Bridge CC 2019:llä voit hallinnoida välimuistia kattavasti ja luoda jaetun välimuistin yhteistyöympäristöön. Kun käytät jaettuja asemia, voit tuoda aiemmin luodun jaetun välimuistin Bridgen jaetulla välimuistitoiminnolla ja käyttää sitä uudelleen.

Huomautus:

Bridge CC 2018:ssä ja sitä aiemmissa versioissa välimuistia käyttivät ensisijaisesti yksittäiset käyttäjät käyttäessään omia kansioitaan. Välimuisti luotiin ja sitä ylläpidettiin erikseen kullekin käyttäjälle. Siten välimuistin luonti ja ylläpito kunkin käyttäjän tietokoneessa oli hidasta, kun käytettiin yhteistyöympäristöä (jaettuja asemia verkoissa, ulkoisia kiintolevyasemia).

Miksi ja milloin tarvitsen jaettua välimuistia?

Yhteistyöympäristössä voit luoda jaetun välimuistin muita Bridge-käyttäjiä varten. Jaetun välimuistin edut:

 • Suorituskyky paranee, ja välimuistiin tallennettujen kohteiden selaaminen, haku ja suodatus sujuu aiempaa nopeammin. 
 • Aikaa ja vaivaa säästyy, kun jokaisen käyttäjän ei tarvitse luoda välimuistia uudelleen.

Huomautus:

Jaetun välimuistin hallintatoiminnosta on hyötyä ainoastaan usean käyttäjän yhteistyöympäristössä. Yhden käyttäjän ympäristössä jaetusta välimuistista ei ole hyötyä ja se saattaa aiheuttaa tilaongelmia.

Jaetun välimuistin käyttöä ei suositella, jos olet ainut käyttäjä. Siinä tapauksessa välimuistin luonti ja hallinta toimivat samalla tavalla kuin Bridge CC 2018:ssa.

Mieti organisaatiota, jonka suunnittelijat, kuvittajat ja valokuvaajat käsittelevät kuvia usein. Kuvat ovat käytettävissä kuvasäilössä, ja he selaavat, lisäävät, tarkastelevat, muokkaavat ja hakevat kuvia Bridgen kautta.

Jos käytössä on Bridge CC 2018 tai sitä aiempi versio, erillinen välimuisti luodaan kaikkia kuvia varten kunkin käyttäjän tietokoneeseen, mikä on hidas prosessi. 

Bridge CC 2019:ssä voidaan viedä jaettu välimuisti jaetun välimuistin hallintatoiminnolla, ja muut käyttäjät voivat tuoda jaetun välimuistin kopion omaan järjestelmäänsä. Koska järjestelmät synkronoituvat keskenään, käsittelemällä keskitetyssä sijainnissa olevaa välimuistia voit käyttää vietyä välimuistia uudelleen ilman, että se on luotava uudelleen eri käyttäjien tietokoneissa.

Välimuistin jakaminen yhteistyöympäristössä
Välimuistin jakaminen yhteistyöympäristössä | Käyttäjä A vie välimuistin ja luo jaetun välimuistin kansion | Käyttäjät B ja C tuovat välimuistin jaetun välimuistin kansiosta omaan paikalliseen järjestelmäänsä

Huomautus:

Seuraavat kaksi ovat tärkeitä välimuistikansioita, jotka kannattaa tietää:

 • Jaetun välimuistin kansio (.BridgeSharedCache): jaetussa verkkosijainnissa oleva kansio, jossa viety välimuisti sijaitsee ja jota muut Bridge-käyttäjät voivat käyttää. Kansio luodaan, kun jaettu välimuisti luodaan ja viedään.
 • Tuodun välimuistin kansio: paikallisessa tietokoneessa oleva kansio, jossa tuotu jaettu välimuisti sijaitsee. Kansio luodaan automaattisesti, kun tuot jaetun välimuistin.

Milloin tehdään jaetun välimuistin vienti-, tuonti- ja tyhjennystoimia?

Kun käytät Bridgen jaettua välimuistia usean käyttäjän ympäristössä, voit tehdä seuraavia toimia:
 • Vienti: Vientitoiminnolla voit luoda manuaalisesti välimuistin valittua kansiota ja sen alikansioita varten. Viennin aikana Bridge luo sisäisesti miniatyyrit, esikatselut ja indeksit ja tallentaa ne jaetun välimuistin kansioon valitussa kansiossa. Kansio sisältää jaetun välimuistin, jota toiset käyttäjät voivat käyttää. Usean käyttäjän ympäristössä suositellaan, että vain yksi käyttäjä, jolla on kirjoitusoikeus, luo jaetun välimuistin vientitoiminnolla. Muut käyttäjät eivät tee muutoksia jaetun välimuistin kansioon.
 • Tuonti: Kun jaettu välimuisti on viety käyttöä varten, voit tuoda jaetun välimuistin paikallisen kopion omaan järjestelmääsi. Tuonti voidaan tehdä kahdella tavalla:
  • Täsmällinen tuonti (Välimuistin hallinta -valintaikkunassa): tuo (kopioi) viedyn välimuistin kaikista kansioista kerralla. 
  • Automaattinen välimuistin tuonti (hallinnoidaan asetuksista): tuo (kopioi) välimuistin aina, kun siirryt kansioon Bridgessä. 

Kun tuonti tehdään jommallakummalla tavalla, Bridge kopioi jaetun välimuistin kansioiden sisällön kansioon (tuodun välimuistin kansioon) tietokoneessa.  

 • Tyhjennys: Seuraavat välimuistin tyhjennystoimet ovat mahdollisia:
  • Viedyn (jaetun) välimuistin tyhjennys: Viety välimuisti sijaitsee jaetun välimuistin kansiossa. Voit poistaa jaetun välimuistin tyhjentämällä kansion valitsemalla Välimuistin hallinta -valintaikkunassa Tyhjennä tietyn sijainnin välimuisti  tai napsauttamalla välimuistia hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tyhjennä valinnan välimuisti
  • Kansion tuodun välimuistin tyhjennys: voit tyhjentää kansion tuodun välimuistin valitsemalla Välimuistin hallinta -valintaikkunassa Tyhjennä tietyn sijainnin välimuisti tai napsauttamalla kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Tyhjennä valinnan välimuisti
  • Tyhjennä tuotu välimuisti kokonaan: voit tyhjentää tuodun välimuistikansion kaikki tuodut välimuistitiedot valitsemalla Välimuistin hallinta -valintaikkunassa Tyhjennä kaikki paikalliset välimuistin tiedostot.

Huomautus:

Bridge CC 2019 SDK sisältää ManageCache-objektin, joka sisältää jaetun välimuistin vienti-, tuonti- ja tyhjennystoiminnot. Objektin avulla nämä toiminnot voi myös automatisoida. Lisätietoja on osoitteessa https://www.adobe.io/apis/creativecloud/bridge.html.

Miten jaettu välimuisti viedään, tuodaan ja tyhjennetään?

Voit luoda ja hallita välimuistia kansiossa, jonka jaat useiden käyttäjien kesken. Valitse Työkalut Välimuistin hallinta. Esiin tulee Välimuistin hallinta -valintaikkuna. 

ManageCache_1
Välimuistin hallinta -valintaikkuna

Toimi Välimuistin hallinta -valintaikkunassa seuraavasti:

 1. Luo välimuisti valitulle kansiolle ja sen alikansioille valitsemalla Luo ja vie välimuisti kansiota ”valitun kansion nimi” ja sen kaikkia alikansioita varten. Tämä on oletusasetus.

  Huomautuskunkin kansion käyttöoikeustaso otetaan huomioon välimuistin luonnin yhteydessä. Vientitoiminto luo sisäisesti indeksit, miniatyyrit ja esikatselut ja tallentaa vientiversion tiedot jaetun välimuistin kansioon. Bridge vie myös tiedostojen metatiedot.

  • Luo täydellinen esikatselu välimuistissa olevista kuvista valitsemalla Muodosta 100-prosenttiset esikatselukuvat. Tämä toiminto on oletusarvoisesti poissa käytöstä.

  Vihje: Jos tarvitset suurennettuja ja zoomattuja kuvia usein, on suositeltavaa valita Muodosta 100-prosenttiset esikatselukuvat -toiminto. Toiminto vaatii kuitenkin enemmän levytilaa ja se pidentää aloituskäsittelyaikaa huomattavasti.

  • Valitse OK.
 2. Tuo välimuisti määritetystä jaetusta kansiosta valitsemalla Tuo välimuisti. Valitse Seuraava ja valitse sitten jaettu kansio, josta haluat tuoda välimuistin. 

  Tuonnin aikana Bridge kopioi sisäisesti miniatyyrit, esikatselut, metatiedot ja indeksit paikallisen tietokoneen jaetun välimuistin kansioon. Kopiointi on nopeampaa kuin välimuistin miniatyyrien ja esikatselujen luonti uudelleen, joten pääset tarkastelemaan ja hakemaan kuvia nopeammin. Kun välimuisti on tuotu ja käytettävissä jaetun välimuistin kansiossa, kaikki tiedostoon tehtävät päivitykset päivittyvät myös tuotuun välimuistin kopioon, joka on jaetun välimuistin kansiossa.

  Kun siirryt selaamalla jaetun välimuistin sisältävään kansioon, Bridge lataa oletusarvoisesti välimuistin tietokoneeseesi automaattisesti. Voit poistaa tämän automaattisen tuontitoiminnon käytöstä poistamalla Tuo välimuisti automaattisesti kansioista, kun mahdollista -asetuksen valinta. Pääset muuttamaan asetusta valitsemalla Muokkaa Oletusarvot Välimuisti.

  CCM_Preferences1
  Välimuistin automaattisen tuonnin asetus

  Tietoja välimuistiasetusten määrittämisestä on ohjeaiheessa Adobe Bridge -välimuistin käyttäminen.

 3. Poista välimuisti valitsemalla Tyhjennä välimuisti. Voit käyttää tätä toimintoa, jos epäilet kansion välimuistin olevan vanhentunut, jolloin se pitäisi luoda uudelleen (jos esimerkiksi miniatyyreja ja metatietoja ei päivitetä).

  • Poista kaikki välimuistin tiedostot omasta tietokoneestasi valitsemalla Tyhjennä kaikki paikalliset välimuistin tiedostot. Tämä on oletusasetus. Kun valitset Seuraava, esiin tulee toiminnon vahvistusviesti.
  ManageCache_purge
  Varoitusviesti
  • Poista välimuistin tiedostot vain tietystä kansiosta valitsemalla Tyhjennä tietyn sijainnin välimuisti. Valitse ensin Seuraava ja sitten kansio, josta haluat tiedostot poistaa. Jos haluat poistaa välimuistin tiedostoja kansiosta, jossa on viety välimuisti, näkyviin tulee varoitusikkuna. Valitse tässä ikkunassa jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Tyhjennä vain oma välimuisti: Vain välimuistitiedostojen paikalliset kopiot poistetaan. Jaetun välimuistin tiedostoille ei tapahdu mitään. 
   • Tyhjennä kaikkien käyttäjien välimuisti: sekä jaetut välimuistin tiedostot että niiden paikalliset kopiot poistetaan.
  • Poista välimuistitiedostot myös alikansioista valitsemalla Sisällytä alikansiot.
  • Valitse Jatka.
  Purge_cache
  Varoitusviesti
  • Jos kansiossa, josta haluat välimuistin tiedostoja poistaa, ei ole vietyä välimuistia, esiin tulee varoitusikkuna.
   • Poista välimuistitiedostot myös alikansioista valitsemalla Sisällytä alikansiot.
   • Sulje valintaikkuna valitsemalla Peruuta
   • Poista paikallinen välimuisti valitsemalla Jatka.
  ManageCache_warning
  Varoitusviesti

Mitä oikeuksia tarvitsen jaetun välimuistin vientiin ja tuontiin?

Jos viet välimuistia, tarvitset koko säilön luku- ja kirjoitusoikeudet. Viennin aikana Bridge yrittää luoda jaetun välimuistin kansion, joka sisältää välimuistin (miniatyyrit, esikatselut ja indeksit), jonka toiset käyttäjät voivat tuoda. Ilman kirjoitusoikeutta et voi luoda jaetun välimuistin kansiota.

Vastaavasti voit tuoda ja tuoda automaattisesti ainoastaan niiden kansioiden välimuisteja, joihin sinulla on lukuoikeus. Jos sinulla ei ole kansion lukuoikeutta, Bridge ei voi lukea jaetun välimuistin kansiota ja käyttää jaettua välimuistia.

