Přehled nových funkcí | Verze z dubna 2017 a listopadu 2016

Verze z dubna 2017 a listopadu 2016

Verze z dubna 2017 a listopadu 2016 aplikace Illustrator CC nabízí zajímavé nové funkce pro návrháře i ilustrátory. Zde najdete rychlý úvod k těmto funkcím a odkazy na další zdroje informací.

Přehled nových funkcí představených ve starších verzích aplikace Illustrator CC najdete v článku Přehled funkcí | Illustrator CC (verze 2015).

Oříznutí obrazu

 Novinky v aplikaci Illustrator CC (duben 2017)

Nyní můžete v aplikaci Illustrator oříznout propojené nebo vložené obrazy. Při oříznutí můžete s obrazem pracovat pomocí intuitivních ovládacích prvků widgetu oříznutí. Funkce Oříznout obraz funguje pouze na aktuálně vybraném obrazu. Propojené obrazy se po oříznutí stanou vloženými.

Vyberte obraz, a pak proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Na ovládacím panelu klikněte na možnost Oříznout obraz.
  • Vyberte možnost Objekt > Oříznout obraz.
  • V kontextové nabídce vyberte možnost Oříznout obraz.

Další informace naleznete v tématu Oříznutí obrazů.

Panel Motivy Adobe Color

 Novinky v aplikaci Illustrator CC (duben 2017)

Barevné motivy můžete nyní vytvářet, procházet a používat přímo z aplikace Illustrator a okamžitě je používat v projektech návrhů. Prozkoumejte množství veřejných barevných motivů dostupných ve službě Adobe Color a několika způsoby je filtrujte: Nejoblíbenější, Nejpoužívanější, Náhodné, motivy, které jste zveřejnili, nebo motivy, které jste ocenili v minulosti. Když vás nějaký motiv zaujme, upravte jej a uložte jako svůj motiv nebo jej přidejte do svých vzorníků v aplikaci Illustrator.

K barevným motivům přejdete v aplikaci Illustrator vybráním možnosti Okno > Motivy Color.

Další informace naleznete v části Používání panelu Motivy Adobe Color.

Panel Motivy Adobe Color

A. Vytvoření barevného motivu B. Nastavit aktivní barvu C. Nastavit vybranou barvu z aktivní barvy D. Nastavit posuvník E. Zadat název pro barevný motiv F. Používání barevných motivů G. Procházení veřejných barevných motivů H. Upravit barvu v dostupných barevných systémech I. Zvolit barvu J. Zvolit barevné pravidlo K. Přidat barevný motiv do panelu Vzorník L. Barevné kolo M. Uložit barevný motiv 

Rychlý start kreativních projektů

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Při vytváření nového dokumentu v aplikaci Illustrator již nyní nebudete začínat prázdným plátnem, ale můžete si vybrat z celé řady šablon, včetně šablon ze služby Adobe Stock. Tyto šablony zahrnují datové zdroje a ilustrace ze služby , na základě kterých můžete svůj projekt vytvořit. Po otevření šablony v aplikaci Illustrator s ní můžete pracovat jako s jakýmkoli jiným dokumentem aplikace Illustrator (.ai).

Kromě šablon můžete k vytvoření dokumentu použít také jedno z četných přednastavení dostupných v aplikaci Illustrator.

Další informace najdete v části Vytváření dokumentů.

Aktualizace pracovních postupů

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Aplikace Illustrator nyní nabízí zcela nové uživatelské rozhraní, které je ploché, moderní a šetří zrak. Nástroje a panely mají nové ikony. Rozhraní můžete přizpůsobit pomocí jedné ze čtyř dostupných barevných možností navržených pro optimální práci: Tmavá, Středně tmavá, Středně světlá a Světlá.

Další informace naleznete v části Přizpůsobení pracovní plochy.

Uživatelské rozhraní: dříve a dnes s jasem nastaveným na Světlý

A. Starší verze aplikace Illustrator B. Illustrator CC, verze 2017 

Dostupné barevné možnosti UI

Vyplnění textových objektů zástupným textem

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Vizualizaci svého návrhu můžete zdůraznit vyplněním textových objektů zástupným textem. Aplikace Illustrator nyní ve výchozím nastavení automaticky vyplní nové objekty vytvořené pomocí textového nástroje zástupným textem. Zástupný text použije písmo a velikost aplikované na předcházející textový objekt.

Další informace naleznete v části Vytvoření textu.

Ukázky textových objektů se zástupným textem vytvořených pomocí textových nástrojů

A. Textový nástroj B. Nástroj text na cestě C. Nástroj svislý text v ploše 

Import textu do cesty nebo tvaru

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Vložte text z podporovaného souboru přímo do objektu, například do tvaru. Text můžete vkládat ze souborů ve formátu .txt nebo .rtf nebo ze souborů textových editorů. Můžete například umístit text ze souboru .rtf do mnohoúhelníkového tvaru.

