Den måde, du opbygger en Adobe Illustrator-fil på, kan påvirke udseendet på skærmbilledet og udskrivningen direkte. Illustrator kan bruge længere tid på at vise og udskrive komplekse filer (eller udskriver dem måske slet ikke). Faktorer som fx printerens ram og opløsningen kan også påvirke Illustrator-filer. Men den bedste måde til at sikre, at Illustrator viser og udskriver din fil hurtigt, er ved at oprette en Illustrator-fil.

Oprettelse af effektive Adobe Illustrator-filer

Du opretter effektive Adobe Illustrator-filer på en af følgende måder:

 • Gem importerede rasterbilledfiler i en opløsning, som er optimeret til den påtænkte udskriftsopløsning. Sørg for, at filernes opløsning i pixel pr. tomme (ppi) eller eksempler pr. tomme (spi) er to gange så stor som linjeskærmen (lpi) på printeren. (Det vil sige, lpi x 2 = ppi eller spi).
 • Brug optimale opløsningsindstillinger for rasteriserede objekter og effekter ved at vælge én eller flere af følgende indstillinger:
  • Du kan angive indstillinger for gennemsigtighed ved at vælge Filer > Udskriv og derefter vælge Avanceret i menuen til venstre. Angiv en indstilling for streggrafik- og tekstopløsning fra en gennemsigtighedsforudindstilling eller fra en standardindstilling for gennemsigtighed, som afspejler printerens opløsning.
  • Du kan angive en opløsning for en rastereffekt ved at vælge Effekt > Dokumentets indstillinger for rastereffekter og derefter angive 72 ppi for opløsningen. Inden du udskriver et dokument, skal du angive en opløsning, som afspejler printerens opløsning.
 • Når du udskriver separationer, skal du angive den relevante skærmlinjering for at producere 256 niveauer af grå. Du kan angive skærmlinjeringen i Illustrator ved at vælge Filer > Udskriv og derefter vælge Output i menuen til venstre.
 • Begræns antallet af teksttransformationer, skriv langs en sti og skrifttypeændringer.
 • Slet eller flyt objekter, der er skjult bag andre elementer, til et lag, der ikke skal udskrives.
 • Kopier og indsæt Illustrator-elementer mellem dokumenter i stedet for at anbringe dem som EPS-filer.
 • Brug farveforløbsudfyldninger i stedet for blandinger, når du udskriver til en PostScript Level 2-enhed.  Bemærk: Hvis du udskriver til en PostScript Level 1-enhed eller til en PostScript-kompatibel enhed,
  , skal du vælge Filer > Udskriv > Grafik og derefter Kompatibel farveforløbsudskrivning. Eksempler på PostScript-kompatible enheder inkluderer Apple Personal LaserWriter NT og Hewlett-Packard Series II eller III ved hjælp af en PostScript Level 1-patron. PostScript-kompatible enheder (også kaldet kloner) inkluderer fx ældre QMS-printere.

   

 • Brug det mindst mulige antal trin, når du opretter en blanding.
 • Opdel gruppen af elementer og indrykkede grupper.
 • Gør stier enklere ved at bruge det lavest mulige antal punkter til at tegne stien.
 • Opdel lange, komplekse stier i kortere linjesegmenter ved hjælp af sakseværktøjet. Inden du opdeler stier, bør du overveje, om du skal gemme en kopi af filen, så du kan bruge den oprindelige ikke-opdelte fil om nødvendigt.
 • Brug Objekt > Sti > Simplificer til at fjerne unødvendige ankerpunkter fra komplekse objekter.
 • Transformer (dvs. roter, skaler og skråtstil) eller beskær rasterbilledfiler i et billedredigeringsprogram (fx Adobe Photoshop), inden du importerer dem.
 • Brug fritlægningsstier (masker) og sammensatte stier med måde.
 • Brug duplikerede elementer i stedet for mønsterudfyldninger, eller udvid objekter med mønsterudfyldninger inden udskrivning. (Inden du udvider objekter, kan du gemme en kopi af filen, så du kan bruge den oprindelige ikke-udvidede fil om nødvendigt).
 • Eliminer ubrugte mønstre, staffagefarver, farveforløb, pensler, symboler eller typer.
 • Begræns antallet af komplekse elementer i dokumentet. Der findes yderligere oplysninger i afsnittet "Komplekse elementer" herunder.
 • Brug oprydningskommandoen til sletning af vildfarne punkter, umalede objekter og tomme tekststier fra dokumentet.
 • Når det er muligt, skal du tilknytte rasterbilledfiler i stedet for at indlejre dem.
 • Brug symboler til at gentage elementer for at sikre, at illustrator kun gemmer og bruger én definition. Det forbedrer tegnefunktionen.
 • Rasteriser børstehårspenselkurver (CS5) for at reducere kompleksiteten og antallet af børstehårspenselkurver. Vælg Børstehårspenselkurver og vælg objekt >Rasteriser.