Rajoitus

Bridge CC 2019:ssä on aloitettava vienti, jos halutaan päivittää säilön jaettu välimuisti. Vientejä voi myös ajastaa Bridge SDK:ssa.

Jos säilön tiedostojen lisäys- tai poistotahti on suuri, mikä kuormittaa levyä merkittävästi, vienti saattaa olla vaivalloista. 

Virhetilanteita

Bridge keskeyttää viennin ja näyttää virheilmoituksen seuraavissa tilanteissa:

 • Levy täynnä: jos levy tai verkkosijainti täyttyy välimuistin luonnin aikana.
 • Ei luku- tai kirjoitusoikeutta: jos sinulla ei ole vietävän kansion käyttöoikeutta.
 • Verkko-ongelma: jos verkko on kaatunut ja vienti verkkosijainnista on kesken.

Usein kysytyt kysymykset

Milloin Bridgen jaettua välimuistitoimintoa ei saa käyttää?

Kun käsittelet paikallisessa tietokoneessa olevia tiedostoja ja olet niiden ainoa käsittelijä, jaetun välimuistin luonnista ja viennistä ei ole hyötyä. Voit selata tiedostoja Bridgessä, ja Bridgen välimuistitoiminto voi luoda välimuistin tiedostoja varten.

Jaetusta välimuistista on hyötyä ainoastaan, kun resurssit sijaitsevat yhteistyöympäristössä ja moni käyttäjä käsittelee niitä. 

Miten jaettu välimuisti tuodaan automaattisesti?

Kun käytät kansiota, joka sisältää jaetun välimuistin, Bridge tunnistaa jaetun välimuistin kansion automaattisesti ja kopioi indeksit, miniatyyrit ja esikatselut tuodun välimuistin kansioon. Automaattinen tuontitoiminto on käytössä oletusarvoisesti. Voit poistaa automaattisen tuonnin käytöstä valitsemalla Oletusarvot > Välimuisti ja poista valinta Tuo välimuisti automaattisesti kansioista, kun mahdollista.

Missä jaettu välimuisti sijaitsee?

Jaettu välimuisti luodaan samaan kansioon, jossa tiedostot sijaitsevat. Kun viet jaetun kansion välimuistin, Bridge luo ylätason kansioon ja kaikkiin sen alikansioihin jaetun välimuistin kansion (.BridgeSharedCache). Vastaavien kansioiden välimuistitiedostot (miniatyyrit 256 ja 1024, täysikokoinen esikatselu ja indeksointitiedot) luodaan ja tallennetaan jaetun välimuistin kansioon.

Missä tuotu välimuisti sijaitsee?

Tuotu välimuisti sijaitsee tuonnin jälkeen seuraavassa paikallisen tietokoneen kansiossa: 
macOS: ~/Kirjasto/Caches/Adobe/Bridge/SharedCache
Windows: %appdata%\Adobe\Bridge\SharedCache

Tuodun välimuistin kansiota ei voi vaihtaa.

Vanheneeko välimuisti, kun itse tiedostoja päivitetään verkossa?

Kyllä, viety välimuisti (kansiossa) vanhenee, ja välimuisti kannattaa viedä uudelleen.

Menetänkö tekemäni päivitykset, jos tuon vanhentuneen välimuistin?

Jos tuot vanhentuneen jaetun välimuistin, Bridge havaitsee, että tiedosto on päivitetty, ja päivittää paikallisessa tietokoneessa olevan tuodun välimuistin automaattisesti.

Bridge tunnistaa ja päivittää jaetun välimuistin
Käyttäjä B tuo (käyttäjän A viemän) välimuistin jaetun välimuistin kansiosta | Käyttäjä C päivittää alkuperäiset tiedostot verkossa, jolle jaettu välimuisti on luotu | Käyttäjän B järjestelmässä oleva Bridge havaitsee vanhentuneen välimuistin ja päivittää paikallisen kopion automaattisesti

Milloin jaettu välimuisti viedään uudelleen?

Kun olet vienyt jaetun välimuistin ja lisäät uusia tiedostoja tai muutat aiemmin luotuja tiedostoja, sama kansio tarvitsee viedä uudelleen. Uuden viennin aikana vain uusien tai muutettujen tiedostojen välimuisti viedään. 

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö