Příručka uživatele Zrušit

Pravítka, mřížky a vodítka

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Illustrator
   3. Vytváření dokumentů
   4. Panel nástrojů
   5. Výchozí klávesové zkratky
   6. Přizpůsobení klávesových zkratek
   7. Úvod ke kreslicím plátnům
   8. Správa kreslicích pláten
   9. Přizpůsobení pracovní plochy
   10. Panel Vlastnosti
   11. Nastavení předvoleb
   12. Dotyková pracovní plocha
   13. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   14. Vrácení úprav zpět a správa historie návrhu
   15. Otočení zobrazení
   16. Pravítka, mřížky a vodítka
   17. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   18. Bezpečný režim
   19. Zobrazení kresby
   20. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   21. Soubory a předlohy
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Přehled nástrojů
   2. Nástroje pro výběr
    1. Výběr
    2. Přímý výběr
    3. Výběr skupiny
    4. Kouzelná hůlka
    5. Laso
    6. Kreslicí plátno
   3. Nástroje navigace
    1. Ruka
    2. Otočení zobrazení
    3. Lupa
   4. Nástroje pro malování
    1. Přechod
    2. Mřížka
    3. Vytváření tvaru
   5. Textové nástroje
    1. Text
    2. Text na cestě
    3. Svislý text
   6. Nástroje pro kreslení
    1. Pero
    2. Přidat kotevní bod
    3. Odstranit kotevní bod
    4. Kotevní bod
    5. Zakřivení
    6. Segment čáry
    7. Obdélník
    8. Zaoblený obdélník
    9. Elipsa
    10. Mnohoúhelník
    11. Hvězda
    12. Štětec
    13. Štětec kapka
    14. Tužka
    15. Shaper
    16. Řez
   7. Nástroje pro úpravu
    1. Otočit
    2. Odrážet
    3. Měřítko
    4. Střih
    5. Šířka
    6. Libovolná transformace
    7. Kapátko
    8. Prolnutí
    9. Guma
    10. Nůžky
  4. Rychlé akce
   1. Retro text
   2. Neonově zářící text
   3. Stará škola text
   4. Přebarvit
   5. Převedení skici na vektorovou kresbu
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Sdílení dokumentů ke kontrole
   4. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   5. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D objekty a materiály
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Mapování kresby na 3D objekty
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Kopírování a duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
   9. Proplétání objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Přidání textu a práce s textovými objekty
   2. Vytvoření seznamu s odrážkami a číslovaného seznamu
   3. Správa textové oblasti
   4. Písma a typografie
   5. Formátování textu
   6. Import a export textu
   7. Formátování odstavců
   8. Speciální znaky
   9. Vytvoření textu na cestě
   10. Znakové a odstavcové styly
   11. Záložky
   12. Text
   13. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   14. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   15. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   16. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   17. Vytvoření efektu 3D textu
   18. Návrhy pro tvůrčí typografii
   19. Změna velikosti a natočení textu
   20. Mezery mezi řádky a znaky
   21. Dělení slov a zalamování řádků
   22. Vylepšení textu
   23. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   24. Formátování asijských znaků
   25. Sazby pro asijská písma
   26. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   27. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Umístění více souborů
   2. Správa propojených a vložených souborů
   3. Informace o vazbách
   4. Zrušení vložení obrazů
   5. Import kreseb z aplikace Photoshop
   6. Import bitmapových obrazů
   7. Import souborů Adobe PDF
   8. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Podporované formáty souborů
  5. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  6. Problémy se zařízením Wacom
  7. Problémy se soubory DLL
  8. Problémy s pamětí
  9. Problémy se souborem předvoleb
  10. Problémy s písmy
  11. Problémy s tiskárnou
  12. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe
  13. Zlepšení výkonu aplikace Illustrator

Používání pravítek

Pravítka umožňují přesně umístit a změřit objekty v okně ilustrace nebo na kreslicím plátně. Místo, kde je na pravítkách 0 (nula), se nazývá počátek pravítek (nebo také počátek souřadnic).

Aplikace Illustrator nabízí samostatná pravítka pro dokumenty a kreslicí plátna. Současně lze vybrat pouze jedno z těchto pravítek.

Globální pravítka se zobrazují na horní a levé straně okna ilustrace. Výchozí počátek pravítek je v levém horním rohu okna ilustrace.

Pravítka kreslicího plátna se zobrazí v horní a levé části aktivního kreslicího plátna. Výchozí počátek pravítek kreslicího plátna je v levém horním rohu kreslicího plátna.

Rozdíl mezi pravítky kreslicího plátna a globálními pravítky spočívá v tom, že zvolíte-li pravítka kreslicího plátna, změní se počáteční bod podle aktivního kreslicího plátna. Navíc lze pro pravítka kreslicích pláten používat rozdílné počáteční body. Pokud nyní změníte počáteční bod pravítka kreslicího plátna, výplně objektu vzorkem na kreslicím plátnu se nezmění.

Výchozí původní bod globálního pravítka se nachází v levém horním rohu prvního kreslicího plátna a výchozí původní bod pro pravítka kreslicího plátna v levém horním rohu odpovídajícího kreslicího plátna.

 • Pokud budete chtít pravítka zobrazit nebo skrýt, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat pravítka nebo Zobrazení > Skrýt pravítka.
Zobrazit/skrýt pravítka

 • K přepínání mezi pravítky kreslicího plátna a globálními pravítky slouží nabídka Zobrazení > Pravítka > Změnit na globální pravítka nebo Zobrazení > Pravítka > Změnit na pravítka kreslicího plátna. Pravítka kreslicího plátna jsou ve výchozím nastavení viditelná a možnost Změnit na globální pravítka je proto uvedena v dílčí nabídce Pravítka.

 • Chcete-li zobrazit nebo skrýt pravítka videa, zvolte položky Zobrazení > Zobrazovat pravítka videa nebo Zobrazení > Skrýt pravítka videa.

 • Chcete-li změnit počátek pravítek, přesuňte ukazatel do levého horního rohu, kde se protínají pravítka, a pak táhněte ukazatel do místa, kam chcete umístit nový počátek pravítek.

  Při tažení se v okně a na pravítkách objeví zaměřovací kříž, který označuje měnící se počátek globálního pravítka.

  Poznámka: Změna počátku globálního pravítka ovlivní dlaždicové skládání vzorků.

 • Chcete-li obnovit výchozí počátek pravítek, poklepejte na levý horní roh, kde se pravítka protínají.

Systém souřadnic byl přesunut do čtvrtého kvadrantu, přičemž dříve byl v prvním kvadrantu. Pokud se tedy v aplikaci Illustrator CS5 posunujete směrem dolů, hodnota na ose Y stoupá. Pokud se posunujete směrem doprava, hodnota na ose X stoupá.

Chcete-li uložit soubor pro starší verze aplikace Illustrator, globální pravítka zůstanou v poloze nastavené ve starém dokumentu. I když se počáteční bod nepřesune doleva nahoru, systém souřadnic se přesune do čtvrtého kvadrantu.

Změna systému souřadnic a počátku pravítka nebude uplatněna ve skriptech. Tak zůstanou staré skripty zachovány. Pokud však transformujete objekty pomocí skriptů, budou se souřadnice osy Y lišit od hodnot nastavených v rozhraní aplikace Illustrator. Pokud například provedete přesun osy Y o řekněme +10 bodů, pak aby došlo k napodobení přesunu pomocí skriptů, použijte transformaci osy Y o -10 bodů.

Změna jednotek měření

Výchozí jednotkou měření v aplikaci Illustrator jsou body (jeden bod se rovná 0,3528 milimetru). Můžete změnit jednotky, které Illustrator používá pro všeobecná měření, tahy a text. Při zadávání hodnot do polí můžete použít jiné než výchozí jednotky.

 • Chcete-li změnit výchozí jednotky měření, zvolte položky Úpravy > Předvolby > Jednotky (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Jednotky (Mac OS), a pak vyberte jednotky pro možnosti Všeobecné, Tahy a Text. Pokud je v předvolbách Text vybraná možnost Zobrazit asijské volby, můžete také vybrat specifické jednotky pro asijský text.

  Poznámka: Jednotky z nastavení „Všeobecné“ ovlivňují pravítka, měření vzdálenosti mezi body, přemísťování a transformování objektů, nastavení rozestupů mřížky a vodítek a vytváření tvarů.

