Virheellisen linssin käyttäminen tai kameran heilahdus voi aiheuttaa sen, että kuvan perspektiivi on vinossa. Mahdollinen perspektiivin vääristymä korostuu kuvissa, joissa on yhtäjaksoisia pystysuoria linjoja tai geometrisia muotoja.

Adobe Camera Raw'ssa on neljä Upright-tilaa, joilla voi korjata perspektiivin automaattisesti (Automaattinen, Tasaus, Pysty, Täysi) ja ohjattu tila. Kun olet ottanut Upright-tilan käyttöön, voit säätää kuvaa edelleen muokkaamalla käytettävissä olevia muunnosasetuksia.

Huomautus:

Käytä ensin kameraasi ja linssiäsi varten saatavana olevia linssikorjausprofiileja ja vasta sitten uusia Upright-esimäärityksiä. Linssikorjausprofiilin käyttö valmistelee kuvan tarkempaa vääristymän poiston analyysia varten.

Linssivääristymän korjaaminen suoristamisen Upright-esimääritysten avulla

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • avaa camera raw -tiedosto
  • valitse Photoshopissa avatussa kuvassa Suodin > Camera Raw -suodin.
 2. (Valinnainen) Siirry Camera Raw -valintaikkunassa Linssikorjaukset-paneeliin. Valitse Profiili-välilehdessä Ota linssiprofiilin korjaukset käyttöön -valintaruutu.

  Huomautus:

  Kameraan ja linssiin perustuva linssiprofiilin korjaus kannattaa tehdä ennen kuvan käsittelemistä suoristamisen Upright-esimääritysten avulla.

 3. Siirry Muunna-paneeliin. Tässä paneelissa on käytettävissä viisi Upright-tilaa. Käytä korjausta kuvaan napsauttamalla sitä.

  Automaattinen Ottaa käyttöön tasapainoisen joukon perspektiivikorjauksia.

  Tasaus Ottaa käyttöön perspektiivikorjauksen, joka varmistaa, että kuva on suorassa.

  Pysty Ottaa käyttöön perspektiivin vaaka- ja pystykorjaukset.

  Täysi käyttää tasaus-, pysty- ja vaakaperspektiivikorjausta.

  Ohjattu voit mukauttaa perspektiivikorjausta piirtämällä valokuvaan apulinjoja. Toimi näin:

  1. Piirrä apulinjat suoraan valokuvaan osoittamaan vaaka- tai pystyakselin kanssa kohdistettavia kuvan elementtejä.
  2. Kun olet piirtänyt vähintään kaksi apulinjaa, valokuva muuttuu automaattisesti.

   

  Camera Raw'n ohjattu Upright-tila

  Huomautus:

  Jos Upright-tiloja kokeillessasi valitset Ota linssiprofiilin korjaukset käyttöön -valintaruudun (Linssikorjaukset > Profiili) tai poistat valinnan, napsauta Upright-valintojen alla olevaa Päivitä-linkkiä.

  Camera Raw'n Muunna-paneeli
  Valitse Upright-tila ja säädä arvoja tarkemmin liukusäätimillä

 4. Kokeile Upright-tiloja, kunnes löydät sopivat asetukset.

  Huomautus:

  Voit hallita ja korjata kuvien vääristymiä ja perspektiivivirheitä viiden Upright-tilan avulla. Mikään asetuksista ei ole ensisijainen tai jokaiseen tarkoitukseen sopiva. Paras asetus on valittava korjattavan kuvan mukaan. Kokeile Upright-tiloja, ennen kuin valitset kuvallesi parhaiten sopivan tilan.

 5. Valokuvan perspektiiviä voi säätää myös manuaalisesti automaattisten korjausten lisäksi. Voit hienosäätää perspektiivikorjauksia liukusäätimillä: Pysty, Vaaka, Käännä, Kuvasuhde, Skaalaa, X-siirtymä, Y-siirtymä.

Esimerkkikuvat

Kuva ilman korjausta (vasemmalla), kuva, jossa on käytetty Automaattinen-korjausta (keskellä), ja kuva, jossa on käytetty Tasaus-korjausta (oikealla)
Kuva ilman korjausta (vasemmalla), kuva, jossa on käytetty Automaattinen-korjausta (keskellä), ja kuva, jossa on käytetty Tasaus-korjausta (oikealla)

Kuva ilman korjausta (vasemmalla), kuva, jossa on käytetty Pysty-korjausta (keskellä), ja kuva, jossa on käytetty Täysi-korjausta (oikealla)
Kuva ilman korjausta (vasemmalla), kuva, jossa on käytetty Pysty-korjausta (keskellä), ja kuva, jossa on käytetty Täysi-korjausta (oikealla)