw foto toevoegen. U kunt in dit deelvenster ook een sterrenclassificatie aan uw foto's geven en de foto's voorzien van een vlag.

Daarnaast worden in het deelvenster Info de metagegevens weergegeven die aan de foto zijn gekoppeld.  

(iPhone) Het deelvenster Info in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
(iPhone) Het deelvenster Info in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)

Het deelvenster Classificeren en beoordelen

In het deelvenster Classificeren en beoordelen in de loepweergave kunt u snel een sterrenwaardering en vlag (gekozen of afgewezen) aan uw albumfoto's toekennen.

Via de Filmstrip onder aan het scherm kunt u de albumfoto's doorlopen.

Het deelvenster Classificeren en beoordelen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
(Links) Een foto classificeren. (Rechts) Een foto van een vlag voorzien in het deelvenster Classificeren en beoordelen.

Een foto classificeren

Als u een foto snel wilt classificeren in het deelvenster Classificeren en beoordelen, veegt u omhoog of omlaag in de linkerhelft van het scherm. Tijdens het vegen ziet u een classificatiebedekking waarin de huidige classificatie wordt weergegeven. 

Een foto van een vlag voorzien

Als u een foto snel van een vlag (Gekozen, Geweigerd of Zonder vlag) wilt voorzien in het deelvenster Classificeren en beoordelen, veegt u omhoog of omlaag in de rechterhelft van het scherm. Tijdens het vegen ziet u een vlagbedekking waarin de huidige selectie wordt weergegeven.   

Het deelvenster Activiteit

In het deelvenster Activity (Activiteit) in de loepweergave kunt u een foto waarderen met een vind-ik-leuk of uw reactie plaatsen. Bestaande opmerkingen voor de foto worden hier ook weergegeven.

(iPhone) Het deelvenster Activiteit in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
(iPhone) Beoordeel een foto met een vind-ik-leuk of plaats opmerkingen over een foto in het deelvenster Activiteit.

Opmerking:

Activiteit wordt alleen ondersteund voor gedeelde albums. Zie Webgalerieën delen als u wilt weten hoe u uw albums in Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt delen.

Opslaan, exporteren en delen

Gebruik de optie Delen om foto's te verzenden via e-mail, af te drukken of te kopiëren of te verplaatsen in albums. U kunt een foto delen vanuit de loepweergave of meerdere foto's delen vanuit de rasterweergave.

Webgalerie delen

Met Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt u uw albums openbaar maken, zodat anderen uw foto's op het web kunnen bekijken. Ga als volgt te werk om een album te delen:

 1. Een map maken

  Tik op het pictogram linksboven in het venster om te navigeren naar de weergave Albums.

  Tik in de weergave Albums op de drie puntjes () naast een album dat u wilt delen.

 2. Tik in het optiemenu op Album delen.

 3. Schakel in het scherm Album delen dat verschijnt de optie Delen inschakelen in.

  Als het momenteel een privéalbum is, zijn de opties Weergeven op het web en Koppeling delen uitgeschakeld. Zodra u het album openbaar hebt gemaakt, worden de volgende opties weergegeven:

  • Opties voor delen: tik hierop om de volgende opties op te geven:

  Downloads toestaan: schakel deze optie in om anderen de foto's uit het gedeelde album te laten downloaden. Schakel de optie uit om downloaden niet toe te staan.

  Opmerkingen en Vind-ik-leuks toestaan: Schakel deze optie in om anderen toe te staan uw gedeelde webgalerie leuk te vinden en er opmerkingen over te plaatsen.

  Metagegevens tonen: schakel deze optie in om anderen metagegevens van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven. Schakel de optie uit om metagegevens te verbergen.

  Locatie-informatie tonen: schakel deze optie in om anderen locatie-informatie van de foto's in het gedeelde album te laten weergeven. Schakel de optie uit om locatie-informatie te verbergen.

  • Weergave: Tik om de volgende weergaveopties op te geven:

  Titel tonen: Schakel deze optie in om de titel van het album weer te geven boven het album dat op internet wordt gedeeld.

  Auteur: Typ de auteursnaam om weer te geven bij het album dat op internet wordt gedeeld.

  Vormgeving: Selecteer Fotoraster, Kolom of Eén foto om de lay-out te kiezen van foto's in een gedeeld album op internet. Standaard is Fotoraster geselecteerd.

  Thema: Selecteer Donker thema of Licht thema om het achtergrondthema te kiezen voor foto's die worden weergegeven in een gedeeld album op internet. Standaard is Donker thema geselecteerd.

  Filter: Selecteer deze optie om foto's te tonen die zijn gefilterd op sterrenclassificatie of vlagstatus in het gedeelde album op internet. Standaard worden alle foto's weergegeven, behalve foto's die zijn geweigerd.

