Příručka uživatele Zrušit

Nakreslení pixelově dokonalé kresby

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
   5. Vytváření 3D objektů
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   21. Formátování asijských znaků
   22. Sazby pro asijská písma
   23. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   24. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Atributy vzhledu
   4. Vytvoření skici nebo mozaiky
   5. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   6. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Panel Informace o dokumentu
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Zjistěte, jak jednoduše zarovnat kresbu s mřížkou obrazových bodů.

Aplikace Illustrator umožňuje vytvoření pixelově dokonalé kresby, která vypadá ostře a jasně i při různých šířkách tahů a nastaveních voleb zarovnání. Existující objekt můžete jediným kliknutím zarovnat k mřížce bodů nebo můžete nový objekt zarovnávat již při jeho kreslení. Při transformaci objektů můžete zachovat zarovnání s obrazovými body bez vzniku zkreslení kresby. Zarovnání k mřížce bodů funguje nejen u objektů, ale také u jednotlivých segmentů cesty a kotevních bodů, ze kterých se skládají.

Objekt před a po zarovnání s mřížkou obrazových bodů

A. Objekt není zarovnán s mřížkou obrazových bodů B. Objekt je zarovnán podle obrazových bodů 

Zarovnání existujícího objektu s mřížkou obrazových bodů

Ve stávající kresbě lze vybrat objekty nebo segmenty objektů a zarovnat je s mřížkou obrazových bodů. Tato funkce je užitečná zejména v situacích, kdy z jiných dokumentů kopírujete a vkládáte objekty nezarovnané s mřížkou obrazových bodů.

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte objekt, který chcete zarovnat s mřížkou obrazových bodů.

  Případně můžete s mřížkou obrazových bodů zarovnat určité segmenty objektu. Dosáhnete toho tak, že pomocí nástroje pro přímý výběr vyberete vodorovné nebo svislé segmenty objektu.

 2. Chcete-li dosáhnout pixelové dokonalosti existujícího objektu, použijte jeden z následujících postupů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na ikonu Zarovnat vybranou kresbu na mřížku obrazových bodů ().
  • Vyberte možnosti Objekt > Zarovnat pixely na mřížku.
  • Klikněte na objekt pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Zarovnat pixely na mřížku.
Poznámka:

K mřížce můžete zarovnat nejen celý objekt, ale také jeho určité segmenty. Dosáhnete toho tak, že pomocí nástroje pro přímý výběr () vyberete vodorovné nebo svislé segmenty objektu. Nyní použijte jednu z voleb zarovnání k mřížce jako v případě objektu.

Kritéria

 • Objekty, které nemají žádné segmenty ve svislém ani vodorovném směru, se nezmění tak, aby se zarovnaly k mřížce obrazových bodů.
 • Pokud je vybraný objekt již zarovnán k mřížce obrazových bodů, zobrazí aplikace Illustrator následující zprávu:

 • Aplikace Illustrator zobrazí zprávu v případě, že kresbu ve výběru nelze zarovnat k mřížce obrazových bodů. Například v následující ilustraci nemá vybraná kresba žádné svislé ani vodorovné segmenty.
Selection-contains-art-that-cannot-be-made-pixel-perfect

Zarovnání nových nebo transformovaných objektů s mřížkou obrazových bodů

Při vytváření nebo transformování objektů můžete zajistit, aby se přichytily k mřížce obrazových bodů pro přesné umístění hran a cest. Tato volba je standardně zapnutá v dokumentech vytvořených ve webovém a mobilním profilu dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na ikonu Zarovnat kresbu na mřížku při vytváření a transformaci ().
  • Vyberte možnost Zobrazit > Přitahovat na obr. body.
 2. Volby funkce Přitahovat na obr. body můžete případně změnit v rozevírací nabídce (). Klikněte na ikonu šipky a v dialogu Volby přitahování pixelů vyberte požadované volby.

  Dialogové okno Volby přitahování pixelů

  Přitahovat k bodům během kreslení

  Nakreslí cesty zarovnané k nejbližšímu obrazovému bodu a vytvoří tak ostré segmenty.

  Nakreslete objekt zarovnaný k mřížce bodů

  Přitahovat k bodům během přesunu

  Přitáhne objekt, který přesunujete, k nejbližšímu obrazovému bodu. Při přesunování objektu můžete zvolit přitažení cest, segmentů a kotevních bodů.

  Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při jeho přesouvání

  Přitahování k bodům během změny velikosti

  Přitáhne hrany objektu, jehož velikost měníte, k nejbližšímu obrazovému bodu.

  Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při změně jeho velikosti

 3. Klikněte na OK.

Dodatek: Zobrazení mřížky obrazových bodů

 1. V aplikaci Illustrator vyberte možnost Zobrazit > Náhled obrazových bodů.
 2. Zvětšete plátno na hodnotu 600 % nebo větší.
Poznámka:

Mřížku obrazových bodů můžete ale v režimu náhledu obrazových bodů při vysokém zvětšení i skrýt. V aplikaci Illustrator zrušte výběr volby Předvolby > Vodítka a mřížky > Zobrazit mřížku obrazových bodů (zvětšení přes 600 %).

Vypnutí mřížky obrazových bodů

Další postup

Řekli jsme si, jak nakreslit pixelově dokonalé kresby. Přečtěte si také, jak kreslit pomocí nástroje Pero, Zakřivení nebo Tužka.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Illustrator. Budeme rádi za každou vaši reakci.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.