Přehled nových funkcí

Dostupná aktualizace Illustrator CC

Více informací najdete na stránce Přehled nových funkcí.

Obrazy ve štětcích

A. Tah štětcem B. Kousek korálu C. Kousek korálu použitý jako definice štětce D. Hotová kresba 

Štětce mohou nyní v definici štětce obsahovat obrazy. Kresbu, Vzor a Rozsévací štětce lze definovat tak, aby obsahovaly rastrové obrazy. Chování štětců se podobá jakémukoli jinému štětci - lze je přetvářet nebo upravovat. Vytvářejte rychle a snadno bezchybné, přirozeně organické návrhy.

Naučte se tuto funkci používat pomocí videa o používání obrazů ve štětcích.

Další informace najdete v článku Obrazy ve štětcích.

Vylepšení pro dotykové nástroje

Nástroj Retušování písma

Text, který se normálně převede (vlevo), a pokud se každý znak zpracovává jednotlivě za účelem zvýraznění sdělení textu (vpravo)

A. Normálně formátovaný text (vlevo) B. Text s každým znakem zpracovaným samostatně, aby se zvýraznilo sdělení textu  

Nástroj Retušování písma vám umožní kreativní práci s textem a vytváření vizuálně příjemných a působivých poselství pomocí pouhého textu. Každý znak textu lze upravit, jako by byl jednotlivý objekt. Vyberte jednotlivé písmeno abecedy ve slově či větě, a pohrajte si s jeho posunem, změnou měřítka a otáčením. Tyto kroky lze snadno provádět pomocí vylepšení použitelnosti (například větších ovládacích prvků) a podpory vícedotykových zařízení (využívající stylus nebo dotyk). Nemáte-li dotykové zařízení, pro tytéž kroky použijte myš.

Naučte se tuto funkci používat pomocí videa o nástrojích pro retušování textu.

Další informace najdete v článku Dotykové nástroje a vylepšení.

Nástroj libovolné transformace kresby

Kresbu (vlevo) lze transformovat (změnit měřítko, otočit apod.), aby se více podobala tagu, na kterém je umístěna (vpravo)

Kresbu transformujte pomocí vylepšeného nástroje libovolné transformace (klávesová zkratky: E). Nástroj zobrazí widget zobrazující kroky, které lze u vybraného objektu provést. Vyberte krok, a kresbu upravte pomocí dotykového zařízení nebo stylusu. Nemáte-li takové zařízení, použijte pro tytéž výsledky myš.

Na výše uvedené ilustraci byla kresba upraveny v dotykovém zařízení. Bylo změněno měřítko kresby a použito bylo zkreslení perspektivy, aby se na tag dalo nahlížet pod úhlem.

Naučte se tuto funkci používat pomocí videa o nástroji Libovolná transformace.

Další informace najdete v článku Dotykové nástroje a vylepšení.

Podpora gest operačního systému

Kromě zavedení či vylepšení nástrojů, jež umožní intuitivnější a přirozenější použití aplikace Illustrator, nyní dotyková zařízení podporují kroky podporované operačním systémem. Například na vícedotykovém zařízení lze obraz zvětšit/zmenšit stažením/roztažením prstů.

Další informace najdete v článku Dotykové nástroje a vylepšení.

Automatická tvorba rohů

K vytvoření obrysů kresby byl použit vzor stehu (vlevo). Rohy se automaticky vytvářejí v dialogovém okně Volby stopy štětce se vzorkem (vpravo).

Vytvoření stopy štětce se vzorkem je nyní jednoduchý a automatický úkol, který nevyžaduje náročné úpravy pro správné nastavení aspektů štětce (například rohových dlaždic). Vytváření nejlepších rohových dlaždic, zejména při práci s ostrými úhly a tvary, je nyní zcela automatický proces. Rychle provádějte dříve časově náročný a chybový proces pomocí aplikace Illustrator, která ji udělá za vás, a získejte automaticky vytvářené rohy odpovídající ostatnímu vzorku.

Naučte se tuto funkci používat pomocí videa o automatickém vytváření rohů.

Další informace najdete v článku Automatická tvorba rohů.

Umístění více souborů

Importujte do aplikace Illustrator více souborů najednou pomocí nové funkce umístění více souborů. Definujte přesnou polohu umístění vedlejší položky a mějte úplnou kontrolu i nad rozsahem umístění souboru. Zobrazte náhled miniatury aktuální importované položky do rozvržení aplikace Illustrator už při umisťování souboru.

Další informace najdete v článku Umístění více souborů.

Nastavení v cloudu

Synchronizujte nastavení aplikace Illustrator a pracovní plochy se službou Creative Cloud — včetně předvoleb, přednastavení, štětců a knihoven aplikace Illustrator — abyste je mohli použít kdekoli. Pokud například odjedete na jiné místo nebo používáte jiný počítač, stačí synchronizovat nastavení do nového umístění/počítače, a můžete vždy bez problémů pracovat ve stejném prostředí.

Další informace najdete v článku Synchronizace nastavení pomocí Adobe Creative Cloud.

Sdílení ve službě Behance

Behance je online platforma sloužící k prezentování vaší kreativní práce. Svoji práci můžete na Behance aktualizovat a velmi efektivně a široce ji prezentovat. Můžete si vyžádat zpětnou vazbu a názory týkající se vaší kresby od několika vybraných osob či od kohokoli, kdo má účet Behance. 

Pomocí aplikace Illustrator CC můžete vyvěsit svoji práci přímo na Behance (Soubor > Sdílet ve službě Behance). Po zadání několika informací se vaše práce zobrazí na Behance jako Probíhající práce.

Další informace najdete v části Sdílení ve službě Behance.

Panel Kuler

Zachyťte téma pomocí aplikace Adobe Kuler pro iPhone, ať jste kdekoli.  Nebo téma vytvořte na webových stránkách Kuler. Jakmile je téma k dispozici ve vašem účtu Kuler připojeném ke službě Creative Cloud, témata lze synchronizovat s novým panelem Kuler v aplikaci Illustrator. Témata v aplikaci Illustrator použijte ihned, nebo je přidejte na panel Vzorky barev, a upravte a zpracujte je později.

Důležité: Panel Kuler není dostupný ve francouzské verzi Illustratoru.

Další informace najdete v článku Panel Kuler.

Generování a extrahování kódu CSS

Navrhněte ten nejelegantnější rozvržení HTML a styl, pozice a vzhled objektů v rozvržení zachyťte přesným kódem CSS pro více prohlížečů. Ušetřete čas replikováním vzhledu vytvořeném v aplikaci Illustrator pomocí zkopírování nebo exportu kódu CSS pro vybraný objekt celé stránky.

Na webové stránce naleznete další informace o generování a extrahování kódu CSS z rozvržení vytvořeného v aplikaci Illustrator.

Export grafických stylů SVG do CSS

Využijte dvou vylepšení pracovních postupů, a ukládejte své kresby jako soubor SVG. Nyní lze exportovat všechny styly CSS se souvisejícími názvy, aby se daly snáze nalézt a znovu použít. Můžete se rovněž rozhodnout pro export všech stylů CSS dostupných v souboru kresby, nejen těch použitých.

Další informace najdete v článku Export grafických stylů SVG do CSS.

Vylepšení: Přetisk bílé

Vyhněte se problémům způsobeným situací, kdy kresba Illustrator obsahuje bílé objekty s neúmyslným přetiskem. Neztrácejte čas zjištěním tohoto problému během produkce a nutného nového tisku. Stačí v dialogových oknech Nastavení dokumentu nebo Tisk zapnout nastavení, a můžete tisknout a produkovat bez nutné kontroly a oprav přetisku bílých objektů v kresbě.

Naučte se tuto funkci efektivně používat pomocí videa o volbě Přetisk bílé.

Další informace najdete v článku Přetisk bílé.

