Přehled funkcí | Illustrator | Verze z roku 2018

Zjistěte, co je nového ve verzích aplikace Illustrator CC z roku 2018.

Verze aplikace Illustrator CC z března 2018 a října 2017 (verze 22.x) přinášejí nové vzrušující funkce pro návrháře a ilustrátory. Zde najdete rychlý úvod k těmto funkcím a odkazy na další zdroje informací.

Přehled nových funkcí představených ve starších verzích aplikace najdete v článku Přehled funkcí | starší verze.

Import vícestránkových souborů Adobe PDF

Novinky ve verzi z března 2018

Nyní můžete používat příkaz Otevřít k importu vícestránkového souboru Adobe PDF do aplikace Illustrator. Dialogové okno Volby importu PDF umožňuje připojit nebo vložit jednu stránku, rozsah stránek nebo všechny stránky zvoleného souboru PDF do dokumentu aplikace Illustrator. V tomto dialogovém okně můžete také zobrazit miniaturu stánky před vlastním importem.

Další informace naleznete v části Import souborů Adobe PDF.

Úprava velikosti zobrazení kotevních bodů, táhel a ohraničovacích rámečků

Novinky ve verzi z března 2018

Aplikace Illustrator nyní umožňuje ovládat velikost kotevních bodů, táhel a ohraničovacích rámečků. Můžete zvětšit jejich velikost za účelem dosažení lepší viditelnosti a snazšího ovládání při práci na obrazovkách s vysokým rozlišením nebo během vytváření složité kresby.

 1. Zvolte možnosti Úpravy > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (Windows) nebo Illustrator > Předvolby > Výběr a zobrazení kotevních bodů (macOS).
 2. V oblasti Zobrazení kotevních bodů a táhel zvětšete posunutím jezdce posuvníku doprava velikost kotevních bodů, táhel a ohraničovacích rámečků.
 3. (Volitelné) Výběrem příslušné možnosti zvolte, zda budou táhla zobrazena jako plná nebo průhledná.
 4. Klikněte na tlačítko OK.

Slučování dat pomocí panelu Proměnné

Vylepšeno ve verzi z března 2018

Pomocí panelu Proměnné můžete nyní slučovat soubory zdroje dat ve formátu CSV s dokumenty aplikace Illustrator pro vytváření obměn kresby. Například místo ruční úpravy objektů v šabloně využijte funkci slučování pro rychlé a přesné vytvoření stovek variant šablony pro různé výstupní plochy. Obdobně můžete měnit jména účastníků události na jmenovkách nebo obměňovat obrázky na webových reklamních proužcích či pohlednicích bez nutnosti přepracovávat kresbu. Jednoduše vytvořte jeden návrh, a poté rychle vytvářejte varianty pomocí importu jmen či obrázků ze souboru zdroje dat.

Vytvářejte vlastní varianty designu šablon pro různé projekty, například plakáty pro tisk, webové reklamní proužky a odznaky událostí, pomocí panelu Proměnné.

Další informace naleznete v části Slučování dat pomocí panelu Proměnné.

Panel Vlastnosti

Novinka ve verzi ze října 2017

Nový panel Vlastnosti v aplikaci Illustrator umožňuje zobrazení nastavení a ovládacích prvků v kontextu aktuální úlohy nebo pracovního postupu. Tento nový panel byl navržen s ohledem na snadné používání, abyste měli přístup ke správným ovládacím prvkům přesně v okamžiku, kdy je budete potřebovat.

Panel Vlastnosti je ve výchozím nastavení k dispozici v pracovní ploše Základní. K jeho zobrazení můžete také použít volbu Okno > Vlastnosti.

Panel Vlastnosti

Informace o použití naleznete v části Panel Vlastnosti.

Nástroj Pokřivení loutky

Novinka ve verzi ze října 2017

Nástroj Pokřivení loutky vám umožní zkroutit a deformovat části kresby tak, aby transformace vypadaly přirozeně. Pomocí přidávání, přesouvání a otáčení špendlíků můžete s využitím nástroje Pokřivení loutky v aplikaci Illustrator snadno transformovat svoji kresbu do různých poloh a pozic.

Přejděte k tomuto novému nástroji z panelu Nástroje. Informace o použití naleznete v části Pokřivení loutky.

Použijte špendlíky na kresbu pomocí nástroje Pokřivení loutky

Přesunutím nebo otočením vybraného špendlíku transformujte svoji kresbu

Vylepšení související s kreslicím plátnem

 Vylepšeno ve verzi z října 2017

V této verzi aplikace Illustrator CC je práce s návrhovými plochami mnohem jednodušší. V závislosti na velikosti kreslicích pláten nyní můžete v každém dokumentu vytvořit 1 až 1000 kreslicích pláten.