  • Weergeven op het web: bekijk het album in een webbrowservenster.
  • Koppeling delen: Deel een koppeling naar het album via e-mail, sms of andere apps op het apparaat. Volg hiervoor de instructies op het scherm.

Een tekstwatermerk toevoegen tijdens het delen of opslaan van uw foto's

U kunt een aangepast tekstwatermerk toevoegen tijdens het delen van uw foto's en tijdens het opslaan van uw foto's op de filmrol.

Opmerking:

 • U kunt geen watermerk toevoegen tijdens het exporteren van de originele foto.
 • Het watermerk kan niet worden gesynchroniseerd met andere apparaten met Lightroom CC of Lightroom Classic CC voor desktop.

 1. In de weergave Albums tikt u op het instellingenpictogram () rechtsboven in het venster.

  In de Loep- of Rasterweergave tikt u op de drie puntjes rechtsboven in het venster. Vervolgens kiest u Instellingen .

 2. In het menu Instellingen tikt u op Opties voor delen.

  In het gedeelte Watermerk schakelt u de optie Opnemen in.

 3. Tik op het tekstveld om de watermerktekst zoals vereist te wijzigen. Standaard toont de watermerktekst een copyright-symbool gevolgd door de naam van uw Adobe-account.

 4. Watermerk aanpassen
  Watermerk aanpassen

  Tik op Aanpassen. Op het scherm Watermerk aanpassen wijzigt u een van de volgende instellingen:

  • Om de positie van het watermerk te bepalen, tikt u op een van de negen plaatsingscirkels rondom en in het midden van de voorbeeldfoto.
  • T: tik om een lettertype te selecteren.
  • B: tik om tekst vetgedrukt te maken.
  • I: tik om tekst cursief te maken.
  • Om tekst 90 graden met de klok mee te draaien, tikt u op het pictogram roteren.
  • Om een tekstkleur te kiezen (zwart of wit), tikt u op de gewenste kleurenstaal.
  • Maat: verplaats de schuifregelaar om de watermerktekst groter of kleiner te maken.
  • Offset: verplaats de schuifregelaar om de watermerktekst horizontaal of verticaal in de foto te plaatsen.
  • Opaciteit: verplaats de schuifregelaar om het transparantieniveau van het watermerk aan te passen.

 5. Na aanpassing van uw watermerktekst tikt u op het pictogram terug (<) in de linkerbovenhoek om terug te keren naar het scherm Opties voor delen.

  Als u rechtstreeks vanuit de loepweergave of rasterweergave in stap 1 naar het scherm Opties voor delen bent gegaan, dan tikt u op het pictogram (X) in de linkerbovenhoek om terug te keren naar die weergave.

De watermerktekst zal nu worden toegevoegd wanneer u foto's deelt of foto's opslaat op de filmrol.

Foto's via sms of e-mail verzenden

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • In de loepweergave (weergave van één foto) tikt u eerst op het pictogram en vervolgens op Delen.
  • In de Rasterweergave (alle foto's in een album) drukt u lang op een foto om meervoudige selectie op te roepen. Vervolgens selecteert u een of meer foto's. Tik op het pictogram Delen onder in het venster en vervolgens op de optie Delen in het pop-upmenu.
 2. Tik in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte dat wordt weergegeven op een van de volgende opties:

  • Klein - 2048 px . Hiermee beperkt u de hoogte van de gedeelde foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
  • Maximaal beschikbaar. Hiermee deelt u de geselecteerde foto's in de hoogst beschikbare kwaliteit.
 3. In het volgende dialoogvenster ziet u een lijst met alle geïnstalleerde apps waarmee u uw foto's kunt delen.

  Kies de app waarmee u wilt delen en volg de instructies op het scherm.

 4. Volg de instructies op het scherm en verstrek de noodzakelijke informatie om een e-mailbericht of sms met de foto's te verzenden.

Foto's weergeven als een presentatie

U kunt de foto's in een album weergeven als een presentatie. Ga op een van de volgende manieren te werk om een presentatie te starten:

 • In de rasterweergave (weergave van foto's in een album) tikt u op de drie puntjes rechtsboven en vervolgens op Presentatie.
 • In de loepweergave (weergave van afzonderlijke foto's) tikt u op de drie puntjes rechtsboven en vervolgens op Presentatie.

Opties voor presentatie

Ga als volgt te werk als u het type overgang en de duur van elke dia wilt opgeven:

 1. Tik tijdens een presentatie op een foto.
 2. Rechtsboven in het scherm tikt u op de drie puntjes ().
 3. Pas zo nodig de presentatie-instellingen aan.
 4. Tik op het pictogram Presentatie () in de rechterbovenhoek van het venster.