Podpora indických jazyků

Objevte novou podporu indických jazyků. Nová středovýchodní a jihoasijská sazba jednoho řádku a po řádku podporuje několik indických jazyků, k nimž patří:

 • bengálština,
 • gudžarátština,
 • hindština,
 • kannadština,
 • malajálamština,
 • maráthština,
 • orijština,
 • pandžábština,
 • tamilština,
 • telugština.

Další informace najdete v článku Podpora indických jazyků u nových sazeb.

Vylepšení: Vyhledání barev a vzorků barev

Dialogové okno Výběr barvy   

Dialog Výběr barvy (dvojitým kliknutím na odkaz Výplň na panelu nástrojů) nyní obsahuje v dialogu Vzorky barev widget hledání. Kliknutím na dialog Vzorky barev si pod předdefinovaným seznamem vzorků barev zobrazíte panel hledání. Zadejte název barvy nebo hodnotu CMYK. Zadáte-li „modrá“, zobrazí se všechny vzorky barev, jejichž název obsahuje slovo modrá. Zadáte-li Y=10, zobrazí se všechny vzorky barev, jejichž hodnota žluté barvy na stupnici CMYK je 10. Ovládací prvek hledání je ve výchozím nastavení aktivován.

Vzorník

Byla vylepšena volba hledání (panel Vzorky barev > zvýrazněná nabídka > Zobrazit pole Hledat) na panelu Vzorky barev. Můžete zadat a vyhledat název barvy nebo barevnou kombinaci CMYK, pokud taková barevná kombinace existuje. Podobně jako v předchozích verzích toto pole nevynucuje automatické doplňování barvy. Zadávané znaky již nejsou automaticky nahrazovány nejbližší nalezenou barvou.

Pole Hledat není ve výchozím nastavení aktivní a je nutné jej poprvé aktivovat ve zvýrazněné nabídce.

Používání těchto funkcí si můžete prohlédnout na videu rychlé hledání a používání barev v dialogu Výběr barvy a na panelu Vzorky barev.

Vylepšení: Vyhledávání písem

Omezte čas strávený v panelu Text díky vyhledávání potřebného písma pro váš dokument v aplikaci Illustrator. Nová lišta vyhledávání v panelu Text umožňuje vyhledávat písmo a všechny pro něj dostupné styly.

Vyhledávání písma

Byla přidána nová možnost Vyhledávání celého názvu písma. Jakmile začnete psát název písma, zobrazí se seznam písem, který se při dalším psaní automaticky obnoví. Tato funkce byla přidána do rozbalovacích nabídek panelu Znak, Ovládání nebo Znak, který se lze vyvolat z panelu Znak.

Seskupování písem

Jakmile kliknete na šipku rozbalovací nabídky a budete procházet panely souvisejícími s písmy, vlevo od nich se zobrazí jejich skupiny s trojúhelníkem. Kliknutím na trojúhelník rozbalíte název písma, a zobrazíte všechny související sady stylů pro dané písmo. Pokud například kliknete na trojúhelník vlevo od písma Calibri, rozbalený seznam zobrazí názvy Regular, Italic, Bold a Bold Italic.

Další informace o liště vyhledávání v panelu obsahuje video na webové stránce o vyhledávání písem.

Vylepšení: Panel Náhled výtažků

Dialogové okno Náhled výtažků zobrazující všechny přímé barvy dostupné ve vzorku barev(vlevo) a pouze barvy použité v kresbě (vpravo)

Panel Náhled výtažků zobrazuje postup a přímé barvy. V seznamu jsou zobrazeny všechny přímé barvy dostupné ve vzorcích barev. V této verzi aplikace Illustrator byla přidána možnost zobrazení přímých barev použitých v kresbě. Pokud na panelu Náhled výtažků vyberete novou možnost Zobrazit pouze použité přímé barvy, ze seznamu budou odstraněny všechny přímé barvy, které jste v kresbě nepoužili.