 • Chcete-li nastavit obecnou měrnou jednotku pouze pro aktuální dokument, vyberte možnost Soubor > Nastavení dokumentu, v nabídce jednotek vyberte měrnou jednotku, kterou chcete používat, a klikněte na tlačítko OK.
 • Chcete-li při zadávání hodnoty do pole změnit jednotky, přidejte za hodnotu některou z následujících zkratek: ", palec, palce, palců, milimetr, milimetry, milimetrů, mm, Q (jeden Q se rovná 0,25 mm), centimetr, centimetry, centimetrů, cm, body, bodů, b, p, pica, pc, pixel, pixelů a ob.

  Tip: Při současném používání pica a bodů můžete zadávat hodnoty jako XpY, kde X je počet pica a Y je počet bodů (například 12p6 je 12 pica a 6 bodů).

Používání mřížky

Mřížka se zobrazuje za kresbou v okně ilustrace a netiskne se.

 • Pokud budete chtít mřížku zobrazit nebo skrýt, vyberte možnost Zobrazení > Zobrazovat mřížku nebo Zobrazení > Skrýt mřížku.
 • Chcete-li objekty přitahovat k čárám mřížky, zvolte Zobrazení > Přitahovat na mřížku, vyberte objekt, který chcete přesunout, a přetáhněte jej do požadovaného umístění.

  Když se okraje objektu dostanou do vzdálenosti do 2 obrazových bodů od čáry mřížky, přitáhnou se k ní.

  Poznámka: Pokud vyberete možnost Zobrazení > Náhled obrazových bodů, možnost Přitahovat na mřížku se změní na Přitahovat na obrazové body.

 • Pokud budete chtít určit rozestupy mezi čárami mřížky, styl mřížky (čáry nebo body), barvu mřížky, nebo zda se mřížka objeví před kresbou nebo za kresbou, vyberte možnost Upravit > Předvolby > Vodítka a mřížka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Vodítka a mřížka (macOS).
Přitahovat na mřížku
Kresba se zobrazenou mřížkou

Používání vodítek

Vodítka pomáhají zarovnat text a grafické objekty. Můžete vytvořit vodítka (rovné svislé nebo vodorovné čáry) a vodicí objekty (vektorové objekty, které převedete na vodítka). Vodítka se podobně jako mřížka netisknou.

Můžete zvolit jeden ze dvou stylů vodítek – tečky nebo čáry – a můžete změnit barvu vodítek, buď na předdefinovanou barvu nebo na barvu, kterou vyberete v dialogu pro výběr barvy. Standardně jsou vodítka odemknutá, takže je můžete přemístit, změnit, odstranit nebo převést zpět na objekt, ale můžete je také zamknout na místě.

 • Chcete-li vodítka zobrazit nebo skrýt, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zobrazovat vodítka nebo Zobrazení > Vodítka > Skrýt vodítka.
 • Chcete-li změnit nastavení vodítek, zvolte Úpravy > Předvolby > Vodítka a mřížka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Vodítka a mřížka (Mac OS).
 • Chcete-li vodítka zamknout, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zamknout vodítka.

Vytváření vodítek

 1. Pokud se pravítka nezobrazují, zvolte Zobrazení > Zobrazovat pravítka.
 2. Umístěte ukazatel na levé pravítko, pokud chcete vytvořit svislé vodítko, nebo na horní pravítko, chcete-li vytvořit vodorovné vodítko.
 3. Přetáhněte vodítko do požadované polohy.

  Pokud budete chtít převést vektorové objekty na vodítka, označte je a vyberte možnost Zobrazení > Vodítka > Vytvořit vodítka.

  Poznámka:

  Práci s větším počtem vodítek si můžete usnadnit tím, že je přesunete do samostatné vrstvy.

 4. Chcete-li vodítka omezit na kreslicí plátna namísto na celá plátna, vyberte nástroj Kreslicí plátno a přetáhněte na něj vodítka.

Přemístění, odstranění nebo uvolnění vodítek

 1. Pokud jsou vodítka zamknutá, zvolte Zobrazení > Vodítka > Zamknout vodítka.
 2. Proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Vodítko můžete přesunout jeho přetažením nebo zkopírováním.