Foto's kopiëren of verplaatsen

U kunt foto's tussen albums kopiëren of verplaatsen. Voer een van de volgende handelingen uit afhankelijk van het scherm dat wordt weergegeven:

Meerdere foto's

 1. In de rasterweergave (alle foto's in een album) drukt u lang op een foto om meervoudige selectie op te roepen. Vervolgens selecteert u een of meer foto's. Tik op het pictogram Toevoegen aan of Verplaatsen naar onder in het venster.
 2. Tik in het volgende venster in de lijst met albums op het album waarnaar u de foto's wilt kopiëren of verplaatsen en tik vervolgens rechtsboven in het venster op Toevoegen of Verplaatsen.

Eén foto

 1. Tik in de loepweergave (weergave van één foto) op het optiepictogram () rechtsboven in het venster en tik vervolgens op Toevoegen aan of Verplaatsen naar.
 2. Tik in het volgende venster in de lijst met albums op het album waarnaar u de foto's wilt kopiëren of verplaatsen en tik vervolgens rechtsboven in het venster op Toevoegen of Verplaatsen.

Foto's opslaan op de filmrol (JPG-indeling)

Wanneer u een foto hebt bewerkt, kunt u een kopie van de gewijzigde foto opslaan op de filmrol (JPG-indeling). Ga op een van de volgende manieren te werk:

Meerdere foto's

 1. In de rasterweergave (alle foto's in een album) drukt u lang op een foto om meervoudige selectie op te roepen. Vervolgens selecteert u een of meer foto's. Tik op het pictogram Delen onder in het venster en tik op de optie Opslaan op filmrol in het pop-upmenu.
 2. Tik in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte op een van de volgende opties:
  • Klein (2048 px)Hiermee beperkt u de hoogte van de geëxporteerde JPG-foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
  • Maximaal beschikbaar Hiermee exporteert u de geselecteerde foto's in de hoogst beschikbare JPG-kwaliteit.

Eén foto

 1. Tik in de loepweergave (weergave van één foto) op het pictogram Delen () en tik vervolgens op Opslaan op filmrol.
 2. Tik in het dialoogvenster Afbeeldingsgrootte op een van de volgende opties:
  • Small (2048 px) (Klein) Hiermee beperkt u de hoogte van de geëxporteerde JPG-foto's tot 2048 pixels. De breedte wordt automatisch zodanig aangepast dat de oorspronkelijke beeldverhouding behouden blijft.
  • Maximaal beschikbaar Hiermee exporteert u de geselecteerde foto's in de hoogst beschikbare JPG-kwaliteit.
 3. Tik op OK.

Opmerking:

Als foto's op de filmrol zijn ingesteld om automatisch te worden geïmporteerd in een album, worden de opgeslagen afbeeldingen automatisch toegevoegd aan het album en gesynchroniseerd met Lightroom CC voor desktop.

Opmerking:

Lightroom biedt u altijd de mogelijkheid om te proberen uw foto's opnieuw op te slaan als het exportproces mislukt. Doe het volgende als in het dialoogvenster Exporteren deze foutberichten verschijnen:

 • Geen internetverbinding: Zorg ervoor dat uw apparaat is verbonden met internet. Ga terug naar de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten en tik op Opnieuw.
 • Niet genoeg opslagruimte voor export: Maak opslagruimte vrij in de galerie op uw apparaat. Ga terug naar de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten en tik op Opnieuw.
 • Lightroom does not have permissions to save photos in the Gallery (Lightroom heeft geen rechten om foto's op te slaan in de galerie): Geef rechten aan de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten in uw apparaatinstellingen. Ga terug naar de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten en tik op Opnieuw.

Originele foto die is gemaakt met de camerafunctie exporteren

Met Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten kunt u een originele JPG- of DNG-foto die u hebt gemaakt met de camerafunctie downloaden of exporteren naar de filmrol.

Een originele foto exporteren naar de filmrol:

 1. Open de originele afbeelding (gemaakt met de camerafunctie van Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten) in de loepweergave.
 2. Tik op het pictogram Delen () en tik vervolgens Origineel exporteren.

U kunt de geëxporteerde afbeelding weergeven op de filmrol van het apparaat.

Foto's uit een album verwijderen

 U kunt foto's die u niet meer nodig hebt, verwijderen uit een album. Een foto die u uit een album hebt verwijderd, is wel nog beschikbaar in de weergave Alle foto's.  

Meerdere foto's

 1. In de rasterweergave (alle foto's in een album) drukt u lang op een foto om meervoudige selectie op te roepen. Vervolgens selecteert u een of meer foto's. Tik op het pictogram Verwijderen onder in het venster.
 2. Tik in het dialoogvenster Foto's verwijderen op Verwijderen uit album als u de foto wilt verwijderen, of tik op Annuleren als u de foto niet wilt verwijderen.