Podrobnosti najdete v části Import textu do kontejneru.

Umístění textu ze souboru přímo do cesty nebo tvaru

Funkce související s písmy

Snadné vyhledání dokonalého písma

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Často používaná písma můžete rychle vyhledat tak, že jednotlivé rodiny písem budete označovat hvězdičkami jako oblíbená nebo výběrem naposledy použitých písem v horní části seznamu písem. Nedávno použitá písma a písma označená hvězdičkami se zachovají v rámci různých relací aplikace Illustrator.

Výsledky vyhledávání můžete upřesnit filtrováním písem podle klasifikace, jako je patkové, bezpatkové nebo ručně psané. Dále můžete vyhledávat mezi písmy nainstalovanými ve svém počítači nebo písmy synchronizovanými ze služby Typekit.

Písma můžete také vyhledávat podle vizuální podobnosti (). Písma, jejichž vizuální vzhled se nejvíce blíží hledanému písmu, se zobrazí na začátku výsledků hledání.

Viz část Uspořádání a filtrování písem.

Živý náhled písma

 Vylepšení v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Náhled vybraných textových objektů s různými písmy si můžete v reálném čase zobrazit prostým podržením ukazatele myši na názvu písma v seznamu písem nacházejícím se na ovládacím panelu a na panelu Znak.

Viz část Živý náhled písma.

Zobrazení náhledů živého písma

Kontextové alternativní glyfy

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Při práci na textovém objektu si nyní můžete vybráním znaku rychle zobrazit alternativní glyfy, které budou uvedeny v kontextovém widgetu hned vedle. Chcete-li znak nahradit alternativním, stačí na něj kliknout.

Další informace naleznete v tématu Nahrazení znaku alternativními glyfy na plátně.

Kontextové alternativní glyfy

Vytvoření pixelově dokonalé kresby

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Vytvoření pixelově dokonalé kresby v aplikaci Illustrator je nyní snadnější a intuitivnější než kdykoli předtím. Vytvořte pixelově dokonalou kresbu, která vypadá ostře a jasně i při různých šířkách tahů a nastaveních voleb zarovnání. Existující objekt můžete jediným kliknutím zarovnat k mřížce bodů nebo můžete nový objekt zarovnávat již při jeho kreslení. Při transformaci objektů můžete zachovat zarovnání s obrazovými body bez vzniku zkreslení kresby. Zarovnání k mřížce bodů funguje nejen u objektů, ale také u jednotlivých segmentů cesty a kotevních bodů, ze kterých se skládají.

Další informace najdete v článku Nakreslení pixelově dokonalé kresby.

Nakreslete objekt zarovnaný k mřížce bodů

Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při jeho přesouvání

Zachovejte zarovnání objektu k mřížce bodů i při změně jeho velikosti

Zvětšení podle výběru

 Novinka v aplikaci Illustrator CC (listopad 2016)

Když nyní při práci kresbu zvětšíte nebo zmenšíte pomocí nástroje Lupa nebo klávesových zkratek, přenese aplikace Illustrator vybranou kresbu do středu zobrazení. Pokud výběr obsahuje kotevní body nebo segmenty, aplikace Illustrator tyto kotevní body při zvětšení nebo zmenšení také přenese do středu zobrazení.

Další vylepšení

  • Nyní si můžete vybrat z široké nabídky speciálních znaků dostupných v nabídce Text a v kontextové nabídce - jedná se například o symboly, rozdělovníky, uvozovky, skryté znaky a znaky zalomení. Podrobnosti najdete v části Speciální znaky.
  • Klávesové zkratky pro následující skryté znaky: en mezera, em mezera, tenká mezera, horní indexy, dolní indexy, neviditelný rozdělovník a nerozdělitelná mezera. Tyto klávesové zkratky můžete také upravit v seznamu klávesových zkratek.
  • Snadná práce s textovými objekty, které mají stejnou rodinu písma, ale jiné styly (nebo naopak). Představte si, že máte dva textové objekty obsahující text s rodinou písem Arial - jeden má normální styl a druhý tučný styl. Když tyto dva textové objekty vyberete, aplikace Illustrator zachová pole Styl písma prázdné, ale zobrazí rodinu písem Arial.
  • Při aplikování stylu znaku nebo odstavce stačí jediné kliknutí, a to i když styl obsahuje lokální změnu.
  • Rychlé vyhledání datových zdrojů služby Adobe Stock přímo z aplikace Illustrator. Podrobnosti najdete v části Základy pracovní plochy.
  • Celá řada dalších oprav, vylepšení stability a výkonu, které vám pomohou pracovat lépe a rychleji
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.