  • Pokud chcete vodítko odstranit, stiskněte klávesu Backspace (Windows) nebo Delete (macOS) nebo vyberte možnost Upravit > Vyjmout nebo Upravit > Odstranit.

  • Všechna vodítka odstraníte najednou pomocí možnosti Zobrazení > Vodítka > Odstranit vodítka.

  • Vodítko uvolníte a převedete zpět na normální grafický objekt tím, že ho vyberete a použijete možnost Zobrazení > Vodítka > Uvolnit vodítka.

Přitahování objektů na kotevní body a vodítka

 1. Zvolte Zobrazení > Přitahovat do bodu.
 2. Vyberte objekt, který chcete přesunout, a umístěte ukazatel přesně do bodu, který chcete zarovnat na kotevní bod nebo vodítko.
  Poznámka:

  Při přitahování do bodu záleží zarovnávání na poloze ukazatele, ne na okrajích taženého objektu.

 3. Přetáhněte objekt na požadované místo.

  Když se ukazatel dostane do vzdálenosti dvou obrazových bodů od kotevního bodu nebo vodítka, přitáhne se do tohoto bodu. Když se objekt přitáhne, ukazatel se změní z vyplněné šipky na prázdnou šipku.

Používání automatických vodítek

Automatická vodítka jsou dočasná příchytná vodítka, která se zobrazí při manipulaci s objekty nebo kreslicími plátny nebo při jejich vytváření. Tato vodítka usnadňují zarovnání, úpravy a transformaci objektů či kreslicích pláten vzhledem k jiným objektům nebo kreslicím plátnům pomocí příchytného zarovnání, zobrazení umístění X, Y a rozdílových hodnot. Zadáním předvoleb automatických vodítek je možné zadat typ automatických vodítek a informací, které se zobrazí (například označení měření, zvýraznění objektů nebo štítky).

Automatická vodítka jsou ve výchozím nastavení zapnuta.

 1. Automatická vodítka můžete zapnout nebo vypnout pomocí možnosti Zobrazení > Automatická vodítka.

 2. Automatická vodítka používejte následujícími způsoby:
  • Když vytváříte objekt nástrojem pero nebo nástroji tvarů, použijte automatická vodítka k umístění kotevních bodů nového objektu vzhledem k existujícímu objektu. Při vytváření nového kreslicího plátna můžete automatická vodítka také použít k umístění tohoto plátna vzhledem k jinému kreslicímu plátnu nebo objektu.

  • Při vytváření objektu pomocí nástroje pero nebo nástroje tvarů nebo při transformaci objektu použijte konstrukční vodítka automatických vodítek k umístění kotevních bodů k určitým přednastaveným úhlům, například o velikosti 45 nebo 90 stupňů. Tyto úhly lze nastavit v předvolbách automatických vodítek.

  • Při přesunování objektu nebo kreslicího plátna můžete pomocí automatických vodítek vybraný objekt nebo kreslicí plátno zarovnat k jiným objektům nebo kreslicím plátnům. Zarovnání je založeno na geometrii objektů a kreslicích pláten. Jakmile se objekt přiblíží k okraji nebo středovému bodu jiných objektů, zobrazí se mřížka.

  • Při transformování objektu se automatická vodítka zobrazí automaticky, aby vám pomáhala při transformování.

  Nastavením předvoleb automatických vodítek můžete určit, kdy a jak se automatická vodítka objeví.

  Poznámka:

  Pokud je zapnutý příkaz Přitahovat na mřížku nebo Náhled obrazových bodů, nemůžete automatická vodítka použít (přestože je příkaz v nabídce vybrán).

Nastavení předvoleb automatických vodítek

Vyberte možnost Upravit > Předvolby > Automatická vodítka (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Automatická vodítka (Mac OS) a nastavte následující předvolby:

Barvy

Určuje barvu vodítek.

Vodítka zarovnání

Zobrazí vodicí čáry vytvořené podél středu a okrajů geometrických objektů, kreslicího plátna a přesahů. Generují se při přesunu objektů a při provedení operací, jako je nakreslení základních tvarů, použití nástroje Pero a transformace objektů.

Označení kotvy/cesty

Zobrazuje informace, když se cesty protínají a když jsou vystředěné v kotevním bodě.