Vylepšení: Vodítka

V aplikaci Illustrator CC došlo ke zlepšení vodítek:

 1. Dvojitým kliknutím na pravítko (Ctrl/Cmd + R) vytvoříte vodítko v daném umístění na pravítku.
 2. Když podržíte klávesu Shift a dvakrát kliknete na určité místo na pravítku, připne se vytvořené vodítko automaticky k nejbližší značce (dílku) na pravítku.
 3. Vytvářejte vodorovná a svislá vodítka v jednom kroku. Jak?
  1. V levém horním rohu okna aplikace Illustrator klikněte levým tlačítkem na průsečík pravítek, stiskněte klávesu Ctrl (nebo Cmd v systému Mac) a přetáhněte ukazatel myši do libovolného umístění v okně aplikace Illustrator.
  2. Ukazatel myši se změní na zaměřovací kříž ukazující, kde lze vytvořit vodorovné a svislé vodítko.
  3. Uvolněním ukazatele myši vytvoříte vodítka.

Vylepšení: Použitelnost perspektivní mřížky

Nyní můžete nástroj Perspektivní mřížka snadněji vypnout, pokud jej už nepotřebujete. Chcete-li nástroj Perspektivní mřížka skrýt:

 • Je-li vybrán nástroj Perspektivní mřížka nebo Perspektivní výběr a perspektivní mřížka je viditelná, stiskněte klávesu Esc.

Vylepšení: Modernizované dialogové okno souboru (pouze Windows)

Všechna dialogová okna, jež umožňují otevřít a vybrat soubory a pracovat s nimi, nyní využívají nové dialogové okno systému Windows. Například dialogová okna Otevřít, Uložit, Uložit jako, Umístit, Exportovat a další.

K výhodám práce s novým dialogovým oknem patří:

 • Oblíbené: Můžete určit složky, které často používáte jako oblíbené, a pohodlně je používat, jakmile se dialogové okno souboru otevře. Lze například použít zástupce položky Soubory služby Creative Cloud, která umožňuje rychlý a snadný přístup ke všem obrazovým souborům nebo dalším souborům, které jste uložili do cloudu.
 • Náhledy: Podokno náhledů automaticky vykreslí náhled vybraného souboru.

Podpora knihoven aplikace AutoCAD

Aplikace Illustrator CS6 podporuje otevírání a export těchto formátů souborů aplikace AutoCAD:

 • er21 (v aplikacích AutoCAD 2007, 2008 a 2009) 
 • er24 (v aplikacích AutoCAD 2010, 2011 a 2012)

Aplikace Illustrator CS6 ale nepodporuje funkce přidané ve verzích:

 • AutoCAD 2007, 2008 a 2009 (formát souboru er21)
 • AutoCAD 2010, 2011 a 2012 (formát souboru er24)

Funkce aplikace AutoCAD podporované do verze Illustrator CS6 zůstanou i nadále dostupné. Rovněž:

 • Můžete použít změny měřítka na objekty ve skrytých vrstvách. 
 • Pro otevírání a export formátů souborů er21 (v aplikacích AutoCAD 2007, 2008 a 2009) a er24 (v aplikacích AutoCAD 2010, 2011 a 2012) byla přidána podpora skriptování.

Sbalení souborů

Sesbírá všechny použité soubory, včetně propojených grafik a písem, do jediné složky, odkud je lze rychle vyzvednout. Výběrem příkazu Soubor > Sbalit  shromáždíte všechny datové zdroje do jedné složky. Viz článek Sbalení souborů.

Zrušení vložení obrazů

Nahradí vložené obrazy odkazy na jejich extrahované soubory ve formátu PSD nebo TIFF. Vyberte vložený obraz a zvolte příkaz Zrušit vložení z nabídky panelu Vazby, nebo klikněte na Zrušit vložení v ovládacím panelu. Viz článek Zrušení vložení obrazů.

Vylepšení panelu Vazby

Zobrazte a sledujte další informace o umístěných kresbách přímo v panelu Vazby. Viz článek Informace o vazbě

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.