Příručka uživatele Zrušit

Podobný obsah versus spam

 1. Příručka uživatele portálu Stock Contributor
 2. Proč přispívat do služby Adobe Stock
  1. Výhody přispívání
  2. Oblast našeho zájmu
  3. Rady pro úspěšně přispívání
 3. Vytvoření a správa účtu
  1. Vytvoření účtu
  2. Správa stránky s profilem přispěvatele
  3. Navigace v účtu
  4. Potřebujete pomoc?
 4. Právní omezení
  1. Účetní pokyny a pokyny pro odesílání
  2. Pokyny k duševnímu vlastnictví
  3. Prohlášení modelu a ochrana modelů
  4. Požadavky na souhlas majitele fotografovaného objektu
  5. Omezení týkající se objektů na fotografiích
  6. Používání vašeho obsahu
  7. Nahlásit podezření na zneužití adresy IP
 5. Požadavky na obsah
  1. Požadavky na fotografie a ilustrace
  2. Požadavky na vektorovou grafiku
  3. Jednotlivé ikony a listy ikon
  4. Požadavky na video
  5. Požadavky na obsah vytvořený generativní umělou inteligencí
  6. Soubory PNG s požadavky na průhlednost
  7. Požadavky na ilustrativní redakční obsah
  8. Požadavky na šablony pohyblivé grafiky
  9. Požadavky na předlohy návrhu
  10. Prémiové kolekce a kolekce 3D materiálů
  11. Pravidla pro různorodý a inkluzivní obsah
 6. Příprava a odeslání obsahu
  1. Povolené a zakázané postupy při práci s fotografiemi
  2. Povolené a zakázané postupy při práci s vektorovou grafikou
  3. Povolené a zakázané postupy při práci s videem
  4. Nahrávání obsahu
  5. Odeslání souhlasu modelu nebo majitele fotografovaného objektu
 7. Efektivní popis obsahu
  1. Názvy a klíčová slova
  2. Výběr správné kategorie
  3. Úpravy a odstraňování souborů
  4. Uspořádání pomocí souborů CSV
  5. Nejčastější dotazy k nástroji Model Tagger
 8. Proces kontroly
  1. Kontrola
  2. Důvody pro zamítnutí souborů
  3. Kvalita a technické otázky
  4. Podobný obsah versus spam
 9. Platby a daně
  1. Výplaty odměn
  2. Podrobnosti o licenčních poplatcích pro přispěvatele
  3. Časté dotazy týkající se daní pro přispěvatele

Naučte se rozeznat rozdíly mezi užitečnými variacemi obsahu a obsahem, který bude zamítnut jako spam.

K dosažení co největších potenciálních příjmů je výhodné mít v nabídce širokou paletu materiálu. Doporučujeme vám však dát přednost kvalitě před kvantitou a ujistit se, že každý odeslaný soubor přináší zákazníkovi něco jedinečného. Podobnost materiálů je jedním z nejobvyklejších důvodů pro zamítnutí obsahu ve službě Adobe Stock. Velký počet obdobných obrázků může vést k zablokování, nebo dokonce k uzavření vašeho účtu. Postupujte podle následujících pokynů a ujistěte se, že odesílaný obsah nebude považován za spam.

Fotografie

Vyberte pouze ty nejlepší fotografie z dané série a ujistěte se, že každá z nich dokáže zákazníkovi nabídnout jedinečnou hodnotu. Sledujte, jak fotograf využívá na následujících obrázcích stejné objekty. Změnou rozmístění objektů se fotografovi daří vytvářet různé užitečné variace.  

Užitečné variace fotografií

Odesílání obrazů jen s minimálními rozdíly, jako je například mírná změna úhlu, je třeba se vyhnout. Několik variací scény vám zajistí největší šance na komerční úspěch při použití jedné série snímků. Vyhněte se odesílání více kopií stejné fotografie jen s různými efekty, jako je například změna obrázku na černobílý. Designéři dávají přednost přidání efektů podle požadavků jejich projektů. 

Nepoužívejte následující postupy k zajištění větší variace:

 • Převrácení obrázku
 • Poskytování různých oříznutých verzí
 • Poskytování stejného obrázku s různými expozicemi
 • Poskytování obrázků s efekty přímých barev nebo v odstínech šedé
 • Změna barvy pozadí
 • Použití filtrů u obrázků

Vektorová díla

Naším cílem je nabídnout zákazníkům širokou škálu vektorové grafiky. Odmítáme veškeré odeslané soubory, kde jedinou variací je odlišná barva pozadí nebo efekt. Zákazníci dávají přednost přizpůsobení ikon a dalších jednoduchých objektů podle jejich konkrétních požadavků. V případě složitější vektorové grafiky je odeslání více variací celkové barevné kompozice nebo změna vzorů a objektů žádoucí. Obecně platí, že je možné odeslat až tři varianty jednoho souboru.

U následujících obrázků autor mění nádech a myšlenku obrázku změnou barev u každé z variací. 

Užitečné variace vektorů

Nepoužívejte následující postupy k zajištění větší variace:

 • Převrácení obrázku
 • Změna typu nebo velikosti tahu
 • Použití barvy pozadí
 • Přidání stínů
 • Použití filtrů u obrázků

Videa

Naše zásady pro video se liší od jiných typů obsahu. Není problém odeslat více podobných souborů, protože editoři videa mohou ke své práci potřebovat více podobných klipů. Níže uvedené obrázky jsou uložené snímky z videí, ve kterých se nachází stejný objekt ve stejném prostředí, ale úhel kamery a zaostření se liší.

Užitečné variace videa

Následující metody jsou přijatelnou metodou pro poskytnutí dalších variací:

 • Zaměření na objekt z různých úhlů
 • Používání různé ohniskové vzdálenosti, jako například odeslání záběru zblízka, ze střední vzdálenosti a z dálky
 • Různý pohyb kamerou: například posun vpravo a vlevo, přiblížení a oddálení
 • Vyobrazení jednoho místa, ve kterém se odehrávají různé činnosti, nebo se v něm nachází různé objekty
 • Vyobrazení stejného objektu ve stejném prostředí, ale při jiné činnosti

Nepoužívejte následující postupy k zajištění větší variace:

 • Odeslání klipů se stejnou kompozicí, pohyby kamerou nebo činností na obrazovce
 • Použití různých efektů během post-processingu, jako je například změna rychlosti nebo přidávání filtrů 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online