Popisek měření

Zobrazuje informace pro většinu nástrojů (například nástroje Kreslení a Text) o pozici kurzoru při umístění kurzoru nad kotevní bod. Při vytváření, výběru, přesunování nebo transformaci objektů tento popisek zobrazuje rozdílové hodnoty x a y od původního umístění daného objektu. Pokud při vybraném nástroji kreslení stisknete klávesu Shift, zobrazí se počáteční místo.

Zvýrazňování objektů

Zvýrazní objekt pod ukazatelem, když kolem něj táhnete. Barva zvýraznění odpovídá barvě vrstvy objektu.

Transformační nástroje

Zobrazí informace při změně měřítka, otáčení a zkosení objektů.

Konstrukční vodítka

Zobrazí při kreslení nových objektů vodicí čáry. Nastavte úhly, pod kterými chcete kreslit vodicí čáry z kotevních bodů blízkého objektu. Můžete nastavit až šest úhlů. Zadejte úhel do vybraného pole Úhly, vyberte sadu úhlů z rozbalovací nabídky Úhly, nebo vyberte sadu úhlů z rozbalovací nabídky a změňte některé z hodnot v polích, abyste sadu úhlů přizpůsobili. V náhledu se odráží vaše nastavení.

Tolerance přitahování

Určuje vzdálenost v obrazových bodech, ve které musí být ukazatel od jiného objektu, aby se automatická vodítka uplatnila.

Automatická vodítka
Nastavení předvoleb automatických vodítek

Měření vzdálenosti mezi objekty

Nástroj měřítko počítá vzdálenost mezi libovolnými dvěma body a zobrazí výsledek na panelu Informace.

 1. Vyberte nástroj měřítko . (Výběrem a přidržením zvoleného nástroje kapátka nástroj zobrazíte na panelu Nástroje.)

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Klikněte na dva body, jejichž vzájemnou vzdálenost chcete změřit.

  • Klikněte na první bod a táhněte ukazatelem do druhého bodu. Podržením klávesy Shift při tažení omezíte pohyb nástroje na násobky 45°.

   Panel Informace ukazuje vzdálenost na ose xy, absolutní vodorovnou a svislou polohu, celkovou vzdálenost a naměřený úhel.

Zobrazení panelu Navigace

Panel Informace (Okno > Informace) se používá k získání informací o oblasti pod ukazatelem a o vybraných objektech.

 • Když je vybraný objekt a je aktivní nástroj pro výběr, v panelu Informace se zobrazují souřadnice xy objektu, a jeho šířka (Š) a výška (V). Hodnoty pro šířku a výšku jsou ovlivněny možností Použít hranice náhledu ve všeobecných předvolbách. Když je vybraná možnost Použít hranice náhledu, Illustrator zahrne tloušťku tahu (a další atributy, jako jsou vržené stíny) do rozměrů objektu. Bez použití možnosti Použít hranice náhledu měří aplikace Illustrator pouze rozměry určené vektorovou cestou objektu.

 • Při používání nástroje Pero nebo přechod nebo při přesouvání výběru se v panelu Informace v průběhu tažení zobrazuje změna x (Š), změna y (V), vzdálenost (D) a úhel .

 • Při používání nástroje lupa se v panelu Informace zobrazuje faktor zvětšení a souřadnice xy po uvolnění tlačítka myši.

 • Při používání nástroje změna velikosti se po provedení změny v panelu Informace zobrazí změna šířky (Š) a výšky (V) v procentech a nová šířka (Š) a výška (V). Při používání nástrojů otáčení nebo zrcadlení se v panelu Informace zobrazují souřadnice středu objektu a úhel natočení  nebo zrcadlení .

 • Při používání nástroje zkosení se v panelu Informace zobrazují souřadnice středu objektu, úhel osy zkosení  a míra zkosení .

 • Při používání nástroje štětec se v panelu Informace zobrazují souřadnice xy a název právě používané stopy štětce.

 • Z nabídky panelu vyberte možnost Zobrazit volby nebo kliknutím na dvojitou šipku na štítku panelu zobrazte hodnoty pro barvu výplně a tahu vybraného objektu a název případného vzorku, přechodu nebo odstínu aplikovaného na vybraný objekt.

  Poznámka: když vyberete více objektů, zobrazí se na panelu Informace pouze ty informace, které jsou stejné pro všechny vybrané objekty.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.