Výběr více kreslicích pláten

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Klikněte na kreslicí plátna se stisknutou klávesou Shift.
 • Pokud chcete vybrat více kreslicích pláten, se stisknutou klávesou Shift klikněte na plátno a potažením kurzoru proveďte výběr pomocí obdélníku.
 • Stisknutím kláves Control/Command+A vyberete všechna kreslicí plátna v dokumentu.
Chcete-li vybrat více kreslicích pláten pomocí ovládacího prvku obdélníkového výběru, podržte při tažení nástroje Kreslicí plátno stisknutou klávesu Shift.

Zarovnání a rozmístění kreslicích pláten

Nyní můžete zarovnat nebo rozmístit vybraná kreslicí plátna v panelu Zarovnat nebo v ovládacím panelu. Postupujte takto:

 • Vyberte kreslicí plátna, která chcete zarovnat nebo rozmístit.
 • Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Na ovládacím panelu klikněte na volbu Zarovnat a poté klikněte na tlačítko požadovaného typu zarovnání nebo rozmístění.
  • Klikněte na volbu Okno > Zarovnat a poté klikněte na tlačítko požadovaného typu zarovnání nebo rozmístění.
Zarovnání kreslicích pláten

 Další informace najdete v tématu Návrhové plochy.

Variabilní písma

Novinka ve verzi ze října 2017

Aplikace Illustrator nyní podporuje Proměnlivé písmo, což je nový formát písma OpenType, který podporuje vlastní atributy, jako je tloušťka, šířka, zešikmení, optická velikost atd. Tato verze aplikace Illustrator nabízí několik proměnlivých písem, u nichž můžete upravovat tloušťku, šířku a zešikmení pomocí praktických posuvníků dostupných po  klikněte     v ovládacím panelu, panelu Znak, panelu Styly znaků a Styly odstavců.

Vyhledáním výrazu   proměnlivé  v seznamu písem vyhledáte proměnlivá písma. Případně se podívejte po      vedle názvu písma.

Posunutím posuvníku můžete upravit tloušťku, šířku a zešikmení písma.

Seznam písem: Některé proměnlivé styly písma

Další informace najdete v tématu Písma.

Písma OpenType SVG

Novinka ve verzi ze října 2017

Aplikace Illustrator nyní podporuje písma OpenType SVG nabízející v jediném glyfu více barev a přechodů.

Písma OpenType SVG: barevnost a přechody

Chcete-li použít písma OpenType SVG, postupujte takto:

 • Pomocí nástroje Text můžete vytvářet textové objekty.
 • Písmo nastavte jako písmo OpenType SVG. Tato písma jsou v seznamech písem označena značkou .
 • Na panelu Glyfy vyberte konkrétní glyfy. Panel Glyfy zobrazíte výběrem nabídky Text > Glyfy. Případně můžete otevřít panel Glyfy výběrem možnosti Okno > Text > Glyfy.

Pomocí písma Emoji můžete do dokumentů doplnit různé barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, značky, zvířata, osoby, potraviny nebo orientační body. Písma OpenType SVG Emoji, například písmo EmojiOne, umožňují vytvářet určité glyfy složené z jednoho nebo více dalších glyfů. Můžete například vytvořit vlajky států nebo změnit barvu pleti u určitých glyfů, které znázorňují lidi a části těla, například ruce nebo nos.

Vytváření vlajek států kombinací glyfů

Kombinace znaku představujícího osobu s barvami pleti

Další informace najdete v tématu Písma.

Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator

Novinka ve verzi ze října 2017

Aplikace Illustrator nyní podporuje panel Touch Bar, vícedotykový displej umístěný v horní části klávesnice nového počítače MacBook Pro. Prostřednictvím panelu Touch Bar můžete přistupovat k různým funkcím a ovládacím prvkům aplikace Illustrator, které souvisejí s vaší aktuální úlohou na hlavní obrazovce. Panel Touch Bar podporuje obvyklá gesta, jako klepnutí, přetažení a posunutí.

Část rozhraní panelu Touch Bar je ve výchozím nastavení rezervována pro ovládací prvky systému macOS. Ovládací prvky aplikace Illustrator se zobrazují ve střední části rozhraní panelu Touch Bar, což je oblast vyhrazená pro aplikace.

Rozhraní panelu Touch Bar

 Více informací naleznete v tématu Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator.

