Plynulé zarovnání kresby s mřížkou obrazových bodů...

Nově v aplikaci Illustrator CC, vydání 2017

Aplikace Illustrator umožňuje vytvoření pixelově dokonalé kresby, která vypadá ostře a jasně i při různých šířkách tahů a nastaveních voleb zarovnání. Existující objekt můžete jediným kliknutím zarovnat k mřížce bodů nebo můžete nový objekt zarovnávat již při jeho kreslení. Při transformaci objektů můžete zachovat zarovnání s obrazovými body bez vzniku zkreslení kresby. Zarovnání k mřížce bodů funguje nejen u objektů, ale také u jednotlivých segmentů cesty a kotevních bodů, ze kterých se skládají.

Objekt před a po zarovnání s mřížkou obrazových bodů

A. Objekt není zarovnán s mřížkou obrazových bodů B. Objekt je zarovnán podle obrazových bodů 

Zarovnání existujícího objektu s mřížkou obrazových bodů

Ve stávající kresbě lze vybrat objekty nebo segmenty objektů a zarovnat je s mřížkou obrazových bodů. Tato funkce je užitečná zejména v situacích, kdy z jiných dokumentů kopírujete a vkládáte objekty nezarovnané s mřížkou obrazových bodů.

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte objekt, který chcete zarovnat s mřížkou obrazových bodů.

  Případně můžete s mřížkou obrazových bodů zarovnat určité segmenty objektu. Dosáhnete toho tak, že pomocí nástroje pro přímý výběr vyberete vodorovné nebo svislé segmenty objektu.

 2. Chcete-li dosáhnout pixelové dokonalosti existujícího objektu, použijte jeden z následujících postupů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na ikonu Zarovnat vybranou kresbu na mřížku obrazových bodů ().
  • Vyberte možnosti Objekt > Zarovnat pixely na mřížku.
  • Klikněte na objekt pravým tlačítkem a v místní nabídce vyberte možnost Zarovnat pixely na mřížku.

Poznámka:

K mřížce můžete zarovnat nejen celý objekt, ale také jeho určité segmenty. Dosáhnete toho tak, že pomocí nástroje pro přímý výběr () vyberete vodorovné nebo svislé segmenty objektu. Nyní použijte jednu z voleb zarovnání k mřížce jako v případě objektu.

Kritéria

 • Objekty, které nemají žádné segmenty ve svislém ani vodorovném směru, se nezmění tak, aby se zarovnaly k mřížce obrazových bodů.
 • Pokud je vybraný objekt již zarovnán k mřížce obrazových bodů, zobrazí aplikace Illustrator následující zprávu:
 • Aplikace Illustrator zobrazí zprávu v případě, že kresbu ve výběru nelze zarovnat k mřížce obrazových bodů. Například v následující ilustraci nemá vybraná kresba žádné svislé ani vodorovné segmenty.

Zarovnání nových nebo transformovaných objektů s mřížkou obrazových bodů

Při vytváření nebo transformování objektů můžete zajistit, aby se přichytily k mřížce obrazových bodů pro přesné umístění hran a cest. Tato volba je standardně zapnutá v dokumentech vytvořených ve webovém a mobilním profilu dokumentu.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na ikonu Zarovnat kresbu na mřížku při vytváření a transformaci ().
  • Vyberte možnost Zobrazit > Přitahovat na obr. body.
 2. Volby funkce Přitahovat na obr. body můžete případně změnit v rozevírací nabídce (). Klikněte na ikonu šipky a v dialogu Volby přitahování pixelů vyberte požadované volby.

  Dialogové okno Volby přitahování pixelů

  Přitahovat k bodům během kreslení

  Nakreslí cesty zarovnané k nejbližšímu obrazovému bodu a vytvoří tak ostré segmenty.

  Nakreslete objekt zarovnaný k mřížce bodů

  Přitahovat k bodům během přesunu

  Přitáhne objekt, který přesunujete, k nejbližšímu obrazovému bodu. Při přesunování objektu můžete zvolit přitažení cest, segmentů a kotevních bodů.

  Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při jeho přesouvání

  Přitahování k bodům během změny velikosti

  Přitáhne hrany objektu, jehož velikost měníte, k nejbližšímu obrazovému bodu.

  Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při změně jeho velikosti

 3. Klikněte na OK.

Dodatek: Zobrazení mřížky obrazových bodů

 1. V aplikaci Illustrator vyberte možnost Zobrazit > Náhled obrazových bodů.
 2. Zvětšete plátno na hodnotu 600 % nebo větší.

Poznámka:

Mřížku obrazových bodů můžete ale v režimu náhledu obrazových bodů při vysokém zvětšení i skrýt. V aplikaci Illustrator zrušte výběr volby Předvolby > Vodítka a mřížky > Zobrazit mřížku obrazových bodů (zvětšení přes 600 %).

Vypnutí mřížky obrazových bodů