Eén foto

 1. Tik in de loepweergave (weergave van individuele foto's) op het pictogram en kies vervolgens Verwijderen uit album in het menu.
 2. Tik in het dialoogvenster Verwijderen uit album op Verwijderen als u de foto wilt verwijderen, of tik op Annuleren als u de foto niet wilt verwijderen.

 

Vastleggen

Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten beschikt over een speciale functie voor het maken van foto's waarbij u verschillende effecten kunt toepassen op uw live-cameraweergave en de foto kunt maken. De vastgelegde foto wordt automatisch aan uw Lightroom-catalogus toegevoegd.

Opmerking:

Als u Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten voor de eerste keer opent, geeft u desgevraagd de app toegang tot de camera van uw apparaat.  

De camera in de app snel starten

3D Touch-ondersteuning

Opmerking:

Apple heeft de functie 3D Touch alleen geïntroduceerd op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus met iOS 9 of hoger. 3D Touch-handelingen voor Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten worden daarom alleen ondersteund op deze iPhone-modellen met iOS 9 of hoger. Deze functie is momenteel niet beschikbaar op andere iOS-apparaten.

Direct toegang tot de camera in de Adobe-app:

 1. Houd op uw beginscherm het pictogram van de Lightroom-app ingedrukt om de snelle handeling weer te geven.
 2. Tik op Camera of Foto nemen om de in-app-camera van Lightroom snel te openen.
3D Touch-ondersteuning in Lightroom

Widget Berichtencentrum

Als de widget Berichtencentrum is ingeschakeld voor Lightroom CC voor mobiele apparaten, hebt u direct toegang tot de camera in de Adobe-app. Als u berichtgeving op uw apparaat opent door boven in het scherm omlaag te vegen, verschijnt Lightroom CC voor mobiele apparaten in het Berichtencentrum en hebt u snel toegang tot de camera in de app.

De widget Berichtencentrum voor Lightroom CC voor mobiele apparaten inschakelen:

 1. Ga naar de instellingen van uw apparaat en tik op Berichtgeving.

  Widget Berichtencentrum in Lightroom
 2. Tik in het overzicht op Lightroom.

 3. Schakel Berichtgeving toestaan en Tonen in Berichtencentrum in.

  Widget Berichtencentrum in Lightroom
 4. Veeg boven in het scherm omlaag om naar Berichtgeving te gaan. Tik op Bewerken. Tik onder Niet opnemen op het groene pluspictogram naast Lightroom CC voor mobiele apparaten om dit in te schakelen.

 5. Schuif naar het begin van de lijst om te controleren of Lightroom CC voor mobiele apparaten is toegevoegd. Tik vervolgens op Gereed. Lightroom CC voor mobiele apparaten is nu ingeschakeld voor het Berichtencentrum, zodat u snelle toegang hebt tot de camera in de app.

Modus voor diepte vastleggen (Technology Preview)

Opmerking:

Modus voor diepte vastleggen is geïntroduceerd in Lightroom CC voor mobiele apparaten 3.4 (augustus 2018) als Technology Preview. Voor het vastleggen van diepte is een iPhone vereist met dubbele camera (iPhone 7+, 8+, X). Momenteel wordt alleen de achterste camera op de iPhone X ondersteund.

 • Om deze selectietool te gebruiken schakelt u Dieptemasker maken in onder Technology Previews in het Instellingenmenu van de app.
 • In deze modus worden de foto's vastgelegd als HEIC-bestand met informatie voor dieptetoewijzing. Als u een selectieve bewerking wilt toepassen op foto's met dieptetoewijzing, gebruikt u de diepteselectietool om snel een dieptetoewijzing om te zetten in een selectie die u kunt wijzigen met een penseel.    

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus Diepte vastleggen in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

 3. Tik op de knop Capture (Vastleggen) en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt.  

 4. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van uw foto in Lightroom CC voor mobiele apparaten.

Scènes met lange belichtingstijd vastleggen (Technology Preview)

Opmerking:

De Technology Preview-functie Lange belichtingstijd is geïntroduceerd in Lightroom CC voor mobiele apparaten iOS 3.3 (versie van juni 2018). Deze functie is alleen beschikbaar voor iPhone 7, 7+, 8, 8+ en X.

U kunt Technology Preview-functies inschakelen onder Technology Previews in het menu Instellingen van de app.

Gebruik de camerafunctie in de app om scènes met lange belichtingstijd zonder statief vast te leggen. In deze modus maakt de camera meerdere opnamen en combineert deze voor een lang belichtingseffect.  

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus Lange belichtingstijd in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

  Modus Lange belichtingstijd
  (iPhone X) Opties in de interface voor vastleggen in de modus Lange belichtingstijd.
 3. Tik op de knop Vastleggen en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt.  