Použití stylistických sad na text

Novinka ve verzi ze října 2017

Stylistická sada je skupina alternativ glyfů, které lze aplikovat na vybraný blok textu. Když použijete stylistickou sadu, glyfy definované v sadě nahradí výchozí glyfy písma ve vybraném textu. Název stylistické sady poskytnutý vývojářem písma se zobrazí na různých místech v aplikaci Illustrator. U některých písem aplikace Illustrator zobrazí názvy stylistických sad jako Sada 1, Sada 2 a podobně. Na úsek textu můžete aplikovat více stylistických sad.

Chcete-li použít stylistické sady na textový objekt, postupujte takto:

 1. Vyberte blok textu nebo rozsah textu, na které chcete použít stylistickou sadu.
 2. Vybráním položky Okno > Text > OpenType otevřete panel OpenType. Nyní proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Klikněte na ikonu Stylistické sady v dolní části panelu a zvolte požadovanou sadu.
 • Vyberte v nabídce panelu položku Stylistické sady a zvolte požadovanou sadu.
Použití stylistických sad pomocí panelu OpenType

Chcete-li přidat stylistické sady do stylu znaků nebo odstavců, postupujte takto:

 1. Vybráním volby Okno > Text > Styly znaků nebo Styly odstavců otevřete panel Styly znaků nebo panel Styly odstavců.
 2. Vyberte možnost Nový znak / Styl odstavce z nabídky panelu.
 3. Vyberte kartu Funkce OpenType v levé části dialogového okna Nový Znak / Styl odstavce.
 4. Klikněte na a zvolte ze seznamu požadované stylistické sady.
 5. Klikněte na tlačítko OK.
Přidávání stylistických sad do stylu znaků

Další informace naleznete v tématu Speciální znaky.

Vylepšené možnosti exportu

Novinka ve verzi ze října 2017

Objekty pro export nyní můžete shromáždit v panelu Export datových zdrojů, a to jako jediný datový zdroj nebo jako více datových zdrojů. Jednoduše přetáhněte kresbu na panel Export datových zdrojů. Případně klikněte pravým tlačítkem myši na kresbu, a pak z kontextové nabídky zvolte možnost Shromáždit k exportu > Jako více datových zdrojů.

Během exportu datových zdrojů ve výchozím nastavení aplikace Illustrator vytvoří podsložky v umístění pro export na základě vybrané volby změny velikosti. Pokud například v panelu Export datových zdrojů vyberete více formátů změny velikosti, například 1x, 2x a 3x pro export souboru ve formátu PNG, aplikace Illustrator pro exportované soubory vytvoří podsložky s názvy 1x, 2x a 3x. Pro formáty, které nepodporují volby změny velikosti, aplikace Illustrator pojmenuje podsložky na základě vybraných formátů souborů pro export – například SVG a PDF

Aplikace Illustrator rovněž přesněji exportuje rastrované objekty, pokud při exportu datových zdrojů pomocí panelu Export datových zdrojů nebo dialogového okna Export pro obrazovky uděláte jednu z následujících činností:

 • Definujete neceločíselné měřítko – hodnota změny měřítka, která není násobkem 72 obrazových bodů.
 • Zadáte požadovanou šířku a výšku, která není násobkem 100 pixelů.

Poznámka: Při exportu kresby nebo kreslicího plátna, které nejsou zarovnané na mřížku obrazových bodů nebo obsahují tahy, které nejsou zarovnané na vnitřek, postupujte opatrně. Exportovaný datový zdroj pro takovouto kresbu může stále mít obrazový bod navíc.

 Další informace naleznete v části Shromažďování zdrojů a hromadný export.

Přidání a sdílení textových datových zdrojů pomocí knihoven Creative Cloud

Novinka ve verzi ze října 2017

Textové objekty z dokumentů aplikace Illustrator nyní můžete přidávat do Creative Cloud knihoven a následně je sdílet s ostatními uživateli a mezi aplikacemi. Textové datové zdroje v knihovně si uchovávají styly znaků/odstavců a jiné atributy, které na ně byly původně použity. Textové datové zdroje v knihovnách můžete opětovně používat napříč dokumenty aplikace Illustrator či InDesign. Pokud jsou však na textové objekty použity efekty a vzhledy, musíte je přidat do knihovny jako grafické datové zdroje, jinak by o ně přišly.

Další informace naleznete v části Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator.

Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator

Novinka ve verzi ze října 2017

Aplikace Illustrator nyní podporuje zařízení Microsoft Surface Dial v systému Windows 10 Anniversary či novějším nebo přímo na počítači Surface Studio. Zařízení Surface Dial můžete využít k úpravě nastavení a parametrů pro dokumenty aplikace Illustrator.

Při používání aplikace Illustrator dlouhým stisknutím zařízení Surface Dial přejdete k následujícím volbám:

 • Zpět/Znovu
 • Uspořádání
 • Lupa
 • Navigace mezi kreslicími plátny
 • Nástroje, včetně otočení, změny velikosti, štětce, kulatého štětce a gumy.

 Další informace naleznete v části Podpora zařízení Microsoft Dial v aplikaci Illustrator.

Další vylepšení a opravy

Vydání z března 2018 (verze 22.1)

Nyní, když posunete kreslicí plátno, aplikace Illustrator při výchozím nastavení neposune společně s plátnem zamknuté a skryté objekty. Pokud takový přesun vyžadujete, můžete tuto vlastnost deaktivovat a vrátit se ke stavu poskytovanému výchozím nastavením v dřívějších verzích aplikace Illustrator. Vyberte možnosti Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů a zaškrtněte políčko Přesunout zamknuté a skryté kresby s kreslicím plátnem.

Nyní, když v aplikaci Illustrator vložíte kód SVG, zobrazí se místo zkopírovaného kódu objekt SVG.

Nyní můžete deaktivovat poslední písma zobrazená na začátku seznamu písem. Vyberte možnosti Předvolby > Typ a zvolte hodnotu 0 v rozbalovací nabídce Počet posledních písem.

Nyní, když v aplikaci Illustrator otevřete složku Dropbox pomocí příkazu Soubor > Otevřít, budou automaticky místně synchronizovány pouze soubory ve formátech podporovaných aplikací Illustrator.

Vydání z října 2017 (verze 22.0)

Nyní je možné zakázat funkci zvětšení  podle  výběru. Přejděte do části Předvolby > Zobrazení výběru a kotevních bodů a poté zrušte výběr možnosti Zvětšení podle výběru.

Nyní můžete vytvářet textové objekty, vybírat text nebo upravovat text v posloupnosti, aniž byste museli znovu vybírat nástroj Text.

Náhled charakteristik písma, jako je velikost, styl, proklad a prostrkání, můžete nyní v reálném čase zobrazit tak, že jednoduše najedete kurzorem na charakteristiky písma na ovládacím panelu a na panelu Znak. Podrobnosti naleznete v části Písma.

Dialogové okno Chybějící písma je nyní povoleno pro Složená písma. Pokud ve vašem dokumentu chybí jedno nebo více písem obsažených ve Složeném písmu, zobrazí se při otevření tohoto Složeného písma varovná zpráva.

Textový kurzor nyní reaguje rychleji. Textový kurzor se nyní například zobrazuje rychleji během psaní. Délka textového kurzoru se při změně velikosti písma zvětšuje nebo zmenšuje.

Když nyní kdekoli kliknete na odstavec nebo použijte kombinaci kláves Ctrl/Cmd+šipka nahoru/dolů, aplikace Illustrator vybere celý odstavec, i když obsahuje vynucená zalomení řádků.

Když převedete přímou barvu na výtažkovou barvu (CMYK), aplikace Illustrator zobrazí správné hodnoty CMYK podle standardů poskytovaných organizací International Color Consortium (ICC).

Skripty v panelu Akce se nyní zachovají i po opětovném spuštění aplikace Illustrator.

Nové políčko je nyní ve výchozím nastavení globální.

Vylepšení dialogové okna Nový dokument:

 • Dialogové okno Nový dokument zobrazuje v textových polích měrné jednotky rozměrů, jako jsou šířka a výška.
 • Můžete použít operace: sčítání, odčítání, násobení nebo dělení pro rychlý výpočet  přednastavených  rozměrů v dialogovém okně Nový dokument. 
 • Můžete určit barevný režim, rastrové efekty a režim náhledu dokumentu.

V Aplikaci Illustrator nyní můžete pomocí příkazu Cesta > Spojit (Ctrl/Command + J) spojit koncové body složených cest s kresbou do různých skupin.

Když nyní přesunete složku obsahující dokument aplikace Illustrator a propojené soubory, aplikace automaticky najde a zaktualizuje propojené soubory za použití platné cesty dokumentu aplikace Illustrator.

Opravené problémy nahlášené zákazníky

Chcete-li si prohlédnout seznam problémů opravených v této verzi aplikace Illustrator CC, přečtěte si téma Opravené problémy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.