Reduktion af udskrivningstid ved udskrivning af Adobe Illustrator-filer

Hvis du vil reducere den tid, det tager at udskrive et Illustrator-dokument, kan du gøre følgende:

 • Hvis du planlægger at indsætte et EPS-billede i et Illustrator-dokument, skal du gemme billedet i binært format i stedet for i ASCII-format (hex).
 • Øg fladhedsværdien ved at gøre følgende:
  • Angiv en lavere outputopløsning for Illustrator-dokumentet. (Brug af en lavere outputopløsning giver mindre nøjagtige kurver, men forbedrer udskrivningsydelsen.) Vælg Filer > Udskriv, og vælg derefter Grafik. Træk derefter skyderen Fladhedskvalitet/hastighed mod højre.
  • Angiv en højere fladhedsværdi på printeren.
 • Brug skrifttyper, som findes på printeren (dvs. findes i printerens harddisk eller ROM). Hvis du bruger skrifttyper, som findes på printeren, skal du vælge Ingen ved overførsel af skrifttyper i ruden Grafik i dialogboksen Udskriv.
 • Angiv den mindste papirstørrelse, der skal bruges. Vælg Filer > Udskriv, og angiv en sidestørrelse. Større sidestørrelser øger den mængde hukommelse, som printeren skal bruge for at lave et billede af siden.
 • Udskriv via Ethernet-forbindelser.
 • Udskriv til en PostScript Level 2- eller 3-printer.
 • Udskriv til en enhed med mere RAM.
 • Udskriv ved en lavere opløsning.
 • Sørg for, at du bruger den nyeste printerdriver til printeren. Kontakt printerproducenten for at få yderligere oplysninger om, hvilken printerdriver du skal bruge, eller om driveropdateringer.
 • Hvis du udskriver til en PostScript-printer, skal du kontrollere, at du bruger den korrekte PPD-fil (PostScript Printer Description), eller bruger en fælles PPD-fil. Kontakt printerproducenten for at få yderligere omlysninger om, hvilken PPD-fil du skal bruge.
 • Hvis du udskriver til en ikke-Postscript-printer, og printerdriveren indeholder en farveoptimeringsindstilling (f.eks. Klare farver, Intelligente farver), skal indstillingen deaktiveres. Du kan få yderligere oplysninger i dokumentationen til printerdriveren.
 • Flyt skyderen Kvalitet/hastighed helt til venstre for at gøre alle gennemsigtige illustrationer flade som raster i stedet for vektor. Vælg Filer > Udskriv, og vælg derefter Avanceret i menuen. Vælg Brugerdefineret, som er placeret til højre for forudindstillingsmenuen, og flyt skyderen Raster/vektor helt til venstre.

Komplekse elementer i et Illustrator-dokument

Jo større antal eller kombination af elementer, der er anført herunder, jo mere hukommelse kræver Illustrator-dokumentet. Effekter og elementer, der har potentialet til at være hukommelsesintensive eller komplekse, omfatter:

 • Sammensatte stier (f.eks. tekst konverteret til stier)
 • Mønsterudfyldninger
 • Farveforløbsudfyldninger
 • Gennemsigtigheds- og rastereffekter
 • 3D-effekter (Illustrator CS og senere)
 • Symboler
 • Masker
 • Stier med mange punkter eller kurver
 • Transformationer
 • Tekst på en sti
 • Strøget tekst
 • Tekst med anvendt vandret skalering, sporing eller knibning
 • Store sidestørrelser
 • Skrifttyper, der kan hentes
 • Udskrivning med høj opløsning
 • Tilknyttede eller indlejrede rasterbilleder
 • Maskeobjekter
 • Live Trace-objekter (Illustrator CS2 og senere)
 • Børstehårspensler (Illustrator CS5 og senere)

Yderligere oplysninger