 4. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van uw foto in Lightroom CC voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van uw opnamen met lange belichtingstijd tot een definitieve RAW-afbeelding wordt veel van de GPU gevergd en moeten complexe berekeningen worden uitgevoerd. Het kan daarom even duren voordat uw afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. U kunt de verwerkingsstatus controleren door te tikken op het wolkje (). De voortgang wordt dan weergegeven onder de kop Processing Captured Photos (Vastgelegde foto's verwerken) in het menu.

 5. De verwerkte foto met lange belichtingstijd wordt weergegeven in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave.

Scènes met hoog contrast vastleggen in de modus HDR

Opmerking:

Vanaf versie 2.7 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) het vastleggen van HDR RAW-afbeeldingen op elke iPhone of iPad met een camera van ten minste 12 megapixel en iOS 10.0 of hoger.

Wanneer u de vastlegknop activeert in de modus High Dynamic Range (HDR) om een scène met hoog contrast vast te leggen, vindt in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten het volledige verwerkingsproces voor het genereren van een RAW HDR-afbeelding automatisch op de achtergrond plaats:

 • Uw scène wordt geanalyseerd om de juiste verdeling van belichtingswaarden te bepalen voor het vastleggen van meerdere reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden.
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden automatisch uitgelijnd ter compensatie van eventuele handbewegingen tijdens het maken van de HDR-opname.
 • Schimmen in de reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden verwijderd ter compensatie van bewegende objecten in de scène, zoals auto's, mensen of bladeren.
 • De tinten van de foto worden automatisch aangepast zodat de samengevoegde HDR-afbeelding gelijkmatige tinten heeft.
 • De reeksopnamen waarbij foto's zijn gemaakt met verschillende belichtingstijden worden samengevoegd om een 32-bits floating point DNG-bestand te maken: uw verwerkte RAW HDR-afbeelding.

Dit resulterende RAW HDR-bestand is vergelijkbaar met het type bestand dat ontstaat bij gebruik van de functie voor het samenvoegen van foto's tot een HDR-afbeelding in Lightroom CC op uw desktop. Zie Foto's samenvoegen tot een HDR-afbeelding voor meer informatie over het samenvoegen van foto's tot een HDR-afbeelding in Lightroom CC.

De gegeneerde RAW HDR-bestanden zijn groot en vereisen veel verwerking op de achtergrond, zoals hierboven is uitgelegd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeelding in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt.  

 1. Tik in elke weergave op het camerapictogram in de rechterbenedenhoek om de camerafunctie te activeren.

 2. Kies de modus High Dynamic Range in het menu linksonder in de interface voor vastleggen.

 3. (Optioneel) Als u de originele, niet-verwerkte foto wilt opslaan naast de RAW HDR-afbeelding in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten, tikt u op het pictogram voor instellingen en selecteert u Niet-verwerkt origineel opslaan in het menu Instellingen. Zie Instellingen voor vastleggen voor meer informatie over de overige instellingen.

 4. Tik op de knop Vastleggen en zorg dat het mobiele apparaat niet beweegt. U kunt per sessie meerdere HDR-opnamen maken.

 5. Tik op het kruisje in de linkerbovenhoek om de interface voor vastleggen te sluiten en naar de laatste weergave te gaan. Zodra u de interface sluit, wordt begonnen met de verwerking van HDR-opnamen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van uw HDR-opnamen tot een definitieve HDR RAW-afbeelding wordt veel van de GPU gevergd en moeten complexe berekeningen worden uitgevoerd. Het kan daarom even duren voordat uw HDR-afbeeldingen in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave worden weergegeven nadat een opname is gemaakt. U kunt de verwerkingsstatus controleren door te tikken op het wolkje (). De voortgang wordt dan weergegeven onder de kop Vastgelegde foto's verwerken in het menu.

  Nadat de HDR-opnamen zijn verwerkt, worden uw afbeeldingen geïmporteerd in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten.

  Opmerking:

  Bij de verwerking van HDR-opnamen moet u de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten op de voorgrond uitvoeren. Dit betekent dat voor de verwerking van uw HDR-opnamen de Lightroom-app niet mag worden geminimaliseerd of gesloten, en dat uw apparaat moet zijn ingeschakeld en niet mag zijn vergrendeld. Als u een groot aantal HDR-bestanden hebt, kunt u uw mobiele apparaat aansluiten om dit op te laden en de instelling Slaapstand voorkomen in de zijbalk van de app Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten inschakelen. Hiermee voorkomt u dat het apparaat overgaat op de slaapstand wanneer het op een voedingsbron is aangesloten.  

 6. De verwerkte HDR-afbeeldingen worden nu weergegeven in het overzicht van de Lightroom-foto's of in de rasterweergave.

  Wanneer u een HDR-afbeelding opent in de loepweergave (deelvenster Info) om deze te bewerken, ziet u dat in de naam van de HDR-afbeelding (.dng) '-hdr' staat.

De overlay Uitknippen hooglicht tonen op de overbelichte gebieden

Uitknippen hooglicht tonen in de liveopname
Uitknippen hooglicht tonen in de liveopname

Tik op het pictogram in de cameraopties van de app om een overlay Hooglicht uitknippen op de overbelichte gebieden in de liveopname te tonen. Met deze overlay kunt u de overbelichte gebieden herkennen voordat u het shot vastlegt en kunt u de belichting of compositie aanpassen.

RAW-afbeeldingen vastleggen

Bestandsindeling van vastgelegde foto kiezen — JPG- of Adobe DNG-indeling
Bestandsindeling kiezen — JPG of Adobe DNG

Opmerking:

Vanaf versie 2.5 ondersteunt Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) het vastleggen van DNG RAW-foto's op elke iPhone of iPad met een camera van ten minste 12 megapixel en iOS 10.0 of hoger.

RAW-opnamen maken

Tik in de cameramodule op het symbool van de bestandsindeling voor het maken van foto's (standaard DNG) boven aan de beeldzoeker om te schakelen tussen de opties JPEG en DNG. Kies DNG om foto's te maken in de DNG (Digital Negative) RAW-indeling.

De DNG-indeling is een RAW-bestandsindeling die is ontwikkeld door Adobe. DNG-bestanden nemen meer opslagruimte in, maar bevatten meer beeldinformatie en zijn van hogere kwaliteit dan JPG-bestanden.  

Handmatig de sluitersnelheid, ISO-waarde en focusafstand in de modus Pro beheren

Opties in de interface voor vastleggen in Lightroom
Opties in de interface voor vastleggen. (Links) Auto-modus; (Rechts) Pro-modus

A. Interface voor vastleggen afsluiten B. Flitsopties op de camera C. Opties voor uitsnijdverhouding D. Opties voor opnametimer E. Bedekkingsopties voor beeldzoeker F. Voorinstellingen G. Belichtingsvergrendeling H. Vastlegknop I. Schakelaar voor vastlegmodus (Auto/Pro) J. Overschakelen naar camera aan de voorzijde K. Optie voor vastleggen van DNG/JPEG L. Opties in- en uitschakelen M. Instellingen voor vastleggen N. Uitknippen hooglicht tonen O. ISO instellen P. Sluitersnelheid instellen Q. Belichtingscompensatie instellen R. Witbalans instellen S. Focusafstand instellen T. Alle instellingen in Pro-modus opnieuw instellen 

De sluitersnelheid aanpassen

De sluitersnelheid bepaalt hoe lang de sluiter van uw camera wordt geopend bij een opname. U kunt deze tijdsduur aanpassen om de gewenste creatieve effecten in uw foto's te bereiken.

U kunt bijvoorbeeld een lagere sluitersnelheid instellen om bewegingsonscherpte of een lichtspooreffect te bereiken bij het vastleggen van een snel bewegend onderwerp. Als u de beweging van hetzelfde onderwerp in uw foto wilt bevriezen, kunt u een hogere sluitersnelheid instellen.

Sluitersnelheid ingesteld op 1/125e seconde
Sluitersnelheid ingesteld op 1/125e seconde

Tik op het pictogram Sec (Seconden) om de schuifregelaar voor de sluitersnelheid aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere sluitersnelheid of naar rechts voor een hogere sluitersnelheid.

Dubbeltik op het pictogram voor de sluitersnelheid om de waarde van de schuifregelaar weer in te stellen op Automatisch.

Opmerking:

Als u de sluitersnelheid wijzigt, wordt ter compensatie de ISO-waarde automatisch aangepast, en omgekeerd. Dit zorgt ervoor dat uw foto niet wordt overbelicht of onderbelicht tijdens de opname.

De ISO-waarde aanpassen

De ISO-waarde bepaalt de lichtgevoeligheid van de camera van uw apparaat.

De ISO-waarde aanpassen
ISO ingesteld op 400

Tik op het pictogram ISO om de schuifregelaar voor de ISO-waarde aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links voor een lagere ISO-waarde of naar rechts voor een hogere ISO-waarde.

Dubbeltik op het pictogram ISO om de ISO-waarde weer in te stellen op Auto (Automatisch).

Opmerking:

Hoge ISO-waarden veroorzaken ruis in de vastgelegde foto's. Daarom moet u alleen hoge ISO-waarden gebruiken wanneer u zeer snelle sluitersnelheden wilt gebruiken.

De focusafstand van uw camera aanpassen

Tik op het pictogram [+] om de schuifregelaar voor de focusafstand aan te passen. Beweeg de schuifregelaar naar links om de focusafstand te verkleinen of naar rechts om deze te vergroten.

Dubbeltik op het pictogram [+] om de handmatige focusafstand weer in te stellen op Automatisch.

De focusafstand van uw camera handmatig aanpassen
Handmatige focus ingesteld op 40%

Opmerking:

Tik in de vastlegmodus Professioneel op het pictogram Opnieuw instellen om de sluitersnelheid, ISO-waarde, witbalans en handmatige focusafstand opnieuw in te stellen op Automatisch.

Witbalansopties instellen

Tik op het pictogram WB (Witbalans) om de optiebalk voor witbalans te tonen of te verbergen.

Witbalansopties in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
Witbalansopties: Automatisch, Gloeilamp, TL-buis, Daglicht, Bewolkt of Aangepast.

U kunt op de optiebalk een voorinstelling voor witbalans kiezen die overeenkomt met de belichtingsomstandigheden: Automatisch, Gloeilamp, TL-buis, Daglicht, Bewolkt of Aangepast.

Automatische witbalans Dit is de standaardinstelling.

Aangepast Richt de camera op een oppervlak met een neutrale kleur voor een voorbeeld van de witbalans en om de witbalans te vergrendelen.

Opmerking:

Dubbeltik op het pictogram WB om de witbalans weer in te stellen op Automatisch.

Belichtingscompensatie instellen

In de modus Automatisch

De belichtingscompensatie instellen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
De belichtingscompensatie aanpassen in de vastlegmodus Automatisch

Veeg over het beeldzoekerscherm om de waarde voor de belichtingscompensatie aan te passen. Veeg naar links voor negatieve belichtingswaarden en veeg naar rechts voor positieve belichtingswaarden.

Terwijl u veegt, wordt de waarde voor de belichtingscompensatie boven aan het scherm weergegeven en wordt de huidige waarde voor belichting (Exp) boven de vastlegknop weergegeven.

Dubbeltik op de waarde Exp (Belichting) boven de vastlegknop om de belichtingscompensatie weer in te stellen op nul (standaardinstelling).

In de Pro-modus

De belichtingscompensatie instellen in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS)
De belichtingscompensatie aanpassen in de Pro-modus voor vastleggen

Tik op het pictogram Exp (Belichting) om de schuifregelaar voor de sluitersnelheid aan te passen. Verplaats de schuifregelaar naar links voor negatieve belichtingswaarden en verplaats de schuifregelaar naar rechts voor positieve belichtingswaarden.

Dubbeltik op het pictogram Belichting om de waarde weer op nul in te stellen (standaardwaarde).

Automatische belichting vergrendelen

Tik op het pictogram in de rechterbenedenhoek om de huidige automatische in-app belichtingsinstelling van de camera te vergrendelen.

Flitsopties van de camera instellen

Tik op het pictogram () om de flitsoptiebalk te tonen of te verbergen.  

Automatisch (standaardinstelling)

Schakel de flits van het apparaat automatisch IN of UIT op basis van de externe belichtingsomstandigheden. Deze optie is standaard ingesteld en is geschikt voor algemene doeleinden.

In (geforceerde flits)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat IN voor elke opname.

Uit (flits uitschakelen)

Schakel de flitsfunctie van het apparaat UIT voor elke opname.

Zoomen met knijpbeweging

U kunt een knijpbeweging op het beeldzoekerscherm maken om de zoominstelling van de camera aan te passen.

 • Beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen.
 • Beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.

De zoominstelling die wordt toegepast op uw opname, is niet-destructief, dus u kunt altijd teruggaan naar de oorspronkelijke (niet-gezoomde) opname tijdens het bewerken van de foto.

Tikken voor scherpstellen

Wanneer u foto's maakt met de camerafunctie van Lightroom, wordt uw cameralens standaard automatisch scherpgesteld op de actuele scène. In scenario's waar u wilt scherpstellen op een bepaald gebied zoals een onderwerp op de achtergrond in plaats van de voorgrond, kunt u de lens handmatig scherpstellen op dat gebied. Ga hiervoor als volgt te werk:  

 1. Tik op het beeldzoekerscherm om een scherper beeld te krijgen van dat gebied.
 2. Wanneer u tikt, wordt er een kader weergeven dat aangeeft op welk gebied de lens wordt scherpgesteld.

Opnamen samenstellen met gebruik van beeldzoekerbedekkingen

De rasters die over uw liveopnameweergave heen worden weergegeven, helpen u om uw foto's te kadreren.

Tik op het pictogram om de optiebalk voor bedekkingen te tonen of te verbergen.

Bedekkingsopties voor beeldzoeker in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten
Bedekkingsopties voor beeldzoeker: Geen, Helften, Derden, Gulden en Op niveau

Geen

Standaard zijn bedekkingen uitgeschakeld.

Derden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van de derden.

Helften

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van de helften.

Gulden

Lijn de onderwerpgebieden die worden vastgelegd uit langs of bij het raakpunt van phi-rasterbedekking die gebaseerd is op de gulden snede.

Vlakke bedekking

Gebruikt de sensoren van het apparaat om de camera uit te lijnen met de grond voor rechte horizonopnamen zonder geometrische vervorming.

Vertraagde opname activeren

Tik op het pictogram om de timeroptiebalk te tonen of te verbergen. U kunt een paar seconden vertraging instellen voordat een opname wordt gemaakt. U kunt een vertraging van 2, 5 of 10 seconden voor uw opname instellen. Standaard is de timer UIT.

Maak foto's in andere uitsnijdverhoudingen

Tik op het pictogram () om de uitsnijdverhoudingen weer te geven. De volgende uitsnijdverhoudingen zijn beschikbaar:

 • 16:9
 • 3:2
 • 4:3
 • 1:1

Tik op een verhouding om deze als bedekking weer te geven in de beeldzoeker. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de gewenste uitsnijdverhouding voordat u de foto maakt.

Opmerking:

Deze uitsnijdverhouding is niet-destructief. U kunt de uitsnijdverhouding later wijzigen wanneer u de foto bewerkt.

Flexibele voorinstellingen

Tik op het pictogram in de rechterbenedenhoek om de voorinstellingen weer te geven. De volgende voorinstellingen zijn beschikbaar:

 • Hoog contrast
 • Vlak
 • Warme schaduwen
 • Hoog contrast, zwart-wit
 • Vlak zwart-wit

Kies een voorinstelling om deze toe te passen op de te nemen foto. Dit stelt u in staat een voorvertoning te bekijken van de foto voordat u deze maakt. Als u de camera in de Adobe-app opnieuw activeert, wordt automatisch de vorige voorinstelling gebruikt.

Wanneer u een foto maakt met een voorinstelling, is het effect dat wordt toegepast op de foto, niet permanent. U kunt het effect later altijd weer verwijderen wanneer u de foto bewerkt. Als u bijvoorbeeld een foto die is vastgelegd met een zwart-witvoorinstelling, weer wilt wijzigen in een normale kleurenfoto op uw iPhone, opent u de foto in de loepweergave om de foto te bewerken en tikt u op de optie Zwart-wit in het menu Kleur in het deelvenster Bewerken. Zie De afbeeldingskleur aanpassen voor meer informatie.

Opmerking:

Deze voorinstellingen zijn alleen beschikbaar op 64-bits apparaten, zoals de iPhone 5s en hoger en iPad Air en hoger.

De besturingselementen van de gebruikersinterface verbergen

Vanaf versie 2.6 kunt u in Adobe Photoshop Lightroom CC voor mobiele apparaten (iOS) de in-app camerabesturingselementen verbergen om een beter beeld te krijgen van de foto die u wilt maken.

Veeg naar beneden op het beeldzoekerscherm om de camerabesturingselementen te verbergen. Veeg naar boven om de camerabesturingselementen opnieuw weer te geven of tik op het pictogram in de rechterbovenhoek.

Instellingen voor vastleggen

Tik op het pictogram om de instellingen weer te geven.

Maximale schermhelderheid

Schakel deze optie IN om de helderheid van het scherm van uw apparaat op het maximum in te stellen in de modus voor vastleggen.  

Foto's geotaggen

Schakel deze optie IN om het vastleggen van de locatiegegevens in de Exif-metagegevens van uw opname in te schakelen.

Niet-verwerkt origineel opslaan

Deze instelling is alleen beschikbaar in de modus HDR. Schakel deze instelling in als u de originele, niet-verwerkte foto wilt opslaan naast de verwerkte RAW HDR-foto.

Voorvertoning laatst vastgelegde foto

Tik in de cameramodule op de miniatuur in de linkerbenedenhoek om een voorvertoning te bekijken van de laatste foto die u hebt vastgelegd.

Opmerking:

Houd uw vinger op de miniatuur van de laatste gemaakte foto om deze te bekijken. De voorvertoning wordt weergegeven zolang u uw vinger op de foto houdt. Laat de miniatuur los om terug te keren naar de cameraweergave.

Sneltoetsen

Raster

Resultaat Snelkoppeling
De overlay met metagegevens doorlopen I

Loep

Resultaat Snelkoppeling
Sterrenclassificatie instellen 1 - 5
Sterrenclassificatie verwijderen 0
Foto met vlag aanduiden als keuze P
Vlag verwijderen van foto U
Foto met vlag aanduiden als geweigerd X
De overlay met metagegevens doorlopen I
Naar volgende/vorige foto Pijl-rechts/Pijl-links
Voorvertoning Voor/Na weergeven Y
Instellingen kopiëren Command + C
Instellingen plakken Command + V
Rasterweergave activeren G

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid